CULTURE
KULTURA

ORBUS
TOP
PROSE&POETRY - PROZA I POEZIJA
Bosnea littera - Bosnian Letter - Bosansko slovo

Preliminarni spisak učesnika Međunarodne manifestacije
KULTURA
Literarne kreacije
AKTUA Diaspora

 


www.kns.ba   061-524-505

Preliminarni spisak učesnika 5. NKS-2011

Udruženje za kulturu_Novo Sarajevo (KNS)
Preliminarni spisak učesnika Međunarodne manifestacije:
 „5.Novosarajevskih književnih susreta-2011“

Za četiri programa Međunarodne manifestacije: „5.Novosarajevskih književnih susreta-2011“ prijavilo se preko 250 učesnika iz 16 zemalja, sa oko 700 poetskih i proznih autorskih radova. ..


Udruženje za kulturu_Novo Sarajevo (KNS)

Preliminarni spisak učesnika Međunarodne manifestacije: „5.Novosarajevskih književnih susreta-2011“

Za četiri programa Međunarodne manifestacije: „5.Novosarajevskih književnih susreta-2011“ prijavilo se preko 250 učesnika iz 16 zemalja, sa oko 700 poetskih i proznih autorskih radova.

Prihvaćene autorske aplikacije za 5. Novosarajevske književne susrete-2011:

BiH: ……………… (84)
1. Dino Pora Porović (BiH)
2. AleksandraMarilović (BiH)
3. Alisa Maličević (BiH)
4. Kasim Susak-Keke (BiH)
5. Emina Suljević (BiH)
6. Maja Stanojević (BiH)
7. Loris Gutić (BiH)
8. Lejla Smailagić (BiH)
9. Jagoda Mustapić (BiH)
10. Armin Hadžiavdić (BiH)
11. Irena Bera (BiH)
12. Benjamin Čuruković (BiH
13. Inda Mulaahmetović (BiH)
14. Milanka Blagojević (BiH)
15. Slobodan Bajić (BiH)
16. Edina Heldić - Smailagić (BiH)
17. Dajana Sučić (BiH)
18. Adi Osmanbegović (BiH)
19. Adnan Kamenjašević (BiH)
20. Amar Sijerčić (BiH)
21. Berina Muhović (BiH)
22. Mirza Ohranović (BiH)
23. Lamija Milanović (BiH)
24. Zerina Čopra (BiH)
25. Ilma Viteškić (BiH)
26. Iris Geko (BiH)
27. Anesa Pirović (BiH)
28. Haris Čolić (BiH)
29. Adi Jašarević (BiH)
30. Hadžić Dino (BiH)
31. Gordana Radovanović (BiH)
32. Danja Đokić (BiH)
33. Anto Zirdum (BiH)
34. Anela Sejarić-Vujinović (BiH)
35. Selma Čeliković (BiH)
36. Jasmina Hanjalić (BiH)
37. Mirjana Kapetanović (BiH
38. Jasna Primorac (BiH)
39. Franjo Matanović (BiH)
40. Muamera Bjelkić-Terzić (BiH)
41. Elvira Čorbo (BiH)
42. Džana Bašić (BiH
43. Anes Osmić (BiH)
44. Biljana Gajić (BiH)
45. Suada Malkoč-Kovačević (BiH)
46. Aida Hajdar (BiH)
47. Džabir Sedić (BiH)
48. Emina Jusufović (BiH)
49. Amela Kereš (BiH)
50. Bjonda Visković (BiH
51. Admir Džanko (BiH)
52. Sanella Boškailo (BiH)
53. Dragan Mučibabić (BiH)
54. Elma Mrđanović (BiH)
55. Safer Grbić (BiH)
56. Aldina Rovčanin (BiH)
57. Nataša Heleta (BiH)
58. Adnan Subašić (BiH)
59. Amra Franca (BiH)
60. Velid Bajramović (BiH)
61. Ena Šečić (BiH)
62. Bojana Kulidžan (BiH)
63. Aida Šišić (BiH)
64. Zvjezdana Marković (BiH)
65. Vesna Hlavaček (BiH)
66. Šeherzada Džafić (BiH)
67. Uglješa Vuković (BiH)
68. Ivan Vrljić (BiH)
69. Lidija Pavlović-Grgić (BiH)
70. Maida Šišić (BiH)
71. Mersima Mehanović (BiH)
72. Merima Torlo (BiH)
73. Nermin Delić (BiH)
74. Mirsad Bećirbašić (BiH)
75. Admiral Mahić (BiH)
76. Ibrahim Osmanbašić (BiH)
77. Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH)
78. Ermin Lagimdžija (BiH)
79. Emir Sokolović (BiH)
80. Slavka Vujičić (BiH)
81. Nikola Baćo Vujnović (BiH)
82. Anisa Trumić (BiH)
83. Nikolina Močević (BiH)
84. Arnela Kordić (BiH)SLOVENIJA: …………… (41)
85. Jure Drljepan (Slovenija)
86. Dušan Šabić (Slovenija)
87. Patricija Dodič–Patra (Slovenija)
88. Senada Smajić (Slovenija)
89. Ida Semenič (Slovenija)
90. Dani Bedrač (Slovenija)
91. Boštjan Novak (Slovenija)
92. Alenka Kveder (Slovenija)
93. Andrej Debeljak (Slovenija)
94. Nataša Kupljenik (Slovenija)
95. Silva Langenfus (Slovenija)
96. Nijaz Salkić (Slovenija)
97. Jože Vidmar (Slovenija)
98. Saša Strnad (Slovenija)
99. Damjan Japelj (Slovenija)
100. Milena Sušnik Falle (Slovenija)
101. Nuška Golobič (Slovenija)
102. Ramiz Velagić (Slovenija)
103. Branko Baćović (Slovenija)
104. LidijaBrezavšček (Slovenija)
105. Željko Perović (Slovenija)
106. Marko Elsner Grošelj (Slovenija)
107. Ivo Stropnik (Slovenija)
108. Peter Andrej (Slovenija)
109. Borut Gombač (Slovenija)
110. LidijaGačnik Gombač (Slovenija)
111. Cvetka Bevc (Slovenija)
112. Ivan Dobnik (Slovenija)
113. Zoran Pevec (Slovenija)
114. Petra Kolmančič (Slovenija)
115. Nino Flisar (Slovenija)
116. Simona Kopinšek (Slovenija)
117. Jani Kovačič (Slovenija)
118. Boštjan Narat (Slovenija)
119. Stojan Špegel (Slovenija)
120. Rezka Kanzian (Slovenija)
121. Franjo Frančič (Slovenija

KD OTOČJE:
122. Andrej Steničnik (Slovenija)
123. Karmen Hribar (Slovenija)
124. Andrej Steničnik (Slovenija)
125. Aleksandra Kocmut (Slovenija)

 

HRVATSKA: ................. (28)
126. Đurđa Vukelić-Rožić (Hrvatska)
127. TomislavRaum (Hrvatska)
28. Saša Užarević (Hrvatska)
129. Nada Crnogorac (Hrvatska)
130. Andrea Debak (Hrvatska)
131. Josip Grabušić (Hrvatska)
132. Irena Grubišić- Čabo (Hrvatska)
133. IvicaJembrih Cobovički (Hrvatska)
134. Boris Kazija (Hrvatska)
135. Vedran Rutnik (Hrvatska)
136. Daniela Borovnjak (Hrvatska)
137. Davorka Flego (Hrvatska)
138. Evica Kraljić (Hrvatska)
139. Kasja Gruica Kurtović (Hrvatska)
140. Ljiljana Meštrić (Hrvatska)
141. Ivan Bujan (Hrvatska)
142. Iva Papić (Hrvatska)
143. Ivica Smolec (Hrvatska)
144. Jovanka Babić Jelovac (Hrvatska)
145. Josip Matej Bilić (Hrvatska)
146. Ante Matić (Hrvatska)
147. Evica Kraljić (Hrvatska)
148. Ladislav Babić (Hrvatska)
149. Luka Vukušić (Hrvatska)

ČLANOVI HRVATSKOG KNJIŽEVNOG DRUŠTVA
150. Valerio Orlić
151. Sanjin Ćiković
152. Rajko Glibo
153. Aron Baretić
154. Katica Felštinski
155. Nikola Šimić Tonin


SRBIJA: ...................... (26)

156. Jagoda Nikačević (Srbija)
157. Ljiljana Crnić (Srbija)
158. Natalija Ž. Živković (Srbija)
159. Vesna Korać (Srbija)
160. Vida Nenadić (Srbija)
161. Imre Zolt (Srbija)
162. Slobodanka Živković (Srbija)
163. Stevan Šarčević (Srbija)
164. Stamen Milovanović (Srbija)
165. Svetlana Pavlović (Srbija)
166. Sandra Zec (Srbija
167. Nenad Zorić (Srbija)
168. Vladimir Bulatović – Buči (Srbija)
169. Ognjen Pudar (Srbija)
170. Bojan Krivokapić (Srbija)
171. Ivana Zajić (Srbija)
172. Jelena Stojsavljević (Srbija)
173. Dragan Nedimović (Srbija)
174. Miroslav Kovač (Srbija)
175. Borislav Stanić (Srbija)
176. Đura Šefer Sremac (Srbija)
177. Milica Mima Dmitrović,Todorović (Srbija)
178. Radojka Paunović (Srbija)
179. Nebojša Đorđević (Srbija)
180. Željko Cesnak (Srbija)
181. Marija Škornički (Srbija)


CRNA GORA: ..................... (4)
182. Vladimir Petrović (Crna Gora)
183. Ana Janković (Crna Gora)
184. Zlatka Emeršić (Crna Gora)
185. Kristina Bojanović (Crna Gora)


UČESNICI IZ 11 ZEMALJA .......... (24)
186. Denis Dželić (Danska)
187. Fahrudin Dino Avdibegović (Danska)
188. Mirveta Islamović (Švedska)
189. Sead Hambiralović (Švedska)
190. Sandra Džananović (Austrija)
191. Marija Perić-Bilobrk (Austrija)
192. Nisad Šiško Jakupović (Engleska)
193. Idriz Saltagić (Engleska)
194. Semira Jakupoviċ (Engleska)
195. Amira Nimer (Njemačka)
196. Dervis Palić (Njemačka)
197. Ivan Korponai (Njemačka)
198. Slavica Kasipović (Njemačka)
199. Sadija Klotz (Njemačka)
200. Nisveta Šabić- Grabovac (Njemačka)
201. Elvira Jakovac (USA)
202. Kemal Handan (USA)
203. Asim Bajramović (USA)
204. Goran Sarić (Holandija)
205. Vjekoslav Vukadin (Holandija)
206. Jusuf Džafić (Egipat)
207. Mustafa Balje (Kosovo)
208. Momčilo Vukosav (Kanada)
209. Sulejman Aličković (Luksemburg)EUROORJENTACIJE-4 ...... 28

BiH:
1. Jelena Božić (Mostar)
2. Naida Hodžić (Sarajevo)
3. Arnela Kordić (Sarajevo)
4. Marija Stijepić (Banja Luka
5. Elma Mrđanović (Sarajevo)
6. Zlatka Emeršić (Crna Gora)
7. Minela Masleša (Konjic)
8. Admir Džanko (Sarajevo)
9. Mahira Isak (Tomislavgrad)
10. Džabir Sedić (Sanski Most )
11. Natalija Puljić (Kreševo)
12. Safer Grbić (Tešanj)
13. Adnan Subašić (Sarajevo)
14. Martina Franjić (Bihać)
15. Anes Osmić (Maglaj)
16. Bjonda Visković (Glamoč)
17. Maja Bunić (Sarajevo)
18. Amer Jaganjac (Holandija)
19. Benjamin Čuruković (Zenica)
20. Vladan Šipovac (Zvornik)
21. Ermin Lagumdžija (Sarajevo)

SLOVENIJA:
22. Mirjam Fašmon (Slovenija)
23. Maruška Šibila (Slovenija)
24. Anja Bukovec (Slovenija)
25. Rok Smrdelj (Slovenija)
26. Iris Pokovec (Slovenija)
27. Uroš Marolt (Slovenija)
28. Špela Habulin (Slovenija)
 

PRVA KNJIGA. ...... 5

1. Alma Jeftić (Sarajevo)
2. Azra Hadžić (Sarajevo
3. Hanifa Halilović (Sarajevo)
4. Elma Velić (Bosanska Krupa)
5. Benjamin Čuruković (Zenica)

Literarne Kreacije-2011 ....20

MLADI AUTORI:
1. Adnan Subašić
2. Aldijana Mustafić
3. Admir Džanko
4. Martina Franjić
5. Maja Stanojević
6. Nurija Delić
7. Safer Grbić
 

KNJIŽEVNA OMLADINA:
8. Ema Kalmar
9. Elvira Čorbo
10. Faruk Ljutić
11. Inda Mulaahmetović
12. Ilma Smajić
13. Kerim Bevrnja
14. Nermin Delić
15. Tea Kalmar


BH-DIJASPORA:
16. Fahrudin Dino Avdibegović (Danska)
17. Hedina Tahirović Sijerčić (Njemačka)
18. Kemal Handan (USA)
19. Meho Jakupović (Engleska)
20. Semira Jakupović (Engleska)

NAPOMENA:
Spisak učesnika biće dopunjen autorima čiji su radovi u procesu prevođenja, te gostima u sklopu programa manifestacije.

Organizator se zahvaljuje učesnicima manifestacije, a do 15.06. na web-stranici udruženja (www.kns.ba) biće objavljen spisak odabranih radova koji će biti uvršteni u tradicionalni zajednički zbornik radova učesnika manifestacije.


Za sve dodatne informacije:
E-mail: kns_sarajevo@yahoo.com
Tel: 061 52 45 05 ( iz BiH)
00387 61 52 45 05 (iz inostranstva)

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja


Sarajevo; 18.05.2011.godine.


KNS/19.05.2011.
 

 www.kns.ba

HOME


Coded in Central European Windows-1250

ORBUS Startpage

© Copyright by CFABH-ORBUS vzw ®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Page Construction:09/09/2008 - Last modified: 31/10/2020

GOVORI I PIŠI PRAVILNO
BOSANSKIM JEZIKOM