Pregled minijaturni logičkih komponenti
U tabeli ispod pokazani su tipovi i priključci minijaturnih logičkih vrata.

Mini 45-serija

Dimenzije mini-logičkih vrata su: 3,1 x 3 mm
Serija TCxxxxx minijaturnih vrata je kompatibilna sa TTL-standardnim vratima.

TC4S01F 1 x NILI-vrata
TC4S11F 1 x NI-vrata
TC4S30F 1 x ExILI-vrata
TC4S66F 1 x Prekidac
TC4SU69F 1 x Inverter
TC4S71F 1 x ILI-vrata
TC4S81F 1 x I-vrata
TC4S584F 1 x Schmitt-trigger


TTL-kompatibilna Mikrovrata
U uvodu je navedeno da su ove mini-porte TTL-kompatibilne. To jeste tako, ali sklopovi
imaju specifikacije koje ove TTL standarde premašuju. Oni naprimjer mogu po prirodi
mnogo bolje da zajednički rade sa analognim sklopovima nego standardni TTL.

Pregled najvažnijih specifikacija:
- napon napajanja Vcc: +1,2 V min., +5,0 V preporučljivo, +7,0 V max.
- ulazni napon Vi: Vcc max.
- kapacitet na ulazu Ci: 4,0 pF tipično, 10 pF max.
- izlazni napon Vo: Vcc + 0,5 V max.
- izlazna struja Io: +/-25 mA max.
- maksimalna snaga Pm: 0,2 W max.

Kod normalnog TTL-napona od +5 V specifikacije su kako slijedi:
- ulazni napon za 'H' Vih: +2,0 V min.
- ulazni napon za 'L' Vil: +0,8 V max.
- ulazna struja za 'L' Iil: -1 µA max.
- ulazna struja za 'H' Iih: +1 µA max.
- izlazni napon Vo: +5,0 V max.
- izlazni napon 'L' Vol bij 8 mA: +0,44 V max.
- izlazni napon 'H' Voh bij -8 mA: +3,8 V min.
- izlazna struja Ioh bij 'H': -8 mA max.
- izlazna struja Iol bij 'L': +8 mA max.
- vrijeme dizanja izlaznog napona: 20 ns/V max.
- vrijeme spuštanja izlaznog napona: 20 ns/V max.
- radna temperatura: +85 °C max.


mini_74xxx_serija

Nazad na prethodnu stranicu Naprijed na sljedecu stranicu