Hans Christian Oerstedt
TOTOP
Kompendium
HISTORIJA ELEKTRONIKE
Hans Christian Oerstedt

Cavkic Salih

Nauka i tehnika Indokti discant et ament meminisse periti.
Oni koji ne znaju neka uče, a koji znaju neka nalaze zadovoljstvo u tome da se podsjećaju.
Hans C.Oerstedt Humphrey Davy - Hans C.Oerstedt - Dominique Arago - Biot Jean Baptiste
1777-1851


Email


SVJETLO i ELEKTROMAGNETIZAM


Svjetlo 

Može se pretpostaviti da je Voltin pronalazak baterije bio fenomen na kojeg su upravo mnogi naučnici dugo čekali. Radost je kod mnogih bila još veća s obzirom na pomisao da su sada takoreći imali na raspolaganju definirane napone i veće struje za eksperimentisanje. Što je u istinu temeljni faktor daljeg napredka u otkrićima, jer odmah nakon ovoga brzo su slijedila nova otkrića.
Već u 1802 god., engleski fizičar Humphrey Davy, pronalazi električno svjetlo. Preko jedne tanke žice od platine navođena je jaka struja, dosta dugo da je napokon žica počela žariti.
O jednoj lampi još nije bilo ni govora, jer mnogo svjetla ova žica nije ni davala zato što je prilikom svakog novog pokušaja brzo pregorila.
Ali Davy je dalje nastavio sa njegovim eksperimentisanjem; tako je već 1813 godine demonstrirao jednu kružnu lampu, napravljenu od štapića drvenog ugljena, koju je napajao sa 2000 volta-ćelija. Ni ova lampa nije imala dug život, ali je zato proizvodila (za ono vrijeme) dosta svjetla čime je jasno udaren temelj i naznačeno da električno osvjetljenje nije više tako daleka budućnost.

Elektro Magnetizam


Elektricitet kao fenomen na kojeg se dugo čekalo pružio je mogućnost za nova eksperimentisanja. Veliki broj otkrića desio se često neočekivano, bolje rečeno sasvim slučajno. Tako se 1819 godine danski fizičar Hans Christian Oerstedt
sa razlogom zaprepastio, dok je izvodio jedan eksperiment sa električnom strujom kroz metalnu žicu, dok se (potpuno slučajno) u blizini nalazio kompas.
Eršted (Oerstedt) je na njegovo zaprepaštenje ustanovio da magnetna igla na kompasu reagira svaki put kad se struja uključi. On je zatim konstatovao jasnu vezu između nalaza igle i pravca struje kao i razmaka između žice i kompasa. Daljim eksperimentisanjem Eršted (Oerstedt) je otkrio da ova pojava također nastupa i obrnuto, dakle on je ustanovio da magnet sa mehaničkom snagom djeluje na žicu za vrijeme protoka struje. Naravno da je Eršted (Oerstedt) znao rad snage između dva magnetna pola, zbog toga što je ovo već bilo utvrđeno u "Kulonovom zakonu
" koji datira od 1785 godine. Dakako da je on onda konstatovao (također ispravno) da se kod njegovog eksperimenta radi o nepoznatoj magnetskoj snagi, koja je uzrokovana od strane električne struje. Jedan na prvom redu važan pronalazak, jer do tog momenta još niko nije postavio vezu između elektriciteta i magnetizma. Ovo slučajno otkriće od Hansa Christiana Oerstedta, kao i postavljena veza (elektricitet i magnetizam), za mnoge naučnike bio je povod za dalja ispitivanja.

Odmah poslije toga 1820 godine u Parizu, Dominique Arago
ustanovio je da se obični željezni štap može magnetizirati ako se oko njega omota provodna žica sa strujom. Kod krhkog željeza nastupa isti fenomen ali samo tako dugo dok je uključena struja.

Kasnije, proučavajući pojavu koju je otkrio Eršted (Oerstedt) Bio (Biot Jean Baptiste, 1774-1862) i Savar (Savart Feli, 1791-1841) utvrdili su da je sila kojom pravolinijski provodnik djeluje na magnetni pol obrnuto proporcionalna kvadratu najkraćeg rastojanja između provodnika i pola. 
Sumiranjem rezultata do kojih su došli Bio i Savar, Laplas je  uopštavanjem istih i uvođenjem elementarnog uzajamnog djelovanja između strujnog elementa i magnetnog pola, dao matematičku formulaciju ovih rezultata u obliku koji nam je danas poznat kao Bio-Savarov zakon.

Salih Čavkić


Podsjetimo se:

Coulomb - Kulon
Kulon je jedinica za mjerenje količine elektriciteta u Međunarodnom sistemu jedinica; predstavlja količinu elektriciteta koja u 1 s prođe kroz poprečni presjek provodnika u kome jačina električne struje iznosi 1 amper; kulon je jednak jedinici ampersekunda (skr. As); naziv po francuskom fizičaru Šarlu Kulonu (Charles Coulomb, 1736-1806)


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na pocetak stranice Naprijed na sljedecu stranicu
Science&Technics - Nauka i tehnika

SCIENCE&TECHNICS -
NAUKA I TEHNIKA
Historija elektronike- History of Electronics
Copyright by CAVKIC 
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Zabranjena svaka vrsta kopiranja i reprodukcije bez izricite dozvole.
Page Construction: 07/07/1999 - Last modified:
14/01/2018