DIGITALNA TEHNIKA
Indokti discant et ament meminisse periti.
Voor onwetende om te leren en voor wetende de voldoening om zich te herinneren.
Oni koji ne znaju neka uče, a koji znaju neka nalaze zadovoljstvo da se podsjećaju.


Ascii Codes - Ascii kôdovi

ASCII kod je skraćenica od početnih slova rečenice 'American Standard Code for Information Interchange', što prevedeno znači: Američki standardni kod za razmjenu informacija. Tokom razvoja računarske tehnologije definirano je više varijanti ovoga koda. Najčešće je u upotrebi osam bit-na varijanta u kojoj je prvih 128 kombinacija (0-127) standardizirano, a drugih 128 kombinacija (128-255) dato na volju korisniku da sam kreira kodne elemente. Prvih 128 elemenata koda prikazano je na narednoj tablici.
Ova tabla sačinjava listu znakova ASCII koda i njene decimalne, oktalne i heksadecimalne znamenke. Znakovi koji se između zagrada kao imena prikazuju (npr.: (sp), (del)) nisu znakovi za štampanje. Lista znakova koji se ne štampaju prikazana je nakon ove liste.

TABLA ASCII-1 KODA

Tablica ASCII-1 kôda

Ova tablica prikazuje ASCII znakove i njihove decimalne, oktalne i heksadecimalne brojeve. Znakovi koji se pojavljuju kao imena u zagradama (npr., (nl)) nisu štampani znakovi. Tablica zajedničkih ne-štampanih znakova nalazi se na kraju navedenih tablica.

Vrlo dobro poznata činjenica da računari mogu upravljati samo interno s 0 (nula) i 1 (jedan). Logikom digitalne teorije rečeno, samo istina i neistina, izražene pomoću sekvence iz 0 i 1 računar može izraziti bilo koje numeričke vrijednosti kao binarni prijevod, koji je vrlo jednostavne matematičke operacije (kao što je objašnjeno u radu numeričke baze). Očiti način kojim se predstavljaju slova i numerički znakovi, kao i drugi ne-numerički znakovi sa 0 i 1. Stoga, korištenje računara, olakšale su ASCII tablice, one sadržavaju propise kojima se prikazuju sva slova u latinskom pismu plus neki dodatni znakovi. U tim tablicama svaki znak uvijek zastupa isti broj. Na primjer, ASCII kod za veliko slovo 'A' je uvijek zastupljen s rednim brojem 65, koji se lahko prikazuje u binernom sistemu koristeći 0 i 1. Broj 65 izražava se kao binarni broj 1000001.

Standardna ASCII tablica definira kodove od 128 znakova (od 0 do 127), od kojih su prvi 32 kontrolni kodovi (ne-štampani), preostalih 96 znakova su kodovi prikazanih znakova:
 

Standardni ASCII kôd (0-127)
(USA)

 

Ovaj panel je organiziran kako bi se lakše pročitao u heksadecimalnom kôdu: redni brojevi predstavljaju prve znamenke i stupac brojeva predstavljaju jedan drugi. Na primjer, 'A' karakter nalazi se na 4. retku u stupcu 1., za kojeg je bilo zastupljeno u heksadecimalnom kôdu 0x41 (65).

Budući da većina sistema danas rade s 8bit bajta, što može predstavljati 256 različitih vrijednosti, osim ovih 128 standardnih ASCII kôdova ima i drugih 128 koji su poznati kao prošireni ASCII-kôd, čije su platforme i mjesta ovisna od postavljene ASCII-kôd grupe. Tako imamo više od jedne proširene ASCII-kôd grupe.

Dva kôda najviše korišćena kod proširenih ASCII znakova postavljaju se na jedan poznati kôd OEM, kôd dolazi iz zadanog standarda znakova uključenog u IBM-PC a drugi je ANSI prošireni ASCII kôd koji koriste najnoviji operativni sistemi. Prvi od njih, OEM znak postavljen je jedan kojeg koristi vaš hardver i ogromna većina PC kompatibilnih strojeva, a bio je korišćen i pod starim DOS sistemom. To uključuje i neke inostrane znakove, također označene znakovima i dijelove koji predstavljaju prozore.

TABLA PRODUŽENOG ASCII-2 KODA

Tablica ASCII-2 kôda

Standardna ASCII tablica definira samo prvih 128 znakova  (od 0 do 127) nije u mogućnosti da obuhvati sve znakove. Zbog toga je napravljena proširena koda također s 128 znakova (od 128 do 255), za nas veoma važna jer ona pokriva i neka naša slova:

PRODUŽENI ASCII kôd (128-255)
(Zapadna Evropa)

 

PRODUŽENI ASCII kôd (128-255)
(Centralna i istočna Evropa)

ANSI znakovi su standard kojeg mnogi sistemi koriste, kao Windows, pojedine UNIX platforme i mnoge samostalne aplikacije. On sadržava mnogo više lokalnih simbola i označenih slova tako da se to može koristiti bez da se redefinira u mnogim jezicima.

Produženi ASCII kôd (128-255)
(Centralna i istočna Evropa)

 

 

Značenje pojedinih instrukcija ASCII koda je:

NUL
logički uređaj bez uticaja ili odziva na poruku
SOH oznaka početka kontrolnih podataka pred blokom poruke
STX oznaka kraja kontrolnih podataka i početak bloka poruke
ETX oznaka kraja bloka poruke
EOT oznaka kraja prenosa podatka (kontrole i poruke)
ENQ zahtijev za odgovor odredišta
ACK potvrda odredišta o prijemu
BEL aktiviranje zvučnog poziva
BS brisanje kursorom unatrag (u lijevo) u retku
HT kontrola tabulacije (skokova) u retku
LF postavljanje kursora u novi red
VT kontrola tabulacije (skokova) po redovima
FF postavljanje papira štampača na početak nove stranice
CR vraćanje na polazni položaj u istom retku
SO početak bloka znakova drugačijeg značenja
SI kraj bloka znakova drugačijeg značenja
DLE promjena značenja kontrolnih znakova
DC1 od DC4 korisnički definirani kontrolni znaci
NAK odgovor prijemnika o neostvarenom prijemu
SYN održavanje sinhronizacije (usklađenosti) prenosa
ETB oznaka kraja bloka podataka
CAN poruka o pogrešno odaslanim podacima
EM fizički kraj odašiljanja podataka
SUB slijedi zamjena za neispravne podatke
ESC daje mogućnost prekida proširenja koda
FS rastavljač blokova podataka (datoteka)
GS rastavljač grupe podataka u bloku
RS rastavljač pojedinih zapisa u grupi
US rastavljač jedinica
SP razmak (prazan znak)
DEL brisanje znaka s desne strane kursora

1968. godine međunarodna organizacija za telekomunikacije i promet (CCITT) ustanovila je MEĐUNARODNI KOD br.5, koji se u suštini ne razlikuje od ASCII koda.

Proširenje ASCII koda (drugih 128 znakova) sadrži uglavnom znakove grčkog pisma, znakove lokaliteta i znakove za kreiranje okvira.

KONVERTIRANJE

Konvertiranje Hex-kôda u Decimalni kôd

Ovo je karta koja prikazuje pretvaranje između decimalnog i heksadecimalnog kôda.
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F.
0 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
1 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031
2 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047
3 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063
4 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
5 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095
6 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
7 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
8 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
9 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
A 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
B 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
C 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
D 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
E 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
F 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
Ako imate problema s očitavanjem i korištenjem grafikona iznad, ovdje je savjet.
Hex 41 (pišete kao 0x41u programskom jeziku C) je ekvivalentno decimalnom broju 65.

 

Konvertiranje Hex-kôda u Oktalni kôd

Ovo je karta koja prikazuje pretvaranje između heksadecimalnog i oktalnog kôda.
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F.
0 000 001 002 003 004 005 006 007 010 011 012 013 014 015 016 017
1 020 021 022 023 024 025 026 027 030 031 032 033 034 035 036 037
2 040 041 042 043 044 045 046 047 050 051 052 053 054 055 056 057
3 060 061 062 063 064 065 066 067 070 071 072 073 074 075 076 077
4 100 101 102 103 104 105 106 107 110 111 112 113 114 115 116 117
5 120 121 122 123 134 125 126 127 130 131 132 133 134 135 136 137
6 140 141 142 143 144 145 146 147 150 151 152 153 154 155 156 157
7 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 175 176 177
8 200 201 202 203 204 205 206 207 210 211 212 213 214 215 216 217
9 220 221 222 223 224 225 226 227 230 231 232 233 234 235 236 237
A 240 241 242 243 244 245 246 247 250 251 252 253 254 255 256 257
B 260 261 262 263 264 265 266 267 270 271 272 273 274 275 276 277
C 300 301 302 303 304 305 306 307 310 311 312 313 314 315 316 317
D 320 321 322 323 324 325 326 327 330 331 332 333 334 335 336 337
E 340 341 342 343 344 345 346 347 350 351 352 353 354 355 356 357
F 360 361 362 363 364 365 366 367 370 371 372 373 374 375 376 377
Ako imate problema s očitavanjem i korištenjem grafikona iznad, ovdje je savjet.
Hex 41 (pišete kao 0x41 u programskom jeziku C) je ekvivalentno decimalnom broju 101.

S. ČAVKIĆ

 

Napomena: Zbog veličine stranice gradivo je drastično skraćeno.
Podrobnije objašnjenje tražite putem emaila. Samo za članove ORBUSA.


NAZAD NA ORBUS

©Copyright by CAVKIC®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Svaka vrsta kopiranja ili reprodukcije bez dozvole strogo je zabranjena.
Page Construction: 22-02-1996 - Last modified:21-10-2017