Nikola Tesla - Genije 20-tog vijeka
TOTOP

KOMPENDIUM
HISTORIJA ELEKTRONIKE
Nikola Tesla
Salih Cavkic
S. ČAVKIĆ

Indokti discant et ament meminisse periti.
Oni koji ne znaju neka uče, a koji znaju neka nalaze zadovoljstvo u tome da se podsjećaju.
1856-1943
Alesandro Volta
Hans C. Oerstedt
Charles Coulomb
Andre M. Ampere
Georg Simon Ohm
Michael Faraday
Samuel Morse
Albert Einstein
Nikola Tesla
Thomas Alva Edison
Guglielmo Marconi
Henry Joseph
Bell A. Graham
Jemes Watt
R.J. Oppenheimer
Peter Barlow
Charles Wheatstone
W. Thomson Kelvin
Max K.E.L.Planck
Gauss Carl Friedrich
Blaise Pascal
Maxwell James Clerk
 
PRVI RADIO
ABC-Pregled
PRONALAZAČI
Historija telegrafije
 


Email


SIMBOL
T
TESLA


Piše i uređuje:
Ing. Salih ČAVKIĆ

Nikola Tesla


Uvod

Pri samoj pomeni riječi izumitelj ili pronalazač većina ljudi će prvo pomisliti na Thomasa Alvu Edisona, koji inače ima veliki broj izuma registriranih na njegovo ime, najpoznatiji su električna sijalica i gramofon. Na pitanje tko je izumio radio djeca u školama će jednoglasno odgovoriti Markoni, što nije tačno.
Veliki izumitelj, pronalazač i genije koji je stvarno uveo svijet u 20-ti vijek, veoma čudno ali stvarno je manje poznat, i ne samo to, već postoji veliki broj svijeta koji nikad nije ni čuo za njega. Niti to da je GENIJE STOLJEĆA, Nikola Tesla (1856-1943) mnogo bolje, nego tvrdokorni polupismeni biznismen Edison, upotpunio sliku pravog izumitelja sa iznad toga mnogo većim znanstvenim intelektualnim i intuitivnim znanjem.
Njegovi su i principi po kojima radi daljinski upravljač našeg televizora, visokofrekventna lampa i više od dvije stotine drugih patenata. Radove ovoga giganta znanosti, međutim, najčešće su prisvajali drugi. Život i djelo ovoga pokradenog i pomalo čak i kod nas zaboravljenog genija protekao je u istraživačkom radu, čestitosti, a završio u siromaštvu i samoći.
(Nikola Tesla je rođen u noći između 9. i 10. jula 1856. godine u selu Smiljani, kraj Gospića (Lika, Hrvatska), od oca Milutina i majke Đuke. Umro je u Njujorku, 7 januara, 1943 godine.)

Koliko je on sposoban izumitelj i tehničar mnogi primjeri govore da je čak u stanju da njegove ideje provede u radno-funkcionalne uređaje, jer Tesla nije neko kao Edison koji godinama pokušava da napravi žičicu za lampu - on je čovjek velikih vizija. Ali dabome najveće vizije koja je krenula sa zemlje i koja za njegovo vrijeme najmanje jedan vijek kroči unaprijed.
Pojedinci govore o hiljadu godina, iako to izgleda smiješno, ipak što se više čovjek upoznaje sa životom i radom ovog neobičnog čovjeka, izumitelja, toliko više je opčinjen mišlju i takvim mogućnostima.
Danas je sve više organizacija i udruženja koje se bave proučavanjem svakojakih aspekata njegova rada, uz to mnogi pokušavaju da naprave slične uređaje kakvima se Tesla služio u njegovim eksperimentima.

Takav je on, suprotno onome što su nam predočili u historijskim knjigama, zapravo Tesla, on je stvarni izumitelj radija, vakumske radio cijevi, i rentgenskog aparata. Tesla je također u smjeni stoljeća udario fundamente radaru, neonskom- i TL- osvjetljenju, auto bobini, i u suštini čak i internetu kada je rekao: "ljudi će moći da se međusobno gledaju dok razgovaraju i razmjenjuju poruke".
Njegovi vizuelni koncepti i predviđanja su također obruč komunikacionih satelita oko Zemlje, u primjeni elektroterapije, MRI-skanera, superštedljivih motora i eficijentnih bezlopatičnih turbina.
Iznad svega toga on je vjerovao u bolju budućnost za cijeli svijet (čovječanstvo), bazirao se zato na fenomenu električne naizmjenične struje. Da bismo shvatili ogromnu važnost svega ovog trebamo prvo realizirati nekoliko fundamentalnih tehničkih stvari.

Čudo naizmjenične struje:

Ako uzmemo u obzir da postoji fundamentalni zakon koji određuje ponašanje električne struje, zvani "Omov Zakon". Ovaj Zakon određuje međusobnu relaciju između otpora provodnika, jačine struje (s tim isto i gubitak) izgleda veći ako se struja povećava. Zbog toga što potencijalna električna energija koja se preko takvog jednog provodnika (recimo električnog kabla) transportira određena je u produktu jačine struje i napona, totalni transportni gubici su najmanji kada se jačina struje što je moguće više smanji, a napon naprotiv što je moguće više poveća.
To za nas nije više nikakav problem, jer naš naizmjenični napon može se po potrebi povećavati i umanjivati, po našoj želji, pomoću transformatora.
To je i razlog da najvažnije visokonaponske vodove ekstremno visokih napona provodimo (pretpostavimo do oko 500.000 volti). Naš preneraženi razvoj poluprovodnika u elektronici u posljednjoj deceniji, bez ovog jednostavnog načina izmjene napona bio bi nemoguć (napon u našem kompjuteru je naprimjer 5 i 12 volti). To je ustvari bio, niko drugi do Nikola Tesla kojem možemo zahvaliti da je primjenu naizmjenične struje napravio uspješnom.

Kada je 1884 god. kao siromašni pravoslavac (iz Hrvatske, tadašnje austro-ugarske monarhije) došao u SAD, Edison je slavio svoj veliki trijumf kao izumitelj električne žarulje i njegova kompanija je punom parom bila zauzeta poslom da Njujork Siti (New York City) snabdije sa mrežom kablova i električnih centrala ..... sa jednosmjernim generatorima.
Svaki kvart ili oveća zgrada morali su imati po jednu svoju centralu jer je veliki gubitak energije na udaljenost kod jednosmjerne struje, a pored toga su česti kvarovi izazvani zagrijavanjem kablova.

Tesla je dokazao da su njegovi naizmjenični generatori (bazirano na njegov pronalazak naizmjeničnog generatora ili alternatora) mnogo eficijentniji i pored toga mnogo sigurniji. Ovo je razljutilo Edisona, koji se ponio kao pravi nitkov, dao je na znanje da ne postoje stvari koje ostavlja nezavršenim, počeo je da omalovažava i potkopava Teslu i njegovo mišljenje. Otišao je tako daleko da je elektrokucirao životinje (pse i mačke lutalice) da bi dokazao kako je opasna naizmjenična struja.
Mada je to u stvarnosti obrnuto, jer visoke struje koje teču kroz jednosmjerni kabl pri kuršlusu stvaraju opekotine.

Tesla je često i rado demonstrirao jedan drugi aspekat naizmjenične struje pri čemu je frekvencija podignuta ( na 100.000 Hz i više umjesto 50 Hz koji se nalaze u našim mrežama). Ovakav napon ne protiče kroz tijelo već preko površine tijela i pri tom sa veoma niskom jačinom struje tako da se svijetleće lampe sa golim rukama mogu držati dok se kosa uspravno diže i varniči što izgleda kao prava vatra.
Ovakvi spektakularni prizori, pri čemu treba napomenuti da nisu isključene opasnosti, još se i dan danas prikazuju.
Od velikog su praktičnog značaja njegovi fundamentalni izumi za naizmjenične generatore i motore, kao i 3-fazni jaki motori koji još uvijek čine srce naše današnje industrije.
Na kraju kad je pronašao financijsku potporu preko bankara J. Pierpont Morgana i od Georga Westinghouse koji je proizvodio njegove motore i generatore i uz to postavio jednu za Edisona konkurirajuću električnu kompaniju (sa prvom hidrocentralom na Niagara vodopadima).
Ovo je stvorilo neprijateljske osjećaje u Edisonu, pogotovo je u njemu narasla mržnja kad je morao priznati da nije u pravu te i sam preći na naizmjenični napon, zbog toga je sve od sebe dao i učinio da bi ime Tesla zauvijek nestalo iz školskih knjiga.

Ing. Salih ČAVKIĆ

Nastavak na drugoj stranici ---->


Nazad na nauka i tehnika
SCIENCE&TECHNICS -
NAUKA I TEHNIKA
Historija elektronike - History of Electronics

Copyright by Cavkic
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Svaka vrsta kopiranja i reprodukcije bez dozvole strogo je zabranjena.
Page Construction: 07/07/1999  Last modified:14/01/2018