Razlike između hrvatskog i bosanskog jezika
Lijevo na listi su hrvatske riječi - desno su bosanske riječi istog značenja.
Na bosanskom su ponegdje duple riječi. Tiče se istočne i zapadne varijante bosanskog jezika.

Latinska izreka glasi:
Nec aspiciat me lingua cum grano salis!
Ne upoređujte moj jezik sa zrnom soli!


Hrvatski BiH |  Bosanski BiH
=============================

A

ala - hala
ale - hale

alav - halav, proždrljiv
alavac - halavac, proždrljivac
alavci - halavci, proždrljivci

atlanski -atlantski

ažuriranja - nadogradnja
ažurirati - nadograditi

'Ase - Hase


B

barjaci - bajraci
barjak - bajrak
barjaktar - bajraktar
barjaktaru - bajraktaru
barjaktarev - bajraktarev


beda - bijeda, siromaštvo
bedan - bijedan, jadan, siromašan

bedaci - glupaci
bedacima - glupacima
bedače - glupane
bedak - glupan
bedaka - glupana
bedakove - glupanove
bedast - glupav
bedastija - gluplja, glupavija
bedastiji - gluplji, glupaviji
bedastijih - glupljih, glupavijih
bedastijim - glupljim, glupavijim
bedastijima - glupljima, glupavijima
bedastijoj - glupljoj, glupavijoj
bedastijom - glupljom, glupavijom
bedastiju - gluplju, glupaviju
bedastoća - glupavost
bedastoćom - glupošću, glupavošću
bedastog - glupog, glupavog

bezbrazan - bezobrazan (izv. hr-nl, Taalgids Kroatisch, 2010.g.)

bezočan - bestidan, besraman
bezočna - bestidna, besramna
bezočne - bestidne, besramne
bezočni - bestidni, besramni
bezočno - bestidno, besramno
bezočnost - bestidnost, besramnost
bezočnosti - bestidnosti, besramnosti

bit će - biće
bit ćemo - bićemo
bit ćeš - bićeš
bit ćete - bićete
bit ću - biću

blenu - blehnu
blenuti - blehnuti
blenutog - blehnutog
blenutoj - blehnutoj
blenutom - blehnutom

branitelj - branilac
branitelja - branilaca

brzojav - telegram

bu, bum - bi, bih


C

ca - šta, što


Ć

ća - šta, što


Č

ča - šta, što

čimbenici - činioci, faktori
čimbenicima - činiocima, faktorima
čimbenik - činilac, faktor
čimbenika - činilaca, faktora
čimbenike - činioce, faktore
čimbenikom - činiocem, faktorom
čimbeniku - činiocu, faktoru

čitatelj - čitalac
čitatelja - čitalaca
čitatelje - čitaoce
čitatelji - čitaoci
čitatelju - čitaocu
čitateljima - čitaocima

čitateljska - čitalačka
čitateljske - čitalačke
čitateljski - čitalački
čitateljsku - čitalačku

čukalj - žulj
čukljeve - žuljeve


D

dalekozor - dvogled, durbin

davatelj - davalac
davatelja - davalaca
davateljeve - davaočeve
davatelju - davaocu

deblokiraj - odblokiraj

diljem - širom

domoljub - patriot, rodoljub
domoljuba - patriota, rodoljuba
domoljube - patriote, rodoljub
domoljubi - patrioti, rodoljubi
domoljublje - patriotizam, rodoljubivost
domoljub - patriotu, rodoljubu

domovinski - otačbinski
domovinskog - otačbinskog
domovnica - državljanstvo

dostup - pristup
dostupna - pristupna
dostupni -pristupni
dostupno - pristupno

doticaje - bliske kontakte

drugojači - denuncira, optužuje
drugojačenja - denunciranja, optuživanja
drugojačenju - denunciranju, optuživanju

dužnosnici - službenici
dužnosnik - službenik
dužnosnika - službenika
dužnosnike - službenike
dužnosniku - službeniku


F

frigaju - prže, fritiraju
frigana - pržena, fritirana
friganim - prženim, fritiranim
friganima - prženim, fritiranim
friganoj - prženoj, fritiranoj
friganja - prženja, fritiranja
frigati - pržiti, fritirati

funkcionira - funkcioniše
funkcioniranju - funkcionisanju


G

glasovir - klavir
glasovira - klavira
glasoviri - klaviri
glasovirima - klavirima
glasoviru - klaviru

glasovna - zvučna
glasovne - zvučne
glasovni - zvučni
glasovnu - zvučnu

glazba - muzika
glazbenici - muzičari
glazbenicima - muzičarima
glazbenik - muzičar
glazbenika - muzičara
glazbenike - muzičare
glazbeniku - muzičaru
glazbom - muzikom
glazbu - muziku

glede - u cilju, zbog
glede - u pogledu, u vezi sa, s obzirom, posmatrajući

gledatelj - gledalac
gledatelja - gledalaca
gledatelje - gledaoce
gledatelji - gledaoci
gledateljima - gledaocima
gledatelju - gledaocu

golem - ogroman, velik
golema - ogromna, velika
golemi - ogromni, veliki

goljenica - cjevanica
goljenicama - cjevanicama
goljenice - cjevanice
goljenici - cjevanici
goljenicu - cjevanicu

gluv - gluh
gluva - gluha
gluve - gluhe
gluvi - gluhi
gluvo - gluho
gluvog - gluhog
gluvoj - gluhoj
gluvom - gluhom
gluvonjem - gluhonijem
gluvonjema - gluhonijema
gluvu - gluhu

gospodarska - ekonomska
gospodarsku - ekonomsku
gospodarstva - ekonomije
gospodarstvo - ekonomija

gradela - roštilj, žara
gradelim - roštiljam, žaram
gradelima - roštiljima, na žarama
gradelom - sa roštilja, sa žara

gumb - dugme
gumba - dugmeta
gumbama - dugmadima
gombaonica - dugmetara
gombaonice - dugmetare
gumbi - dugmeta
gumbima - dugmetima
gumbom - dugmetom
gumbu - dugme


H

hladnjak - frižider
hladionik - zamrzivač


I

istodobna - istovremena
istodobne - istovremene
istodobni - istovremeni
istodobno - istovremeno

istupe - nastupe

izopćavan - proganjan
izopćen - prognan
izopćenje - progon
izopćavanje - progonstvo

izravan - direktan
izravna - direktna
izravne - direktne
izravni - direktni
izravnih - direktnih
izravnim - direktnim
izravno - direktno
izravnog - direktnog
izravnoj - direktnoj
izravnom - direktnom
izravnu - direktnu

izviješće - izvještaj
izviješćem - izvještajem
izviješću - izvještaju

izvjestitelj - izvještač, reporter
izvjestiteljica - izvještačica, reporterka


J

jugoslovenska - jugoslavenska
jugoslovenskim - jugoslavenskim
jugoslovensku - jugoslavensku


K

kaj - šta, što

kakova - kakva
kakovih - kakvih
kakovo - kakvo
kakovom - kakvom

kavanska - kafanska
kavansku - kafansku

kazališta - teatra
kazalište - teatar
kazalištu - teatru

knjižnica - biblioteka
knjižnice - biblioteke
knjižnicu - biblioteku

kolovoz - avgust
kolovoza - avgusta

koštica - košpica
koštice - košpice
koštici - košpici
košticom - košpicom
košticu - košpicu

krtija - krhtija
krtiju - krhtiju
krtina - krhtina
krtine - krhtine
krtinu - krhtinu

kraki - kraci

kuvača - kuhača
kuvaj - kuhaj
kuvaju - kuhaju
kuvamo na lešo - kuhamo, varimo
kuvar - kuhar
kuvarica - kuharica
kuvaš - kuhaš
kuvati - kuhati
kuvinja -kuhinja
kužina (dalm.)- kuhinja


L

ledenjaki - ledenjaci
ledenjakima - ledenjacima

lipanj - juni
lipanjski - junski
lipnju - junu

listopad - oktobar
listopadni - oktobarski

lukna - rupa
lukne - rupe
luknjica - rupica
luknjici - rupici
luknjice - rupice
luknjicu - rupicu
luknu - rupu


LJ

ljekarna - apoteka
ljekarne - apoteke
ljekarnu - apoteku

ljestvama - lotrama
ljestve - lotre

ljestvica - skala
ljestvici - skali
ljestvicu - skalu

lješnjaci - lješnici, lišnjaci
lješnjak - lješnik, lišnjak
lješnjakima - lješnicima, lišnjacima
lješnjaku - lješniku, lišnjaku

ljuspice - opiljci


M

maćuha - maćeha
maćuhe - maćehe
maćuhi - maćehi
maćuhicom - maćehicom
maćuhinska - maćehinska
maćuhinsku - maćehinsku
maćuhu - maćehu

mamuran - mahmuran
mamurluk - mahmurluk
mamurni - mahmurni

maslac - puter
maslaca - putera

međunarodna - internacionalna
međunarodne - internacionalne
međunarodni - internacionalni
međunarodnih - internacionalnih
međunarodnim - internacionalnim
međunarodno - internacionalno
međunarodnog - internacionalnog
međunarodnoj - internacionalnoj
međunarodnom - internacionalnom
međunarodnu - internacionalnu

mekanija - mekahnija
mekanijim - mekahnijim
mekanijima - mekahnijima
mekaniju - mekahniju
mekano - mekahno
meke - mehke
meki - mehki
mekoćom - mehkoćom
mekome - mehkome
mekomu - mehkomu

mirovina - penzija

monomeri - monomjeri
monomerni - monomjerni
monomernoj - monomjernoj
monomernom - monomjernom


N

načinite - napravite
načiniti - napraviti

nadomjesna - zamjenjiva

naputak - savjetodavni

navadi - navici

nazočan - prisutan
nazoči - prisustvuje
nazočimo - prisustvujemo
nazočiti - prisustvovati
nazočna - prisutna
nazočne - prisutne
nazočni - prisutni
nazočnih - prisutnih
nazočnim - prisutnim
nazočnima - prisutnima
nazočno - prisutno
nazočnog - prisutnog
nazočnoga - prisutnoga
nazočnoj - prisutnoj
nazočnom - prisutnom
nazočnost - prisutnost
nazočnosti - prisutnosti
nazočnostima - prisutnostima

nekaj - nešto

netko - neko
netkog - nekog
netkoj - nekoj
netkom - nekom
netke - neke
netočno - netačno
netočnog - netačnog
netočnoj - netačnoj
netočnom - netačnom
netočnu - netačnu

neupitan - neosporan
neupitna - neosporna
neupitne - neosporne
neupitni - neosporni
neupitno - neosporno
neupitnu - neospornu

neuporabiv - neupotrebljiv
neuporabivo - neupotrebljivo
neuporabivog - neupotrebljivog
neuporabivoj - neupotrebljivoj
neuporabivom - neupotrebljivom
neuporabivu - neupotrebljivu

nezaustovljiv - nezaustavan
nezaustovljivo - nezaustavno
nezaustovljivog - nezaustavnog
nezaustovljivoj - nezaustavnoj

nitko - niko
nitkog - nikog
nitkoj - nikoj
nitkom - nikom


O

obitelj - porodica, familija
obitelje - porodice, familije
obitelji - porodici, familiji
obiteljima - porodicama, familijama

obiteljska - porodična, familijarna
obiteljske - porodične, familijarne
obiteljski - porodični, familijarni
obiteljsku - porodičnu, familijarnu

obljetnica - godišnjica
obljetnice - godišnjice
obljetnici - godišnjici
obljetnicu - godišnjicu

obmota - omota, umota
obmotavanje - omotavanje, umotavanje

obnaša - obavlja
obnašah - obavljah
obnašahu - obavljahu
obnašaje - obavljaje
obnašaju - obavljaju
obnašajući - obavljajući
obnašala - obavljala
obnašali - obavljali
obnašam - obavljam
obnašamo - obavljamo
obnašano - obavljano
obnašanog - obavljanog
obnašanoj - obavljanoj
obnašanja - obavljanja
obnašanje - obavljanje
obnašanjem - obavljanjem
obnašanjima - obavljanjima
obnašanju - obavljanju
obnašao - obavljao
obnašasmo - obavljasmo
obnašaste - obavljaste
obnašaš - obavljaš
obnašaše - obavljaše
obnašate - obavljate
obnašatelja - obavljača
obnašatelje - obavljače
obnašatelji - obavljači
obnašateljima - obavljačima
obnašati - obavljati

obradba - obrada
obradbe - obrade
obradbu - obradu

obramben - odbramben
obrambena - odbrambena
obrambenu - odbrambenu

obrana - odbrana
obrane - odbrane
obrani - odbrani
obraniti - odbraniti
obranu - odbranu

obveza - obaveza
obvezata - obavezan
obvezatne - obavezne
obvezatni - obavezani
obvezati - obavezati
obvezatno - obavezno
obvezatnu - obaveznu

očituj se - izjasni se, sin. ispolji se, manifestuj se, ogledaj se
očituje - izjasni, sin. ispoljava, manifestuje, ogleda
očituju - izjašnjavaju, sin. ispoljavaju, manifestuju, ogledaju
očitovana - izjašnjena, sin. objelodanjena, ispoljavana
očitovati - izjasniti, sin. otkriti, objelodaniti, ispoljiti, manifestovati

odmetanje - odmećanje, dezertiranje odvajanje

odvjetnik - advokat, branilac, tužilac
odvjetnika - advokata, branioca, tužioca
odvjetnika - advokata, branilaca, tužilaca
odvjetnici - advokati, branioci, tužioci
odvjetničku - advokatsku
odvjetništvo - tužilaštvo
odvjetništvu - tužilaštvu

okužiti - zaraziti, inficirati

opskrbiti - snabdijeti
opskrbljvanje - snabdijevanje

opstojan - ustrajan, postojan, trajan
opstojna - ustrajna, postojana, trajna
opstojne - ustrajne, postojane, trajne
opstojnost - ustrajnost, opstanak, trajnost
opstojnosti - ustrajnosti, opstanka, trajnosti
opstojnošću - ustrajnošću, opstankom, trajnošću
opstojnu - ustrajnu, postojanu, trajnu

opstruira - ometa, spriječava
opstruiran - ometen
opstruirana - ometena
opstruiranje - ometanje
opstruiranu - ometenu
opstruiraš - ometaš
opstruirati - ometati

osobit - ličan, svojstven
osobitih - ličnih, svojstvenih

osobitost - osobina
osobitosti - osobnosti

osporavati - sprječavati
osporiti - spriječiti

otačastvo - očinstvo

ovrha - deložacija
ovrhe - deložacije
ovrsi (ovrhi) - deložaciji
ovrhom - deložacijom
ovrhovoditelj - sudski izvršitelj
ovrhovoditelja - sudskog izvršitelja
ovrhu - deložaciju

ožujak - mart


P

pećnica - rerna, pečenjara
pećnici - rerni, pečenjari

pisač - štampač, printer

pisači - štampači, printeri

pisaoc - pisac
pisaoca - pisaca
pisaoce - pisce
pisaoci - pisci
pisaocima - piscima
pisaocu - piscu

pisaonica - pisarnica

podbula - podbuhla
podbule - podbuhle
podbuli - podbuhli
podbulih - podbuhlih
podbulim - podbuhlim
podbulom - podbuhlom
podbulu - podbuhlu

podcijenim - potcijenim
podcijenimo - potcijenimo
podcijeniti - potcijeniti
podcjenjivali - potcjenjivali
podcjenjujući - potcjenjujući

podcrtavajući - potcrtavajući
podcrtavanjima - potcrtavanjima
podcrtavati - potcrtavati

podčini - potčini
podčinim - potčinim
podčiniš - potčiniš
podčinite - potčinite
podčinjavanje - potčinjavanje
podčinjavanjem . potčinjavanjem

podpora - podrška, potpora
podpore - podrške, potpore
podpori - podršci, potpori

pojasni - objasni
pojasnio - objasnio
pojasniti - objasniti

podrijetla - porijekla
podrijetlo - porijeklo
podrijetlom - porijeklom
podrijetlu - porijeklu

podskup - podgrupa
podskupom - podgrupom

podsticaj - stimulans
podsticajima - stimulansima
podsticati - stimulisati

pogrješnu - pogrešnu

pohrvaćivanja - hrvatiziranja

pomno - pažljivo

ponaosob - pojedinačno

poraba - upotreba
porabu - upotrebu

postaja - stanica
postajama - stanicama
postaje - stanica
postaji - stanici
postaju - stanicu

postavke - podešavanja

pošast - počast
pošasti - počasti

poticaj - stimulans, podsticaj
poticajem - stimulansom, podsticajem

potom - zatim

potrebit - potreban, zahtjevan
potrebita - potrebna, zahtjevna
potrebiti - potrebni, zahtjevni
potrebito - potrebno, zahtjevno
potrebitu - potrebnu, zahtjevnu

povijesna - historijska
povijesne - historijske
povijesno - historijsko
povijesnog - historijskog
povijesnoj - historijskoj
povijesnom - historijskom
povijesnu - historijsku
povijest - historija
povijesti - historiji

povjesnica - historičarka
povjesnice - historičarke
povjesnici - historičarki
povjesnicima - historičarima
povjesnicom - historičarkom
povjesnicu - historičarku
povjesnik - historičar
povjesnika - historičara
povjesnike - historičare
povjesniku - historičaru
povjesničar - historičar
povjesničara - historičara
povjesničare - historičare
povjesničarem - historičarem
povjesničari - historičari
povjesničarima - historičarima
povjesničarka - historičarka
povjesničarke - historičarke
povjesničarki - historičarki
povjesničarkom - historičarkom
povjesničarku - historičarku
povjesničarom - historičarom
povjesničarska - historičarka
povjesničarske - historičarke
povjesničarski - historičarki
povjesničarskih - historičkih
povjesničarskim - historijskim
povjesničarskima - historijskima
povjesničarsko - historijsko
povjesničarskog - historijskog
povjesničarskoj - historičkoj
povjesničarskom - historičkom
povjesničarsku - historičku
povjesničaru - historičaru
povjesnički - historijski
povjest - historija
povjesti - historiji

poviješću - historijom

povjerenstva - povjereništva
povjerenstvo - povjereništvo
povjerenstvu - povjereništvu

pozivatelj - pozivač
pozivatelja - pozivača
pozivatelje - pozivače
pozivatelji - pozivači
pozivatelju - pozivaču

pozor - pažnja
pozorno - pažljivo
pozornost - pažnja
pozornik - policajac

pozornica - tribina
pozornicu - tribinu

požrtvovnih - požrtvovanih
požrtvovnim - požrtvovanim
požrtvovnima - požrtvovanima
požrtvovnosti - požrtvovanosti
požrtvovnošću - požrtvovanošću

prapovijest - prahistorija
prapovijese - prahistorijska
prapovijesna - prahistorijska
prapovijesne - prahistorijske
prapovijesni - prahistorijski
prapovijesnih - prahistorijskih
prapovijesnima - prahistorijskim
prapovijesno - prahistorijsko
prapovijesnog - prahistorijskog
prapovijesnoj - prahistorijskoj
prapovijesnom - prahistorijskom
prapovijesnu - prahistorijsku

predočiti - predstaviti
predočava - predstavlja
predočavamo - predstavljamo
predočavaš - predstavljaš
predočavate - predstavljate
predočavati - predstavljati
predočavamo - predstavljamo

preradba - prerada
preradbe - prerade
preradbom - preradom
preradbu - preradu

prevoditelj - prevodilac
prevoditelja - prevodilaca
prevoditelje - prevodioce
prevoditeljima - prevodiocima
prevoditelju - prevodiocu

pričuva - rezerva

prinositelj - prinosilac
prinositelja - prinosilaca
prinositelje - prinosioce
prinositelji - prinosioci
prinositelju - prinosiocu

pripravljen - spremljen

prispijećom - prispijećem

prišarafljen - prišerafljen
prišarafljena - prišerafljena
prišarafljene - prišerafljene
prišarafljeni - prišerafljeni
prišarafljenih - prišerafljenih
prišarafljenim - prišerafljenim
prišarafljeno - prišerafljeno
prišarafljenog - prišerafljenog
prišarafljenoj- - prišerafljenoj
prišarafljenom - prišerafljenom
prišarafljenost - prišerafljenost
prišarafljenosti - prišerafljenosti
prišarafljenošću - prišerafljenošću
prišarafljenu - prišerafljenu

privitak - prilog
privitku - prilogu

projiciran - projektiran
projiciranjom - projektiranjem

promicatelj - promotor
promicatelji - promotori
promicateljima - promotorima

promičba - propaganda
promičbenih - propagandnih

promotrilo - posmatralo, osmatralo

prosinac - decembar

prosvjed - prigovor
prosvjeda - prigovora
prosvjednici - demonstranti

ptičjeg - ptičijeg
ptičjega - ptičijega
ptičjoj - ptičijoj


R

rabi - koristi, treba, upotrebljava
rabe - koriste, trebaju, upotrebljavaju
rabim - trebam, koristim, upotrebljavam
rabiti - koristiti, trebati, upotrebljavati

rabljen - korišćen, korišten, polovan
rabljena - korišćena, korištena, polovna
rabljene - korišćene, korištene, polovne
rabljeni - korišćeni, korišteni, polovni
rabljeno - korišćeno, korišteno, polovno
rabljenu - korišćenu, korištenu, polovnu

računala - računara
računalima - računarima
računalo - računar
računalom - računarom
računalne - računarske
računalom - računarem
računalu - računaru

radiopostaja - radiostanica
radiopostaji - radiostanici

ralja - rahlja
raljama - rahljama
ralje - rahlje
ralju - rahlju

raskapčaj - otkopčaj
raskapčan - otkopčan
raskapčanje - otkopčavanje

ravnatelj - direktor
ravnatelja - direktora
ravnateljiem - direktorom
ravnatelju - direktoru

ravnateljica - direktorica
ravnateljice - direktorice
ravnateljici - direktorici
ravnateljicom - direktoricom
ravnateljicu - direktoricu

razlikovni - različiti
razlikovnih - različitih
razlikovnim - različitim
razlikovno - različito

razlučit - razdvojen
razlučiti - razdvojiti
razlučito - razdvojeno
razlučivost - razdvojivost

raznolik - različit
raznolika - različita
raznolike - različite
raznoliki - različiti
raznolikih - različitih
raznolikim - različitim
raznoliko - različito
raznolikost - različitost
raznolikosti - različitosti
raznoliku - različitu

rđala - hrđala
rđanja - hrđanja
rđanju - hrđanju
rđav - hrđav
rđavog - hrđavog
rđi - hrđi
rđom - hrđom

redarsvenici -policajci
redarsvenik - policajac

redovito - regularno

rešenja - rješenja
rešenjem - rješenje
rešenju - rješenju

retkim - rijetkim
retko - rijetko
retkoj - rijetkoj

rodoskvrnuća - rodoskrvnuća, incest
rodoskvrnuće - rodoskrvnuće, inceste
rodoskvrnućima - rodoskrvnućima, incestima
rodoskvrnuću - rodoskrvnuću, incestu

roptanje - hroptanje
roptati - hroptati

rublje - veš
rujan - septembar

rvač - hrvač
rvača - hrvala
rvačem - hrvačem
rvačkoj - hrvačkoj
rvaču - hrvaču
rvaju - hrvaju
rvajući - hrvući
rvati - hrvati

rza - hrza
rzao - hrzao
rzati - hrzati
rže - hrže
ržući - hržući
ržu - hržu


S

shematizirani - šematizirani
shematiziranoj - šematiziranoj
shematiziranje - šematiziranje
shizofreničkim - šematizirani

shizofrena - šizofrena
shizofrenija - šizofrenija
shizofrenima - šizofrenima
shizofrenom - šizofrenom
shizofrenost - šizofrenost
shizofrenu - šizofrenu

siječanj - januar

skrbe - brinu

skup - grupa
skupova - grupacija

slijed - red
slijedom - redom
slijedu - redu

spisatelj - književnik
spisateljica - književnica

spada - pripada

spočitava - zamjera, prigovara
spočitavaj - zamjeraj, prigovaraj
spočitavali - zamjerali, prigovarali
spočitavaju - zamjeraju, prigovaraju
spočitavam - zamjeram, prigovaram
spočitavati - zamjerati, prigovarati

spoljna - vanjska
spoljne - vanjske
spoljni - vanjski
spoljno - vanjsko
spoljnog - vanjskog
spoljnoj - vanjskoj
spoljnom - vanjskom
spoljnu - vanjsku

spoljnja politika - vanjska politika

spoznaja - saznanje
spoznajom - saznanjem
spoznaju - saznanju
spoznat - prepoznat, potpuno poznat
spoznati - prepoznati
spoznato - prepoznato
spoznatu - prepoznatu

sprežnik - kvačilo

središnje - centralne

srpanj - juli

staklenku - teglu
staklenka - tegla

Stari Sloveni - Stari Slaveni

stječu - stiču

studeni - novembar

stup - stub
stupiti - ukoračiti
stupila - zakoračila
stupnj - stepen
stupnjeva - stepeni
stupnjevi - stepeni
stupnjevane - stepenovanje, kategoriziranje
stupnji - stepeni

sučelja - interfejsi
sučelje - interfejs

sudionik - učesnik
sudionika - učesnika
sudionike - učesnike
sudionici - učesnici
sudioniku - učesniku

sudjelovanja - učestvovanja

sugovornici - sagovornici
sugovornik - sagovornik
sugovornikov - sagovornikov
sugovorniku - sagovorniku

suosjećajnom - saosjećajnom
suosjećajnost - saosjećajnost
suosjećanja - saosjećanja
suosjećanju - saosjećanju
suosjećati - saosjećati

sustav - sistem
sustava - sistema
sustavi - sistemi
sustavnima - sistemima
sustavno - sistemski
sustavnog - sistemskog
sustavnoga - sistemskoga
sustavnoj - sistemskoj
sustavnom - sistemskom
sustavnost - sistematičnost
sustavom - sistemom
sustavu - sistemu

sustegnuti – ustegnuti
sustegnutom - ustegnutom
sustezanjem - ustezanjem

suučesnica - saučesnica
suučesnicama - saučesnicama
suučesnice - saučesnice
suučesnici - saučesnici
suučesnicom - saučesnicom
suučesnicu - saučesnicu
suučesnik - saučesnik
suučesnika - saučesnika
suučesnike - saučesnike
suučesnikom - saučesnikom
suučesniku - saučesniku

svjetonazor - pogled na svijet

svezačno – sve zamišljeno
svezačnoj – sve zamišljenoj
svezačnom – sve zamišljenom
svezačnu – sve zamišljenu

svibanj - maj

svjetlina - jasnoća, svjetlina
svjetline - jasnoće, svjetline

svrsishodna - praktična, prikladna
svrsishodno - praktično, prikladno
svrsishodnom - praktičnom, prikladnom
svrsishodnija - praktičnija, prikladnija
svrsishodnu - praktičnu, prikladnu


Š

šport - sport
športaši - sportaši
športašima - sportašima
športskih - sportskih
športskim - sportskim
športu - sportu

štovala - poštovala
štovalo - poštovalo
štovanija - poštovanija
štovanomu - poštovanom
štovanjem - poštovanjem
štovanjima - poštovanjima
štovanju - poštovanju
štovaoca - poštovaoca
štovaocem - poštovaocem
štovaoče - poštovaoce
štovat - poštovan
štovate - poštivate
štovatelj - poštovalac, poštivalac


T

takovi - takvi
takovih - takvih
takovim - takvim
takovoga - takvoga
takovoj - takvoj
takovomu - takvom
takovu - takvu

tek - apetit
tekući - sadašnji, današnji

tijek - tok
tijekom - tokom
tijekovima - tokovima
tijeku - toku

tisak - štampa
tiskač - štampač, printer
tiskalo - štampalo
tiskan - štampan
tiskano - štampano
tiskanoga - štampanog
tiskanoj - štampanoj
tiskanom - štampanom
tiskanja - štampanje
tiskanjem - štampanjem
tiskanju - štampanju
tiskar - štampar
tiskarska - štamparska
tiskarski stroj - štamparski stroj
tiskarstvo - štamparstvo
tiskati - štampati
tiskovinom - štampom
tiskovnik - rokovnik
tiskovnike - rokovnike

tisnom - tijesnom, tjesnom

tisuća - hiljada
tisućama - hiljadama

tisuće znanstvenika diljem svijeta (hr) - hiljade naučnika širom svijeta (bs)
tisuće znanstvenika diljem svijeta (hr) - buljuk ilmija širom dunjaluka (bs-turc.)

tisuće - hiljade
tisućgodišnjim - hiljadugodišnjem
tisućica - hiljadica
tisućicom - hiljadicom
tisućicu - hiljadicu
tisućitima - hiljaditima
tisućljetnoga - hiljadugodišnjeg
tisućljetnom - hiljadugodišnjem
tisućugodišnji - hiljadugodišnjeg
tisućom - hiljadom

tjedan - sedmica
tjedno - sedmično, nedjeljno

tko - ko
tkog - kog

tlačenje - ugnjetavanje, izrabljivanje
tlačitelj - ugnjetač, izrabljivač
tlačitelja - ugnjetača, izrabljivača
tlačitelje - ugnjetače, izrabljivače
tlačitelji - ugnjetači, izrabljivači
tlačiteljima - ugnjetačima, izrabljivačima
tlačitelju - ugnjetaču, izrabljivaču

tlak - pritisak

tlakomjer - manometar

točka - tačka
točkama - tačkama
točkazarez - tačkazapeta
točna - tačna
točne - tačne
točni - tačni
točnih - tačnih
točnije - tačnije
točnijom - tačnijom
točnim - tačnim
točno - tačno
točno! - tačno!
točnog - tačnog
točnoj - tačnoj
točnom - tačnom
točnost - tačnost
točnosti - tačnosti
točnošću - tačnošću
točnu - tačnu

toplina - toplota
topline - toplote
toplini - toploti
toplinu - toplotu

toplinski - toplotni
toplinski udar - toplotni udar
toplinsku - toplotnu

travanj - april
travanja - aprila
travanjska - aprilska
travanjskim - aprilskim
travanjsku - aprilsku

trenutačna - trenutna
trenutačne - trenutne
trenutačni - trenutni
trenutačnih - trenutnih
trenutačno - trenutno
trenutačnu - trenutnu

tužitelj - tužilac
tužitelja - tužilaca
tužitelje - tužioce
tužiteljem - tužiocem
tužitelji - tužioci
tužiteljima - tužiocima
tužitelju - tužiocu


U

u privitku - u prilogu
u svitku - u omotu

učinkovit - efikasan
učinkovita - efikasna
učinkovite - efikasne
učinkoviti - efikasni
učinkovitih - efikasnih
učinkovitija - efikasnija
učinkovitije - efikasnije
učinkovitijem - efikasnijem
učinkovitiji - efikasniji
učinkovitijih - efikasnijih
učinkovitijim - efikasnijim
učinkovitijima - efikasnijima
učinkovitijoj - efikasnijoj
učinkovitijom - efikasnijom
učinkovitiju - efikasniju
učinkovitim - efikasnim
učinkovitima - efikasnima
učinkovito - efikasno
učinkovitog - efikasnog
učinkovitoga - efikasnoga
učinkovitoj - efikasnoj
učinkovitom - efikasnom
učinkovitost - efikasnost
učinkovitosti - efikasnosti
učinkovitostima - efikasnostima
učinkovitošću - efikasnošću
učinkovitu - efikasnu

učinkovit (pridjev) - efikasan, efektivan, rentabilan, racionalan, radišan
(Ovdje vidimo da hrvatska riječ "hr. učinkovito"-"bs. efikasno", preuzeta iz slovenskog jezika, zamjenjuje više od šest riječi različitog karaktera i namjene, čime drastično uprošćava jezik, gubi ljepotu različitih izraza, i bogatstvo izražavanja.)

udruga -udruženje

ugrižeju - ugrizaju
ugrižeju - ugrizu
ugrižem - ugrizam

uhićen - uhapšen, zarobljen
uhićena - uhapšena, zarobljena
uhićene - uhapšene, zarobljene
uhićeni - uhapšeni, zarobljeni
uhićenih - uhapšenih, zarobljenih
uhićenici - uhapšenici, zarobljenici
uhićenicima - uhapšenicima, zarobljenicima
uhićenu - uhapšenu, zarobljenu

Ujedinjeni narodi - Ujedinjene nacije
Ujedinjenih naroda - Ujedinjenih nacija

Ujedinjenim narodima - Ujedinjenim nacijama

ulašten - uglancan, uglančan
ulašteno - uglancano, uglančano
ulaštenog - uglancanog, uglančanog
ulaštenoj - uglancanoj, uglančanoj
ulaštenom - uglancanom, uglančanom
ulaštenu - uglancanu, uglančanu

umirovljen - penzionisan
umirovljenica - penzionerka
umirovljenice - penzionerke
umirovljenici - penzionerki
umirovljenik - penzioner
umirovljenju - penzionisanju
umirovljenu - penzionisanu

uporaba - upotreba, primjena
uporabama - upotrebama, primjenama
uporabe - upotrebe, primjene
uporabi - upotrebi, primjeni
uporabiva - upotrebiva, primjenjiva
uporabiti - upotrebiti, primijeniti
uporabu - upotrebu, primjenu

uporabivim - upotrebivim, primjenjivim
uporabljivima - upotrebivima, primjenjivima
uporabljivom - upotrebivom, primjenjivom
uporabivosti - upotrebivost, primjenjivost
uporabljivosti - upotrebljivost, primjenjivost
uporabnim - upotrebnim, primjenjivim
uporabnima - upotrebnima, primjenjivima
uporabnu - upotrebnu, primjenjivu
uporabom - upotrebom, primjenom

uradak - kreacija, snimak

usmjerenja - pravca

usporedo - paralelno

ustroj - uređenje, sistem
ustrojstva - uređenja
ustrojstvo - uređenje

utječe - utiče

utjeloviti - inkarnirati
utjelovljena - oličena,
utjelovljenog - inkarniranog

utočite - natočite

uvenu - uvehnu
uvenulim - uvehlim
uvenulima - uvehlima
uvenulo - uvehlo
uvenulu - uvehlu

uva - uha
uvima - ušima
uvo - uho
uvom - uhom
uvu - uhu


V

valova - talasa (valova)
valove - talase (valove)
valovi - talasi (valovi)
valovit - talasast (valovit)
valovito - talasasto (valovito)

vatrozid - vatrostat, ognjeni zid
vatrozidima - vatrostati, ognjenim zidom

Veleposlanik - Ambasador
Veleposlanstvo - Ambasada

veljača - februar

vodoopskrbnik - vodosnabdjevač
vodoopskrba - vodosnabdjevanje

vojarna - kasarna

vojno-redarstvenoj - vojno-policijskoj

vrhnja - pavlaka
vrhnje - pavlake
vrhnju - pavlaku


Z

zablenu - zablehnu
zablenuta - zablehnuta
zablenuti - zablehnuti
zablenutija - zablehnutija
zablenutiju - zablehnutiju

zapovjedio - naredio
zapovjednici - komandanti
zapovjednika - komandanta

zapodijeva - započinje
zapodijevanja - započinjanja

zarđa - zahrđa
zarđala - zahrđala
zarđalima - zahrđalim
zarđalom - zahrđalom
zarđane - zahrđane

zaroblenik (uhićenik) - zarobljenik

zasebna - posebna
zasebne - posebne
zasebni - posebni
zasebnih - posebnih
zasebnim - posebnim
zasebno - posebno
zasebnog - posebnog
zasebnoj - posebnoj
zasebnom - posebnom
zasebnost - posebnost
zasebnosti - posebnosti
zasebnošću - posebnošću
zasebnu - posebnu

zaslon - ekran
zaslona - ekrana
zaslone - ekrane
zasloni - ekrani
zaslonu - ekranu

zatoče - zatvore
zatočen - zatvoren
zatočena - zatvorena
zatočene - zatvorene
zatočenica - zatvorenica
zatočenicama - zatvorenicama
zatočenice - zatvorenice
zatočenici - zatvorenici
zatočenicom - zatvorenicom
zatočenik - zatvorenik
zatočenikom - zatvorenikom
zatočenima - zatvorenima
zatočeničke - zatvoreničke
zatočenički - zatvorenički
zatočeničkim - zatvoreničkim
zatočeništvom - zatvoreništvom
zatočeno - zatvoreno
zatočenog - zatvorenog
zatočenoj - zatvorenoj
zatočenom - zatvorenom
zatočili - zatvorili

zemljopisnim - geografskim

zloporaba - zloupotreba

zlorabe - zloupotrebljavaju

zloporaba - zloupotreba
zloporabi - zloupotrebi
zloporabili - zloupotrebili
zloporabiti - zloupotrebiti
zloporabu - zloupotrebu

zlorabljen - zloupotrebljen
zlorabljena - zloupotrebljena
zlorabljene - zloupotrebljene
zlorabljeni - zloupotrebljeni
zlorabljenih - zloupotrebljenih
zlorabljenim - zloupotrebljenim
zlorabljeno - zloupotrebljeno
zlorabljenog - zloupotrebljenog
zlorabljenoj - zloupotrebljenoj
zlorabljenom - zloupotrebljenom
zlorabljenou - zloupotrebljenu
zlorabljenja - zloupotrebljavanja
zlorabljenju - zloupotrebljavanju

zloslutan - zloćudan
zloslutnim - zloćudnim
zloslutno - zloćudno
zloslutnom - zloćudnom
zloslutnu - zloćudnu

zlouporaba - zloupotreba
zlouporabe - zloupotrebe
zlouporabi - zloupotrebi
zlouporabom - zloupotrebom
zlouporabu - zloupotrebu

zlurade - zlonamjere
zluradi - zlonamjeri
zlurado - zlonamjerom

značajka - osobina, funkcija
značajke - osobine, funkcije
značajki - osobini, funkciji
značajku - osobinu, funkciju

znakovne memorije - pokazne memorije

znamenka - cifra
znamenke - cifre
znamenku - cifru

znanstven - naučan
znanstvena - naučna
znanstvene - naučne
znanstvenica - naučnica
znanstvenice - naučnice
znanstvenici - naučnici
znanstvenicu - naučnicu
znanstveničkim - naučničkim
znanstveni - naučni
znanstvenice - naučnice
znanstvenici - naučnici
znanstvenicima - naučnicima
znanstvenih - naučnih
znanstvenik - naučnik
znanstvenika - naučnika
znanstvenike - naučnike
znanstvenikom - naučnikom
znanstveniku - naučniku
znanstvenim - naučnim
znanstveno - naučno
znanstvenog - naučnog
znanstvenoj - naučnoj
znanstvenom - naučnom, znanom
znanstvenost - nauka, znanost
znanstvenosti - naučnosti, znanosti
znanstvenošću - naukom, znanošću
znanstvenu - naučnu

znanstvenofantastični - naučnofantastični
znanstvenofantastičnima – naučnofantastičnima

znanstvenoistraživačkim - naučnoistraživačkim
znanstvenoistraživačkoga - naučnoistraživačkog
znanstvenonastavna - naučnonastavna
znanstvenonastavnu - naučnonastavnu
znanstvenoobrazovno - naučnoobrazovno
znanstvenoobrazovnog - naučnoobrazovnog
znanstvenoobrazovnoj - naučnoobrazovnoj
znanstvenoobrazovnom - naučnoobrazovnom
znanstvenostručnih - naučnostručnih
znanstvenostručnim - naučnostručnim
znanstvenotehnološki - naučnotehnološki
znanstvenotehnoloških - naučnotehnoloških
znanstvenotehnološkima - naučnotehnološkima

zračnom - vazdušnom

zrakoplov - avion, vazduhoplov
zrakoplova - aviona, vazduhoplova
zrakoplove - avione, vazduhoplove
zrakoplovi - avioni, vazduhoplovi
zrakoplovima - avionima, vazduhoplovima
zrakoplovna - vazduhoplovna
zrakoplovnih - vazduhoplovnih
zrakoplovstva - avijacije, vazduhoplovstva
zrakoplovstvo - avijacija, vazduhoplovstvo
zrakoplovstvom - avijacijom, vazduhoplovstvom
zrakoplovstvu - avijaciju, vazduhoplovstvu

zrakoprazno - bezvazdušno
zrakopraznog - bezvazdušnog
zrakopraznoj - bezvazdušnoj
zrakopraznom - bezvazdušnom
zrakopraznu - bezvazdušnu

zvukovna - zvučna
zvukovnoga - zvučnog
zvukovnoj - zvučnoj
zvukovnom - zvučnom


Ž

žlica - kašika
žlice - kašike
žlici - kašiki
žličica - kašičica
žličice - kašičice
žličici - kašičici
žličicu - kašičicu
žlicu - kašiku

žličnjaci - knedle
žličnjak - knedla

župan - načelnik okruga

žuran - hitar

žvale - žvalje
žvaleći - žvaljeći


Latinska izreka glasi:
Nec aspiciat me lingua cum grano salis!
Ne upoređujte moj jezik sa zrnom soli!


Objašnjenje:

Lista "hrvatskih riječi" prevedena je na bosanski jezik da jasno pokaže šta gubimo ako, kao papagaji, budemo preuzimali i iste ponavljali, ili se njima služili. Ove, nazovimo "hrvatske riječi" preuzete su iz bosanske štampe, a napisali su ih bosanski novinari i kolumnisti, kontrolisali "lektori i urednici" itd...
Uglavnom, šarenilo svega i svačega, bez da navodim germanske, romanske i anglosaksonske izraze, koji su skoro na svakoj stranici bosanskih novina.

Sada pišem o hrvatskim riječima koje nam se eksplicitno, ekshibicionalno i ciljano serviraju preko 150 godina, a najvišu kulminaciju su postigle u zadnje dvije decenije.

Bošnjaci kao papagaji, pogotovo političari "učinkovito rabe" hrvatske riječi, a novinarima ne preostaje drugo nego da ih doslovno citiraju, da ne kažu da nisu ovo ili ono rekli. Tako polupismeni političari koriste pismene novinare da skrnave bosanski jezik i bosansku štampu, da se kite Pavelićevim i Tuđmanovim mutantnim natuknicama.

Gornja lista pokazuje koliko Bošnjaci sami skrnave svoj jezik, a Veliko-Hrvati perfidno i promućurno svakodnevno serviraju i podmeću njihovu volju pa i jezik....

Ova lista odn. rječnik je napravljen s razlogom da se naši građani uvjere da im se na svakom koraku podmeću hrvatski mutanti, za bosanske pare.

Hrvatska riječ "žličica" nije organ u vašoj utrobi već "kašičica" pribor za jelo, a "sustav" ne znači umor, već "sistem".

Veoma interesantan primjer jedne riječi koja je iz Slovenije preko Hrvatske i Bosne stigla u srce Srbije, to je riječ (pridjev):
hrv. učinkovit - bos. efikasan, efektivan, rentabilan, racionalan, radišan. .....

Iz gornjeg primjera vidimo da hrvatska riječ "učinkovito", preuzeta iz slovenskog jezika, zamjenjuje više od šest riječi različitog karaktera i namjene, čime drastično uprošćava jezik, gubi ljepotu različitih izraza, i bogatstvo izražavanja.

Riječi koje su prevedene na bosanski jezik imaju za cilj da vi sami sebe možete provjeriti; koliko koristite hrvatskih riječi?! Ustanovićete, da niste na to obraćali pažnju i da niste bili ni svjesni toga da ste dobar medij!

Možda ćete ovim rječnikom lakše razumjeti neke mutirane izraze koje su vam hrvatski poltroni natrpali u dnevnoj štampi i na televiziji.

Uglavnom u Bosni od 1862 do danas revnosno rade hrvatske i srpske institucije, sa jednim te istim ciljem, da nas asimiliraju ili zauvijek pometu, a Bosnu podijele.

Bosanski jezik je naša životna legitimacija i najvrednije blago kojeg imamo.
Isto kao rodna Bosna koja nas je iznjedrila, čuvajmo to kao zjenicu oka svog.

Ing. Salih ČAVKIĆ
cavkic@orbus.be