CULTURE
KULTURA

ORBUS
TOP


PROSE&POETRY - PROZA I POEZIJA
Bosnea littera - Bosnian Letter - Bosansko slovo
Rizo DŽAFIĆ
  ~ CIKLUS - SALEM PRVAK ~

Prof.Dr. Rizo Džafić


Bosnian
- prose
- poem
- poetry

Bosanska
- proza
- poezija
- pjesma
AKTUA

Krajina

Autor: Salih Čavkić


LITERATURA


Uređuje
Salih Čavkić
Belgijato Cavkic Web Site


We Rated With ICRA


 


1. ŠTA SVE MOŽE SALEM
2. JESEN
3. POLAZAK U ŠKOLU
4. SALEM SPREMA ISPITE

 ŠTA SVE MOŽE SALEM

Klikerom skinuti zvijezdu sjajnu,
trčati brzo poput jelena
povući Vilu za kosu plavu
to mogu samo ja.


Kad mi se hoće, budem odlikaš,
a onda dobiti jedan i dva,
na kraju godine najbolji biti
to mogu samo ja.


Proći kroz strašnu šumu do škole,
satkati pjesmu od ljubavi
i sna
kod mene nikad sredine nema
takav sam, eto, ja.


Samo ne mogu smiriti srce,
kad sretnem njena oka dva,
tada izgubim svaku sigurnost
to čak i ona zna.

Rizo DžafićJESEN

Danas slikaju za Salema
svi slikari svijeta
pomažu mu da naslika
zadnji dan
ljeta.


Voćnjak
i bašta
i parkovi
u cvijeću
imaju svečanu odjeću.


Salem razvio papir
i crta šarenilom zanesen,
pa kao u bunilu kaže:
Nacrtao sam jesen!

Rizo Džafić
 


POLAZAK U ŠKOLU

Salem se mali u školu sprema
već je postao đak.
- Kako ću, šta ću,
veliki svijete,
ja sam još uvijek dijete.

Tamo ga čekaju brojke i slova
školsko ratište pravo.
- Kako ću, šta ću,
veliki svijete,
kad sam još uvijek dijete.

Škola daleko, putevi dugi
opasnosti svuda prijete
- Kako ću, šta ću,
veliki svijete,
zalutaće do škole dijete.

Majka ga brižno sprema
i daje brojne savjete
- Kako ću, šta ću,
veliki svijete,
Ja bih još bio dijete!

Rizo DžafićSALEM SPREMA ISPITE

M kao ptica u letu,
A kao krov na kući,
pa opet M i A -
strpljivo Salem uči.

A onda rumena lica
zauzima stav pred nama:
- Evo, da vam pročitam:
napisao sam - MAMA

Sada pogodi, mama,
koje su bojice plave,
koliko je nogu u koke
šta je mlado od krave?

Pitanja ima mnogo
To nije posao lak,
Ako sve bude znao
Salem će postati đak.

Rizo Džafić
 Coded in Central European Windows-1250


Bosanski jezik: "Čuvaj rode jezik, iznad svega, u njem živi, umiri za njega." (Salihaga, Preporod 1901.)

Nazad na prethodnu stranicu Nazad na vrh Naprijed na sljedecu stranicu

©Copyright by ORBUS.be®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Page Construction:22/04/2004 - Last modified: 16/07/2020