Ampere Marie Andre
TOTOP

Kompendium
HISTORIJA ELEKTRONIKE
André Marie Ampere  

Salih Cavkic

Indokti discant et ament meminisse periti.
Oni koji ne znaju neka uče, a koji znaju neka nalaze zadovoljstvo u tome da se podsjećaju.EmailAndre Ampere - Humphrey Davy


JAČINA STRUJE


Francuski fizičar André Marie Ampere (1775-1863), također je bio fasciniran sa elektromagnetizmom. Proučavajući Erštedova (Oerstedt) otkrića on je postavio hipotezu da se magnetne pojave mogu svesti na električne. Da bi istu pretpostavku i potvrdio on izvodi niz različitih eksperimenata te na kraju otkriva da se provodnici, kroz koje protiču dvije istosmjerne struje privlače, dok se isti odbijaju prilikom protoka struje suprotnog smjera, dabome sa snagom srazmjernom jačini struje i obratno, također srazmjerno razmaku između žica.
On je ovu vezu postavio u "Amperov zakon"
na osnovu kojeg se kasnije definiše (po njemu nazvana jedinica) jačina struje.
André Ampere je ispitivao također princip magnetnog rada metra za mjerenje jačine struje. Ovaj se sastojao od jednog permanentnog magneta postavljenog u sredini jedne kružne navojnice i magnetne kompas igle. Struja kroz navojnicu pomjerala je iglu iz mirnog stanja, pri čemu je postavljena čvrsta veza između rezultata igle i priključene struje. Varijacije na ovom principu povod su kasnijem instrumentu sa pokretnom navojnicom.
Ono što je početkom 1800 godine nedostajalo bilo je standardiziranje jedinica za struju, napon i otpor. Već prije spomenuti engleski fizičar Humphrey Davy
(koji je otkrio prvo električno svjetlo) otkrio je da se električni otpor metala povećava kod povišene temperature.


Ampére, André Marie (1775-1836)
Francuski fizičar, ustanovitelj elektrodinamike. iznio je pretpostavku da električna struja jednog magnetnog  polja može pobuditi (vadičep pravilo). Dao je metodu za mjerenje jačine električne struje (ampermetar). Po njemu je i nazvana jedinica mjere (amper).
Amperov zakon : paralelni pravolinijski provodnici dvije istosmjerne struje međusobno se privlače dok kroz njih protiču struje istog smjera, a protivno se odbijaju dok kroz njih protiču struje suprotnog smjera.

Ampersat (Ah)
Ako za vrijeme 1 sata, preko jednog provodnika, teče struja od 1 A, onda je transportirana količina električnog naboja 1 Ah. Električni naboj od 1 Ah iznosi 3600 kulona (Coulomb). Kod baterije ili auto-akumulatora Ah pokazuje kapacitet. 
Naprimjer: jedan akumulator sa kapacitetom od 48 Ah može za vrijeme 24 sata liferovati struju od 2 A, ili za vrijeme 12 sati struju od 4 A, itd...

Salih Čavkić


  Science&Technics - Nauka i tehnika
SCIENCE&TECHNICS -
NAUKA I TEHNIKA
Historija elektronike - History of Electronics

Copyright by CAVKIC 
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Zabranjena svaka vrsta kopiranja i reprodukcije bez izricite dozvole.
Page Construction:
07/07/1999 - Last modified: 14/01/2018