To Start Page

TOP
Voice of Diaspora

English - L'Anglais
Important News

Dutch - Nederlands
Belangrijke nieuws

French - Français
Nouvelles importantes

German - Deutsch
Wichtige News

Bosnian-Bosanski
Važne vijesti

Important News, Belangrijke nieuws, Nouvelles importantes, Wichtige News, Fontos hírek, Importanti novitŕ, Pomembne novice, Importante Notícias, Viktiga nyheter

<


Ing. Salih CAVKIC
orbus editor in chief
Belang van Limburg
De Morgen
De Standard
Het Laatste Nieuws
La Libre Belgique
Nieuwsblaad

VRT
VRTNieuws

N-TV.DE
Deutsche Welle
West-D. Zeitung


The man of the year

Guy Verhofstadt
Mr. Guy Verhofstadt

The man of the year
L'homme de l'an
De man van het jaar
2009


A proven Democrat, protector and fighter for justice and human rights in the World.

Een bewezen Democraat, beschermer en strijder voor rechtvaardigheid en mensenrechten in de Wereld.

Un prouvé démocrate, protecteur et combattant pour la justice et des droits de l'homme dans le Mond.

Eine bewährte Demokrat, Beschützer und Kämpfer für Gerechtigkeit und Menschenrechte in der Welt.

Dokazani demokrat,
 zaštitnik i borac za pravdu i ljudska prava u Svijetu.
The man of the year

Guarantee
Peace in the World


Mr. Barak Hossein Obama

The man of the year
L'homme de l'an
De man van het jaar
2012


Guarantee
peace in the world

Garantie
vrede in de wereld

Garantie
la paix dans le monde

Garantie des Friedens in der Welt

Zabezpečenie
mieru vo svete

Garancija
mira u svijetuVerhofstadt kandidaat-voorzitter Europees Parlement

06/01/2017 om 12:08 door jvt

 

Guy Verhofstadt stelt zich officieel kandidaat om voorzitter van het Europees Parlement te worden.

 


Guy Verhofstadt

 

In een aankondigingsvideo legt Verhofstadt uit waarom hij zich kandidaat stelt. ‘In deze onzekere en turbulente tijden, nu Europa bedreigd is door nationalisten en populisten, hebben we visionairen, bruggenbouwers en compromismakers nodig. Ik wil een van hen zijn.’

Dat hij compromissen kan sluiten, bewijzen volgens hem zijn jaren als premier van België aan. ‘België heeft me geleerd dat passie en pragmatisme hand in hand gaan. Het heeft me geleerd dat “compromis” geen vies woord is.’

De liberale premiers steunden Verhofstadt eerder al voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. Maar Verhofstadt heeft ook steun in de andere fracties nodig. Het zijn immers de 751 parlementsleden die in een geheime stemming beslissen. En geen enkele fractie heeft een meerderheid.

De opvolging van Martin Schulz wordt alleszins een politiek pokerspel op hoog niveau. Het ‘probleem’ met het vertrek van Schulz is dat er twee jaar geleden een stilzwijgende afspraak over was gemaakt tussen de twee grote fracties in het parlement, de sociaaldemocratische S&D en de christendemocratische EVP. De sociaaldemocraat Schulz zou opgevolgd worden door een EVP’er. Maar dat veroorzaakt een ernstig machtsonevenwicht. De EVP levert al de voorzitter van de Europese Raad en de Commissievoorzitter.

De verschillende fracties in het Europees Parlement vinden dat het niet kan dat de EVP alle belangrijke posten in handen krijgt. En dan verschijnt Guy Verhofstadt ten tonele als mogelijke kanshebber.
 
Verhofstadt kandidat za predsjednika Evropskog parlamenta

 

Guy Verhofstadt predlaže sebe službeno kao kandidata za predsjednika Evropskog parlamenta.

U jednom najavljenom video-saopštenju Verhofstadt objašnjava zašto najavljuje svoju kandidaturu. "U ovim nesigurnim i turbulentnim vremenima, kada je Europa ugrožena zahtijevima nacionalista i populista, trebaju nam vizionari, graditelji mostova i kompromiseri. Želim da bude jedan od njih. "

Da on može napraviti kompromise, dokazuju prema njemu njegove godine kao premijer Belgije.
'Belgija me je naučila da strast i pragmatizam idu ruku pod ruku. To me je naučilo da "kompromis" nije prljava riječ.'

Liberalni premijeri su podržali Verhofstadt-a ranije za predsjednika Evropskog parlamenta.
Ali Verhofstadt-u također je potrebna podrška u drugim grupama. Nakon svih 751 poslanika odlučuje tajnim glasanjem. I nijedna grupa nejma većinu.

Slijeđenje Martin-a Schulz-a u svakom slučaju je politički poker igra na visokom nivou. "Problem" sa odlaskom Schulz-a je to da je prije dvije godine prešutni dogovor napravljen između dvije glavne grupe u parlamentu, socijaldemokratskom S&D i kršćanskodemokratskom EVP. Socijaldemokrata Schulz-a bi naslijedio jedan EVP'er. Ali, to bi izazvalo ozbiljnu moć neravnoteže. EVP već daje predsjednika Europskog vijeća i predsjednika Komisije.

Različite političke skupine u Europskom parlamentu smatraju da ne može da EVP sva važna mjesta dobije u ruke. A onda Guy Verhofstadt se pojavljuje na sceni kao mogući kandidat.


January 6, 2017PUBLICATIONS:  

 
 

  
 
  

  ARCHIVE
 december-2017
 november-2017
 october-2017

 september-2017
 augustus-2017
 july-2017
 june-2017
 may-2017
 april-2017
 march-2017
 february-2017
 january-2017
 december-2016
 november-2016
 october-2016
 september-2016
 
augustus-2016
 
july-2016
 june-2016
 may-2016
 april-2016
 march-2016
 february-2016
 january-2016
december-2015
november-2015
october-2015
september-2015
august-2015
july-2015
june-2015
may-2015
april-2015
march-2015
february-2015
 january-2015
 


Koninkrijk Belgie - Monarchie Belgique


Maasmechelen Village

Maasmechelen Village
Adria
prof. dr. Anis Bajrektarevic
prof. dr. Anis Bajrektarevic
Eva MAURINA
20 Years to Trade Economic Independence for Political Sovereignty - Eva MAURINA
Carla BAUMER
Climate Change and Re Insurance: The Human Security Issue SC-SEA Prof. Anis Bajrektarevic & Carla Baumer