ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore


BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ


Zijad Bećirević


 Bosno i Hercegovino probudi se! U BiH se nešto dešava. U Visokom se historija rješava!“

SEMIR OSMANAGIĆ OTKRIVA TAJNE BOSANSKIH PIRAMIDA

Piše: Zijad Bećirević

 

Bosansku dolinu piramida u Visokom, pokrivenu zemljom duže od 12.000 godina, otkrio je dr.sci. Semir Osmanagić aprila 2005. godine. Bio je to veliki korak za čovjeka i neslućeno veliki korak za čovječanstvo!? Bosanska dolina piramida je najveći svjetski kompleks piramidnih građevina i najatraktivnija arheološka lokacija u svijetu, koju sačinjavaju: Bosanska piramida Sunca, Mjeseca, Zmaja i Ljubavi. Piramide Sunca, Mjeseca i Zmaja formiraju jednostranični trougao s međusobnom udaljenošću vrhova od 2.180 m, u kojem je drugi trougao sa rijekom Fojnicom i piramidama Zemlje i Ljubavi.

U svojoj knjizi“Sve piramide svijeta i Bosanska dolina piramida“ Osmanagić poručuje: Gotovo sve što nas uče o drevnoj prošlosti je pogrešno: porijeklu čovjeka, civilizacija i piramida“. Semirov projekat i njegova gledišta su podržavana i osporavana. Da li će Bosanska dolina piramida, otkrivajući svoja njedra, otkriti tajne postojanja svijeta i otkloniti greške i zablude u kojima se rađaju i umiru civilizacije???Brdo Visočica u Visokom nazvano Bosanska piramida Sunca

 

Posjetom Dolini Bosanskih piramida u Visokom shvatio sam da svako od nas ko dolazi u Bosnu ili u njoj živi, a ne posjeti Bosansku dolinu piramida, pravi grešku i propušta jedinstvenu priliku da u sebi osjeti draž historijskog izazova i vlastito biće kakvo u normalnim okolnostima života nije imao prilike prepoznati.

Takvo uvjerenje osnažila je u meni grupa Bugara s kojima sam dijelio pansion u Motelu Bosanskih piramida, velika grupa Amerikanaca s kojima sam se provlačio ispod piramida u tunelskom labirintu “Ravno“ i moj slučajni saputnik bosanski Hrvat Božidar Obrovac, koji živi u Njemačkoj u Greussenheimu a već treći put posjećuje Dolinu Bosanskih piramida.

U Visokom sam spoznao da Bosna, opet u porođajnim mukama ali u kontinuitetu, nastavlja svoj historijski hod kroz historiju. Kada se otarasi političkog smeća i od sebe odbaci lakrdijašku karikaturu Lagumdžije, napadnog umišljenog Dragana Čovića, odvratnu seljačku facu Dodika i drugih klovnova političke bh kozerije (od kojih su svi u BiH dobili povišeni tlak), biti će to opet ona sretna, romantična, materijalno sigurna, duhovno jaka i inspirativna zemlja, koja stoljećima predstavlja vezivno tkivo Balkana, jezgro i duhovnu inspiraciju Evrope. Bosanska dolina piramida u Visokom je putokaz na kapiji Sredozemlja i historijski izazov sa kojim se pravi iskorak iz političke i ekonomske agonije, sjedinjuje na putu u sretnu i prosperitetnu budućnost. To mora postati jasno svakom, kao što je postalo meni i mom saputniku Obrovcu, koji je kao i ja fasciniran s onim što je čuo i vidio u ovom novom izvorištu svjetskih čuda.

U utrobi BiH je njena cjelovitost, njena prošlost i budućnost, koja je čvršća od betona kojim su sjedinjeni gabariti Bosanskih piramida u Visokom. Dok sam boravio u podzemnom labirintu „Ravne“, nisam sebi mogao objasniti, ali sada pouzdano znam, zašto sam se osjećao tako sretan, slobodan i rasterećen, tako fino i čisto disao kako nisam u zadnjih 20 godina. Uvjeren sam da je to rezultat pražnjenja negativne a punjenja mojih baterija pozitivnom energijom, kakvo se može osjetiti samo tu, u labirintu “Ravne“.O postanku svijeta kriju se tajne u tunelima Ravne?

 

Ni sam ne volim čitati duge medijske tekstove, ali ovaj nisam mogao napisati kraće, jer želim da i vi koji volite ovu zemlju kao ja, kao mnogi od nas, saznate više o njoj, njenoj prošlosti koja je možda počela prije više desetina hiljada godina u Visokom, a nastavlja se u vašoj kući, vašem gradu, u vama samima, prožima vašu svijest (bez obzira gdje živite), s kojom vam tim dr. sci. Semira Osmanagića pokušava dokučiti tajnu nastanka ovog svijeta i otkriti puteve njegove budućnosti.


Bosanska dolina piramida je historijski projekat BiH

Bosanska dolina piramida je najveći historijski projekat Bosne i Hercegovine, koji prepoznaju ali i dalje iz određenih razloga osporavaju upravo oni koji bi ga prije svih trebali prihvatiti. Bosanske piramide Visokog su vrijedan arheološki spomenik, danas najatraktivniji i najpopularniji arheološki projekat u svijetu. U njemu, pored niza domaćih, učestvuju stručnjaci Grčke, Italije, Finske, Srbije, Hrvatske, Rusije, Njemačke, SAD… U to su se mogli uvjeriti svi koji su do sada posjetili Dolinu Bosanskih piramida i htjeli vidjeti ono što je do danas bilo dostupno za vidjeti i čuti ono što im je na osnovu do sada utvrđenog prenešeno.

Ali kako kod nas u Bosni tradicionalno potcjenjujemo i negiramo sve naše duhovne, materijalne i prirodne vrijednosti, nije nikakvo iznenađenje da neki od najodgovornijih zvaničnika i nadležnih institucija okreću leđa i neće da čuju ono što im javlja glas historije.

Isti slučaj je sve do jučer bio sa draguljem Bosanske prirode- Štrbačkim bukom na Uni kod Kulen Vakufa. Godinama smo i opravdano posjećivali Plitvička jezera, koja istinski predstavljaju baštinu svjetske ljepote, ali nije opravdano da 95% nas do nedavno nije nikad ni čulo za Bosanski raj na zemlji, za vodopade Štrbački buk. Otkriveni su u svom nedirnutom rajskom sjaju tek prije dvije godine, formiranjem prvog Nacionalnog parka “Una”. Naravno, za njih mnogi nisu ni mogli znati, jer do Plitvičkih jezera su vodili svi putevi, sa svih strana svijeta, a do Štrbačkog buka se i danas siže uskim makadamskim putem dugim svega 8 km, na kojem se ne mogu mimoići dva vozila.


Šta su piramide?

Piramide spadaju u najveće ljudske konstrukcije. Više od stotinu godina govore nam i uče nas da su piramide grobnice faraona (kao u Egiptu) ili ceremonijalni objekti žrtvovanja (kao u Meksiku). Sa naučnog matematičkog gledišta piramida je višestrani poliedar koji se sastoji od višestrane poligonalne osnove sa triangularnim stranicama koje se spajaju u tačku zvanu apeks. Piramidne strukture su gradili mnogi drevni narodi. Postoje na pet kontinenata i u središtu su svih kultura.

Najpoznatije su Egipatske piramide. Najstarija piramida, prema do sada poznatom, nalazi se u Helinikonu u Grčkoj, a potiče iz 2.720 pne. Hiljade piramida postoji širom svijeta od Perua i Bolivije do Meksika, Gvatemale, Hondurasa, Salvadora, Kanarskih otoka do Egipta, Kine… Piramide postoje u Rimu, na afričkom otoku Mauricijusu, u Indoneziji, Kambodži, Indiji, Indoneziji, Koreji, na Pacifiku… Svijet piramida odražava se kroz fizičko, spiritualno i energetsko djelovanje, a karakterišu ga dva elementa: podzemni prolazi koji povezuju objekte iznad zemlje, a imaju energetsku funkciju i prisustvo podzemnih voda.


Bosanska piramida Sunca

Bosanska dolina piramida je najveći svjetski kompleks piramidalnih građevina koji se sastoji od Bosanskih piramida Sunca, Mjeseca, Zmaja, Zemlje i Ljubavi, sa međusobnom udaljenošću vrhova od 2.180 m. Najviša od njih Piramida Sunca, sa 220m visine je najviša piramida na svijetu. Piramidom Sunca Osmanagić je nazvao brdo Visočicu, koje ima oblik piramide, a na njemu se nekada nalazio stari grad Visoki. Prema tvrdnji italijanskog antropologa Paola Debertolija, koji je 2011/2012. istraživao vibracione fenomene, piramida Sunca je ogromna energetska mašina.

Na osnovu mjerenja koja je izvršio hrvatski fizičar dr. Slobodan Mizdrak instituti u Beču, Zagrebu i Beogradu potvrdili su da se izvor energije Bosanske piramide Sunca nalazi na dubini 2.440 m s pomakom 440 m od središta piramide. Samo 1 km od Bosanske piramide Sunca, između rijeka Bosne i Fojnice, lociran je podzemni tunel (visok 3m, širok 2,5m) koji vodi sjevernoj strani piramide Sunca. Na udaljenosti 4 km od piramida je kupasto uzvišenje od kamenih terasa i podzemnih prolaza, sa megalitnim dvoslojnim vještačkim blokovima izuzetne tvrdoće. U temeljima ove strukture su betonske ploče ispod kojih su sondiranjem i bušenjem otkrivene prostorije. Čvrstoća betonskog materijala piramide sunca, utvrđena na osnovu uzetih uzoraka, pokazuje superiorne karakteristike u odnosu na betone koji se danas koriste.


Bosanska piramida Mjeseca

Bosanska piramida Mjeseca je terasasta, i kao takva nema uzora u svijetu. Visoka je 190 m, a na njenoj istočnoj strani je popločani plato dužine 150 m. Terasa piramide otkrivena je jula 2006. godine. U podnožju piramide je pravougaona kamena statua. Starost piramide Mjeseca procjenjuje se na 12.500 godina, što potvrđuje da su Bosanske piramide starije od Egipatskih (4.500 g), Kineskih, Peruanskih, Meksičkih (2.200 g.). Starost piramide Mjeseca utvrdio je italijanski arhitekta Ricardo Bret 2010-te, a potvrdila poljska Prof. dr. Anna Pazur.

Dokazano je da su ploče piramide mjeseca obrađivane sječenjem pravougaonih ploča pješčara i glinom (koja je korištena kao vezivo, izolacija i vodonepropusni materijal), slagane jedna na drugu, a gornji sloj ploča pješčara je lijepljen na osnovicu obrađenih ploča.

Jednoj od piramida dato je ima piramida Ljubavi, koja simbolički treba da zrači, spaja i oplemenjuje ljubavlju sviju nas, sve ljude svijeta. Ispod piramida je podzemni labirint “Ravne“, koji predstavlja kompleksnu mrežu tunela, komora, raskrsnica i vodenih akumulacija, koja se pruža desetinama kilometara ispod piramida.


Podzemni labirint „Ravne“Na udaljenosti 2,9 km od piramide Sunca je podzemni tunelski labirint „Ravne“, a zatrpan je šljunkom koji su ubacile druge civilizacije, a ne one koje su labirint gradile. Tunelski labirint Ravne je mreža tunela, vodenih akumulacija, raskrsnica i komora, koja se proteže u dužini od 10 km. Otkopavanjem dva tunelska pravca došlo se do tunela koji više nisu bili zatrpani šljunkom.

Petografskom analizom konglomerata (rastresiti kamenčići i mineralne čestice), uzetih iz tunela “Ravne”, potvrđeno je da je kompleks napravljen u prirodnom konglomeratu, a ne u nekom rudniku uglja ili zlata, kako su neki tvrdili. Sa otkopavanjem tunela “Ravne” počelo se 2005. godine, a za 5 godina uz pomoć volontera otkopano je 350 m, što pokazuje da državne institucije još uvijek nisu dorasle ovom globalnom otkriću.

Prvi gost u ovoj sekciji tunela bio je načelnik Visokog g. Munib Alibegović, koji je dao podršku projektu. Prvom prospekcijom, koja je izvršena 3. decembra 2010.g. utvrđeno je da su tuneli iskopani u konglomeratnom materijalu, da su jednake širine, nivelisani, sa polukružnim svodovima, a na svakih nekoliko metara su prolazi.
 Bosanske piramide - novo sunce na obzorju BiH

Bosanske piramide su novo sunce na obzorju Bosne i Hercegovine. One su nova pokretačka snaga za integrativne procese našeg razvoja. Kada iza ovog istraživačkog projekta određenije stane država, podgradi se mreža podzemnih tunela i angažovanije pristupi otkopu Bosanske piramide Sunca, Mjeseca, Tumulusa u Vratnici, ovaj projekat će podstaći ekonomiju sa milionskim brojem turista, jer Bosanske piramide su važna središnja tačka geološke podloge Sredozemlja, koja povezuje vrata Gibraltar sa vratima Crnog Mora… i omogućuje da to područje funkcionira po vjekovima davno postavljenoj matrici.

Da se pretpostaviti da je Visočica po toj matrici centar Sredozemlja, jer je medijan Visočice tačno u centru. Sve to nam ukazuje da je sve pod kontrolom velikih moćnih sistema, koji su osjetljivi na svaku malu promjenu i na nju reaguju odbijanjem ako ne ide u prilog njihovoj koncepciji djelovanja.

Projekat Bosanskih piramida ima najveći broj svojih poklonika ali i svoje protivnike vani i među nama samima. Jedan od najangažovanijih u nastojanju da zaustavi program je bogati i uticajni Egipćanin dr. Zahi Hawass, koji suvereno vlada antikvitetima Egipta.

Iako egipatska vlada podržava projekat, šalje svoje stručnjake koji potvrđuju saznanja do kojih se do sada došlo, dr. Zahi osporava činjenicu da su Bosanske piramide najveće i najstarije na svijetu i tvrdi da “u BiH nema piramida “ da je to “hrpa kamenja”, pa čak ide toliko daleko da negira i svog sunarodnika Lamiju El Hadidija, koji je na Bosanskoj piramidi mjeseca otkrio pravougaone strukture, vertikalne zidove i popločane terase.

Negativne stavove, ali kako se tvrdi iz lične sujete, ispoljio je i Bostonski geolog Dr. Robert M. Schoch, poznat po tome da svoju karijeru izdiže oprečnim stavovima koje gradi prema onom što otkriju drugi ozbiljni istraživači.

Hawass i Schoch, povezani vlastitim interesima, nastoje nametnuti stav da se u Visokom radi o “prirodnom geološkom fenomenu” a ne o djelu ljudskih ruku. Nasuprot njima, laboratorije u Kielu (Njemačka), Upsali (Švedska), Gliwice (Poljska), (na osnovu elemenata koje im je svojim radom ponudilo 45 arhitekata od Malezije do SAD i 500 volontera iz 30 zemalja) potvrdile su da se u Visokom radi o prahistorijskom inžinjerijskom kompleksu sa višetonskim keramičkim blokovima, skulpturama i tunelima.


Međunarodne konferencije o Bosanskoj dolini piramida

O Bosanskoj dolini piramida do sada su održane 4 međunarodne konferencije. Prva - “ICBP 2008” održana je u Visokom od 24 do 31. avgusta 2008. godine u prisustvu 55 vodećih naučnika Egipta, Saudijske Arabije, Kine, Rusije, Poljske, V. Britanije, Mađarske, Austrije, Hrvatske, Crne Gore i BiH. Na njoj je zaključeno da je Bosanska dolina piramida važan arheološki a ne prirodni fenomen i značajan geo-arheološki projekat.

Druga međunarodna konferencija o Bosanskim piramidama”ICBP 2011 “ održana je od 5 – 10. septembra 2011.g. uz učešće 27 naučnika i stručnjaka iz 11 zemalja, koji su potvrdili značaj projekta (starosti 12.350 godina) i dogovorili nastavak istraživanja.

Na trećoj konferenciji “Skrivena historija” održanoj u Visokom 8. i 9 Septembra 2012. godine Austrijski istraživač Klaus Dona, koji je godinu dana ranije utvrdio postojanje 7 tunelskih nivoa na raznim dubinama od 5 do 350 m, predstavio je nove snimke podzemnih tunela, od kojih je jedan na dubini od 180 m ispod piramide Sunca potpuno čist, a spaja se sa drugim objektom udaljenim nekoliko km.

Tom prigodom Britanac Filip Coppensa iznio je mnoštvo novih otkrića, Italijanski prof. Paole Debertolis predstavio je nove fenomene iz Bosanskih piramida, arheolog Ricardo Breti govorio o radiokarbonskim saznanjima u Bosanskim piramidama, a Osmanagić se založio za stvaranje nove naučne paradigme “Nauka o piramidama “. Premijer ZDK g. Fikret Pljevljak je u ime 400.000 građana ZD kantona podržao projekat Bosanskih piramida u Visokom i pozvao oponente da dođu u Visoko. Ovoj konferenciji su prisustvovali gosti iz SAD, V. Britanije, Australije, Njemačke, Makedonije, Slovenije i Srbije.

U vogošćanskom Hotelu “Sunce” od 4. do 7. septembra održana je četvrta, do sada najuspješnija naučna konferencija o Bosanskim piramidama “Skrivena historija” , na kojoj su nastupila 23 predavača, istraživača i naučnika iz 12 zemalja, koji su prezentirali rezultate svojih naučnih istraživanja o alternativnoj historiji, nudeći nove naučno potkrijepljene činjenice o historijskim zabludama.

Skupu je prisustvovalo više od 100 prisutnih iz 15 zemalja svijeta. Vrhunac ove konferencije bilo je izvještaj vodećeg arheologa Fondacije Tima Moona, koji izvjestio skup da su rezultati analize organskog materijala uzetog iz betonskih blokova piramide Sunca potvrdili starost od 29.000 godina, što potvrđuje da su piramide u Dolini Bosanskih piramida najveće i najstarije na svijetu.

Senad Bahor, inž. iz Sarajeva, autor je prve magistarske disertacije “Četverodimenzionalna vizualizacija Bosanske Doline Piramida “, koja je utvrdila da je piramida Sunca daleko veća nego se do tada pretpostavljalo.


Najnovija otkrića u Dolini Bosanskih piramida

Istraživanje u Dolini piramida vrši se u 4 faze. U istraživanje su već sada uključeni arheolozi iz Italije, Danske…, a u četvrtoj fazi istraživanja uključiće se arheolozi iz cijelog svijeta. Istraživanja svaki dan daju nove potvrde hipoteze da Visočka uzvišenja formiraju dolinu piramida. Hipoteza polazi od pretpostavki da je Atlantida četvrta rasa ljudi, da smo mi peta, a da dolazi šesta. Sondažnim bunarima na lokalitetu piramida rade se bušotine da se utvrde geološke anomalije…Mnoga ispitivanja potvrđuju da su Visočke piramide, kao djelo ljudskih ruku, građene od betona koji je tvrđi od betona danas.

Prof. dr. Joseph Davidovits sa francuskog instituta, geolog prof. Izet Kubat i prof. dr. Muhamed Pašić sa Univerziteta Zenica potvrdili su sastav dva vezivna sredstva: nepečene gline i dolomita, koji su korišteni kao vezivo pri izlijevanju ploča pješčara, kojima je obložena piramida Sunca. U konglomeratu piramide Sunca nađeni su organski materijali koji su prekrivali kamene blokove starosti od 3.000 do 30.000 godina, koji pripadaju trima kulturama.

Od 2005. do 2010-te očišćeno je nekoliko stotina tunelskog pravca dugog 3 km, građenog konglomeratnim slojevima, koji vodi prema piramidi Sunca. Procjenjuje se da je ovaj tunelski kompleks star preko 5.000 godina, čime nadmašuje srednjovjekovnu Bosansku državu za 900 godina, antički Rim za 2.000 godina, antičku Grčku za 2.500 godina, Ilirska plemena 2.800 godina… U bočnim prolazima pronađeni su stalaktiti i stalagmiti, od kojih je jedan pronađen samo 25 m od prvog bočnog ulaza, a starost mu se procjenjuje na 5.080 godina.

Na osnovu uzorka drveta pronađenog u ovom konglomeratu 2007. godine, starost se procjenjuje na 34.000 godina, po čemu bi ova kultura mogla pripadati paleolitskom periodu. Ova otkrića upućuju na zaključak da bi najstarija paleolitska kultura koja je postavila megalitne blokove iznad podzemnih vodenih tokova mogla biti starija od 30.000 godina, da su graditelji piramida s tunelskim kompleksima najstarija i najrazvijenija kultura, starija od 5.000 a mlađa od 30.000 godina, da su podzemne tunele u Visokom posjećivali pripadnici neolitske kulture u razdoblju 3.000 do 4.600 godina,te da je kultura koja je zatvarala tunelske prolaze bila sposobna prenijeti velike količine materijala mlađa od 5.000 godina.

Podzemne komore i jezera otkriveni su 2010-te . Prva podzemna galerija 12,5 x 4 x 4m, u koju se ulijeva 8 tunela, otkrivena je u tunelu “Ravne” samo 250m od ulaza. U ovu prostoriju od 50m2 vodi 8 tunela, pa se vjeruje da je korištena za sastanke. Samo 20m dalje od galerije je raskrsnica, sa koje njen lijevi krak vodi do podzemnog jezera plave boje, površine 20m2. Na suprotnoj strani od jezera je još jedna prostorija visine 3,5m, a ispod nje je raskrsnica sa 4 tunelska prolaza visine 1 m.

Čišćenjem ovog labirinta od šljunka utvrđeno je da raskrsnice imaju više bočnih prolaza, a svaki bočni prolaz se račva na veliki broj novih prolaza. Na udaljenosti 30 m od plavog jezera otkrivena je još jedna prostorija visine 3m u koju vodi 6 bočnih prilaza. Na osnovu mjerenja koja je izvršio g. Idriz Balihodžić sa Italijanskom arheologom Sarom Aceonini napravljena je mapa podzemnih tunela, otkrivenih do marta 2011.godine. S pravom se vjeruje da je ovdje riječ o prahistorijskom inžinjerijskom kompleksu, strukturno vrlo stabilnom, sa izvanrednom cirkulacijom zraka, koji po starosti prevazilazi sve do sada poznate na Balkanu.

Vodeći Egipatski pronalazači potvrdili su da je Visočke piramide oblikovao čovjek i oblagao ih blokovima i da je Bosanska piramida Sunca najviša piramida na svijetu. Vodeći stručnjak za nauku o materijalima dr. Josph Davidovits potvrdio je postojanje betona u građevinskom materijalu u piramidi Sunca i obrađenim pločama pješčara na piramidi Mjeseca. Na prilaznom platou Bosanske piramide Sunca nađena je kamena ploča sa uklesanim znacima, a Njemački arheolozi su 2008.godine u neposrednoj blizini Bosanske piramide Sunca našli finu keramičku piramidu starosti 6.000 - 7.000 godina.

Poznati Italijanski institut u Torinu septembra 2009. ispitivao je uzorke prekrivenog sloja s piramide Sunca (pješčara) i potvrdio zaključke naših istraživača iz Zenice, Tuzle, Sarajeva iz 2007/2008. da su pješčare i blokovi rađeni ljudskom rukom od betona povezanog zagrijanom glinom i krečnjakom.

Dr. H. Olfield iz V. Britanije utvrdio je da unutar piramide Sunca postoji akumuliranje energije i njeno ispuštanje kroz sami vrh, a istražujući energetska isijavanja u piramidama hrvatski fizičar Slobodan Mizdrak potvrdio je rezultate dr. Olega iz Moskovskog instituta da u piramidama postoji kontinuirano elektromagnetsko zračenje 28 khz koje nije prirodnog porijekla.

Energetskim mjerenjem utvrđeno je da je energija u tunelima pozitivna, da svi izvori energetskog zračenja koji utiču na ljudski organizam imaju vrijednost nula, da voda u tunelima nije tekuća, da se ispod svakog keramičkog megalitnog bloka nalazi vodeni tok. To znači da piramida Sunca funkcionira kao ogroman energetski akumulator.
 


Mjerenjem radioaktivnosti, prof. dr. Lejla iz Veterinarskog fakulteta Sarajevo utvrdila je da geološka podloga u labirintu nema radioaktivnosti, što znači da je rizik zadržavanja u tunelu niži nego vani. Ovakav nivo zračenja po Italijanskom Prof. Debertolisu uklanja bol u tijelu i astmatičarima olakšava disanje.

U novembru 2013. tim iz Slovenije mjerio je stepen radijacije, koji se izražava jedinicom Bovi. Početna vrijednost mjerenja je 6.500 Bovija. Poželjna vrijednost za čovjeka je 8.000-10.000 Bovija (zdrav čovjek ima 8.500 a bolestan 6.500). Planeta zemlja generira prosječno 7.000 do 18.000 Bovija, a u tunelu Ravno vrijednost je 15.000 - 26.000 Bovija, što znači da za 1 sat boravka u tunelu “Ravno” čovjek obnovi svoju energiju i napuni svoje baterije. U piramidi Sunca, na mjestu gdje je otkrivena energetska zraka, u radijusu od 5m, koncentracija iznosi čak 50.000 Bovija i na tom mjestu nije preporučljivo boraviti duže od 10 minuta.
 Pretvaranje negativne energije u pozitivnu

Boravak u podzemnom labirintu Ravne je ljekovit, jer je u tunelima koncentracija negativnih jona (koji uništavaju bakterije, vitaliziraju naše stanice, povećavaju kapacitet kisika u krvi, otklanjaju umor i povećavaju koncentraciju, te djeluju protiv glavobolje, alergije, nesanice…) tri do četiri puta veća ( iznad 18.000 ) nego na planinama (do 5000). Nakon posjete labirintu tunela “Ravne” 77% posjetilaca je unaprijedilo svoju auru (bioenergetsko polje) od 10 do 45%, što je utvrdio mjerenjem Janez Pelko iz Slovenije.

Mjerenjima je utvrđeno da u tunelima nema otrovnih plinova, da je temperatura u svim sekcijama tunela 12,5 stepeni, vlaga 85%, elektromagnetno zračenje 28 kHz, ultrazvuk 28-33 kHz, a kisik idealnih 20,4%.

Mađarski istraživači potvrdili su sličnost simbola nađenih na kamenim blokovima u tunelima “Ravne”, ispisanih staroengleskim pismom starim preko 2.000 godina, sa simbolima u ruinama Mađarske, Rumunije i J. Francuske.

Jula 26. 2012. godine organizovana je ekspedicija sa volonterima SAD, V. Britanije, Mađarske, Australije… i uputila se u podzemne tunele “Ravno” s ciljem da stignu do mreže podzemnih tunela na dubini 280 m ispod vrha piramide Sunca. Tom prilikom otkriveno je 152m novog tunelskog prolaza sa desetinom metara bočnih prolaza i dugim sekcijama otvorenih tunela. Svaki dan istraživanja rezultiraju novim otkrićima, u nadi da će se okončati epohalnim, koja će potvrditi hipoteze postavljene projektom Dolina Bosanskih piramida Visoko.


Stranci posjećuju Visoko više nego domaći

Visoko je danas grad koji iz dana u dan posjećuje sve više stranaca ali malo po malo dolaze i domaći turisti. Visoko svaki dan posjeti 150 do 200 turista. Neki od njih rado kupuju prve suvenire, skulpture piramida, koji predstavljaju ili simboliziraju nova otkrića. Posebno je tražen mehlem, koji spravljaju Bosanski travari po stogodišnjoj tradiciji. Svi žele da se uvjere u novo svjetsko čudo, čudo koje će kada se do kraja razjasni promjeniti historiju svijeta. Većina domaćih dolazi sa nekom sumnjom i nevjericom. Stranci sa neskrivenim oduševljenjem, bezbrižno i primjetnom znatiželjom obilaze dolinu piramida, ulaze u podzemne labirinte tunela, pažljivo slušaju iscrpne informacije vodiča, sa užitkom jedu Bosanske bureke i ćevape, kupuju kožnu galanteriju naročito kožne papuče, još jedini simbol onoga što je Visoko odvajkada imalo.

Mali stručni tim „Arheološki park“ na čelu sa Semirom Osmanagićem svaki dan kad odlazi s posla kući nosi u sebi brojne snažne dojmove koje su im prenijeli posjetioci piramida. Po izlasku iz tunela „Ravne” svuda oko sebe vidio sam sretna, vesela i razdragana lica posjetilaca koji su svoje oduševljenje izražavali različitim jezicima. Vjerujem da su i oni kao ja bili pod naponom, nabijeni nekom čudnom energijom, koja je impulsivno zračila sa njihovih lica, iz njihovih očiju. Piramide su, očigledno, neka vrsta lječilišta. Dječiji pisac Elvis Dolić iz Zenice fasciniran je energijom koja se širi iz Visokog, a koju je i sam osjetio. Edisa Mahmutović, dužim boravkom u piramidama osjetila je znatno poboljšanje od astme. A ja i oni smo samo neki od onih koji su osjetili kao ih prožima energija koja, kako se vjeruje, nastaje neutralisanjem i transformacijom negativne energije u pozitivnu.

Nažalost, ni BiH ni Visoko, kako po svemu izgleda, ne znaju ni šta su do juče imali niti šta danas imaju; ni institucije ni mještani Visokog nisu još uvijek spremni suočiti se sa historijskim izazovima koje im je 2005. godine sa otkrićem Doline Bosanskih piramida ponudio dr. sci. Semir Osmanagić. To se posebno odnosi na hoteljerstvo koje ne prati ili nije svjesno šta se to događa u ovom gradu, gubi iz vida da im dolazi sve probirljiva klijentela, koja se ne može zadovoljiti nivoom usluga kakve im sada pružaju. Prenoćio sam u Motelu Piramida sunca, koji zauzima najpovoljniju lokaciju u najužem centru grada, a napustio ga frapiran s onim što sam tamo vidio i doživio.

Šetajući gradom, nakon impresivnog dojma koji je na mene ostavilo sve ono što sam vidio i od nadahnutog vodiča čuo o bosanskim piramidama, na obali Bosne upoznao sam starog Visočanina Alajbegovića, koji je žurio na neki sastanak, ali mi je uspio svojim iskustvenim spoznajama kroz nekoliko riječi osnažiti optimizam i ubjeđenja s kojima sam upravo izašao iz tunela iskopanih ko zna kada i ko zna zašto ispod Bosanske piramide Sunca.
 


I on je dio ovoga grada, njegove prošlosti i budućnosti


Nekad je simbol Visokog bila kožara. Danas je to firma u raspadu, a o njenoj vrijednosti i moći govori još samo zapuštena fabrička zgrada i posljednji izdanak kožne galanterije, koja se pravi od mehke prirodne kože.


Masovne internacionalne radne akcije u Visokom

Ne treba zanemariti drugu populističku komponentu projekta Piramida. Prvi put nakon masovnih radnih akcija kojima su u Jugoslaviji građene pruge i putevi, internacionalne radne akcije izvode se sada u Visokom. U njima učestvuju dobrovoljci i volonteri iz čitava svijeta. Na međunarodnoj radnoj akciji „Mrav“, koja je organizovana tokom 2010 i 2011. godine, učestvovalo je više stotina volontera iz čitava svijeta, od 8. do 82 godine starosti.

Na junskoj radnoj akciji „Mrav 2012“ učestvovalo je 500 učesnika iz 52 zemlje sa 6 kontinenata, a očistili su i pregradili 200m tunela. Radna akcija organizovana 2013-te okupila je 400 volontera iz cijelog svijeta. U toku akcije arheolog Nicoollo Bisconti na betonskim blokovima je pronašao organski materijal, kojem je Kijevski institut utvrdio starost 24.800 godina. Na vrhu hrama majke zemlje Tim Pagan iz Novog Zelanda pronašao je ostatke dva neolitska naselja, koji potvrđuju starost između 12.000-15.000 godina.


Za podršku Projektu „Dolina Bosanskih piramida“ treba razbiti stereotipe

Nekima smeta što BiH pokreće takav projekat, u kojem je do sada učestvovalo 1.500 stručnih ljudi različitih profila iz inostranstva i ne zanemarljiv broj naših, a nekima smeta što je Semir Osmanagić na čelu projekta. Umjesto ohrabrenja i podrške Osmanagiću se upućuju optužbe za obmanu javnosti i uništavanje starog srednjovjekovnog lokaliteta u Visokom, po njima nestručnim iskopima. Do sada je najveći nevjerni Toma i po datim izjavama protivnik ovog projekta naš uticajni arheolog Svetozar Pudarić. Treba imati u vidu da se Piramide ne dovode na nivo Međugorja i ne mogu ni na koji način ugroziti njegov populitet, već naprotiv uticati na veću posjećenost.

Projekat je pozitivan, atraktivan i on će donijeti velike koristi BiH, pa ga optimistički treba podržati i nastaviti. Iako EU od BiH treba projekte, problem je što 62% zemalja EU ima negativne percepcije o BiH i što Balkan, kako neki kažu, ionako obiluje sa viškom historije. Zato Projekat piramida u ovim uslovima ne može očekivati ni novac ni širu podršku. Evropskoj uniji se ne dopada što projekat Bosanskih piramida svojim otkrićima ima intencije mijenjati stare spoznaje o nastanku svijeta. Za širu podršku trebaće razbiti stereotipe, a to će, pored 4 naučne konferencije sa više stotina učesnika iz 25 zemalja i velikog broja stručnjaka svih profila, od kojih više njemačkih arheologa, koji vjeruju da su piramide napravljene ljudskom rukom i u piramidama vide minimum 7.500 godina historije, najuvjerljivije potvrditi turisti, od kojih je samo u ovoj godini (ljeto 2013) piramide posjetilo 30.000 turista iz 50 zemalja.

Bosanske piramide potvrđuju da ne treba ništa cementirati, već ići dalje, jer nauka ide dalje. Dok nije skočio u vodu čovjek nije znao da pliva. Samo nekoliko dana unazad u sazviježđu je otkrivena nova planeta, za koju se do sada nije znalo.

Da bismo mogli uživati u otkrićima novog ili davno zaboravljenog, moramo oholost i zatvorenost svih instanci društva zamjeniti spremnošću na primanje i usvajanje novih znanja. Otkriće Bosanskih piramida u Visokom je od velikog značaja za stvaranje nove naučne paradigme kojom će se doći do znanja naprednih kultura iz prošlosti i dobiti odgovori na neka pitanja koja konstantno tište našu civilizaciju. To će pomoći da se ponovno uspostavi poljuljani balans između materijalnog i duhovnog i izbjegnu stramputice na koje smo otuđenjem od prirode gurnuti.


Bosanske piramide mijenjaju sliku prošlosti

Bosanske piramide potvrđuju da su razvijene civilizacije postojale prije nego nam se servira, jer po svojoj strukturi i sastavu pripadaju preglacijalnom periodu od prije 12.000 godina, što su potvrdili volonteri istraživači iz Londona, Bostona i New Yorka. Po antropološkoj genetici otkrivenih keramičkih megalita u Bosanskim piramidama da se zaključiti da su napredne ljudske zajednice na ovom prostoru živjele od prije 35.000 godina, što nas svrstava u najstarije kulturne ne samo Evrope, već svijeta. Iako neki historičari, geolozi i arheolozi još uvijek negiraju ovu hipotezu, postaje evidentno da kolijevku svjetske civilizacije uz Egipat, Meksiko, Peru, Kinu, Španiju predstavlja i BiH.

Rezultati istraživanja Bosanskih piramida, u kojem učestvuje veliki broj istraživača i stručnjaka, na osnovu do sada utvrđenih saznanja, upućuju na zaključak da je sve što smo do sada učili o drevnoj prošlosti pogrešno, počev od porijekla čovjeka i civilizacije. Ovdje ističemo samo nekoliko ključnih fakata koji mijenjaju sliku prošlosti: Bosanske piramide su prve Evropske piramide, najstarije su piramide na svijetu, Građene su od najstarijeg i najkvalitetnijeg betona, Bosanska piramida Sunca je najviša na svijetu (sa 220 m visine viša je od Keopsove piramide u Egiptu, visoke 147 m), mreža podzemnih tunela i prostorija otkrivenih do sada najveća je na svijetu, sa prisustvom elektro-magnetnog zračenja i sa najviše keramičkih skulptura od kojih su neke označene znakovima izuzetno stare pismenosti.

Na osnovu svega što je do danas utvrđeno u istražnom projektu Dolina Bosanskih piramida u Viskom stručni tim Semira Osmanagića došao je do zaključaka: da je naša daleka prošlost drugačija od one koju nas uče, da su piramide skladište informatičkog znanja o društvu, da je historija naprednih društava mnogo duža i starija nego vjerujemo, da su piramide generator elektromagnetnih i mehaničkih zračenja sa velikim uticajem na okolinu, te možemo očekivati da će nam nauka o piramidama u ovom vijeku otkriti vrata jednog novog svijeta u kojem se isprepliću fizički, energetski i spiritualni aspekti. “Gotovo sve što nas uče o drevnoj prošlosti (svijeta) je pogrešno: o porijeklu čovjeka, civilizaciji i piramidama“ zaključuje pronalazač piramida S. Osmanagić.

Fondacija Bosanskih piramida na čelu sa Osmanagićem se nada da će Dolina Bosanskih piramida biti uvrštena u svjetsku baštinu UNESCO, da će projekat piramida pomoći prosperitetu Bosne i Hercegovine, a otkrića do kojih se došlo i do kojih će doći potvrditi postojanje sakralne geometrije, imati značajan uticaj na istraživanje prahistorije i biti od pomoći u otkrivanje poruka ostavljenih u piramidama za buduće generacije.

Burlington, 2. Novembra 2013. Zijad Bećirević12.11.2013.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 12.11.2013. - Last modified: 14.08.2015.