ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ

Autor teksta:
Zijad Bećirević


ACTUA HOME PAGE
DUBIČKI GRANIČNI PRELAZ


Zijad BećirevićDubički most na rijeci Uni između Hrvatske i Bosanske Dubice oduvijek je bio a sada je više nego ikad iskra života za građane i gradove Bosansku i Hrvatsku Dubicu. Zbog njegove strateške važnosti dva puta je rušen i obnavljan u toku posljednje agresije na BiH, a prije dvije godine, ulaskom Hrvatske u EU ovaj most je postao nepremostiv betonski zid između dvije države, između dva grada blizanca. Most poznat pod imenom “Most Bratstvo- Jedinstvo “ postao je logorska žica, jer sada umjesto da spaja razdvaja dvije države, dvije Dubice, koje su stoljećima živjele kao jedan grad i dva naroda koji su historijski uslovljeni jedan sa drugim.

Dubički most “Bratstvo-Jedinstvo” za Bosansku i Hrvatsku Dubicu oduvijek žila kucavica, odlukom Evropske unije postao logorska žica.EU nas neće osloboditi logorske žice, dok narod masovno ne izađe na ulice.

Ulaskom Hrvatske u EU zatvoren je granični prelaz između Bosanske i Hrvatske Dubice, čime je zadan smrtni udarac razvoju ovih područja . Preko mosta mogu prelaziti samo rijetki građani sa specijalnim propusnicama koji žive na udaljenosti od granice 5 km, a posjeduju imovinu na drugoj strani granice. EU je svojom odlukom ovaj most svrstala u četvrtu, posljednju kategoriju graničnih prelaza, što u stvarnosti znači zatvorila ga za saobraćaj, a time obe Dubice, Bosansku i Hrvatsku, osudila na izumiranje. Jer bez mosta kroz ove gradove se ne putuje, ne prevozi roba, ne susreću ljudi, a sve više proizvodnih, uslužnih, servisnih i trgovinskih radnji se zatvara ili je već pod kilitom.


Između BiH i Hrvatske je 50 graničnih prelaza

Granica između BiH i Hrvatske duga je 932 km. Nakon ulaska Hrvatske u EU između BiH i Hrvatske je stavljeno u promet 50 graničnih prelaza, od čega 45 cestovnih i 5 željezničkih. Promet na tim prelazima odvija se po Šengenskom sporazumu, koji predviđa 5 kategorija prelaza, od kojih su četiri za cestovni a jedan za željeznički promet. Svi cestovni prelazi osim prelaza IV kategorije, koji služe isključivo za prelazak osoba sa mjestom stanovanja u pograničnoj zoni ( u kojem je prelaz između Bosanske i Hrvatske Dubice) rade 24 h, bez ograničenja. Po odluci Vijeća ministara BiH od 3.maja 2012. godine, prelaz preko mosta “Bratstvo – Jedinstvo” između Bosanske i Hrvatske Dubice, zajedno sa još 9 graničnih prelaza, svrstan je u kategoriju III – za putnički saobraćaj za osobe i putne prtljage, ali je posebnim ugovorom koji je nakon toga zaključen između Hrvatske i BiH ovaj most spušten u posljednju kategoriju, kategoriju IV, samo za prelazak osoba koje imaju mjesto stanovanja u pograničnoj oblasti.

Sa ugovorom između Hrvatske i BiH pooštren je granični režim i decidno određeno preko kojih će se prelaza vršiti koja vrsta prometa. U prvu kategoriju cestovnog prometa svrstani su prelazi preko kojih se odvija promet robe i putnika koji podliježu graničnom inspekcijskom pregledu. Samo su dva takva prelaza: Gradiška – Stara Gradiška i Bijača Nova Sela.
U drugoj kategoriji cestovnog prometa su 4 prelaza preko kojih se odvija prevoz voća i povrća koje podliježe kontroli:
Orašje –Županja, Izaćić- Ličko Petrovo Selo, Gorica-Vinjani Donji i Ivanica-Gornji Brgat. U trećoj kategoriji cestovnog prometa je 10 prelaza: Brčko-Gunja, Šamac-Slavonski Šamac, Brod-Slavonski Brod, Gradina-Jasenovac, Velika Kladuša-Maljevac, Strmica-Strmica, Kamensko-Kamensko, Osoje -Vinjani Gornji, Neum 1-Klek, Neum 2-Zaton Doli. U 9 cestovnih prelaza koji služe samo za prelaz putnika su prelazi: Kostajnica-Hrvatska Kostajnica, Novi Grad-Dvor, Ripač-Užljebić, Prisika-Aržano, Orahovlje-Orah, Crveni Grm -Mali Prolog, Zvirići-Prud, Doljani-Metković, Trebilja-Čepikuće.

U malograničnim cestovnim prelazima, preko kojih se može samo sa specijalnim propusnicama (za građane unutar 5 km od granice) je 20 prelaza, među kojima je prelaz Kozarska/Bosanska Dubica-Hrvatska Dubica. Sa ovim je Dubički most umjesto pupčana veza i mjesto druženja mladih, mjesto zaljubljenih,. ..postao logorska žica koja razdvaja dva logora, u kojima mogu preživjeti samo najizdržljiviji.


Ukidanjem graničnog prelaza Bosanska i Hrvatska Dubica gurnute u izolaciju

Mnogi katolici Hrvatske Dubice posjeduju zemljište na području Bosanske Dubice, a određen broj građana Bosanske Dubice je stekao posjede na području Hrvatske Dubice, naročito uz rijeku Unu, gdje su pred rat izgrađene i prve vikendice u vlasništvu Bosanaca. Nekolicina građana Bosanske Dubice, koji su protjerani iz svojih domova, po uspostavi mira nastanilo se u Hrvatskoj Dubici, gdje i danas žive. Po uspostavi Dejtonskog mira obnovljen je most između dvije Dubice i uspostavljen promet, tako da su, iako uzdržano, građani dvaju Dubica mogli međusobno komunicirati i obilaziti svoja imanja, porodice i prijatelje. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju ukinut je granični promet, što je obe Dubice gurnulo u potpunu izolaciju, otežalo im obnovu i privredni napredak. U ovakvim okolnostima svi oni koji preko Dubice putuju u Hrvatsku ili iz Hrvatske u BiH moraju granicu preći kod Jasenovca ili ići na granični prelaz Kostajnica, što znači da zaobilaze Dubicu i prave neuporedivo više sati vožnje i više pređenih kilometara.


Građani obadvije Dubice protestuju protiv odluke EU

Građani obadvije Dubice na razne načine protestuju jer su nezadovoljni sa kategorizacijom graničnog prelaza, koji im je sada omča na vratu. Svi pokušaji da se nešto promjeni do sada su ostali bez uspjeha. Organizacija žena “Putevi mira“ najavila je protestno okupljanje za 29. Aprila, ali je na zahtjev službe sigurnosti zbog Dana žalosti protest otkazan i biće održan narednih dana. Protestu su se ispred dubičkog mosta trebali pridružiti i drugi građani Dubice s ciljem da se još jednom vlastima BiH, Hrvatske i administraciji EU ukaže na značaj ovog mosta za društveni i privredni život Bosanske i Hrvatske Dubice i uputi upozorenje sa zahtjevom da se izvrši prekategorizacija ovog mosta i da mu se udahne dah života koji mu je zatvaranjem mosta za malogranični promet oduzet. Iako su protesti otkazani skupila se nekolicina građana, među njima članice organizacije “Putevi mira” i njihova predsjednica g. Ćima Zdenac, koja je za TV mrežu dala kraći intervju i najavila novo protestno okupljanje.

Prema nedavnoj izjavi načelnika opštine Kozarska Dubica, ova općina je imenovala svoje članove u zajedničku komisiju koja zajedno sa članovima komisije iz susjedne Hrvatske Dubice treba da podnese svoje zahtjeve državnim organima BiH i Hrvatske, a preko njih administraciji EU u Briselu. O svemu je svojevremeno upoznat i bivši hrvatski predsjednik Josipović. Nažalost, ovo se preduzima tek sada, a most je već dvije godine mrtav. Pri tome treba imati u vidu da ovo pitanje nije jedino koje dvije države trebaju dogovorno riješiti. Postoji još 12 graničnih tačaka koje čekaju dogovor.


Dubički most se koristi kao oružje protiv Bratstva-Jedinstva

Nakon raspada Jugoslavije “Bratstvo – Jedinstvo ” nije više u modi. Za mnoge je postalo nepopularna kategorija, pa čak i nesvarljiv termin. Na primjeru dvaju Dubica može se zaključiti da se most “Bratstvo- Jedinstvo“ sada čak koristi protiv Bratstva -Jedinstva, jer je do rata bio kičma dvaju gradova, krvotok dvaju država za ova područja, a sada ne služi ni bratstvu ni jedinstvu, već je prvo iskorišten kao oružje za obe agresorske snage ( koje su ga svaka rušile) a sada je postao oruđe protiv B-J sa kojim se vješto koristi ne samo Hrvatska strana već i EU.

Treba imati u vidu da ovaj granični prelaz nije na livadi, niti na raskrsnici dvaju puteva, ili bilo gdje odakle se samo odlazi a ne ostaje. Ovaj most je od njegova postanka glavna ulica, šetalište dvaju gradova naslonjenih na obale Une, na kojem se u ljubavi i zajedništvu mrijestio život. A sad se tu umire. Umiru dva grada i sve ono što ih držalo u zagrljaju i njihove građane ispunjavalo zadovoljstvom.

Zato je za gradove Bosansku i Hrvatsku Dubicu i njihove građane obnova graničnog prometa preko mosta “Bratsvo-Jedinstvo“ životno pitanje. Preko ovog mosta ne prelaze samo vozila i ljudi, već dolazi kapital. Bez mosta nema investicija, nema razvoja, nema svjetla na gradskim ulicama dvaju Dubica. Bez mosta gradovi ostaju u mraku, a mrak se taloži i ostaje u ljudima. Trenutni status graničnog prelaza za dvije Dubice je smrtna presuda. Omča je na vratu, samo je pitanje vremena kada će se stegnuti do kraja.

Ako dvije opštine prihvataju same organizirati i iz ubranih prihoda plaćati graničnu službu, u interesu ne samo građana obe Dubice, već u interesu regije i dviju država, Hrvatske i BiH, zašto im to EU ne bi trebala omogućiti. Ali EU je u mnogo slučajeva do sada pokazala da nema dušu. Ona ne zna šta ljudima znači život. Slijepi Brisel, gluha EU.

U takvoj situaciji građanima Bosanske i Hrvatske Dubice ne ostaje ništa drugo već da zajedno protestuju na ulicama svojih gradova i na beživotnim lukovima mosta, koji se nekad zvao most “Bratstvo Jedinstvo”, ponovno grade zajedništvo i traže svoja vjekovna prava.

Burlington, May 5, 2015., Zijad BećirevićThis Page is Published on May 5, 2015 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 05.05.2015. - Last modified:14.08.2015.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE