ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore


BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ


Zijad Bećirević


 BH DIJASPORA SE BUNI

Zijad Bećirević


Građani bh u dijaspori nisu zadovoljni načinom kako se provodi popis. BH dijaspora se buni i negoduje, jer popisom nisu stavljeni u jednak položaj građani nastanjeni u bih i građani koji su ratom prognani i žive u inostranstvu. Osnovna strategija etničkog popisa, kakav se provodi u BiH, je ne „da popiše“ već „da otpiše“ Dijasporu, u kojoj dominiraju prognani Bošnjaci. KBSA upozorava da je validnost popisa dovedena u pitanje i da se uz već iskušane genocide u BiH priprema novi „statistički genocid“.Aktuelna vlast u BiH od Dejtona do danas nije bila u stanju uspješno i bez posljedične polarizacije okončati ni jednu upravno-zakonodavnu proceduru niti okončati nijedan političko/ekonomski proces, pa je potpuno izvjesno da se neće uspješno moći završiti ni popis stanovništva, koji se u svim zemljama svijeta rutinski obavlja, jer sam po sebi nije ništa drugo već obično prebrojavanje, koje djeca nauče već u prvim razredima osnovne škole. Već prvih dana popisa svjedoci smo da sa terena dolaze suštinske primjedbe, koje direktno utiču na rezultate popisa, a statistički organi uporno tvrde da se popis obavlja uspješno i bez ozbiljnijih propusta.

Popisom će BH dijaspora biti otpisana a ne popisana

Odnos države BiH prema njenoj dijaspori sve do ovog popisa mogao je da bude na nekoj vagi, u kojoj je Dijaspora na jednoj strani osporavana, devalvirana i odbacivana a na drugoj priznavana, valorizovana i uvažavana, jer uz sve drugo što se vidi ili ne vidi svake godine u Bosnu ubrizga čistih 3 milijarde KM. Zakonom o popisu Dijaspora doživljava potpuni fijasko, jer je se država odriče. Za državu koja jedva broji 4 miliona stanovnika 1,3 miliona van njenih granica igra potpuno sporednu ulogu. Imala je Dijaspora i do sada mnogo razloga da se buni protiv maćehinskog odnosa svoje države, a donošenjem diskriminatorskog ili bolje reći egzekucionog Zakona o popisu stanovništva bh Dijaspora je dobila puno pravo ne samo da negoduje, već da se buni i na svim nivoima oštro protestuje zbog očigledne diskriminacije i eliminacije. Od duboko podijeljene etničke BiH države se to moglo očekivati, ali pomjeranjem vremena popisa s proljeća ili ljeta na jesen (kada dijaspora ne posjećuje zavičaj) i zakašnjelim propisivanjem Obrasca P-1/N za osobe koje u inostranstvu borave duže od 12 mjeseci, (u kojem su ratne izbjeglice ne samo pomiješane s političkim i ekonomskim emigrantima iz ranijeg perioda, već je sve učinjeno da se za milionski broj prognanih što uspješnije prikrije razlog zbog kojeg su napustili zemlju), dijaspori je potpuno onemogućeno da bude popisana i uključena u ukupan broj stanovnika BiH. Tako bh građani, u najvećem broju Bošnjaci, koji su iz bh protjerani tokom rata, a žive u dijaspori duže od 12 mjeseci, neće biti uključeni u bh stanovnike, mada to po svemu jesu, čak i ako se nikada ne vrate.

Čak i sada, kada se u Bosni više ne puca i ne gine, prognani Bošnjaci su u statističkom ratu protiv okupatorskog režima prisiljeni svoje pravo na identitet, pripadnost i pravo na očevinu i djedovinu da brane svojim životima, što više nego uvjerljivo potvrđuje slučaj povratnika Alije Šehovića u Trebinju.

Osnovna strategija popisa je eliminacija Bošnjačke dijaspore

Kad je postalo jasno da je progon prognanih ili eliminacija dijaspore iz BiH strateški pravac kojem se teži, bez šanse da se takav stav izmjeni, posebno među bošnjačkim prognanicima i u njihovim organizacijama širom svijeta počeo je jačati otpor, s kojem se moralo suprotstaviti jer se radilo ne samo o odbrani prava na povratak, prava na otuđeno vlasništvo, već prava da se identifikujemo onim što jesmo i što smo uvijek bili, kao Bošnjaci poglavito islamske vjere, koji govore Bosanskim jezikom. Na osnovu takvih spoznaja izgrađen je stav da se Dijaspora ovakvoj po nju pogubnoj popisnoj strategiji može suprotstaviti samo ako podstakne prognane bh građane koji žive u inostranstvu da neko od članova njihova domaćinstva ode u vrijeme popisa u mjesto njihova stalnog boravka i popiše članove svog domaćinstva. Mada ni takvo rješenje nije bez posljedica, jer se sa njim zamagljuje slika o broju i strukturi ratom prognanih, umanjuje njihov broj, takav model suprotstavljanja morao se podržati kao jedina solucija kojom se makar donekle može onemogućiti strateška namjera nacionalističkih struktura bh da fizički odvoje bh dijasporu od njene države i vjekovnih ognjišta.

Popis se odvija uz uočene ozbiljne nepravilnosti

Da je to tako, potvrđuju izvještaji prvih 5 dana popisa, iz kojih saznajemo da su čak i ona pozitivna objašnjenja koja su tumačile ovlaštene osobe statističkih organa i službi o uslovima popisa Dijaspore bila najobičnije obmane i laži. Sa popisnog terena svaki dan stižu žalbe na odnos popisivača i njihovih instruktora, koji u mnogo slučajeva odbijaju popisati ne samo nosioce već i članove domaćinstva prognanih, iako im zastupnik domaćinstva nudi matične brojeve. Najviše žalbi dolazi iz Rs (Foče, Višegrada, Srebrenice, Prnjavora, Mrkonjić Grada ) gdje popisivači traže da svi članovi domaćinstva trebaju biti prisutni, da bi bili popisani, što je direktno usmjereno protiv Dijaspore i suprotno Zakonu o popisu. Nakon niza uočenih nepravilnosti u Trebinju i nakon smrti Alije Šehovića, koji je umro nakon nesuglasica s popisivačem, nepopisani Bošnjaci kojima su popisivači odbili popisati članove porodice su napustili Trebinje. U Bosanskoj Dubici komisija popisivačima ne dozvoljava popisati osobe koje nisu našli u kući, mada je propisano da jedan član domaćinstva može popisati sve članove svog domaćinstva, ako posjeduje njihove matične brojeve. Ovim povodom se oglasio g. Tokić, podsjetivši da su popisivači dužni da popišu svakog građanina BiH bez obzira na to da li je prisutan ili nije. KBSA i Institut za istraživanje genocida Kanada ovu situaciju ocjenjuju kao vrlo ozbiljnu i alarmantnu, upozoravajući da će tražiti obnovu popisa ako se ove nepravilnosti odmah ne otklone, jer je validnost popisa dovedena u pitanje.

Dijaspora se buni i negoduje

Popisom je trebalo omogućiti svim ratnim prognanicima, koji i sada žive u dijaspori, a namjeravaju se vratiti kada im to uslovi dozvole, da budu popisani kao građani BiH i automatski uđu u broj stanovnika BiH.

Dijaspora se buni i ima puno pravo da se buni, jer i tok popisa koji se provodi uz brojne nepravilnosti potvrđuje ranije prigovore koji Zakon o popisu tretiraju kao genocidan, a neki ga ne zovu “zakon za popis“ već „zakon za otpis“, jer se njime otpisuje/ rashoduje skoro milion Bosanaca, pretežno Bošnjaka. Već sada je potpuno jasno da mi prognani Bošnjaci nećemo biti popisati tamo gdje smo ubijani i odakle smo protjerani, što ozbiljno ugrožava naš opstanak na tim prostorima. Mada popisivači nemaju pravo prilikom popisa tražiti nikakve dokumente osim matičnog broja, sa terena je sve veći broj zamjerki što im se traži da svoje izjave dokumentuju.

Obrazac P-1/N je „sipanje magle“

Obrazac P-1/N je sipanje magle u oči dijaspore. Ne sadrži rubrike u kojima se može jasno identifikovati i izdvojiti posebna kategorija ratnih prognanika /izbjeglica, koji sigurno nisu svojom dobrom voljom napustili svoje domove i otišli u progonstvo, a što je morao biti jedan od bitnih ciljeva ne samo popisa već i potpunijeg statističkog istraživanja. Ovim postaje očigledno da Zavod za statistiku nije ni želio pravilno klasificirati i popisati ratne prognanike, jer da je imao takve namjere, popisni obrazac za dijasporu ne samo da bi bio ranije propisan (uz mogućnost da se na njega daju primjedbe), nego bi bio i potpuno drugačiji. A to je samo jedan od bitnih razloga zbog kojeg će malo ko u dijaspori ovaj obrazac popuniti i poslati. U to će se vrlo brzo imati prilike uvjeriti odgovorni u Zavodu za statistiku kada saberu broj primljenih obrazaca P-1/N iz dijaspore.Paralelno sa odvijanjem popisa stanovništva , odvija se proces iznalaženja rješenja za goruća politička pitanja, kojim bi se u BiH unaprijedio mehanizam koordinacije i usaglasili modaliteti za slučaj Sejdić Finci, što na sebi svojstven način skreće pažnju sa popisne problematike.

Popis ozvaničava i verifikuje etničku strukturu

Nažalost, kada se sumiraju rezultati popisa, još jednom će se potvrditi porazna činjenična spoznaja, da je popisnom metodologijom omogućeno da država BiH, uređena po etničkom umjesto po građanskom principu, ozvaniči svoju etničku strukturu. Popisom će se građani još više odgurnuti iz multietničke jedinstvene teritorijalne suverene strukture kojoj većina teži, a gurnuti u svoje nacionalne torove. To će najuvjerljivije potvrditi Srbi Rs izražavanjem državnosti kroz entitetsko umjesto državno državljanstvo. Time će se popis potvrditi kao završni čin etničkog čišćenja na području koje sada pokriva genocidna Rs.

I ovom prilikom se trebamo prisjetiti da je Dejton ratnim izbjeglicama iz BiH obećao dostojanstven povratak, koji ne samo da nije ostvaren već je doživio je pravi fijasko, jer se ni 18 godina kasnije blizu milion prognanih nije imao gdje vratiti. Popisom bh građani u BiH i bh građani iz dijaspore nisu stavljeni u isti položaj; ozbiljno je narušen jednak status bh građana u BiH i bh građana u dijaspori. Kao posljedica takvog tretmana BiH bi mogla zauvjek izgubiti par stotina hiljada svojih građana, pretežno Bošnjaka, umjesto da mobiliše sve svoje ljudske potencijale u zemlji i inostranstvu i stavi ih u odbranu svoje cjelovitosti, u odbranu svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Šta BiH i njeni narodi mogu očekivati od popisa?

Popisom će biti potpuno izmijenjena demografska slika BiH. Potvrđeno etničko statističko obilježje će i dalje dominirati nad građanskim. BiH će ostati još najmanje deset godina, (možda do sljedećeg popisa), zatvorena u svoje nacionalne torove. Popis će se odraziti kao završni čin etničkog čišćenja Bosne od Bošnjaka, jer će Hrvati i Srbi uspješnije nego Bošnjaci iz dijaspore ( kojima se u Rs onemogućava popis članova porodice) napumpati broj Srba iz Srbije i Hrvata iz Hrvatske. Republika srpska će se potvrditi kao isključiv srpski entitet, sa entitetskim državljanstvom i prikrivenim genocidnim jezgrom, a na Federaciji BiH jasno će se pokazati šavovi i pukotine. BH Dijaspora će biti eliminisana. Etnička BiH će moći odahnuti, jer se konačno otarasila od svoga “balasta“, svoje dijaspore. Rezultati popisa omogućiće bh političarima svrstanim u svoje nacionalne torove da statistički rat nastave drugim sredstvima. Etničko čišćenje i asimilacioni procesi će se dosljedno nastaviti, na novim osnovama. Nad Bosnom i Bošnjacima pored već iskušanih, kako predviđa KBSA, izvršiće se i novi, statistički genocid. Pa ipak, svoje razočarenje i ogorčenje osjetiće svi, samo svako na svoj način. Bošnjaci, Srbi, Hrvati i Ostali konačno će dobiti priliku da se zasite vlastitog identiteta i bolje puteve do sretnog života potraže u zanovljenim modalitetima multietničkog zajedništva. Samo za takvu opciju treba mnogo volje, strpljenja i vremena, što neće moći dočekati nekolike generacije bh paćenika.

Burlington, Oktobra 5, 2013 Zijad Bećirević07.10.2013.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 07.10.2013. - Last modified: 14.08.2015.