CULTURE
KULTURA


KULTURA

TOP


Bosnea littera - Bosnian Letter - Bosansko slovo
Salih Čavkić

ORBUS
 

~ Moja i tvoja domovina ~


Autor: Salih ČAVKIĆBosnian
 - poem
poetry

Bosanska
- poezija

- pjesma
AKTUA

Diaspora

Krajina

Autor: Salih Čavkić


Poezija nastala u najtežim danima rata, u vrijeme kada se Bosna rađala iz pepela. Pjesmu "Moja i tvoja domovina" objavio je "Naš Svijet" u martu 1993.


Bosanski jezik je glavni segment identiteta
Bosanski jezik

"Čuvaj rode jezik iznad
svega, ako treba umiri
za njega."

(Salihaga, Preporod 1901.)Moja i tvoja domovina

U srcu Balkana,
iskovana od planina,
odjevena šumom,
začinjena cvijećem
i mirisom ljiljana i jasmina,
bez ravnica
osim nekoliko kraćih polja
i riječnih dolina, usjeklina,
pećina i mnoštvom potoka
i rijeka koje se na trenutak pojave
iz svojih klisura i dubina,
leži zemlja Bosna i Hercegovina.
Skrnavljena, porušena, pogorena,
hiljade puta prevarena,
vjekovima pljačkana, izrabljivana,
krvlju i suzama natopljena,
zemlja naših djedova, Bosna i Hercegovina.
Od Une do Drine, od Save do Neuma
i Jadranskog mora, prostire se domovina moja.
Iz njedara njenih k'o srčane žile
teču prema jugu i sjeveru rijeke sinje,
Una sa Uncem i Sanom,
sinom i kćerkom svojom,
dijeli Bihać i Bosansku Krupu,
teče prema Bosanskom Novom,
da prihvati sestru Sanu,
prema Bosanskoj Dubici obilazi Kozaru,
potom ravnicom krivuda, uz granicu samu,
i kod Jasenovca sliva se u Savu.
Istočno od Une,
tutnji i vileni,
Vrbas sa Ugrom i Vrbanjom,
Pliva ga plijeni.
Tamo malo dalje u centru samom
ovjekovječena imenom ljepotom i slavom.
Jedno drago ime sa puno ponosa,
kao i kolijevka naša zove se Bosna.
Zenicu i Doboj po sredini dijeli
da kod Šamca i Savu oplemeni.
Južno od Bosne, Neretva klisure siječe,
u mjesečevom luku okolo Prenja na jug skreće,
pod Veležom smješka se Mostaru,
ispod Gabele pogled na tvrđavu staru.
Malo dalje nastupa u horu
i svoju vodu predaje Jadranskom moru.
Na istoku poznata svima,
kao lopov granicom tutnji, zovu je Drina.
Iskovana od planina, odjevena šumom,
mirisom ljiljana i jasmina u srcu Balkana,
moja i tvoja Domovina Bosna i Hercegovina.

Salih Čavkić
Belgija, 11.02.1992.


Science & Technics Page
Coded in Central European Windows-1250

©Copyright by ORBUS.be®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Page Construction:07/07/1999 - Last modified: 16/07/2020