compendium
glossary

TOTOP
Kraci pregled liste naučnika i pronalazača
Compendium glossary sciences and prospectors


 

Nauka i tehnika 

Alesandro Volta
Hans C. Oerstedt
Charles Coulomb
Andre M. Ampere
Georg Simon Ohm
Michael Faraday
Samuel Morse
Albert Einstein
Nikola Tesla
Thomas Alva Edison
Guglielmo Marconi
Henry Joseph
Bell A. Graham
Jemes Watt
R.J. Oppenheimer
Peter Barlow
Charles Wheatstone
W. Thomson Kelvin
 
PRVI RADIO
ABC-Pregled
PRONALAZACI
Historija telegrafijestranica se redovno
 dopunjava sa novim
 imenima i podacima
posjetite nas ponovo

Lista:

Arhimed (287. p.n.e.- 212. p.n.e.) 
Arhimed iz Sirakuze, navodno jedan od trojice najgenijalnijih matematičara svih vremena, bio je vrhunac helenske matematike i najveći fizičar starog vijeka. Rodio se 287. godine prije nove ere. Njegov je otac bio Fidija, astronom i matematičar, jedan od onih profesionalaca koji su bili bliži astrologiji nego matematici dok ga filozofija uopste nije zanimala. U vrijeme Arhimedova rođenja Fidija je bio relativno siromašan građanin, kakvih je u Sirakuzi bilo mnogo. Međutim njegovo siromaštvo nije bilo dugog vijeka jer je uskoro njihov rođak Hijeron zavladao gradom.

Aleksandro Volta
(1745-1827)
Volta je napravio historijski eksperiment, fascinirano je stavljao na gomilu ploče od srebra i cinka, a između njih tanke komade tkanine, namočene u slanu vodu, čime je proizvodio elektricitet. Ovaj pronalazak je fundament progresa elektriciteta nazvan, Voltina baterija.

- "Voltin stub", 1780
- prihvatni medijum el. energije 1800
Volt - jedinica za mjerenje napona struje. Dobila ime po italijanskom fizičaru i pronalazaču: Alesandro Volta. Ova jedinica u međunarodnom sistemu jedinica; predstavlja onaj napon na homogenom žičanom provodniku kroz koji prolazi struja od 1 Ampera, a utrošena snaga između te dvije tačke iznosi 1 Watt.

Alesandro Volta
  je 1792 napisao da Galvanijevi eksperimenti daju rezultat u proizvodnji elektriciteta i da je efekat metala na njemu samome, a ne životinjski elektricitet. 


Ampére, André Marie  (1775-1836)
Francuski fizičar, ustanovitelj elektrodinamike. iznio je pretpostavku da električna struja jednog magnetnog polja može pobuditi (vadičep pravilo). Dao je metodu za mjerenje jačine električne struje (ampermetar). Po njemu je i nazvana jedinica mjere (Amper).
Amperov zakon: paralelni pravolinijski provodnici dvije istosmjerne struje međusobno se privlače dok kroz njih protiču struje istog smjera, a protivno se odbijaju dok kroz njih protiču struje suprotnog smjera.


Barlow Peter (1776-1862) 
Engleski matematičar i optičar, pronašao je negativno leće (lencu) u sistemu leća, kojom se tačka na teleskopu povećava bez povećanja dužine teleskopa.

Barlov fizičar
Barlov je 1831. godine eksperimentirao punom parom da bi pretvorio električnu snagu u mehaničku snagu.


Bell Alexander Graham
Rodjen u Edinburgu, 3 marta 1847, njegova majka je bila gluha te zbog toga su njegov otac i djed istraživali načine gluhonijemog govora i komunikacije.
Upravo ovo je bio uzrok da već 10 marta 1876 napravi prototip telefona i izgovori prve historijske rijeci "Mr. Watson, come here. I want to see you." Ovim je Bell uhvatio utrku sa njegovim kolegama istraživačima koji su mu visili za vratom sa manje vise istim pronalascima.


Charles Coulomb, (Šarl Kulon, 1736-1806)
Kulon - jedinica za mjerenje količine elektriciteta u Međunarodnom sistemu jedinica; predstavlja količinu elektriciteta koja u 1 s prođe kroz poprečni presjek provodnika u kome jačina električne struje iznosi 1 amper; kulon je jednak jedinici ampersekunda (skr. As); naziv po francuskom fizičaru Šarlu Kulonu.
Naboj jednog tijela također je suma od svih prisutnih elementarnih naboja. Na makroskopskoj skali to je jedinica naboja kulon (C), koja se poistovjećuje sa 6,24.10
18 puta elementarni naboj.
- Kulonov zakon 1785. godine.


Charles Wheatstone
- el. prekidač 1834


Dominique Argo
- 1820 elektro magnetizam (željezni štap)


Edison Thomas Alva  (1847-1934)
Thomas Alva Edison, amerikanac, rođen 1847 u mjestu Milan, Ohajo (Ohio). Jos kao dijete bio je veoma zainteresiran za fiziku i kemiju. Iako je u školu išao samo tri mjeseca mnogo je učio od njegove majke. Već u dvanaestoj godini počeo je da radi raznoseći novine da bi mogao finansirati njegove eksperimente. Najviše stvari koje je pronašao bile su iz kemije i fizike, ovo mu je uspjelo radeći dugo na probama. Navedimo neke: gramofon, žarulja, fluoroscentna lampa, brzi telegraf, električne motore i mnoge druge manje važne izume.


Einstein Albert  (Ajnštajn Albert, 1879-1955)
Njemačko-američki naučnik, profesor na univerzitetu u Cirihu (Zürich (1909-1911), u Pragu (Praha)(1911-1912) u Berlinu (1914- 1933). U 1920 postao je vanredni Profesor na univerzitetu u Leidenu, oficijelno sve do 1946. U 1933 nakon kraće posjete Belgiji i Engleskoj naselio se u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je postao profesor u teoretskoj fizici na institutu (Advanced Study) u Princetonu. Ajnštajn je postao naročito poznat preko njegove posebne i opće teorije o relativitetu, koja je formirala bazu za sve moderne teorije oko evolucije kosmosa (svemira).
Njegova poznata formula je E=mc2
- teorije relativiteta (1905)
- opća teorija o relativitetu (1916)


Galileo Galilei (1564-1642)
Talijanski fizičar i astronom rodjen u Pizi (Pisa). Nakon završenih medicinskih studija posvećuje se izučavanju geometrije i Arhimedovih djela te postaje jedan od najvećih fizičara i astronoma. Već kao student otkrio je izohroničnost njihala, promatrajući njihanje svijećnjaka u pisanskoj katedrali. Bio je profesor matematike u Pizi (1589-1592), Padovi (1592-1610), a od 1610. opet u Pizi. Zalaganje za Kopernikov sistem, koji je jedini tačan i istinit, dovelo je Galileja u sukob s crkvenim učenjem, pa mu je odlukom Inkvizicije 1616. zabranjeno predavanje da se Zemlja okreće oko Sunca i da je ono središte svijeta. mada je obećao da će odustati od svog uvjerenja, Galileo ponukan otkrićima koje je izvršio nije mogao odustati od znanstvene istine i u svom djelu Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano... (Firenza, 1632.) izlaze heliocentricki sistem. Ovo je djelo crkva odmah označila kao hereticko. Galilejeva dosljednost da iznosi i brani naučnu istinu izazivala je oštru reakciju. U Rimu, u prostorijama Inkvizicije, održan je proces protiv Galileja (1633.), koji je tada bio u 70-oj godini života. U progonstvu, lišen slobode, odvojen je od svijeta, pod stalnim nadzorom Inkvizicije, dovršio je njegovo najveće djelo, o mehanici, koje je započeo još u padovanskomu periodu: Discorsi e dimostražioni matematiche intorno du nuove scienze attenenti alla meccanica (Leiden 1638., latinsko izdanje), kojim je udario temelje mehanici. Nakon smrti crkvene vlasti nisu dopustile da mu se podigne nadgrobni spomenik. Tek 1737. kada je položen u zajednički grob sa njegovim učenikom V. Vivanijem onda mu je podignut nadgrobni spomenik.


Gauss, Carl Friedrich (1777-1855)
Njemački naučnik, profesor u Göttingenu. Njegov radni teren je bila matematika. Postao je poznat po njegovoj 'Disquisitiones arithmeticae' kao utemeljitelj moderne računske teorije. Također je dao njegov prilog u razvijanju diferencionalnih mjerenja i ne-euklidske mjerne nauke. Zbog njegove velike popularnosti nazivali su ga 'princ znanosti'.
Jedinica jačine magnetnog polja, Gauss (G) nazvana je po njemu. magnetno polje na površini Zemlje iznosi oko 0,31 gauss.


Henry, Joseph (1797-1878)
Američki fizičar, profesor na Princetonu (od 1932). Njegov radni teren: elektricitet. Konstruisao je jake elektromagnete, otkrio je razliku u samoindukciji (1930, samo godinu prije M. Faradeya), konstruisao elektromotor (1829), telegraf (1831), otkrio da se električna struja na jednom određenom odstojanju može indukovati (sa na pr. radio talasima). Dao je svoj udio u osnivanju U.S. Weather Bureau.
Po njemu je nazvana jedinica mjere za indukciju Henry (H), koja se dalje raščlanjuje na manje jedinice: mH, µH, nH, pH, itd.. , kod preračunavanja induktivnosti navojnica.


Hertz, Heinrich Rudolf  (1857-1894)
Njemački fizičar. Otkrio je elektromagnetno zračenje, čije postojanje je predviđeno jos od Maksvela (Maxwell).
Hertz je dokazao da se svjetlost sastoji od elektromagnetnog zračenja. Zato je po njemu i nazvana jedinica mjere za frekvenciju, herc (Hertz = Hz), jedan Hz je jednak broju periodičnih vibracija (treptaja) u sekundi.


Humphrey Davy
- 1802 pronalazi električno svjetlo,
- 1813 demonstrirao je jednu kružnu lampu napravljenu od štapića drvenog ugljena.


Marconi Guglielmo,
Italijan, inžinjer elektrotehnike i radio pionir. Nobelova nagrada 1909. Pronalazak: bežična telegrafija (1895). Iselio se u Veliku Britaniju i dobio patenat za njegove pronalaske. Postavio je: Wireless Telegraph i Signal Company op (1897), kasnije preimenovane u Marconi's Wireless Telegraph Company (1900). Uspostavio je prvu bežičnu vezu izmedu Velike Britanije i Francuske (1898), isto tako izmedu Velike Britanije i Newfoundland (Kanada).


Maxwell, James Clerk
(1831-1879) Britanski fizičar. Zaredom profesor u Aberdeenu (1856-60), Londen (1860-65) i Cambridge (1871). Osnivač Kavendskog laboratorija (1874). Prvi je pokazao da se krugovi na Saturnu sastoje iz zasebnih djelića. Bio je dosta zauzet sa principima vidljivosti boja. Pokazao je da brzina molekula u nekom gasu pokazuju određeno cijepanje (1860, podjela brzine od Maxwella). Skupio je radove Ampera i Faradaya o elektricitetu i magnetizmu u jedan sistem, koje je on sa nekoliko matematickih jednačina i primjera opisao (Maxwellova teorema ili Maxwellovi zakoni). Ovo je rezultiralo u jednu teoriju elektromagnetnih pojava koje se pojavljuju u prostoru (n.pr. svjetlost). Po njemu je nazvana jedinica za magnetni fluks, simbol Mx (maxwel). Poistovjećuje se sa 10-8 Webera.


Michael Faraday  (1791-1867).
Mada je svako otkriĆe i pronalazak jednako vazan za dalji naučni i tehnološki razvoj, najvažnije otkriće 1831 ipak je pripisano engleskom fizičaru i hemičaru Majklu Faradeju.
Poznata “Faradejeva ćelija” rezultat je od opet drugog istraživačkog projekta, za vrijeme prikazivanja jednog magnetnog polja pomoću snažnih linija na proširenom kontu od Faradeja 1837. godine.

Morse Samuel  (1791-1872)
- 1832 morzeov aparat (telegraf)
- 1937 usavršio el. prekidač
-1844 optičko prenošenje znakova na traku


Newton Isaac (Njutn Isak, 1642-1727)
Engleski fizičar, matematičar i astronom Isaac Newton rodio se na u mjestu Woolsthorpe u okrugu Lincoln u Engleskoj. Srednju školu Newton je završio u gradiću Grenthem. Kasnije se po preporuci svog ujaka upisuje u Cambridge kao najsiromašniji student. U periodu od 1664. do 1666. godine Londonom je harala kuga pa se Newton mogao na miru udubiti u svoje zamisli vezane za mehaniku i dinamiku i tako postaviti temelje svom životnom djelu. Nakon što je kuga minula Newton se vratio u Cambridge gdje je 1669. na mjestu profesora matematike naslijedio svog učitelja Isaka Berova (Isaaca Barrowa). Njegovo djelo Matematički principi prirodne filozofije (Philosophiae nautralis principa mathematica) kratko nazvano "Principia" izmijenilo je pogled na svijet, a mnogi znanstvenici citirali su ga kao Bibliju. Doprinio je razvoju tri naučne discipline: fizike, matematike i astronomije.
Umro je 1727. godine u Londonu.

Njutn je postavio 3 važna fizička pravila u njegovo ime:

1. pravilo; sporost: predmeti sa velikom masom (mnogo kg) su spori.
2. pravilo; Fres=m.a : sila F (veličina snage) koja djeluje na masu m daje masi ubrzanje a=F/M, pri čemu F u Newton (1 newton= otprilike snaga kojom zemlja privlači masu od 100 grama), m u kg i a u m/s2
Fres=Suma od svih sila na masu m.
ako je: Fres=0 (podjednaka ili izjednačena snaga), dakle onda nema ubrzanja, ili se masa kreće pravolinijski sa konstantnom brzinom.
3. pravilo; zakon akcije= -reakcije sile


Ohm, Georg Simon (1787-1854) 
Njemački fizičar, velikim dijelom njegova života je učitelj, tek u 1849. godine postao je profesor u Münchenu. Ovo je značilo priznavanje njegova rada na području elektriciteta.
Ohmov zakon: u jednom otporniku su kvocijent napona preko otpornika i struje kroz otpornik konstantni. 
Ova konstanta ima (ohmski) otpor. U formuli R=V/I
Omov Zakon 1926 godine

Oerstedt Hans
- 1819 elektro magnetizam

Oppenheimer J. Robert


Planck Max Karl Ernst Ludwig (1858-1947)
Njemački fizičar, profesor u Kielu (1885) i Berlinu (1889). U 1918 primio Nobelovu nagradu za objašnjenje toplotnog zračenja crnog tijela (Zakon zračenja od Planka), gdje je on uzeo da pretvaranje energije zračenja može naći mjesto samo u mnogim manjim partiklima (kvantumska hipoteza). 
Max Planck je tačno 14.12.1900. godine predstavio Njemačkom fizikalnom društvu njegov rad pod nazivom "Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum" (Prema teoriji zakona raspodjele energije u normalnom spektru) u kojem je dao objašnjenje problema zračenja crnog tijela.
Nešto kasnije poslije toga Plank je izjavio: »to je bila čisto formalna hipoteza kojoj nisam davao nikavo posebno značenje". Ovo je formulisalo početak kvantne mehanike. Ne ulazimo u to koliko je Plank bio svjestan konsekvenci njegova rada, ipak je njegovo objašnjenje zračenja crnog tijela veliki i vrijedni doprinos nauci. Kvantna fizika promjenila je iz temelja nas pogled na svijet ali i nas svakodnevni život. Plankove konstante su odnos između energije zračenja i frekvencije zračenja, simbol (h). 
Razne naučne institucije u Njemačkoj nose njegovo ime, kao: Max P.-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., München.


Tesla Nikola (1856-1943)
Genije 20_tog vijeka rodjen u Smiljanu kraj Gospića 1856 umro u Njujorku (New York) 1943.godine. Tesla je stvarni izumitelj radija, vakumske radio cijevi, i rentgenskog aparata. Tesla je također u smjeni stoljeća udario fundamente radaru, neonskom- i TL- osvjetljenju, auto bobini, i u suštini čak i internetu kada je rekao: "ljudi će moći da se međusobno gledaju dok razgovaraju i razmjenjuju poruke".
Njegovi su i principi po kojima radi daljinski upravljač našeg televizora, visokofrekventna lampa i vise od dvije stotine drugih patenata. Radove ovoga giganta znanosti, međutim, najčešće su prisvajali drugi. Život i djelo ovoga pokradenog i pomalo čak i kod nas zaboravljenog genija protekao je u istraživačkom radu, čestitosti, a završio u siromaštvu i samoći.


Van Jacobi
Otkrio je 1831. godine da se Zemlja može upotrebiti kao provodnik.
Godina 1831 po svemu sudeći ima vise nego jedan razlog da bude posebno obilježena. Ako uzmemo u obzir da je gospodin Van Jacobi otkrio mogućnost da se Zemlja upotrijebi kao provodnik, danas ne izgleda tako značajno, u vrijeme kad je to otkriveno bila je to prava senzacija i veoma važno otkriće.


Weber, Wilhelm Eduard
(1804-1891) Njemački fizičar, profesor u Göttingenu (1831-1837, smijenjen zbog političkih razloga kao jedan od Getinske sedmorke 'Göttinger Sieben'), Leipzig (1843-1849) i ponovo Göttingen.
Njegov radni teren: elektricitet. Radio je na sistemu električnih jedinica. Također je sa Gaussom proučavao magnetizam Zemlje i specifične težine.NAUKA I TEHNIKA - SCIENCE&TECHNICS
Historija elektronike - History of Electronics
Copyright by Cavkic
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Svaka vrsta reprodukcije i kopiranja bez dozvole strogo je zabranjena.
Page Construction: 07/09/1996 - Last modified: 11/09/2000