ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore


BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ


Zijad Bećirević


 BOSNA I HERCEGOVINA I NJENA DIJASPORA

Zijad Bećirević


U njemačkom gradu Štuttgartu i Bad Liebenzellu održava se sjednica Glavnog odbora SSDBiH i javna tribina na temu “BiH i njena Dijaspora”, kojoj prisustvuju predstavnici iz većine Evropskih zemalja i KanadeDanas i sutra, od 9. do 11. novembra, u njemačkim gradovima Bad Liebenzellu i Štuttgartu sastaju se predstavnici bh dijaspore. U subotu, 10. novembra u organizaciji Svjetskog saveza BiH dijaspore (SSDBiH) održava se javna tribina na temu “Bosna i Hercegovina i njena dijaspora“, a 9. i 10. novembra u Bad Liebenzellu sastaje se Glavni odbor Svjetskog saveza BH dijaspore, na kojem će se u dvodnevnoj raspravi analizirati provođenje zaključaka sa 6. Kongresa SSDBiH održanog u Sarajevu i raspravljati o aktuelnim pitanjima dijaspore, prije svega o odnosu prema domovini BiH, saradnji sa bh vlastima i unapređenju organizacije.


Glavni odbor SSDBiH

SSDBiH osnovan je maja 2002.godine na Prvom kongresu dijaspore u Sarajevu, u prisustvu predstavnika dijaspore iz 23 zemlje. Okuplja bh dijasporu cijelog svijeta, u kojoj danas živi preko 1,3 miliona Bosanaca. Prvi predsjednik SSDBiH bio je Sarajlija g. Namik Alimajstorović. Aktuelni predsjednik je g. Zaim Pašić.

Svoj dolazak u Štuttgart i Bad Liebenzell najavili su predstavnici iz većine evropskih zemalja, Engleske, Italije, Švedske, Danske, Švicarske, Austrije, Slovenije, Njemačke, Hrvatske, Kanade, Belgije, Luksemburga, Irske, BiH, a prisustvovaće i predstavnici diplomatskih misija u Njemačkoj i nekih ministarstava iz BiH. Kao gosti ovog skupa očekuju se brojni predstavnici bosanskih organizacija, udruženja, asocijacija, ali i svi oni koji na bilo koji način žele pomoći svojoj domovini.

Domaćin i pokrovitelj ovih susreta je Consulting Medial Care Group, njemačka korporacija iz Štuttgarta, čiji je vlasnik uspješni bosanski biznismen g. Sead Graf Kozličić von Tin, koji je i počasni član SSDBiH.

Poseban interes dijaspore je za javnu tribinu na temu “BiH i njena Dijaspora”, na kojoj će se raspravljati o svim aktuelnim pitanjima dijaspore, prije svega o odnosu prema domovini BiH, saradnji sa bh vlastima i unapređenju organizacije. Učešće na tribini prijavili su mnogi aktivisti i predstavnici organizacija, udruženja i asocijacija bh dijaspore.

Sa žaljenjem se mora konstatirati da ovako brojnom i značajnom skupu, razgovoru o vrućim bosanskim temama, ne prisustvuje niko iz SAD, niko ispred dvije još zavađene krovne organizacije Bošnjaka Sjeverne Amerike. Nije da ih se to ne tiče, nije da nisu zainteresovani. Ali kad nema saradnje između najbrojnijih bošnjačkih organizacija u Americi, kako je može biti sa Evropom. Kako vrijeme odmiče, umjesto da se zbližavaju, najveće organizacije Bošnjaka su sve dalje. Svaka radi za sebe, ni dovoljno otvorena za one druge, ni previše zatvorena u vlastitoj ljušturi. Bliski su samo kad se svađaju. Neprijatelji BiH su, po onoj narodnoj „zavadi pa vladaj“ bez sumnje uspjeli u svom paklenom planu, narušili i ozbiljno ugrozili jedinstvo Bošnjaka u Americi, podijelili ga na dva KBSA, i sada svak traži i sve teže nalazi svoj put.

Izuzetno je veliki broj razloga iz kojih bi se SSDBiH, kao i Američko-kanadske krovne organizacije Bošnjaka, kroz zajedničku strategiju morale bliže odrediti prema aktuelnim političkim događajima u BiH, zajednički utvrditi strateške ciljeve, i ujedinjeno istupati prema međunarodnoj zajednici, predstavnicima međunarodnih organa i institucija, i prema bh vlastima. Kao prvo, trebalo bi jasno i argumentovano reći da BiH ne može funkcionirati po Dejtonskom ustrojstvu i zatražiti ukidanje i povlačenje Dejtonskog ugovora, makar to bilo prvi put u historiji da neki međunarodni ugovor bude storniran. A takav zahtjev je više nego osnovan, jer su dvije ugovorne strane bili agresori, a potpisnici ugovora odgovorni za ratne zločine i genocid, što ga čini ništavnim, visoko rizičnim, štetnim i opasnim za dobre odnose i mir u regionu Balkana.

Krajnje je vrijeme da se organizovanije i energičnije djeluje. Ali taj proces neće pokrenuti niko ako ga mi Bosanci i Bošnjaci ne pokrenemo i podržimo. Ako se Amerika i EU i dalje budu oglušavale, uputno je izvršiti pritisak na UN da u tom pravcu intervenišu. Dok se BiH ne ozdravi ni UN neće oprati ljagu na svom ugledu, koja ih sve više podriva, kako vrijeme odmiče. Nije to iluzija, već možda jedina preostala mogućnost. A to ne može BiH sama bez Dijaspore, ali jedinstvene u zahtjevima i dobro organizovane. Dijaspora je vezivno tkivo države, njen nastavak, istureni dio koji doseže i tamo gdje se nikad ne može ni pretpostaviti. Ali ako nismo zajedno u Stuttgartu i Bad Liebenzellu, ako nismo zajedno u SAD i Kanadi, kako možemo biti na višim instancama međunarodnog odlučivanja. ada istupamo zajedno, država i dijaspora kao jedno, možemo se nadati i vjerovati da će aktuelne vlasti BiH i MZ predstavljena kroz EU i SAD, pažljivija i spremnija da pomogne, saslušati naše poruke i pružiti nam direktniju pomoć u nadvladavanju ratnog nasljeđa i podržati nas na putu napretka i progresa, koji će nam omogućiti slobodan i sretan zajednički život u zemlji naših djedova i pradjedova.

Iz svih tih razloga bilo bi vrlo korisno, s velikom pažnjom i odgovornošću, na svim nivoima u BiH državi i dijaspori, razmotriti zaključke i saslušati poruke koje nam dolaze iz Stuttgarta i Bad Liebenzella, sa tribine “BIH i njena Dijaspora“, spremni i odlučni da zajedno učinimo više nego smo do sada činili.

Svako od nas ima samo jedan život i Samo je jedna Bosna i Hercegovina!

Zijad Bećirević

Burlington, Novembra 9, 201211.11.2012.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 11.11.2012. - Last modified: 14.08.2015.