ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore


BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ


Zijad Bećirević


 NAĐEN IZLAZ IZ FISKALNOG GAFA


Zijad Bećirević


Demokrate i Republikanci postigli kompromis po kojem se porez povećava samo bogatim Američkim domaćinstvima koja ostvaruju godišnje preko $450.000, a rezanje državne budžetske potrošnje na kojem insistiraju Republikanci odlaže se za dva mjeseca, što znači da ta potrošnja u januaru i februaru 2013-te ostaje u okvirima planirane. Ovim mjerama Amerika se korak dva odmiče od fiskalne provalije, koja njenu ekonomiju vuče u recesiju i prijeti stabilnosti svjetske ekonomije.

Dramatiziranje događaja od lokalnog do najvišeg nivoa u Americi nije ni slučajno ni i od jučer. Koristi se veoma efikasno da se pažnja naroda preusmjeri sa gorućih egzistencijalnih pitanja na neka manje važna. Zahvaljujući takvoj strategiji već nekoliko godina malo ko se usuđuje upitati za povećanje satnice. Bitno je da sačuva radno mjesto, makar bio minimalno plaćeno. A isti slučaj je i sa najugroženijim kategorijama stanovništva, kao što su penzioneri koji su i ove godine dobili povećanje ionako mizernih penzija od svega 1,7%. Da nije vladinih socijalnih programa (kojima se prijeti rezanjem potrošnje) i u bogatoj Americi bi bilo više gladnih nego sitih.Potvrda ovog može se naći i u dramatici zadnjih dana i sati tek minule 2012-te godine, kada se u političkim krugovima, američkom Senatu i na kraju u Predstavničkom domu Američkog Kongresa vodila žučna rasprava o tzv. “fiskalnom gafu“ (Fisacl Cliff), kojim je svim Amerikancima zaprijećeno povećanjem poreza i rezanjem budžetske potrošnje, prije svega najznačajnijih socijalnih programa i važnijih stavki za Vladu, vojsku i Pentagon. Kompletna američka javnost znala je da 31.12.2012. godine prestaje važiti Zakon o poreskim olakšicama, koji je uveden za mandata predsjednika Georga Busha, pa ipak je rješenje mjesecima odlagano i pokušavano naći minut do dvanaest.

Nakon svega, Amerikanci makar nakratko mogu odahnuti. Veliko je to olakšanje i za cijeli svijet. Jer ako Americi, najjačoj ekonomiji svijeta, krene loše, ako je ponovno udari val recesije, ni drugima se ne piše dobro. Nakon svega, sa umjerenim optimizmom i Amerika i svijet ušli su u Novu 2013-tu godinu.

Predstavnički dom Američkog Kongresa je sa 257 glasova „Za“ i 167 „Protiv“ usvojio i pretočio u Zakon dogovor koji je sa 89 glasova “Za“ i svega 8 „Protiv“ na dan ranije usvojio američki Senat, sa kojim se Amerika za nekoliko koraka odmiče od fiskalne provalije, koja je prijetila recesijom (smanjenjem proizvodnje). Nije postignuto sve čemu su Obama i Demokrati težili, niti su Republikanci u potpunosti ostvarili svoja nastojanja. Postignut je kompromis kojim se povećava porez bogatijim Amerikancima koji ostvaruju godišnje preko $400.000 dolara kao jedinka ili 450.000 kao familija. Rezanje budžetske potrošnje odloženo je za dva mjeseca, što znači da će državna administracija, vojska i svi ostali korisnici sredstava, uključujući penzionere i socijalne programe, imati na raspolaganju planirani nivo sredstava samo za januar i februar, a već od marta pa nadalje sudbina njihove potrošnje ovisiće o novom krugu dogovora između Demokrata i Republikanaca, koji neće biti nimalo laki. Američki predsjednik Obama, koji je radi rješavanja ovih pitanja morao prekinuti odmor na Havajima, ponovno se na Havajima pridružio svojoj familiji i u srijedu elektronički potpisao „American Taxpayer Relief Act“ (Američki Zakon o poreskim olakšicama) kojim se ozakonjuju odluke Senata i Kongresa.

Ovakvim zakonskim rješenjima povećava se porez samo najbogatijim Amerikancima, kojih je oko 2%. Za sve ostale Amerikance ostaju na snazi poreske olakšice i za njih nema povećanja poreza. Da nije došlo do dogovora povećanjem poreza bili bi pogođeni svi Amerikanci, a smanjenje potrošnje bi zadalo težak udarac Vladi i njenim programima. Većim oporezivanjem najbogatijih Amerikanca u narednih 10 godina obezbjediće se oko $60 biliona novog dohotka, upotrebljivog za smanjenje državnog duga. Izbjegavanje automatskog smanjenja potrošnje uz povećanje poreza najbogatijim neki smatraju kao pobjedu Obamine koncepcije, što kod djela Republikanaca izaziva razočarenje. I ovaj slučaj je, ipak nedvojbeno pokazao, da Republikanci i Demokrate, ma koliko imali suprostavljene stavove o nekim pitanjima, mogu naći i nalaze kompromis, kada su u pitanju vitalni interesi američkih građana i Amerike.

Nakon ovakvih rješenja olakšanje se osjetilo i u inozemstvu. Spašavanje najveće ekonomije svijeta je uvjet za sigurniji napredak drugih. Ne treba zaboraviti da je američki javni dug dostigao gornju granicu do koje se država smije zaduživati i čini 150% od godišnjeg američkog BDP (Bruto društveni proizvod), sa kojim Sjedinjene države čak sa 18,2% učestvuju u svjetskom BDP.

Većina Amerikanaca shvata da se ne može neodgovorno trošiti, kao do sada. To sve otvorenije ističu u Senatu i Kongresu. Slična poruka, kao prijateljsko upozorenje, stiglo im je ovih dana preko kineske agencije Xinhua „Ljudi i Vlada mogu previše trošiti neko vrijeme, ali oni jednostavno ne mogu zauvjek prosperitetno živjeti na posuđenom.“

Amerika je našla privremeni izlaz iz fiskalnog gafa. Najteža rješenja, rezanje potrošnje, tek predstoje. Za dva mjeseca će se ponovno raspravljati o tome koji vid budžetske potrošnje i u kojoj mjeri smanjiti, kako zaustaviti povećanje ogromnog državnog duga i koliko visoko ponovno podići prag do kojeg se država smije zaduživati, kako bi mogla podmirivati rastuće dospjele obaveze. A sve to neće biti moguće lahko i bez posljedica usaglasiti. Na pravcu glavnog udara ponovno će se naći ne samo sistem socijalnog i zdravstvenog osiguranja, već i mnogi socijalni programi bez kojih najveći broj Amerikanaca ne može sastaviti kraj s krajem.

Zijad Bećirević, Burlington, 3. Januara 2013.


03.01.2013.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 03.01.2013. - Last modified: 14.08.2015.