In MemoriamJosip Broz Tito

Nederlands

Josip Broz, bijgenaamd (maarschalk) Tito (Kumrovec, 7 mei 1892 – Ljubljana, 4 mei 1980) was een Joegoslavische politicus, afkomstig uit een Kroatisch-Sloveens boerengezin.
De jonge Tito sloot zich, toen hij rond 1910 werkzaam was als metaalbewerker, aan bij de socialistische beweging in het Kroatische Zagreb. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam hij als krijgsgevangene in Rusland terecht, waar hij de Oktoberrevolutie meemaakte en overging tot het communisme. In 1920 keerde Tito naar Joegoslavië terug. In 1928 werd hij secretaris van de (verboden) Communištische Partij van Zagreb, en belandde voor vijf jaar in de gevangenis. Vervolgens werd hij lid van het Politburo, en in 1937 secretaris-generaal van de partij, waarna hij in opdracht van de Komintern begon te werken aan een reorganisatie van het partijapparaat.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam Tito in 1941 de wapens op tegen de Duitse en Italiaanse indringers, alsmede tegen binnenlandse tegenstanders. Hoewel de beloofde substantiële hulp van Sovjet-Rusland op zich liet wachten, wist Tito als leider van het verzet uiteindelijk de overwinning te behalen, mede door westerse diplomatieke en militaire steun. In eigen land leek hij voor alle partijen een aanvaardbare figuur, omdat hij de verschillende etnische groepen van Joegoslavië een grote mate van autonomie beloofde.

Volgens de Britse brigadegeneraal Fitzroy Maclean, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Joegoslavië geparachuteerd werd en Tito van nabij meemaakte, had diens bijnaam te maken met zijn manier van bevelen geven. Hij deed dat kort en krachtig door te zeggen: "Jij dit, jij dat". In het Zuiden-Slavische talen is dat: "Ti to, ti to". dit zeggen nog veel mensen in ex- Joegoslavië.


Bosanski

Josip Broz, nazvan (maršal) Tito (Kumrovec, 7 maj 1892 – Ljubljana, 4 maj 1980) je  jugoslavenski političar, porijeklom iz jedne hrvatsko-slovenske seljačke obitelji.

Mladi Tito priključio se, još dok je radio kao metalski radnik, socijalističkom pokretu u hrvatskom Zagrebu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, kao ratni zarobljenik deportiran je u Rusiju, gdje je učestvovao u Oktobarskoj revoluciji i prešao na komunizam. U 1920 Tito se vrati nazad u Jugoslaviju. U 1928 izabran je za sekretara (zabranjene) Komuništičke partije u Zagrebu, i završi pet godina u zatvoru. Zatim je postao član Politbiroa, i u 1937 generalni sekretar partije, nakon čega je počeo da radi na jednom nalogu od Kominterne na reorganizaciji partijskog aparata.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata Tito je 1941 pružio oružani otpor protiv Njemačkih i Italijanskih okupatora, kao i protiv domaćih protivnika. Premda obećana potpora i pomoć od Sovjetske Rusije nije stizala, Tito je znao kao vođa otpora da izbori pobjedu, preko zapadne diplomacije i vojnu pomoć. U vlastitoj zemlji ličilo je za sve partije prihvatljiva figura, zbog čega je različitim etničkim grupama u Jugoslaviji u velikoj mjeri obećao autonomiju.

Prema britanskom brigadnom generalu Fitzroy Maclean, koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata u Jugoslaviju izbačen padobranom i Tita iz bliže upoznao, njegov nadimak je nastao na način kako je izdavao zapovijedi. On je to izgovarao kratko i glasno: "Ti to, ti to". U južnoslavenskim jezicima je to:"Ti to, ti to", to kaže još mnogo ljudi u ex-Jugoslaviji.


Pjesma: "Druže Tito mi ti se kunemo" - *.rm -radio modulacija


HOME