ORBUS

BUEN PURIM! PURIM SAMEAH! PURIM LESIMHA!

 

SREĆAN PURIM

Purim (od akadskog. pūru „kocka“, igra na sreću), praznik je koji podsjeća na izbavljenje Jevreja kojima je zaprijetilo istrebljenje u Perziji prije 2300 godina, a pada na 14. adar, što je zapisano u Knjizi o Esteri u Starom zavjetu. Događaj se zbio za vrijeme vladavine kralja Ahašveroša (485 - 464 godine p. n. e.) u perzijskom gradu Šušan. Purim je praznik kojim se slavi spasenje Jevreja iz ruku medopersijskog velikog vezira Hamana koji je od kralja Ahašveroša iznudio dekret o uništenju cjelokupnog Jevrejstva. Ahašveroš je bio oženjen Ester koja mu je u presudnom trenutku otkrila da je Jevrejka, postila je neprekidno tri dana i molila je milost za svoj narod. Ahašveroš se smilovao i naredio da se Haman pogubi kao koristoljubivi izdajnik.

Purim se slavi u rano proljeće, a popraćen je svojevrsnim maskenbalom. Slavi se kroz:
1) Čitanje Esterinog svitka / Megile, jednom na večer Purima, a drugi put na sam dan Purima. Važno je čuti svaku pojedinačnu riječ Megile. U trenucima, kad se pročita Hamanovo ime, običaj je praviti buku i lupati nogama, kako bi se iskorijenilo zlo ime. Djeci je potrebno objasniti da je Purim jedino vrijeme kad je pravljenje buke dobar čin, micva, ali i da se bukom ne smije ometati čitanje Megile (s obzirom na micvu slušanja Megile).

2) Poklanjanje siromašnima (Matanot La'evyonim). Briga za siromašne je dužnost, koja traje tokom čitave godine. Purim uključuje i posebnu blagodet prisjećanja na siromašne. Potrebno je dati milostinju, cdaka (sadaka), najmanje dvojici ljudi na sam dan Purima.
3) Poslati poklon s hranom prijateljima (Mishloach Manot). Na Purim se ističe važnost židovskog jedinstva i prijateljstva slanjem poklona s hranom prijateljima. Na sam dan Purima treba poslati poklone, sastavljene od najmanje dvije vrste hrane (npr. kolačić, voće, piće), najmanje jednom prijatelju. Preporučljivo je da muškarci šalju poklone muškarcima, a žene ženama i da se isti dostavljaju preko treće osobe. Isto, naravno, uključuje i djecu.

4) Jesti, piti i biti radostan (Purim Seudah). Purim se obilježava s posebnim obrokom na sam dan Purima, kada se obitelj i prijatelji sakupljaju, kako bi u radosti proslavili ovaj blagdan. Za vrijeme ovog obroka micva je piti vino, ili neka druga alkoholna pića.
Na ovaj dan zabranjeno je postiti ili držati posmrtne govore. Izrazi kojima se čestita praznik: Kod Sefarda: Purim lesimha! Purim na radost! Ili na ladinu: Buen Purim! Dobar (Sretan) Purim! Kod Aškenaza: Purim sameah! Radostan (sretan) Purim!


Svima koji slave želimo
Srećan Purim sa tradicionalnim pozdravima:
BUEN PURIM! PURIM SAMEAH! PURIM LESIMHA!

ORBUS Team

Za one koje interesuje:
U subotu veče, 16.3., od zalaska Sunca, Jevreji počinju slaviti praznik Purim, i nastavljaju sutradan, nedelju 17.3. cijeli dan, do zalaska Sunca. Praznik im je značajan kao i Pesah, samo što je veseliji i manje strog (za Pesah ne jedu ništa što sadrži kvasac). (Ako nešto nije tačno molimo da nas obavijestite na e-mail: info@orbus.be, Hvala)