James Watt
TOTOP

Kompendium
HISTORIJA ELEKTRONIKE
James Watt
(1736-1819) 
 

Salih CAVKIC

Nauka i tehnika
Watt, James
(1736-1819) 
 Email
Indokti discant et ament meminisse periti.
Oni koji ne znaju neka uče, a koji znaju neka nalaze zadovoljstvo u tome da se podsjećaju.
James Watt - Boulton Mathew - Black Joseph


Uvod

Vratimo li se unazad na početak osamnaestog vijeka i zamislimo tadašnju sliku izgleda svijeta, prvo našta pomislimo to su kočije i jedrenjaci, kao osnovno prevozno sredstvo. Što se tiče industrije može se govoriti samo o zanatstvu na bazi ručne izrade, izuzev tu i tamo kovaonica, mlinova, pilana i tkalačkih postrojenja, koja su koristila vodenu snagu za pogon. O nekoj većoj ekspanziji industrijske proizvodnje nije bilo ni govora. Upravo zbog toga je pronalazak parne mašine označio novu eru u industriji i saobraćaju. Čovjek kojem čovječanstvo ima zahvaliti za ovaj izum nije niko drugi do James Watt.

Watt, James (1736-1819) 
Škotski stručnjak, majstor za izradu alata. Od 1757 bavio se izradom instrumenata u Glasgowu, čime je bio povezan sa eksperimentima sa parom koje je izvodio Joseph Black. Tako je 1769 dobio patent za konstrukciju parne mašine sa jednim kondenzatorom. Praktično njegov uspjeh dolazi tek 1775 god. kada je stupio u partnerstvo sa Matthew Boulton (1728-1809) i preselio se da živi u Birminghamu da bi u Bultonovim tvornicama dalje razvijao njegove mašine. Sa pronalascima kao što je usisnik sa duplim radom, mehanizmi za pokrete gore i dole usisnika prepravio u rotirajuće (gdje je omogućena primjena rotirajućeg točka) i jedan od Wattovih najvećih uspjeha je (automatski mehanizam za regulaciju okretaja na jednoj strani i konstantno držanje pri promjenjivom opterećenju) iz ovoga je nastala moderna parna mašina koja je zadobila veliki komercijalni uspjeh i veoma važan pronalazak za dalji napredak u industrijskoj revoluciji.

Boulton, Matthew
(1728-1809) Britanac proizvođač instrumenata. Postavio je jednu njegovu tvornicu pored Sohoa i 1768 je počeo raditi zajedno sa J.Wattom. Napravili su nebrojene mašine pod imenom Boulton&Watt, ova firma je godinama bila vodeća u proizvodnji jačih mašina i alata.

Black, Joseph
(1728-1799) Škotski kemičar, profesor u Glasgowu i Edinbughu. Istraživao je vezu zemaljskih alkalni metala i baza. Inače je postavio teoriju o taljenju- i isparavanju toplote.

Para
Voda u plinovitom stanju. Pri visokoj temperaturi i pritisku primjenjuje se kao energetski prenosni medijum za zagrijavanje i pokretanje parnih turbina, parnih mašina itd. Ovim je vrlo podesna za visoke specifične toplote (specifična težina skoro polovina one od vode) i za visoke latentne topline kod kondenzacije. Negativna osobina je korozivni uticaj na metale. Međutim, pronalaskom novih sintetičkih materijala koji mogu izdržati visoke temperature bez korozivnog karaktera, para može imati u budućnosti veliki značaj kao energetski medijum.

Watt (voltamper)
Izvedena SI-jedinica za snagu. Simbol: W. Jedan watt je jednak jednom džulu (joule) u sekundi: za električnu struju jedan Watt je istovjetan: W=VxA (jedan volt puta jedan amper).

Vatsat (Wh)
Fizička jedinica za energiju. Simbol: Wh. Istovjetan energiji koja je za vrijeme od jednog sata izdata ili upotrebljena aparatom sa jačinom od jednog watta. Poistovjećuje se sa 3600 J. 

Wattsatmetar ili wattmetar
Metar koji pokazuje ukupnu količinu utrošene energije.

Brzinometar
Broj rotacija odn. okretaja kojeg jedan konstruktivni dio izvede u jednoj vremenskoj jedinici. Simbol n; jedinica, u običnom izražavanju kažemo: broj okretaja u jednoj sekundi (minuti).

Salih Čavkić


Nauka i tehnika
SCIENCE&TECHNICS - NAUKA I TEHNIKA
Historija elektronike - History of Electronics

Copyright by Cavkic
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Svaka vrsta kopiranja i reprodukcije bez dozvole strogo je zabranjena.
Page Construction: 07/07/1999  Last modified:21/10/2017