PROFUNDO

KRATICE

TOP
DOMOTIKA

HELP

Piše:Salih Čavkić
RACUNAR

SUNCANI BOJLER

OVERCLOCKING LANGUAGE CODES SUPORT DRIVERS

Na startnu stranicu  
UŠTEDA ENERGIJE U DOMAĆINSTVU

UVOD

Ing. Salih ČavkićŽivimo u vremenu velike tehnološke ekspanzije obasuti reklamama koje nude sve sofisticiraniji hardver i svakojake mogućnosti o kojima smo prije deceniju dvije unazad mogli sanjati ili ih smatrati naučnom fantastikom. Uglavnom su to sve električni aparati.

Šira upotreba električnih aparata ima za cilj da poboljšaju način života i komfor. Međutim, svjedoci smo da je električna energija svakog dana skuplja. Prirodni okoliš, -sredina (ambijent u kojem živimo) svjesni cijene, ukazuje na potrebu štednje elektriciteta. Isto tako ophođenje sa elektricitetom podrazumjeva na prvom mjestu potrebno znanje. Bez da to bude na uštrb komfora ipak se može prilično dosta uštediti ako se električni aparati upotrebljavaju na određeni način.

Nije rijetkost da se više isplati ugraditi novi uređaj na mjesto proždrljivog starog uređaja. Kod kupovine treba ipak dati prednost trajnijim i štedljivim uređajima i aparatima.
Da bi uređaje upotrebili i koristili po propisu potrebno je pažljivo pročitati priloženo uputstvo prije nego se uređaj odn. aparat uključi.

Ako se uređaji upotrebljavaju na propisani način, ne samo da duže traju već s time štede energiju. Znači da se ovdje pokazuje dupli interes da se slijede navedeni propisi.
Osim toga nepropisna upotreba kod izvjesnih aparata može da bude i sigurnosni rizik.


RACIONALNA UPOTREBA ENERGIJE

Praktičan rječnik pomaže da se brzo pronađe potrebna informacija o najviše upotrebljavanim električnim aparatima uz njihove primjene.


CENTRALNO GRIJANJE

Kod jedne starije instalacije električna pumpa ima funkciju da topla voda konstantno cirkulira kroz vodove i radijatore.
Ovo skoro da nema smisla ako topla voda ne zastane.
Moderni CG-kotlovi su snabdjeveni sa automatskim pumpnim sklopovima, koji se brinu da pumpa radi samo onda kada je potrebno.

Ovi se automati mogu instalirati i na starije CG-kotlove.

Svaki kućevlasnik treba sam da zna da li je njegovom kotlu potrebna nova pumpa ili novi automatski uređaj.
Ako CG-kotao nije opremljen sa automatskom CG-pumpom onda u ljeto treba isključiti pumpu.

Nije dovoljno samo termostat postaviti na nulu (0).
Pojedine CG-instalacije također snabdijevaju sa toplom vodom.
Zbog toga pumpa mora i u ljeto da radi, u tom slučaju neophodan je automatski prekidač.

ELEKTRIČNO GRIJANJE

Akumulaciono električno grijanje može da bude dobra alternativa samo za dobro izolirane stanove koji imaju dvotarifno brojilo sa jeftinom noćnom strujom.
Direktno električno grijanje prikladno je samo za specifične upotrebe.
Njega treba upotrebiti samo u krajnjoj nuždi, kada ne postoji druga alternativa.


TOPLA VODA
Potrošnja energije za toplu vodu u kućnom vodu zavisi od tipa uređaja koji se koristi za zagrijavanje vode, kao i od izolacije vodova. Da se zagrije litra vode od 10°C na 80°C košta otprilike koliko i jedna lampa od 100W ako gori jedan sat. To nije baš malo i zbog toga treba paziti da se što manje razbacuje sa toplom vodom.
Po osobi se upotrebljava otprilike od 300 do 800 litara tople vode nedjeljno. Jedno kupanje u kadi uzima od 80 do 120 litara tople vode, dok jedan tuš ne troši više od 50 litara.
Jedna porodica sa djecom na ovaj način godišnje može da uštedi oko 400 DM, ako se koristi tušem umjesto kadom.


TOPLOVODNE SLAVINE

Miješane slavine sa rukohvatom i termostatičke slavine nude ne samo komfor već i dobru uštedu.
Poslije kratkog ispitnog vremena svi članovi obitelji znaće naslijepo tačno stanje za pravu temperaturu i tačan debit.
Termostatne slavine omogućuju da se temperatura tačnije reguliše.
Na tržištu se nalaze modeli sa kojima se može tačno odrediti i postaviti na maksimalnu temperatura.
Na ovaj način je isključen svaki rizik da se neko oprži.

BOJLER

Novi električni bojleri su tako dobro izolirani da gube veoma malo toplote.
Oni su dosta štedljiviji od starih modela.
Sa duplom tarifom (noćna tarifa) bojleri proizvode jeftino toplu vodu.
Kod kupovine treba pripaziti da se kupi bojler koji odgovara potrebama.

Preveliki bojler grije više vode nego što su potrebe porodice.
Mali bojler će i po danu, kada je struja skuplja, morati zagrijavati novu zalihu vode.
Razdaljina od bojlera i slavine za toplu vodu, najbolje da je što manja.

Voda se uvijek najviše hladi u vodovima.

Što je slavina udaljenija, to duže traje da topla voda iz nje poteče, tako u vodovodu ostaje više vode kad se zatvori slavina.

Većinom je kombinacija manjeg kuhinjskog bojlera sa osrednjim uštednim bojlerom zato korisnija, nego jedan veliki bojler koji bi snabdjevao sve slavine sa toplom vodom.
U svakom slučaju treba se pobrinuti da se vodovi sa toplom vodom dobro izoliraju.

Drugi manji bojler je od koristi tek onda ako je razmak vodova između velikog bojlera i slavine osam metara (8m).

Najbolje je bojler postaviti na temperaturu vode 65° C.

Kod nižih temperatura mogu se formirati bakterije.

Kod viših temperatura teče brzo potrošnja uz to se povećava izdvajanje krečnjaka u bojleru i vodovima.

- Također vidi: uštedni tuševi, topla voda, toplovodne slavine.


HLADNJAK

Upotreba hladnjaka određena je prema uticaju različitih faktora.
Model i izolacija imaju važnu ulogu.
Najbolje je odabrati hladnjak bez zamrzivača, ne prevelik, također ni premali.
Treba dati prednost hladnjacima bez kombinacije sa zamrzivačem.
Ako neko želi kombinaciju jednog i drugog, onda treba da kupi model sa automatskim odmrzivačem.
Poznate velike marke introduciraju hladnjake sa uštedom energije i pristupačne za okolinu. Stolni modeli od 150 litara bez zamrzivača upotrebljavaju između 0,4 i 1,1 KW na dan.
Najštedljiviji modeli sa zamrzivačem upotrebljavaju godišnje 75 DM manje od proždrvljivih.
Stolni modeli sa ugrađenim zamrzivačem troše između 0,5 i 1,5 KWh na dan, razlika od 100 DM godišnje.
Kombinirani hladnjak od 300 litara troši od 0,9 do 2,2 KWh na dan, godišnja razlika 135 DM.
Štedljiv hladnjak može dakle biti nešto skuplji, u određenom terminu on nudi vidljivu uštedu. Treba ga pravilno koristiti i dabome dobro održavati.

Veoma je važna temperatura prostorije u kojoj se nalazi hladnjak.
Hladna ostava u blizini kuhinje može da bude idealno rješenje.
Ne postavljajte hladnjak ni u kome slučaju u blizini šporeta, furne, grijača ni blizu radijatora.

Za ilustraciju: prostorna temperatura umanjena za jedan procenat (1° C) može da donese uštedu od 4% !

Isto kao zamrzivač tako i hladnjak izdvaja toplotu odzada, zato hladnjak treba da bude najmanje 5 cm odmaknut od zida, isto tako ako se radi o ugrađenom modelu. Zato da bi hladniji vazduh slobodno cirkulirao oko kondenzatora za izdvajanje toplote.
Otvore na vazdušnoj rešetki treba održavati i čistiti od prašine.

Najmanje dva puta godišnje treba oprašiti i očistiti rešetke i ne treba pomijerati rešetkaste kanale na gornjem listu.

Idealna temperatura hladnjaka je 5° C.
Svaki stepen temperature na niže samo košta energije i novaca.

Treba kontrolisati da li vrata dobro zatvaraju, njih ne treba nikad dugo držati otvorena. Tako sprečavate gubitak hladnoće kao i starenje namirnica.
Tople obroke treba prvo prohladiti prije nego se stave na čuvanje u hladnjak.

ZAMRZIVAČ

Potrošnja zamrzivača zavisi od njegove snage, modela i izolacije.
Treba pripaziti prilikom kupovine novog zamrzivača.
Nakon kupovine potrošnja se može svesti na minimum ako se zamrzivač postavi na odgovarajuće mjesto, zatim na odgovarajuću temperaturu i uređaj korektno upotrebljava.
Zamrzivač je najbolje postaviti u prostoriju koja se ne zagrijava, kao podrum, garaža itd.
Treba se pobrinuti da na zamrzivač ne padaju sunčani zraci.
U prostoriji gdje je temperatura 15° C zamrzivač troši za trećinu manje energije nego u prostoriji od 25° C.

Idealna temperatura zamrzivača iznosi -18° C.

Svaki stepen više košta više energije bez da se vrijeme čuvanja produžava.
Toplota koju duboki zamrzivač izdvaja iz namirnica mora preko kondenzatora da se lako izdvoji.
Treba se pobrinuti za slobodno strujanje vazduha oko zamrzivača.
Nekoliko puta godišnje treba brižno i pažljivo otkloniti svu prašinu sa kondenzatora i rešetki.
Važno je znati da jedan prazan zamrzivač upotrebljava više energije nego pun.
Ako nedostaje hrane onda veliki prazni prostor dopunite sa stiroporom.
Također uredno poslagane namirnice smanjuju gubitak energije, zato što se brže nađe ono što se traži, zamrzivač je manje otvoren.
Namirnice iz zamrzivača treba ostaviti da se što više otkrave, eventualno u hladnjaku.
Ovo zahtijeva nešto više vremena ali zato ne košta energije.
Međutim, ako se mora brzo otkraviti neka namirnica onda je najbolje i najjeftinije rješenje mikrovalna odn. magnetron.

PERILICA (Mašina za pranje rublja)

Prednost treba dati mašini koja: - koliko štedi energiju toliko i vodu.

Sa pravim programima i tačnim izborom temperature može se spriječiti prilično dosta rasipanja.
Treba podrobno pročitati uputstvo i slijediti upute za različite vrste i količine rublja.
Mnogo se manje energije troši ako se pričeka da se dovoljno rublja sakupi za punu mašinu.

Treba upotrebljavati ekološke deterdžente i uskladiti određenu dozu.

Ako rublje nije mnogo prljavo onda se može preskočiti predpranje ili se prati na nižoj temperaturi.
Sa jednim dobrim deterdžentom to nije problem, osim toga pruža uštedu od 10% do 20%.
Pored toga ako se pritisne uštedno dugme, ušteda je od 20 do 40 litara vode.
Ako se upotrebljava sušilica onda treba pustiti da se rublje u perilici dobro iscentrifugira.
Rublje će poslije toga sadržavati manje vlage, sušilica će manje raditi.

SUDOPER (Mašina za pranje posuđa)

Sa jednim modernim i štedljivim aparatom ne upotrebljava se više vode ni energije nego kad se posuđe pere rukama.
Jedina razlika je u tome što za ovu mašinu na tržištu još nema sredstava za pranje koja ne štete prirodnoj okolini.
Kad se pere ručno onda se ne upotrebljavaju sredstva za pranje više nego što je to potrebno.
Ne treba ispirati posuđe ispod tekuće slavine sa toplom vodom.
Ovako se razbacuje sa skupocjenom pitkom vodom i velikom količinom energije.
Pri upotrebi mašine, prije toga ne treba prati posuđe ispod slavine već ga odmah postaviti u mašinu.
Treba pričekati dok se mašina napuni zatim sa predpranjem sprati eventualne nalijepljene ostatke hrane i prljavštinu.
U slučaju nedostatka vremena, ako je mašina hitno potrebna, najbolje je upotrijebiti uštedni program i mašinu postaviti na temperaturu (50°C do 65°C)

SUŠILICA

Potrošnja sušilice zavisi od snage, modela, vlažnosti rublja, količine i vrste rublja, okolne temperature.
Modeli sa upotrebom kondenzacije troše više od aparata sa vazdušnim izduhnim sistemom.
Rublje ne treba sušiti duže nego što je potrebno.
Ako sušilica ne posjeduje automatsko isključivanje treba samo kontrolisati da li je rublje za peglanje.

Mala vlažnost može da ostane ako se rublje odmah pegla.
Treba pustiti da centrifuga na perilici za rublje obavi teži dio posla.

Poslije toga rublje posjeduje još 55% vlažnosti.
Posebna, odvojena centrifuga može doprinijeti još 40%, što znači ušteda od (1/2 l) pola litra vlage na četiri kilograma (4kg) rublja.

Sušilica može posebno da bude prikladna za stanare bez bašte i dvorišta.
Najbolja alternativa ostaje već dobro poznati štrik za rublje.
Treba pustiti da se rublje što duže suši na otvorenome, čak i kad je sušilica u kući.
Energija košta novaca.


GLAVA ZA TUŠ

Uštedna glava za tuš štedi do 60% vode i energije, bez gubitka komfora.
Ove uštedne glave za tuševe postoje u svim formama, oblicima, mjerama i cijenama.
Kod kupovine tuša treba paziti da efektivno štedi vodu, to nije na uštrb komfora.
Što su rupice na glavi tuša manje stim je njihov broj veći, mlaz vode je bolje raspoređen, ne samo da bolje pere već i povoljnije djeluje na cirkulaciju krvi.


KUHANJE

Bez dobro zatvorenog poklopca kuhanje udvostručava potrošnju energije.

Treba ograničiti kuhanje bez poklopca na minimum.

Ovo sprečava koliko rasipanje energije toliko zagorjevanje.
Providni poklopci su idealni, sigurno za jela koja treba konstantno držati na očima.
Neophodno je upotrebljavati tave, lonce, šerpe i dr. sa ravnim dnom koji tačno odgovara veličini ploče na električnom šporetu.
Kuhanje u tavama sa iskrivljenim dnom ili na deformisanim pločama, troši do dva puta više energije.

Poželjno je da se šporeti sa ljevanim, keramičkim ili halogenim pločama što bolje koriste za vrijeme hlađenja ploče.
Upotreba ova tri sistema otprilike može se izravnati.
Kod električnog kuhanja sa indukcijom, ploča za kuhanje ostaje hladna.

Indukciono kuhanje radi brže i zato troši manje energije.

Povrće i krompir najbolje je kuhati u zatvorenoj posudi sa malo vode.
Ovo ide brže, uz to se gubi manje hranljivih sastojaka.
Ako se kuha krompir on treba da bude jednu trećinu u vodi.
Posuda se postavlja na ploču šporeta prije nego se uključi.

MAGNETRON - MICROVALNA

Magnetron ili mikrovalna peć je na prvom redu brz i zato štedljiv aparat za kuhanje i podgrijavanje manjih i srednjih porcija obroka.
Za ovu vrstu grane magnetron upotrebljava oko polovinu manje energije nego šporet.

Za veće količine šporet ostaje najbolji izbor.

Kod nedostatka vremena da se otkrave produkti iz zamrzivača, alternativnu mogućnost nudi magnetron.
Od ovoga ne treba praviti naviku.
Sa malo planiranja i organizacije, ovo se uvijek može lako izbjeći. Jeftinije je na vrijeme izvaditi namirnice iz zamrzivača i pustiti da se same od sebe otkrave.
Ovo ništa ne košta osim malo strpljenja.

PEĆNICA - RERNA

Predzagrijavanje i vruća vazdušna pećnica potrebna je samo kad se peče: pita, kruh i kolači.
Kod vruće vazdušne pećnice ventilator se brine za konstantnu cirkulaciju vazduha.

Gril bez ventilatora upotrebljava mnogo više energije.

Multifunkcionalna, kombinirana pećnica, kombinuje prednosti različitih tipova pećnica: gril, vrući vazduh, pećnica, magnetron.
Najbolje za određeno pripremanje odabrati prikladniji sistem koji će služiti svrhi i uštediti nešto energije.

LONAC ZA BRZO KUHANJE

Lonac za brzo kuhanje štedi, ne samo dosta vremena već i 70% energije.
Iznad toga povrće zadržava više vitamina i drugih hranljivih sastojaka.
Ako se između postavi korpica u loncu za brzo kuhanje istovremeno se može kuhati krompir i bariti povrće.
Treba kuhati eficijentno sa što manje vode.


APARAT ZA FILTER KAFU

Aparati za filter kafu napravljeni su obično sa jednom zagrijnom pločom koja procijeđenu kafu drži na određenoj temperaturi.
Kada je kafa procurila kroz filter, najbolje je isključiti aparat.
Kafa se može pretočiti u termos pa da i dalje ostane topla.
Ovako se sprečava gubljenje energije, kafa je i dalje ukusna i topla.

Na tržištu se nalaze i aparati bez zagrijavajuće ploče, ovdje se kafa direktno cijedi u termičku posudu na aparatu, a termostat isključuje protok struje kroz elemenat za zagrijavanje. Ovi su aparati veoma štedljivi.

Međutim kod svih filter aparata treba povremeno odstraniti naslage krečnjaka i kamenca što se izdvaja iz vode i lijepi na stijene vodova u aparatu.
Ovo se može učiniti običnim sirćetom ili sa specijalnim produktom.
Ovim se može drastično produžiti vijek aparata za filter kafu.


OSVJETLJENJE

Potrošnja kod osvjetljenja određuje se na osnovu jačine sijalice (lampe) i dužine vremena koje svijetli.
U usporedbi sa TL-lampama i uštednim lampama, obične sijalice su pravi žderači energije.
Zato njih, ako se već mora, treba instalirati samo u lokalima gdje svjetlo nikad ne treba dugo da gori, kao podrum ili nužnik.
Ne treba ostavljati svjetlo upaljeno ako za to nema potrebe, također ni uštedne lampe, ni TL-lampe.
To je samo bajka za djecu da gašenje i paljenje TL-lampe troši više energije nego da ostane svijetliti.
Ušteda je već napravljena ako je TL-lampa samo 16 sekundi ugašena.

Ako se često puta zaboravi ugasiti svjetlo u podrumu ili garaži, najbolje je instalirati specijalni automatski prekidač, koji će svjetlo nakon nekoliko minuta automatski isključiti.

Vanjsko svjetlo može da bude sa puno smisla i daje osjećaj sigurnosti. ali vanjska vrata, ulaz ili dvorište cijelu noć osvjetljavati nema smisla, to je besmisleno razbacivanje.

Jednostavan prisutni detektor može da brine da se vanjsko svjetlo upali i gori određeni broj minuta ako je neko u blizini.

Svjetliji zidovi i namještaj odbacuju svjetlo bolje od tamnijih.
Iznad crnog stola sijalica od 100W nema većeg efekta od sijalice od 60W iznad bijelog stola.

Svjetlija unutrašnjost se također može optimalno osvijetliti sa manjom jačinom svjetlosti.
Stan je najbolje urediti tako da u njega preko dana ulazi dovoljno dnevnog svjetla do mjesta gdje se čita ili piše.
Dnevno svjetlo ne samo da je besplatno već manje opterećuje oči.


UŠTEDNE LAMPE - SIJALICE

Uštedne lampe izgledaju skuplje od običnih sijalica ali one ustvari štede novac.
Uštedne lampe troše pet puta manje energije nego slične obične sijalice.

Iznad toga trajanje uštedne lampe je 8 puta duže od obične sijalice.

Ako se zamijene obične sijalice sa uštednim lampama na mjestima gdje duže vremena svijetle - dnevna soba - lampa se brzo zaradi nazad.


TV i HiIFi

Mala -standby- lampica za telekomandu na televizoru, video aparatu ili na HiFi instalaciji brzo može da košta do 50 KWh godišnje. Zvuči nevjerovatno ali je istinito. Nije u pitanju samo LED koji troši od 3,6 do 5 W u toku 24 sata. Treba uzeti u obzir činjenicu da su i druge komponente pod naponom, one također troše struju, uz to jedan dio struje se pretvara u toplotnu energiju i hlađenjem nestaje.

Ako se ne gleda televizija ili ne sluša muzika onda treba jednostavno isključiti aparat.
To je manji napor sa kojim se štedi prekomjerno trošenje.


Uredio: Salih Čavkić


Za više informacija obratite se pitanjima na email: info@orbus.be (samo za članove ORBUSA)

Ring Phone Flasher

NOVI SVJETSKI FINANCIJSKI POREDAK

Prakticna Digitalna Tehnika 

Nazad na prethodnu stranicu Nazad na pocetak stranice Naprijed na sljedecu stranicu


Copyright by Cavkic, Belgium
Zabiljeske: 1992, 1995, 1997, 2003.
Zabranjena svaka publikacija, kopiranje i distribucija bez dozvole.
Page Construction: 07/07/1999 - Last modified: 21/10/2017