PROGRAMI

Kliknite na neki željeni program i skinite sa mreže


INSTALIRAJTE CD i DVD


Prvo skinite kompresovane datoteke za vaš registar, udarite na:
CD-DVD-Reg.rar

Kad ste skinuli trebate ih dekompresirati odn. odzipovati,
onda po redosljedu na svaku kliknuti da se instaliraju u registru:
1. atapi.reg, 2. CDROM.reg, 3. DVDRW.reg
 


TOTAL COMANDER
1. tcmd852ax32_64  Total Comander 32-64
2. tcmd852ax64  Total Comander 32           
3. TeamViewer_Setup_bs TeamViewer      
 

Skype:
           2 programa, stariji i noviji, treba ih odzipovati

       Skype SetupFull  31.766    12.10.2013 (Stariji)

       Skype Setup  44.152 KB    05.03.2015  (Noviji)

 


Update za MSOffice2007
LanguageInterfacePack.exe LIP .15.613.552   (za bosanski)
office2007-kb953328-fulfile-x86-glb.exe ......... 73.271.976
office2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe ... 368.945.248
PowerPointViewer.exe ................................. 63.210.976
SaveAsPDFandXPS.exe .................................... 956.344
word2007-kb974631-fullfile-x86-glb.exe ......... 14.951.776
XLS-Viewer_652.msi ..................................... 3.298.304


Preporučujem svakom da pročita i da se upozna sa istinom o Nemanjićima, istina koja se vjekovima sakrivala:

Preporučujem svakom da pročita i da se upozna sa istinom o Nemanjićima i onda ćete shvatiti zašto je Balkan još uvijek takav surov i krvožedan. Ova, nekad skrivana, knjiga danas je dostupna svima vama. Na 377 stanice koje su snimljene u *.jpg formatu, kao slike.
U svakom Editoru za slike možete otvoriti i čitati na ćirilici.

Udarite na link ispod:

Žitije Savino od Bogumila Monaha

(Ćirilica)


Korisni programi sa bosanskim prevodom: