ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore


BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ


Zijad Bećirević


 NASTAVLJAJU SE UDARI NA AMERIČKI SISTEM SOCIJALNOG OSIGURANJA

Zijad Bećirević


Udari na američki sistem Socijalnog i zdravstvenog osiguranja nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom. Preko Američkog Kongresa se uporno nastoji privatizirati sistem, kako bi se ogromna sredstva sistema koristila za pokriće budžetskog deficita, državnih dugova i putem privatnih konta koristila za  povećanje korporacijskog profita. Upravo iz tih razloga u Nacionalnom komitetu  za zaštitu prava socijalnih osiguranika Amerike situaciju smatraju krajnje ozbiljnom.Američkom Kongresu poslana Peticija za zaštitu sistema socijalnog osiguranja

Ovih dana Nacionalni komitet za očuvanje sistema socijalnog i zdravstvenog osiguranja (National Committee to Preserve Social Security and Medicare) ponovno je uputio Američkom Kongresu  zahtjev  “Petition to Protect Social Security and Medicare”,  kojom traži zaštitu socijalnog sistema,  u uvjerenju da bi ova godina mogla biti odlučujuća za dalju sudbinu sistema. Više miliona članova Nacionalnog komiteta za odbranu sistema Socijalnog  osiguranja (među kojima i moja malenkost),  poslalo  zahtjeve i ovlaštenja  svojim izabranim predstavnicima u Washingtonu, u kojima se od njih urgentno zahtjeva da u predstavničkim tijelima američkog  Kongresa  glasaju protiv svakog prijedloga koji bi mogao oštetiti Sistem socijalnog osiguranja i njegove korisnike. Već sada je uočljiv rastući pritisak od strane jakih interesnih grupa na američke kongresmene , kojim se kongresmeni žele pridobiti  za radikalne  izmjene sistema. U takvim okolnostima (ako se ostvare težnje tih interesnih grupa) postaje upitno gdje će se naći penzionisani Amerikanci i njihove rastuće potrebe.

Nacionalni komitet za očuvanje sistema socijalnog i zdravstvenog osiguranja (National Committee to Preserve Social Security and Medicare ) i Savez penzionisanih Amerikanaca (Alliance for Retired Americans), koji zastupaju prava penzionisanih Amerikanaca, već duži niz godina vode grčevitu borbu da spriječe privatizaciju sistema, ograničavanje i sječenje stečenih benificija penzionisanim, koje se uporno nastoje nametnuti američkom Kongresu. Ove godine su ponovno u opciji težnje da se preko sistema socijalnog osiguranja traže rješenja za saniranje budžetskog deficita i smanjivanje državnog duga. O ovim pitanjima ponovno će se voditi rasprava u Američkom Kongresu  19. maja o.g., kada se bude odlučivalo o ovim pitanjima  i povećanju limita državnog zaduženja.Nacionalni komitet za zaštitu socijalnog sistema u Americi već godinama nastoji zaštititi značajne socijalne programe i za milione Amerikanaca očuvati stečeni nivo socijalne i  zdravstvene zaštite. Nacionalni komitet je neprofitna organizacija, sa sjedištem u Washingtonu, DC, a formiran je 1982. godine radi zaštite sistema. Potpuno je  nezavisan od Kongresa, svih vladinih agencija i političkih partija i nije finansijski podupiran od Federacije, a finansijski ga pomaži i finansiraju članarinom članovi Komiteta.

Vrhunski prioritet američkih građana je zaštititi sistem socijalnog i zdravstvenog osiguranja

Američki sistem socijalnog osiguranja “kao lanac povjerenja između generacija” zasnovan je na Konvenciji između Vlade  i građana. Formirao ga je 1935. godine američki predsjednik Franklin Roosevelt, da zaštiti penzionisane i starije Amerikance koji su se našli na rubu siromaštva. Sistem je proširen  1965. godine, kada je predsjednik Lyndon Johson za Amerikance starije od 65 godina uveo zdravstveno osiguranje. Po tom osnovu u fondove socijalnog i zdravstvenog osiguranja  svoja sredstva  izdvajalo je 40 miliona starijih, a dio svoje teško stečene zarade i danas u njih uplaćuje 158 miliona američkih radnika.  Beneficije socijalnog i zdravstvenog osiguranja danas koristi 56 miliona korisnika. Analogno tome vrhunski prioritet američkih građana je zaštititi sistem socijalnog i zdravstvenog osiguranja, kako za sadašnje tako i za buduće generacije penzionera. To bi  ujedno morala biti prioritetna obaveza i onih koji u američkom Senatu i Kongresu predstavljaju građane. A to znači,  da spriječe privatizaciju sistema i odbace sve prijedloge koji na bilo koji način ugrožavaju ovaj sistem i njegove korisnike.

Kompleksnost i širina Američkog sistema socijalnog osiguranja

Sistem američkog socijalnog i zdravstvenog osiguranja je veoma širok, obuhvatan i kompleksan. Kroz različite programe obuhvaćeno je:  Penziono i invalidsko osiguranje, beneficije  za vrijeme nezaposlenosti, Pomoć  familijama u nuždi, Zdravstveno osiguranje (Medicare i Medicaid), Osiguranje za djecu do određene dobi starosti i Socijalno staranje (SSI). Svaki dio sistema socijalnog osiguranja raspolaže sa značajnim finansijskim sredstvima, što mu daje i respektabilnu finansijsku moć. Posebno veliku finansijsku moć u SAD imaju sistemi penzionog osiguranja, od kojih neki djeluju kao državni,  privatni ili u okviru velikih sistema i kompanija, a uglavnom su zasnovani na ugovornoj štednji, koju  participiraju radnici i poslodavci. Visina ove štednje dostiže impozantne vrijednosti, a preko određenih banaka sredstvima ovih  sistema kreditira se država i finansira privreda.

Mnogi Amerikanci ne poznaju dovoljno svoja prava u oblasti socijalnog osiguranja i do važnih spoznaja dolaze tek onda kada počnu koristiti radom stečene beneficije, a ako su napravili pogrešan izbor tada im je već kasno da bilo šta izmjene, zbog čega trpe posljedice do kraja života. Umjesto da maksimaliziraju svoja prava često se događa da ih minimaliziraju.

Nema sporazumnog rješenja o reformi socijalnog sistema

Tokom dosadašnje rasprave o reformi Sistema socijalnog osiguranja u SAD moglo se zapaziti da ni desno ni lijevo orijentisani kongresmeni nemaju sporazumno rješenje. Očigledno je da Vlada mora napraviti neke sistemske promjene, naročito zbog procjena da će za dvadesetak godina sredstva za socijalnu zaštitu biti nedovoljna da pokrivaju sistemske izdatke. Izvjesno je da će svaka korjenitija reforma sistema biti zasnovana na glavnim elementima sistema, kao što su starosna dob u kojoj osiguranici počinju koristiti beneficije i visini stope po kojoj se vrše izdvajanja za socijalnu zaštitu. Po najnovijem planu očekuje se da će Obamina Vlada izvršiti izmjene u načinu kalkulisanja inflacije po metodu „lančanog indexa potrošačkih cijena“,  jer misle da je postojeći model loše mjerilo za utvrđivanje troškova starijih tokom korištenja penzije . Za administraciju predsjednika Obame prihvatljivije je povećanje poreskih stopa na duži rok, nego budžetski rezovi, zbog čega je američki predsjednik pozvao Kongres da  odustane od “neodgovornih rezova“ budžetske potrošnje, jer oni ugrožavaju mnoge socijalne programe, a posebno obrazovne programe za mlade.

Američki sistem socijalnog osiguranja danas ugroženiji više nego ikad

U nacionalnom  komitetu za zaštitu Sistema socijalnog osiguranja vjeruju da je sistem danas ugroženiji više nego ikada, jer postoji specijalni interes Washingtona i moćnih ljudi s Wall Streeta  da ga mijenjaju i prilagode svojim ciljevima. Upravo zbog toga, vrhunski prioritet američkih građana i glasača je zaštita socijalnog/zdravstvenog  osiguranja za sve sadašnje i buduće generacije korisnika socijalno-zdravstvene zaštite. U te vrhunske prioritete spada i biranje predstavnika koji će braniti sistem. “ Zato se svi moramo energično suprotstaviti protiv svih zahtjeva i prijedloga koji žele pustošiti sredstva fondova socijalne i medicinske zaštite i na bilo koji način nastoje štetiti  i oslabiti takvu kritično važnu zaštitu protiv siromaštva” poručuje se iz Nacionalnog komiteta zaštite članovima i američkoj javnosti .

U ovom trenutku, kada se u Americi osjeća kriza ekonomije, kada 14 miliona Amerikanaca nema posla i ne radi, a 44 miliona živi na rubu siromaštva, apsurdno je svako nastojanje da se umanjuju beneficije korisnicima socijalne zaštite u bilo kom vidu, da se sistem ili dio sistema (Medicare) privatizira ili devalviraju i ruše principi koji ovaj američki sistem  osiguranja čine uspješnim. Podsjećamo, da se debata o privatizaciji sistema (pokrenuta od istih zagovornika)  vodila ranije tokom  mandata predsjednika Billa Clintona, a potom još agilnije za mandata predsjednika Georga Busha.

U većini zemalja svijeta, sistem socijalnog i zdravstvenog osiguranja  sačinjavaju  4 važna podsistema : Penziono osiguranje,  Zdravstveno osiguranje, Prava iz osiguranja za vrijeme nezaposlenosti  i Socijalno staranje. Svaki  od ovih segmenta je za svaku državu ne samo finansijsko i socijalno, već i političko pitanje, pa se u njegovo rješavanje s razlogom upliće država.

Američki Kongres je dužan zaštititi sistem i stečena prava korisnika sistema

Neki uticajni Vašingtonski političari tretiraju socijalno osiguranja kao da je to njihova štedna kasa sa kojom mogu raditi šta žele. Oni gube iz vida ili ne žele znati da ljudi čitav svoj radni vijek uplaćuju svoja sredstva u sistem socijalnog osiguranja i računaju na beneficije koje im pripadaju kada odu u zasluženu penziju. Nažalost, Američki Kongres, u kojem Republikanci imaju većinu, ponovno sada, pokušava ograničiti prava penzionera i privatizirati sistem socijalnog osiguranja. I ne samo to, oni žele ukinuti Medicaid (zdravstvena zaštita starijih) i starijim dati vaučere s kojima bi morali kupiti zdravstveno osiguranje umjesto zajamčenog kvalitetnog osiguranja koje sada imaju. Privatizacija zdravstvenog osiguranja  sistemom vaučera je guranje starijih da umjesto garantovanog kvalitetnog osiguranja kupuju nesigurno i manje kvalitetno privatno osiguranje, sa kojim u nekim segmentima osiguranja već postoje iskušana loša iskustva.  Neki od zagovornika ovih promjena tvrde da se promjene neće efektirati na one koji su u penziji,“ali im se ni u tom smislu ne može vjerovati“, tvrde u Savezu penzionera Amerike. “Mi moramo zaustaviti Kongres u nastojanju da ukine Socijalno i zdravstveno osiguranje i s njegovim sredstvima krpi iskasapiti državni budžet.“

Neki od ciljeva zagovornika za promjenu sistema su: Povećati godine pune starosne dobi na 70, sticanje prava na Medicare podići na 67 godina starosti, umanjiti korekcije po osnovu rasta troškova života Cost of Living Adjustments (COLA)  i ograničiti dohodovne limite srednjoj klasi u ostvarivanju prava na Medicare.

Stariji Amerikanci preko svojih udruženja i saveza se sve teže suprotstavljaju nasrtajima u američkom Kongresu da im se uzmu njihova legalna i radom stečena prava - socijalno i zdravstveno osiguranje. Socijalno i zdravstveno osiguranje starijih Amerikanaca nisu uzrokovali budžetski deficit niti stvorili nacionalni dug, pa sadašnji i budući penzioneri ne smiju biti nepošteno kažnjavani smanjivanjem ili ukidanjem njihovih vlastitih zarada i beneficija.  Oni zanemaruju činjenicu da se sistem Socijalnog osiguranja samo-finansira i neće dati ni jedan peni za budžetski deficit  i državni dug, koji trenutno iznosi preko 16 trilijuna dolara. Za toliki deficit i enorman dug, kao i za finansijsku i privredu krizu, krivica je u niskim taksama koje plaćaju korporacije i multi-milioneri, te iscrpljujući desetogodišnji ratovi u Iraqu i Afganistanu, a ne sistem socijalnog osiguranja. Sve ovo se navodi u Peticiji kojom Savez penzionera i njegova udruženja  pokušavaju spriječiti Kongres da podlegne pritiscima, a u slučaju nužde pripremaju i protestne skupove ispred Capitol Hilla, jer ako radikalne grupe ostvare svoj pakleni naum, rezanje socijalnog i zdravstvenog osiguranja starijih bi bilo neminovno, a posljedice teško predvidive.

Privatizacija sistema je smrtni udarac sistemu

Svaka privatizacija socijalnog i zdravstvenog osiguranja na tzv. privatnim računima je ranjavanje i smrtni udarac programu obećanih i garantovanih beneficija po sistemu socijalnog i zdravstvenog osiguranja, koji u SAD egzistira od 1935. godine. Socijalno i zdravstveno osiguranje su zarađene beneficije koje milionima starijih Amerikanaca omogućuju da žive dostojanstveno,  bez pomoći iz dobrotvornog socijalnog osiguranja (Welfare). Ali ideolozi u Washingtonu, koji u socijalnom osiguranju traže svoj ili podržavaju interes određenih grupa, ne vode brigu o tome.  Ne brinu o odgovornosti  i vjernosti sistema prema njegovim korisnicima. Oni žele doći do novca. Lobisti Wall Streeta vuku za rame malte ne svakog kongresmena.  Oni žele isključiti nove generacije mladih iz sistema i preusmjeriti njihova sredstva na privatna konta, s kojima bi mogli manipulirati na Wall Streetu, a beneficije sistema  preliti u investment velikih tvrtki koji bi im donio nove milijarde profita.

Zagovornici  promjena i privatizacije sistema  ne govore o faktima, već nameću tezu o vlastitoj odgovornosti i žrtvovanju za opšte dobro. Oni ignorišu činjenicu da je prije nekoliko godina Wall Street raskopao ekonomiju, izbrisavši penzione fondove  poznate kao 401(k)s, ostavivši 8 miliona ljudi bez posla, pokrenuvši goru recesiju u SAD nego 1920. Osnova njihove težnje je iskoristiti višak sredstava u sistemu socijalnog i zdravstvenog osiguranja kao ogroman potencijal  za plaćanje ratova,  izbavljenje korporacija iz kriznih stanja (bailouts) i rezanje taksi bilionerima.

Odbaciti svaki prijedlog za privatizaciju sistema i ograničavanje prava njegovim korisnicima 

Zbog svega gore navedenog Nacionalni komitet za očuvanje sistema socijalnog i zdravstvenog osiguranja (National Committee to Preserve Social Security and Medicare ) i Savez penzionisanih Amerikanaca (Alliance for Retired Americans) pozivaju izabrane predstavnike – zastupnike u US Kongresu da se suprotstave i odbace svaki zakon kojim se pokušava sistem socijalnog osiguranja privatizirati, smanjiti socijalna i zdravstvena prava osiguranika. Da li dopustiti da se ogromne gomile novca sliju na konta  bogatih tajkuna, ili zaštititi beneficije miliona Amerikanaca koji bez njih ne mogu preživjeti?

Zato iz Alijanse socijalnog apeliraju i ponavljaju Americi i Amerikancima „ Ne budite ludi, pazite na svoj novčanik“.  Mi moramo zaustaviti Kongres od namjere da Federalni budžet namiruje s leđa starijih Amerikanaca. Umjesto toga Kongres mora onemogućiti pokušaje prevare, zatvoriti korporativne poreske rupe i eliminisati “Government rasipništvo“. Kongres treba još jednom podsjetiti da penzioneri nisu uzrokovali fiskalne probleme zemlje i bila bi ogromna greška i  krajnje nekorektno sredstva socijalnog sistema koristiti za rješavanje tih problema.

U svim ovim gore navedenim i drugim nespomenutim činjenicama stoje razlozi zbog kojih svi američki građani trebaju braniti sistem socijalnog osiguranja i podržati samo nastojanja koja vode njegovom unapređenju, a suprotstaviti se svakom pokušaju da se sistem podrediti interesima  grupa i pojedinaca. Odlazak u penziju je finansijsko, socijalno i političko pitanje. Upravo zbog toga podrška Savezu penzionisanih Amerikanaca i Nacionalnom komitetu za zaštitu sistema socijalnog/zdravstvenog osiguranja u ovom trenutku ima posebnu  važnost.

Burlington, 18. Maja 2013.


18.05.2013.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 18.05.2013. - Last modified: 14.08.2015.