TOTOP
Kompendium
HISTORIJA ELEKTRONIKE
Charles Wheatstone
 
Salih CAVKIC
Nauka i tehnika Indokti discant et ament meminisse periti.
Oni koji ne znaju neka uce, a koji znaju neka nalaze zadovoljstvo u tome da se podsjecaju.
  Charles Wheatstone - William Thomson Kelvin - Samuel Morze

 
Alesandro Volta
Hans C. Oerstedt
Charles Coulomb
Andre M. Ampere
Georg Simon Ohm
Michael Faraday
Samuel Morse
Albert Einstein
Nikola Tesla
Thomas Alva Edison
Guglielmo Marconi
Henry Joseph
Bell A. Graham
Jemes Watt
R.J. Oppenheimer
Peter Barlow
Charles Wheatstone
W. Thomson Kelvin
Max K.E.L.Planck
Gauss Carl Friedrich
Blaise Pascal
Maxwell James Clerk
 
PRVI RADIO
ABC-Pregled
PRONALAZAČI
Historija telegrafije

Relej, Vatstonov most, Kelvinova vaga


Čarls Vatston (Charles Wheatstone, 1802-1875)
Britanski fizičar, profesor u Londonu (1834). 
Radni teren: zvuk i elektricitet.
Pronalazač (koncertina) jedna vrsta harmonike 1829 god., prethodnika telegrafa 1837 god.; sa Kukom (W.F.Cooke) i stereoskop.
Poboljšao je električni generator 1841 god.
Vatstonov most: postavka za tačno mjerenje električnih otpora u jednom električnom strujnom kolu.


Mjerni most
Sklop u kojem se može izmjeriti impedancija otpornika, navojnice i kondenzatora, upoređenjima sa drugim impedancijama.
Već spomenuti Vatstonov most kojim se može izvesti nulto mjerenje.


Jedna komponenta koja za razvoj elektrotehnike ima veoma veliki značaj to je relej.

Već spomenuti Britanac Čarls Vatston
, (koji je nešto kasnije bio poznat po njemu je nazvan most
'Vatstonov most' ), došao je prvi na ideju da napravi prekidač sa jednim odvojenim upravnim i preklopnim dijelom. Ovaj, u 1834 godini, predstavljeni pronalazak radio je sa jednim magnetom u obliku igle, koji se uvlačio u jednu navojnicu (nakon uključivanja) i po redu dva kontakta su (ponovo) umakana u posudicu sa živom. Jedna praktična i upotrebljiva verzija ovoga primjera izrađena je 1937 od nekog tko će o sebi moći još dosta toga reći.
Naime to je bio niko drugi do Samuel Morze. On je primijenio jedan elektromagnet sa željeznim jezgrom, kojim je fungirala kontaktna ručica što je privlačila anker. Kada bi isključio protok struje kroz magnetnu navojnicu, kontakt je prekinut pomoću jedne povlačne opruge. To je ličilo na relej kojega danas poznajemo.


Vilijam Tomson Kelvin od Larga
(William Thomson, Kelvin of Largs 1824-1907)

Engleski fizičar koji je u 1892 dobio plemićku titulu. Kao profesor u Glazgovu (Glasgow, 1846) njegov radni teren termodinamika (tada nauka o grijanju) definisao je apsolutnu toplotnu skalu nazvanu (Kelvinova skala); dao je jedan opis o pojmu entropije. Kelvinov most; varijanta Vatstonovog mosta, pogodan za mjerenje manjih otpora. Upotrebljava se između ostalog kod ohmmetra koji treba da mjeri vrlo niske temperature. 
Kelvinova vaga; vaga pogodna za mjerenje radne snage kod struja. Na jednoj ručici je postavljena navojnica koja stoji unutar uticajne sfere druge pričvršćene navojnice. U vrijeme dok kroz obadvije navojnice protiče struja one preko indukcije snažno djeluju jedna na drugu što se mjeri kontra težama.

[Nastavlja se ...]

Salih Čavkić


Pronalazaci
NAUKA I TEHNIKA-SCIENCE&TECHNICS
Historija elektronike-History of Electronics
Copyright by CAVKIC
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Svaka vrsta reprodukcije i kopiranja bez izričite dozvole strogo je zabranjeno!
Page Construction: 07/07/1999 - Last modified: 14/01/2018