Henry Joseph
TOTOP

KOMPENDIUM
HISTORIJA ELEKTRONIKE
Henry Joseph

Salih Cavkic

Nauka i tehnika Indokti discant et ament meminisse periti.
Oni koji ne znaju neka uče, a koji znaju neka nalaze zadovoljstvo u tome da se podsjećaju.Email

Henry Joseph - Lenz Heinrich Friedrich Emil


Uvod

Fenomen struja u to vrijeme je već dobro poznat, "Omov Zakon" je također već bio poznat, čak i "Lajdenska boca" je pronađena, što znači da je i kapacitet već bio poznat. Dakle u cijelom paketu što će kasnije odrediti smjernice daljim pronalascima nedostajao je još samo mali djelić da bi se kolo osnovnih faktora elektriciteta prilično zaokružilo i počelo okretati uvećanom brzinom naprijed, a to je otkriće samoindukcije.
 
 Indukcija
 Još 1831.godine Faradej je otkrio da u zatvorenom provodniku bez struje, kada se u njegovoj blizini kreće magnet ili provodnik kroz koji protiče električna struja, nastaju električne struje koje samo dotle traju dok se magnet ili provodnik kreće. Ovaj fenomen Faradej je nazvao indukcijom, i to u prvom slučaju magnetnom, a u drugom voltaindukcijom, a struje tako proizvedene indukcionim strujama. Veoma važan pronalazak koji je u mnogome doprinio da se ide dalje uvećanim tempom. Još ni danas se ne može zamisliti radio, tv, niti mnogi drugi aparati, pogotovo prijemnici i odašiljači bez navojnica. Da bi se odredio njihov koeficijent induktivnosti odn. samoinduktivnosti treba zahvaliti američkom fizičaru Henry Josephu po kojem je jedinica mjere i dobila ime, (H) Henry.
 
 Samoindukcija
 
Prepreka, iskustvo sa kojim se susreću naizmjenične struje koje teču kroz navojnicu; navojnica ima karakter jednog otpornika. Kada kroz navojnicu protiče naizmjenična struja, u navojnici nastaje naizmjenično magnetno polje. Ovo po redoslijedu pobuđuje struju u navojnici, što po Lencovom zakonu (Lenz, Heinrich Friedrich Emil, 1804-1865) ima osobinu da sprečava promjenu magnetnog polja. 
 Odnos između struje I, koja teče kroz navojnicu i s tim prouzrokovanog magnetnog fluksa, nazivamo koeficijentom samoindukcije.
 Simbol: L , jedinica: H (henry = weber/amper).
 
 
Henry Joseph,
(1797-1878)
 
Američki fizičar, profesor na Princetonu (od 1832). Njegov radni teren: elektricitet. Konstruisao je jake magnete, otkrio je razliku u samoindukciji (1930, samo godinu prije M. Faradeya), konstruisao elektromotor (1829), telegraf (1831) i otkrio da se električna struja na jednom određenom odstojanju može indukovati (sa na pr. radio talasima).
 Pored svega toga Henry je dao svoj udio u osnivanju U.S. Weather Bureau. Po njemu je nazvana jedinica mjere za indukciju Henry=(H), koja se dalje raščlanjuje na: mH, µH, nH, pH, itd..
 
 Kakav je Henry bio kao čovjek?
 
Henry Joseph je bio veliki idealista. On je smatrao da izumi i tehnološka dostignuća trebaju da služe za dobrobit cijelog čovječanstva. Upravo zbog toga on nikad nije patentirao njegove izume. Uveliko je pomogao Samjuelu Morzu oko telegrafa te i drugim izumiteljima, zašto na kraju nije dobio nikakvu nadoknadu, osim toga njegovo ime S. Morze nikad nije ni spomenuo u vezi sa telegrafom. Da je pravda donekle zadovoljena govori činjenica da je ipak po njemu nazvana jedinica mjere za samoindukciju, dok je Samjuel Morze uveden u historiju kao otac telegrafa zbog dot-dash kode za koju se smatra da je napravio Alfred Vail, jer i telegraf su drugi otkrili prije njega. Međutim ljudima kao što je bio Henry Joseph, čovječanstvo mnogo duguje.
 
Henry
Izvedena fizička jedinica (SI-sistema) za samoindukciju. Simbol: H. Jedinica indukovanih električnih struja.
 Unutar navojnice nalazi se koeficijent samoinduktivnosti od jednog (H) Henrija pri izmjeni jačine napona i jačine struje u jednoj sekundi, u kojoj nastaje indukcioni napon od jednog volta.
 
Lenz, Heinrich Friedrich Emil, (1804-1865)
Lenc, Hajnrih Fridrih Emil, njemački fizičar, profesor u St. Petersburgu (1834.) godine. Istraživao je električnu provodljivost materijala i uticaj temperature na njih.
Lencov zakon: induktivna struja ima takav pravac da je on uzrok nastanka stvaranja otpora.
 
Induktivni aparat
Uređaj za proizvodnju induktivnih struja visokog napona na osnovu voltaindukcije u sporednoj ili sekundarnoj navojnici (sa tankom dugačkom žicom) prekidanjem i uspostavljanjem struje u glavnoj ili primarnoj navojnici (sa debelom kratkom žicom).
 
Indukcioni kapacitet
Količina punjenja strujom, sadržina punjenja; jačina izazivanja električne struje putem indukcije.
 
Indukciona navojnica (kalem, špula)
Navojnica za izazivanje indukovane električne struje.
 
Indukcioni motor
Električni motor čiji se anker pokreće indukovanom strujom.
 
Indukcioni stroj
Stroj za proizvodnju induktivnih električnih struja.


Salih Čavkić


Science&Tehnics - Nauka i tehnika
NAUKA I TEHNIKA - SCIENCE&TECHNICS
Historija elektronike - History of Electronics
Copyright by Cavkic
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Svaka vrsta reprodukcije i kopiranja bez dozvole strogo je zabranjena.
Page Construction: 07/07/1999 - Last modified: 14/01/2018