ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore


BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ REKONSTRUKCIJA FEDERACIJE U FUNKCIJI JAČANJA ENTITETSKIH PODJELA

Zijad Bećirević


Rekonstrukcijom Federacije BiH, koju pokreće Ambasada SAD preko ekspertnog tima, ne rješavaju se suštinska pitanja BiH, već se parcijalnim rješenjima nastoji održati neodrživo Dejtonsko uređenje BiH 

Reforma Federacije učvršćuje entitete

Zijad BećirevićBosnu i Hercegovinu, izmorenu Dejtonskim  eksperimentom  i izmrcvarenu manipulacijama EU, ne mogu zadovoljiti parcijalna već samo cjelovita sistemska rješenja, koja će se primjeniti jednako na cijelom teritoriju države. Prijedlog rješenja i preporuka  za reformu Ustava F BiH, koji je prije dva dana u parlamentarnu proceduru uputila ekspertna grupa formirana na inicijativu Ambasade SAD, nije u funkciji jačanja jedinstvene BiH kojima se zanavljaju atributi Republike, već je prvenstveno u funkciji jačanja nametnutih Dejtonskih entitetskih podjela, koje su glavni uzrok političke nemoći i ekonomskog kolapsa zemlje. Ako je namjera inicijatora i predlagača reformskih promjena, u prvoj fazi reformskog procesa pokrenuti promjene u FBiH a potom ih kasnije u drugoj fazi nastaviti u entitetu Rs, onda je to još jedno do kraja neizvjesno lutanje  kojim se produžava agonija, rasipaju potencijali i vrijeme koje je već dugo u cajtnotu, onda je to još jedan novi  potencijalni promašaj. Stanje u Federaciji BiH je teško, ali je Rs goruće pitanje, koje bi moralo biti prioritet prioriteta. Nije to jedini razlog što se, naročito u Bošnjačkim strukturama, na ovaj prijedlog eksperata gleda nepovjerljivo, s nevjericom i skepticizmom. Jer svi do sada započeti veliki koraci, koje je pokretala međunarodna zajednica, završavali su tapkanjem u mjestu i vraćanjem unazad, i lomili se na Bošnjacima. Kome da se vjeruje kad nas svi iznevjere. Možda su gospoda Vehid Šehić, Kasim Trnka i drugi u pripremu prijedloga uložili svoje respektabilno pravno znanje, ali su njihova rješenja površna, polovična i bez dovoljno političke mudrosti. Po ranijoj praksi, sistemom uzmi ili ostavi, a da bi se spriječilo svako razmišljanje o kvalitetu predloženih rješenja, već u početku se naglašava da „Veleposlanstvo SAD u Sarajevu, koje je pokrenula ove promjene, podržava ove prijedloge“. Ipak, za sve nas, koji smo do sada uvijek izigrani, a naša očekivanja zaobiđena i iznevjerena, ostaje diskutabilno i upitno zašto reforma nije cjelovita, zašto se ne vrši istovremeno u oba entiteta i zašto se promjene u F BiH nastoje uvesti  prije oktobarskog  popisa stanovništva !???

Ključni reformski prijedlozi ekspertne grupe

U BiH sve i dalje ide nakaradno i suprotno volji i želji naroda i građana. Nižu se neuspjesi jedan za drugim, puni spletki, podmetanja i političkih promašaja. Jedna politička afera smjenjuje drugu. Sudstvo ispoljava svoju nemoć a službe sigurnosti sve otvorenije demonstriraju prijetnju i silu. Sve zašto se zalažu i što pokreću progresivne snage odbacuje se a prihvataju se i provode rješenja koja državu sve više zavijaju u crno, a narod guraju u očaj. BiH je sve  više zaluđena,  sve luđa, u sve tiješnjoj luđačkoj košulji, koji su joj navukli u Dejtonu, a u kojoj su se nakon Dejtona probudili i ostali samo Bošnjaci, i dalje dozirani jakom dozom uspavljujućih sedativa. 

A ključni reformski prijedlozi u prijedlogu ekspertnog tima su: uspostavljanje Vijeća za koordinaciju (za usklađivanje političke i pravne regulative između federalnih i kantonalnih vlasti), ukidanje Predsjednika i potpredsjednika F BiH a uvođenje Predsjednika Parlamenta sa dva potpredsjednika, izmjena sastava i karaktera federalne Vlade (Vlada će biti kolegijalno tijelo izvršne vlasti, a sačinjavaće je Predsjednik, 3 potpredsjednika i ministri), ukrupnjavanje kantona  i racionalizacija federalne administracije . Prijedlogom se kao nova lažna nada predviđa i proporcijalno zastupljenost u strukturama vlasti po popisu iz 1991. godine ( jer nakon novog popisa koga će to još biti briga za popis iz 1991.).

Reforma se ograničava samo na područje FBiH

Nema razloga sumnjati da je Američka ambasada s dobrom namjerom pokrenula reformske procese u Federaciji BiH. Uzalud se već 20 godina bh lideri pozivaju na dogovor, a za sve to vrijeme je teško naći makar jednu tačku u kojoj su se o nečem važnom uspjeli dogovoriti. Sva rješenja do kojih se do sada došlo su nametnuta. Ako Amerika želi pomoći BiH i ako je zaista spremna da se u tome angažuje (a trebala bi se osjećati dužnom zbog Dejtonskih promašaja) , onda joj treba prvo pomoći da se oslobodi Dejtona, da ukine entitete i po odredbama legalnog državnog ustava oformi multietničku strukturu vlasti na cijelom jedinstvenom području BiH.

Svaka reforma koja Rs ostavlja po strani je uzaludna. Rs ne može opstati, jer je to tvorevina bez morala, apartheid u kojem samo srpska kao arijevska rasa drži svu vlast, ima isključiva  prava, a svi drugi koji budu živjeli u Rs morat će se trajno osjećati kao danas Prijedorčani i na svojim rukavima osjećati bijele trake, čak i onda kada se kao takve ne budu morale pominjati i dovoditi u kontest sa žutim zvijezdama. Upravo zbog toga, prvi prioritet svake reforme u BiH morala bi biti reforma Rs.

Po predloženim mjerama reforma F BIH se ograničava samo na područje F BiH što bi mogao biti novi promašaj u uređenju BH države,  jer nas još više udaljuje od neophodnih suštinskih reformskih promjena, a učvršćuje neodrživo Dejtonsko ustrojstvo BiH. Reformske mjere su diskutabilne i zbog toga što nisu produkt naših unutarnjih saznanja i spoznaja o uzrocima koje nam donose nedaće i onemogućavaju napredak, već nam se nameće sa strane. Imamo već dobro ispečeno iskustvo da je ono što nam je došlo sa strane, počev od Dejtona pa kroz odnose sa EU, samo otežalo političku situaciju i pogoršalo socijalni položaj građana.  Naravno, u prijedlozima eksperata mogu se već u startu prepoznati  i neki pozitivni efekti reforme, kao što je racionalizacija administracije u federaciji i kantonima, ali zajedno s drugim  ponuđenim poboljšanjima to nije ono što narod očekuje i što BiH sada kritično treba. Ključni problemi u funkcionisanju države,  uočeni od početka Dejtona do danas i dalje ostaju netaknuti, i niko ih i ne misli rješavati.

Očigledno je da se reformistima žuri, a žurba u provođenju zamišljenih reformskih promjena nije isključivo zbog zastoja u funkcionisanju federalne vlasti, već prije svega proizilazi iz činjenice da smo na pragu popisa stanovništva, kojim će reformski procesi biti zaustavljeni, a vrijeme u 2014-toj je već rezervisano za izbore, što znači da neke ozbiljne reformske promjene , koje bi se odnosile na cijelu zemlju, obuhvatile i Rs ( čak i ako se žele provesti), nije realno očekivati prije 2015-te godine, a tada će već mnoge stvari poprimiti drugačiji tok.

Nema uspješnih sistemskih promjena bez vlastitog angažmana

Sistemske promjene možemo pokrenuti i provoditi samo mi sami, uz  podršku, ohrabrenja i  podsticaje od dobronamjernih prijatelja  sa strane. I samo tako promjene mogu biti dobre i uspješne.  Nemoguće se oteti dojmu, da se svođenjem reformskih procesa u okvire FBiH podstiču šminkerske popravke, kojima se pokušavaju prikriti ogromne pukotine  načinjene  pri zaključenju Dejtonskog mirovnog ugovora, kojim je srpskom agresoru dato 49% bh teritorija i omogućeno da na etnički očišćenom prostoru instalira genocidnu etničku srpsku državu, koja je sada a biće sve dok se ne ukine rak rana Balkana i tumorsko tkivo Evrope. Zbog toga bi reforma koja se natura BiH i njenom narodu mogla biti samo pola koraka naprijed, a dva nepovratna koraka nazad.

Prije 18 godina po diktatu SAD dobili smo Dejton pa svi vide kako je s njim. Uzalud ga zovemo luđačka košulja, ali se njegovi tvorci ne češu nego mi, jer nam je ta košulja sve tješnja i nepodnošljivija. Istina je da bi se predloženim promjenama poboljšala koordinacija unutar Federacije, ali bi i dalje bila nemoguća u saradnji entiteta, koji bi u tim okolnostima još naglašenije i bezobzirnije demonstrirali svoju samovolju i dalje radili u svoju korist a na štetu države.

Suštinske težnje većine građana BiH, podržane i od Kruga 99, su : Revizija Dejtona, Država BiH bez entiteta,  federacija bez kantona. Za takve promjene je potrebna reforma; ustavna reforma na državnom i entitetskom nivou. Reforma federacije po horizontali i vertikali je samo optička varka i ništa više, jer ne obuhvata prevashodno nužno preuređenje BiH. Nedavno je iz Kruga 99 pokrenuta inicijativa , kojom se traži od UN da formira grupu eksperata koja bi analizirala provedbu Dejtonskog ugovora i na osnovu svojih zaključaka podnijela svoj prijedlog Vijeću sigurnosti UN za promjene.

Podrška MZ BiH je slaba i nedovoljna

Međunarodna zajednica  je uložila veliki trud da se postigne dogovor između Srbije i Kosova, što je rezultiralo određenim uspjehom. Da se s približno toliko  volje pristupilo  rješavanju problema u BiH i pružila potrebna pomoć progresivnim snagama, sve bi danas bilo bolje i drugačije. MZ je napravila ogromne greške prema BiH a pravi ih i dalje. Zahtjevi koje je nedavno izložila g. Doris Pack su nedostojni njenog liderstva i dodatna kazna već ranije nepravilno kažnjenom. Njena tvrdnja da “BiH nedostaje vizija“ je najobičnija obmana, jer BiH je imala i ostala sa istom vizijom, a to je da jača multietničku državu na jedinstvenom teritoriju, što joj ta ista MZ ne omogućava.

Zar nije za osudu da se u EU i UN bolje sluša i prosperira ono što predlaže i traži genocidni entitet Rs, nego ono što traži BH država? Zar nije vrhunac ironije da je u Dejtonu državi BiH, svođenjem R BiH na BiH, uskraćeno titularno pravo na ono što je uvijek bila i što jeste - Republika BiH, a entitetu koji je srpski agresor formirao na okupiranom etnički očišćenom teritoriju i zasnovao na genocidu dato pravo da nosi ime Republika, a uz to još “Srpska“, kao da su je oni od djedova  naslijedili. I ne samo to, po toj inerciji sve što je do Dejtona pripadalo svim narodima u BiH, svim njenim građanima, na području novoformiranog srpskog entiteta postalo je isključivo “Srpsko“.

Ukrupnjavanje kantona omogućuje adekvatniju podjelu vlasti

Novim reformskim mjerama se ide na ukrupnjavanje i jačanje kantona (sa sadašnji10 broj se smanjuje na 6),  preraspodjelu vlasti između Federacije i kantona, što će po nekima olakšati položaj manjinskih naroda i omogućiti im da sa 20% učešća u vladama kantona na cijelom prostoru BiH koji dijele s drugim narodima, u kojima im je smanjen broj, kroz konstitutivnost  očuvaju svoju snagu i uticaj. Srbi po reformi ostaju neprikosnoveni u Rs, ali i naglašeno uticajni i jaki u Brčkom. Njihova dominacija se sve prepoznatljivije širi i na federalno područje, čime postaju gospodari na više od pola BiH. To im je nagrada jer su svih ovih 20 postdejtonskih godina znali su sačuvati svoje neprikosnoveno pravo na otete gradove, sela, na zaposjednuti teritorij s kojeg su protjerali Bošnjake i Hrvate.

Hrvati u BiH su sve bliže shvatanju da bi formiranjem Trećeg entiteta više izgubili nego dobili,  jer ih je neuporedivo manje u područjima gdje su imali konstitutivna prava, kao što je područje Posavine . Ali svi ne misle tako. Ipak, i nakon ove reforme, ako bude provedena kao se predviđa, biće pitanja zašto u BiH ne može postojati hrvatski entitet, ako može srpski? Takva pitanja neće biti bez osnova sve dok postoji srpski entitet.  Jedina alternative takvim, težnjama je jedinstvena i cjelovita BiH bez entiteta. Ako je suditi po dosadašnjem toku događaja, po odnosu MZ prema okupatorima u Rs, moglo bi se s pravom rezonovati da bi Hrvati u BiH već imali svoj entitet da su tokom agresije zločine počinjene nad Bošnjacima krunisali genocidom.

Nije nepoznato da se u mnogim političkim opredjeljenjima Amerikanci fokusiraju na jedan primarni cilj, koji im osigurava ostvarenje težnji, ali nerijetko proizvodi i neželjene posljedice. U Dejtonu su se odlučili zaustaviti rat, krvoproliće, što je svijetu demonstriralo njihovu moć, ali je to pomoglo uništenju bh jedinstva i od jake multietničke zemlje stvorilo Balkansku Palestinu. SAD ne samo da ne priznaju svoju grešku i ne pokušavaju je ispraviti, pomoći da se ukinu entiteti i uvede narodno ustavno uređenje, već se iz jedne ide u novu grešku, učvršćivanje entiteta, kao novih država. Dok se u BiH ne ukinu entiteti i ne vrati legalan ustav R BiH, ni jedan reformski proces neće dati ono što se od njega želi i očekuje.

Popis stanovništva usložnjava reformske procese

Svu ovu situaciju posebno usložnjava i predstojeći do kraja ispolitizirani popis stanovništva, koji prate sumnje i nedorečenosti. Manipulacije s popisom  se nastavljaju u nedogled, što se dodatno usložnjava  ukidanjem jedinstvenog matičnog broja i jednosmjernom nezakonitom  primjenom “entitetskog“ matičnog broja u Rs. Politička situacija postaje sve dramatičnija. Hapšenja u čitavoj državi postaju svakodnevna, a strah podstanar u svakoj kući. Hajka na patriotske snage BiH se nastavlja, a sa aferom spektakularnog hapšenja i puštanja predsjednika F BiH g.  Budimira,  proizvedenoj  pretežno po modelu „rekla-kazala“, društvena klima poprima  zastrašujuća obilježja, karakteristična za vrijeme Informbiroa 48 i u slučaju Čehoslovačke 68.

Entitetsko državljanstvo udar na nacionalno biće Bošnjaka

Zaista je apsurdno, da se nakon tolikih prigovora i negodovanja iz najbrojnije skupine bh naroda i građana, ostaje pri stavu  da se entitetsko državljanstvo unosi u popisnicu prilikom popisa stanovništva, mada je suprotno Zakonu o popisu i nije zahtjevano od strane EU. Uvođenje entitetskog državljanstva je novi udar na jedinstvo BiH i nacionalno biće Bošnjaka.  Svi znaju već sad da će u Rs svi koje misle sebi dobro a svojoj djeci perspektivu, upisati da su državljani Rs. I ne samo da se istrajava na entitetskom državljanstvu, već se ide i korak dalje. Svi prigovori iz BH dijaspore na regularnost popisa su odbijeni. Dijaspora će biti popisana samo statistički na nekom obrascu, koji namjerno još nije ni propisan i objavljen, a dužan ga je propisati Direktor agencije za statistiku, kome kako se vidi za to treba nekoliko godina. Broj tako popisanih bh građana u Dijaspori ne uključuje se u brojno stanje stanovništva BiH.

U Takvom kontestu ne mogu se odbaciti kao neosnovane tvrdnje iz SDA, da će lažna slika o etničkoj strukturi stanovništva , do koje se dođe predstojećim popisom, biti uspješno korištena za dalje udare na teritorijalni integritet BiH. Agencija za statistiku i dalje izbjegava prije nego počne popis jasno obznaniti da su muslimani i Bošnjaci ista etnička grupa, koja će biti tretirana u jednoj istoj skupini, već se i dalje daju dvosmislene i nejasne izjave, po kojima će svako statističko obilježje dobiti svoju šifru, a nakon popisa će se odlučiti koje bi šifre odnosna obilježja mogla biti spojena u jednu grupu. Ovakav odnos pojačava sumnju u mutne radnje špekulacije  koje se pokušavaju provesti uz popis. Sve ovo mogu biti ozbiljni razlozi za bojkot popisa, što bi dodatno otežalo i onako tešku situaciju i ugrozilo reformske procese.

Produbljen maćehinski odnos EU prema BIH

Evropa, izuzev časnih država izuzetaka, je izdala BiH 90-ih godina prošlog vijeka, a i danas kada joj je potrebna njena pomoć, okreće joj leđa. Prednost se daje režimima koji su okaljali ne samo svoj obraz već i obraz Evrope, a žrtva se tjera s vrata i nogom Doris Pack gura u blato uz prijetnje sankcijama. Evropski vlastodršci već dvije decenije upravljaju Bosnom, imaju u BiH sve elemente moći uključujući Bonske ovlasti, s pravom da pokrenu i zaustave procese, smjene neodgovorne ne samo u politici, pa ipak svu krivicu za vlastite promašaje prebacuju na BiH, a sebe amnestiraju svake odgovornosti. Nije to samo maćehinski odnos prema svom nedonoščetu, već nebriga koja se ne bi mogla tolerisati ni u građanskom braku. Narodi BiH žele koordinaciju i integraciju s narodima Evrope, ali Evropa ih ne želi.  I ne samo da im pred nosom zatvara vrata EU već ih sankcioniše i kažnjava.

I upravo sada, umjesto da SAD notiraju greške međunarodne zajednice počinjene u BiH i u njima nađu sebe, podrže vapaje obespravljenih u BiH i pokrenu postupak ukidanja entiteta, prevashodno entiteta  Rs, pokreće se reorganizacija F BIH, kojom se učvršćuju entiteti, iako se zna da su oni glavna prepreka oporavku i unapređenju života u BiH. Entitetsko uređenje je neodrživo, a postojanje genocidne Rs je sramota svih onih koji su je stvorili, prije svega MZ na čelu sa SAD. Ne želi se znati i prihvatiti da je Dejtonski ugovor ništavan i nevažeći i iz brojnih  drugih razloga koji su do sada pominjani, a prije svega jer je u BiH ukinuo ustavno uređenje koje su izglasali narodi BiH i zamjenio Dejtonskim koje nikad nije prihvatio ni narod ni parlamentarne strukture BiH; ništavan je prije svega i iz razloga što su ga potpisali predsjednici država okupatora, koji su proglašeni ratnim zločincima; Milošević koji je kao takav identifikovan u ranijem Haškom procesu i Tuđman koji je potpuno razotkriven i razobličen kao vođa udruženog zločinačkog poduhvata po nedavnoj haškoj presudi „šestorki”.

S pravom  se pitamo, zar može bilo ko u BiH ili bilo ko iz MZ u kontestu B-H ustavnih promjena izgovoriti riječ “reforma“, a da ne postavi pitanje opravdanosti postojećeg teritorijalnog ustrojstva BiH, prije svega opravdanosti postojanja genocidnog entiteta Rs. Zato se argumentovano može tvrditi da je i ova reforma u FBiH, ako i dadne određene pozitive rezultate, samo novo bacanje luga u oči narodu čija su očekivanja i nadanja do sad uvijek bila iznevjerena,  pa ne treba sumnjati da će tako biti i ovaj put. Bez cjelovite i korjenite reforme nema uspješne reforme u BiH.

Burlington, Juna 2, 2013    Zijad Bećirević04.06.2013.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 04.06.2013. - Last modified: 14.08.2015.