ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore


BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ


Zijad Bećirević


 NESAGLEDIVI PONORI DODIKOVOG SNSD

Zijad Bećirević


Zaoštravanje borbe protiv korupcije baciće više svjetla na korumpirane režimske vlasti Rs i dovesti u pitanje političke i privredne projekte, koji se realizuju na štetu naroda i države BiH

Izborni fijasko Dodikovog SNSD i pad popularnosti nacionalističkog rasističkog vođe bosanskih Srba u Rs, ostaviće duboki trag, crnu brazgotinu na reljefu entitetske Rs, u selima i gradovima koje su temeljito očistili od bošnjačkih i hrvatskih komšija, ali i na duši srpskog naroda. Razgolitiće se laži i obmane i pasti u vodu megalomanski planovi korumpiranog entitetskog vrha, koji je na vlastitoj mržnji i muci naroda stvarao hibrid nacionalističkog jednoumlja, po kojem pravo na život i sreću u Rs ima samo ono što se zove “srpsko“ . Time se privodi kraju a možda i završava dugi period Dodikovog vandalizma i nacionalističke srpske hegemonije u BiH. Svi oni nedodirljivi u lancu Dodikovog despotizma počeće sami dodirivati sebe da osjete da li su živi, da li su još tu, prije nego dođu po njih da ih podsjete na ono što su činili i ukažu im na suze i krvavi trag koji ostavljaju iza sebe. U brzacima ponornice i kavezima korupcijskog kruga naći će se svi oni koji su zaboravili na onu narodnu o popu koji „ nije naučio davati, nego uzimati”. Možda se sve to i neće tako brzo dogoditi, ali ako se ne dogodi, utoliko će razornije i pogubnije strah od Damoklovog mača kao rak duše nagrizati njihovo tijelo i dušu.Nepremostive dubine entitetskog nacionalizma Rs

Iskazivanjem nepovjerenja aktuelnom režimu Rs narod vladajućoj oligarhiji jasno i glasno poručuje da su iznevjerili njihova očekivanja, da u njih više ne vjeruje i zahtjeva da se stave pod lupu i preispitaju sve kriminalne i sumnjive radnje najodgovornijih pojedinaca u vrhovima vlasti, prije svega Milorada Dodika, na koje se već godinama ukazuje a ucijenjeno korumpirano tužilaštvo i sudstvo uporno šute. U uslovima sve zaoštrenije borbe protiv korupcije, koja se imperativno zahtjeva od BiH i postaje dio metle koja Evropu čisti od korupcije, među prvima na udaru naći će se svi oni u službama vladajuće oligarhije koje je narod prepoznao i označio kao zločince, kriminalce, ratne profitere. Sudski organi i organi gonjenja su do sada uspješno bježali od tog zadataka, bavili se sitnim kriminalom i čišćenjem smeća koji je sam izbio na površinu, a sada će morati da se uhvate u koštac sa tom nemani koja razara nas i državu.

Pri tome treba imati u vidu da izborni uspjesi SDS, DNS i nekih drugih kao SDA i HDZ BiH u najvećem nisu rezultat njihovih zasluga i izbornog povjerenja građana, već nepostojanja boljeg izbora. Bliskost i povezanost SDS-e sa SNSD-a još uvijek znači da Dodik nije otišao s vlasti, ali više neće moći držati sve konce, niti kontrolisati sve pore vlasti. SNSD je dobro uzdrman, a vođa se još uvijek trese . Nisu više svi u njegovoj šaci. Sad će svoju dominantnu vlast dijeliti ne samo s bratskim SDS-om, već i drugima. A dvije stranke su kao dvije familije. Kad se najbolje slažu, uvijek jedna drugoj u nečem zavide. A iz zavisti se svašta rodi i izrodi.

Na njemu i njegovom SNSD su već sada vidljive pukotine, koje će se ubrzano proširivati, a naročito u opštinama u kojima je izgubio predsjedničke mandate. To će se neminovno dogoditi u Bosanskoj Dubici, koja je za Dodika, kao za Karadžića u toku agresije, bila sigurno utočište srpskog nacionalizma. Dogodiće se to i u Bosanskoj Gradišci, iz koje su još mnogo ranije stizale protiv Dodika i njegovih mafijaša dobro potkrijepljene optužbe za ubistva i kriminal, ali ih je Dodikova mašinerija vješto zamrzavala i prikrivala. Nadamo se ne zauvjek, jer led se počeo topiti čak i na kamenom demonskom Dodikovom podsmjehu. A istražnim organima, timovima protiv korupcije, koji će se morati ozbiljnije pozabaviti Dodikom i onima oko njega, dovoljno je poći tragom vijesti i natpisa u brojnim medijima, zaviriti u pukotine na koje oni upućuju, pa će brzo i relativno lahko moći doći do jasne spoznaje koja će omogućiti narodu da odahne a mafijaški klan smjestiti tamo gdje mu je odavno bilo rezervirano mjesto. U tekstu “ Međunarodna zajednica mora zaustaviti Dodika”, objavljenom 30.9. 2012-te u CEE biz (www.seebiy.eu) o svemu tome veoma indikativno piše g. Domagoj Margetić. Margetić Dodikovu vlast naziva “Mafija Kalderoze” i za nju kaže da je “dobro organizovana mafijaška , kriminalna, zločinačka organizacija izrasla na pljački, koja pokriva sve institucije Rs “, a štiti je Dodikova moćna paraobavještajna služba, koju vodi njegov donedavni vozač i savjetnik za bezbjednost Miloš Čubrilović-Čubri.

Narodima Bosne i Hercegovine, posebno građanima Rs, trebaće desetina godina da sagledaju porazne bilanse u nesagledivoj dubini ponora u koji ih je tokom svoje vladavine uvukao mafijaški Dodikov režim. Prije ili kasnije politička pitanja će biti prevaziđena. Otvoriće se pred BiH i vrata Evropske unije, ali ekonomske posljedice zasnovane na već ugovorenim projektima koji najatraktivnije i najprofitabilnije resurse gradova i kompletne državne sisteme stavljaju u ruke ratnih profitera, sumnjivih domaćih i stranih preduzetnika, prije svega naftna ležišta i hidro sisteme Drine i Neretve, neće se moći za dugo, vrlo dugo, a možda nikad vratiti na korištenje narodu BiH, kome treba da pripadaju.

U svakom slučaju neizbježni kraj vladajuće oligarhije Republike srpske će osporiti, usporiti a možda i zaustaviti mnoge projekte i programe zasnovane na pljački i otimačini i narodima BiH vratiti samopouzdanje, vjeru u bolji i sretniji život, u kojem će umjesto sebične mržnje mjerilo vrijednosti opet kao nekad biti bratska komšijska ljubav.

BiH ima sve uslove za uspješan razvoj. Posjedujemo značajne prirodne resurse i industrijsku bazu, koja je djelimično sačuvana od okupatorske pljačke i može se uključiti u privredni proces. Imamo rudna blaga, skrivena naftna ležišta, pitku vodu i hidro potencijal u našim rijekama. Imamo naš dio mora. Sada nam sve pokušavaju oduzeti, prisvojiti, zamagliti i gurnuti u ruke lokalnih i stranih eksploatatora. Već godinama se na račun BiH spletkari sa Sporazum o sukcesiji nasljednica bivše SFRJ, koji obuhvata svu pokretnu i nepokretnu državnu imovinu, diplomatsku i konzularnu, finansijska potraživanja i dugovanja, penzije, privatnu svojinu, stečena i ostala prava, ali duboko zadire u pitanja denacionalizacije- restitucije. I ne samo da se ne razmišlja o vraćanju nezakonito oduzetog, već se oteto iznajmljuje i prodaje, uglavnom odabranim građanskim i pravnim licima. Pri tome se potpuno ignoriše činjenica da nepokretna i pokretna imovina pripadaju državi na kojoj se imovina nalazila u vrijeme kada je BiH proglasila nezavisnost, što entitetske vlasti Rs apriori odbacuju i maksimalno zloupotrebljavaju. Moramo naći snage i zaustaviti nastavak otimačine, koja se kontinuirano provodi od prvih dana agresije. Moramo zaštiti naše gigante koji su promovisali imidž zemlje u svijetu i zapošljavali hiljade radnika. Sačuvati naše rijeke, plodna polja i osposobiti fabrike koje su nam razorili i paralisali njihov rad. Ne dozvolimo da naše vode otiču od nas i daju kilovate struje drugima. Sa našim susjedima treba uspostaviti ravnopravne odnose koji će nam omogućiti da srazmjerno našim pravima zajedno koristimo naše zajedničke potencijale, u interesu svih naših građana. Moramo preispitati i zaustaviti sve sumnjive projekte na našim rijekama, prije svega na Drini i Neretvi, za koje utvrdimo da nanose štetu i nisu u funkciji razvoja zemlje, već služe isključivo za bogaćenje ratnim profiterima i tajkunima. Moramo zaštiti naš pristup i naša pomorska prava na našem dijelu mora. Isto tako moramo legitimisati sve one koji su pod sumnjivim i nerazjašnjenim okolnostima dobili pravo da eksploatišu i uživaju naša privredna i prirodna blaga.

Jedan od takvih projekata, koji se realizira na bošnjačkoj zemlji, otetoj od muslimana u vrijeme prve i druge Jugoslavije, je dubički projekat nazvan po imenu lokaliteta“Lipova greda“, lociran uz magistralni put Bosanska Dubica – Bosanska Gradiška. Pokretač i nosilac ovog projekta je Dodikov SNSD i Dodikova desna ruka dubički predsjednik Nino Jauz, koji je zahvaljujući poltronskoj poslušnosti Dodiku odslužio dva mandata, ali se na ovim lokalnim izborima strmoglavio zajedno sa svojim vođom.


Dubički projekat „Lipova greda“

Još za bivše Jugoslavije Bošnjaci Bosanske Dubice, kao i većine drugih bh gradova, mjerama agrarne reforme, eksproprijacije, uzurpacije i nacionalizacije svedeni su na kuće i okućnice. Sva zemlja koja im je oduzeta ili uz minimalnu nadoknadu otkupljena zbog društvenog interesa uključena je u novoformirane zemljoradničke zadruge i poljoprivredna dobra, osnovane tada po sistemu ruskih kolhoza i sovhoza. Masovna manipulacija i namjenska dodjela te bošnjačke zemlje, započeta u Prvoj a nastavljena u Drugoj Jugoslaviji, ponovno je aktualizirana u Republici srpskoj na bazi nakaradnog dejtonskog ustrojstva bh države. Mnoge opštine, da se domognu novca i naprave pomake, kao opština Bosanska Dubica (koju u Rs zovu Kozarska), u dogovoru sa korumpiranim entitetskim vrhom, sačinile su posebne programe i izradili projekte o kapitalizaciji takvih resursa. Na udar su došle i napadnute su sve atraktivne lokacije na području opštine, naročito u gradu i prigradskim naseljima. Jedan od takvih programskih projekata, pokrenut prije par godina u opštini Bosanska Dubica pod nazivom „Lipova greda“, ima za cilj, kako kažu vlasti, privući domaće i strane investitore. Njegova realizacija započeta u prošloj godini.

Po ovom dubičkom projektu, ocijenjenom kao projekat regionalnog značaja, prodaje se 68 ha poljoprivrednog zemljišta sa obje strane obilaznog puta u pravcu Bosanske Gradiške, u području zvanom „Lipova Greda“. Udaljenost lokaliteta od graničnog prelaza Donja Gradina- Jasenovac (ka Hrvatskoj) je svega 10 km, do autoputa Zagreb – Beograd je 20 km, a do Zagreba je 100 km. Posebna pogodnost je blizina r. Save, kao plovne veze s Evropom. Na lijevoj strani puta je površina od 47 ha predviđena za kapacitete proizvodnih djelatnosti, a na desnoj površina od 21 ha namijenjena trgovinsko - uslužnim djelatnostima.Avionski snimak područja “Lipova greda”

O ovom projektu se u Dubici govori i piše kao kapitalnom i najvećem u Rs u toj vrsti privređivanja, a oni koji su ga osmislili i pokrenuli se hvale, pa čak i nagrađuju. A to su oni isti koji su tokom i nakon agresije u svim okupiranim gradovima porušili sve bosanske kuće, i mnoge sa 4 voda, a na tim prostorima izgradili poslovni prostor ili stambene zgrade za zaslužne ljude režima, zločince koji su već u prvim danima agresije minirali i palili poslovne objekte Bošnjaka i prisiljavali ih da im svoje objekte predaju na upravljanje.

A ovo nije jedini projekat na ovim prostorima koji pobuđuje sumnju u njegovu legalnost. Velike površine otetog zemljišta od Bošnjaka date su nedavno na dugogodišnje korištenje sumnjivim poduzetnicima, zbog čega su prošle godine u više navrata protestirali dubički poljoprivrednici, u uvjerenju da je to zemljište nezakonito dato u koncesiju i da to pravo pripada njima.

Odluku o osnivanju poslovne zone „Lipova greda “ SO-e Bosanska Dubica donijela je u julu 2009, a potom i prateću zakonsku regulativu: Odluku o usvajanju regulacionog plana, Odluku o načinu i uslovima ulaska investitora u zonu “Lipova Greda”, te Odluku o načinu i uslovima prodaje ostalog neizgrađenog zemljišta u tom području. To zemljište, koje je do stvaranja Jugoslavije bilo pretežno vlasništvo dubičkih Bošnjaka, a potom preneseno na “Poljoprivredno dobro“ Draksenić, sada je predmet prodaje, s motivom da se unaprijedi privreda i poveća zaposlenost. Na cijenu zemljišta od 4,5 eura po m2 nude se različiti popusti, ovisno o vrsti djelatnosti, visini investicije i broja zaposlenih. Sve do rata iz tog zemljišta je godinama eksploatiran šljunak, kom prilikom su nastala nekolika vještačka jezera, koja su vremenom poribljena, a na njima su održavana ribarska takmičenja, čak saveznog i međudržavnog nivoa. Turistička zajednica Bosanske Dubice je to područje još osamdestih godina notirala kao izuzetan turistički potencijal i uvrstila u srednjeročni Plan turističkog razvoja opštine. Naravno, prodaja šljunka uzurpatorima je bila daleko unosnija od poljoprivredne obrade i turizma i donosila im značajnu zaradu, naročito u godinama kada je na području opštine realiziran program obnavljanja lokalne putne mreže.

I ovaj dubički projekat je dobio podršku vlasti Rs, a Internacionalna Liga Humanista (ILH) je u njemu nedavno prepoznala posebne zasluge Opštine Bos. Dubica i njenog predsjednika i nagradila ih zlatnom plaketom. Nikoga nije interesiralo, osim protjeranih bošnjačkih porodica, da se tu radi o prodaji zemlje koja je oteta od njihovih očeva i djedova i sada se potura tajkunima i ratnim profiterima, od kojih je prvi iz Laktaša, valjda po direktivi ili preporuci Laktašenka-Dodika. Zanemarena je i činjenica da je to prostor neposredno uz rijeku Unu, u blizini njenog ušća u rijeku Savu, izuzetno vrijedan kao turistički resurs. Lokalni poslušnički dubički mediji ustima punim hvale ističu da je firma „Eko Bel” iz Laktaša u vlasništvu Vladimira Šušnjara kupila tri parcele i na jednoj od njih je već izgradila Fabrika za preradu poljoprivrednih proizvoda, u kojoj će nekoliko radnika dobiti zaposlenje. Koliko je tu legale ili ilegale, ostaje da se vidi.

Sa promocijom ovog programa pokušalo se i na internacionalnom nivou. U maju ove godine predstavnici opštine sastali su se u Dubici i Vićenci (Italija) s advokatskom kućom “Ferretti“ i posredničkim firmama IBC- International brigade Nicola Palazzini i „Frazoni Fiati”, koje povezuju firme koje žele investirati u inostranstvu, a njihovoj organizaciji pred pedesetak italijanskih privrednika je izložena ponuda, za koju su ( kako tvrde dubičke vlasti) neki pokazali interes.

Dobro je da se pokreću projekti i grade objekti koji će pokrenuti neku privrednu djelatnost i zaposliti nove radnike, ali nije nevažno niti je sporedna stvar gdje se grade, na čijoj zemlji, kome se daju i na koji način dolazi do najboljih lokacija i najatraktivnijeg poslovnog prostora u gradu.

Koliko će izborni poraz Dodikovog SDSD imati odraza na ovakve i slične poslove, ostaje da se vidi. Sigurno je jedno, da će promjene u strukturi vlasti unijeti više svjetla u sumnjive radnje, o kojima se do sada šuškalo ali i otvoreno govorilo, a korumpirane režimske vlasti ostajale nedodirljive i nenačete.

Tokom oktobarskih izbora načelničko mjesto u Bosanskoj Dubici, nakon dva odslužena mandata, izgubio je g. Nino Jauz, član Dodikovog SNSD-a. Zamijeniće ga kandidat koalicije stranaka SDS, PDP,DNS,SRS. Stranka SNSD i ovaj put, sa oko 40% glasova, osvojila je najviše mjesta u opštinskom vijeću, što će imati odraza na dalja politička i ekonomska zbivanja. Slična situacija je i sa susjednim opštinama. SNSD je u Novom Gradu ( Bosanskom Novom) osvojio 39% skupštinskih mandata, Bosanskoj Gradiški 30%, a u Prijedoru su iza DNS dobili 21% i Bosanskoj Kostajnici samo 16,5% iza SDS i PDP.

Ko će i kada skončati u nesagledivim ponorima Dodikovog SNSD može se za sada samo nagađati. Borba protiv korupcije se zaoštrava. Njenu okoštalu višedimenzionalnu strukturu neće biti lahko u kratkom vremenu razbiti. Zanemarljivo mali timovi formirani u Rs 2008.g. po Zakonu o agenciji za borbu protiv korupcije Rs i u FBiH 2009. po Zakonu o agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije nisu imali podršku, pa nisu ni mogli dati nikakve rezultate. Dovoljno je bilo da uđu u “šume Rs”, pa da se izgube, zalutaju ili budu pojedeni od “divljih zvjeri”. Donošenjem Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, uz podršku EU, pokrenuće se i osnažiti tužilaštvo i sudstvo, proširiti međusobna koordinacija, objediniti timovi, što će otvorit put za uspješnije razbijanje korupcijskih struktura na cijelom području države. Ali za potpun uspjeh u savladavanju ove najveće počasti današnjice potrebno je uspostaviti jedinstvenu političku i ekonomsku strukturu države, koja se ne može ostvariti dok se ne ukine Dejtonski i vrati legalni Ustav R BiH.

Zijad Bećirević20.10.2012.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 09.10.2012. - Last modified: 14.08.2015.