ORBUS

 SREĆAN ŠAVUOT

Shavuot
Ruth the Moabite

JEVREJSKI PRAZNIK ŠAVUOT

Šavuot doslovno znači sedmice, praznik sedmica koji se slavi po isteku sedme sedmice nakon Pesaha. Na ovaj dan, šestoga dana mjeseca Sivana, 600.000 punoljetnih muškaraca Jevreja prisustvovalo je davanju Tore na Sinaju, zbog toga ovaj se praznik naziva još i “zman matan Toratenu” (“vrijeme davanja naše Tore”). Kako upravo u ovo doba godine pada i žetva ovaj praznik naziva se i praznikom žetve (Hag (h)a-kacir). U Izraelu Šavout se slavi jedan dan - a u dijaspori dva.

Da bi se podvukao univerzalni karakter Tore uobičajeno je da se na ovaj praznik čita biblijski svitak o Rut u kome je opisano kako je Rut, Moavka po rođenju, napustila bogove svojih otaca udavši se za judejskog izbjeglicu Mahlona, i kako je, po Mahlonovoj smrti, napustila i zemlju svog rođenja, krenuvši sa svojom svekrvom u Judeju u kojoj je zbog svog moavskog porijekla (Moavci su bili zakleti neprijatelji Judejaca) mogla očekivati odbojnost i neprilike.

Njena spremnost da se podvrgne zapovijedima Tore i njena riješenost da po svaku cijenu slijedi istinu na kraju bivaju nagrađene – udavši se za Boaza i rodivši Oveda koji je djed kralja Davida, Rut postaje ugaoni kamen izraelske kraljevske dinastije. Očekivani Mesija Davidov je samim tim njen potomak.

Šavuot je jedan od najstarijih i najzanimljivijih praznika. Kićenjem kuća i sinagoga cvijećem i plodovima zemlje Jevreji širom svijeta obilježavaju Šavuot kao jedan od tri najveća praznika (Pesah, Šavuot, Sukot). Šavuot se smatra i nacionalnim praznikom, jer u Talmudu piše da je 6. sivana (maj-juni) Mojsije od Boga na Sinaju primio zavjetnu ploču - Toru sa deset božjih zapovijesti. Šavuot (što znači - sedmice) se naziva se i Praznik prvih plodova. Uoči praznika kuće i sinagoge kite se cvijećem i zelenilom.

Obično se jedu i piju mliječni proizvodi, a u svakoj kući mora biti dovoljno prvih plodova koji rastu na zemlji i drveću. To je jedan od tri jevrejska praznika kada su se svi morali prikazati pred Bogom. Obično se tog dana prinosila takozvana žrtva paljenica i nije se radio nikakav posao u polju. Zato ga historičari smatraju vrlo starim i njegovo praznovanje vezuju za poljoprivredu i pradavna vremena, kada je vrhovni Bog bila Boginja zemlje.  HAG ŠAVUOT SAMEAH!
 

(Šavuot 2014 god. pada na 4-5 Juni)

 

19.05.2013.


Svima koji slave želimo Srećan Šavuot sa tradicionalnim pozdravom:
HAG ŠAVUOT SAMEAH!

ORBUS Team

Page Construction: 19.05.2010. - Last modified: 12.09.2016.