ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore


BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ
 ZAŠTITA DEMOKRATIJE ILI PALICA ZA DEMOKRATIJU?

Zijad Bećirević


U BiH SE U SARADNJI I POD NADZOROM OKUPACIONIH VLASTI IZ SUSJEDSTVA USPOSTAVLJA JEDINSTVENI INDEX POTENCIJALNIH TERORISTA, U KOJEM ĆE DOJUČERAŠNJI AGRESORI UPISIVATI NJIHOVA IMENA A PO POTREBI IH I PROIZVODITI

Na osnovu Sporazuma o saradnji BiH i Srbije u poslovima sigurnosti i Sporazuma o konzularnim poslovima, koji je slavodobitno postigao ministar Lagumdžija u svojoj prvoj internacionalnoj misiji, Srbija može slobodno i ovlašteno nastaviti špijunirati državu i građane, vladati zemljom i nebom BiH.

U svakoj zemlji na svijetu na prvom mjestu je nacionalna sigurnost i sigurnost građana, samo u BiH se i sa tim temeljnim komponentama hazardira i trguje.

Neprihvatljivo dugo, kao o svemu drugom, vodi se u BiH polemika oko donošenja Zakona o unutrašnjim poslovima, kojim bi se alarmantno stanje unutarnjih odnosa dovelo u neki red. Manipuliše se o razlozima zbog kojih je sve sporo i upitno. A glavni razlog je što stranke na vlasti i njihovi lideri nastoje podrediti svom uticaju i nadzoru policiju, sudstvo, službe sigurnosti, upravne i druge strukture vlasti i uticaja, a policija i službe sigurnosti žele stalnim doziranjem straha i napetosti zadržati i imati kontrolu i uticaj nad svim što egzistira ne samo u javnom već i političkom životu. Dodatni problem u toj borbi za vlast i prevlast je na koji način to postići na cijelom teritoriju BiH, posebno u Rs koja u mnogo čemu funkcionira kao samostalna država.


Naravno, sva ta problematika se dodatno usložnjava, kada se promatra u kontekstu Zakona o krivičnom postupku i u skladu s drugim pratećim propisima iz oblasti tužilaštva, sudstva, pravobranilaštva, a povrh svega kad se svodi u ustavne okvire. A to su samo profili sa institucionalnog stanovišta, jer sa stanovišta interesa naroda i građana sve se svodi na pitanje da li se u BiH nastoji zaštititi demokratija i proširiti demokratska prava građana ili se priprema još učinkovitija palica za demokratiju i ubjeđivanje sviju onih koji se usude tražiti svoja i narodna prava.

Sve što se do sada dogodilo u tom domenu pokazuje da niko ne brine o narodu, ne štiti narod već obezbjeđuje sebe i sve više otuđeno pravo na vladanje i vlast. Mada je nacionalna sigurnost i sigurnost građana imperativ svake države, sigurnost građana BiH je danas ugroženija više nego ikad nakon ratnih dejstava i sve upitnija kako sa stanovišta bezbjednosti tako i sa stanovišta radnog i socijalnog statusa. Sve mjere koje su do sada preduzimane od strane državnih organa i institucija dovele su do pogoršanja opšteg stanja.

I ne samo da se taj proces maksimalno usložnjava na unutarnjem planu, kako bi se obuzdala i neutralisala samovolja i nadmoć službi sigurnosti i napravila sinteza na klimavom dejtonskom konceptu države BiH, već se u unutarnju sigurnost zemlje uvode vanjske službe sigurnosti, daju im se prava i ovlaštenja koja se ni u jednoj drugoj državi na svijetu ne mogu ni zamisliti. Vrhunac ironije je u činjenici da se pravo na uspostavljanje sigurnosti i kontrola nad građanima BiH povjerava agresoru, Srbiji. I da bi stvar bila još žalosnija, to pravo Srbiji dao je bez traženja suglasnosti bilo skim u državi, bez konsenzusa, novoimenovani ministar vanjskih poslova g. Zlatko Lagumdžija.

Za taj genijalan korak Lagumdžija je prvo prešao “granice BiH sa Rs“, izvršio konsultacije i usaglasio stavove s Dodikom, pa na vrat na nos zapucao u Beograd da ostatak Bosne na tacni ponudi agresoru. Teško je bilo naći razloge i opravdanja za prioritetnu posjetu Srbiji, koja u vrijeme posjete i predaje akreditiva za nadzor nad narodom BiH u zemlji i inostranstvu, istovremeno simulira ulogu vjernog susjeda i javno izjednačava četnički pokret s oslobodilačkim i rehabilituje najvećeg krvnika Drugog svjetskog rata na području BiH - četnika Dražu Mihajlovića. Srbija bi morala znati, ako rehabilituje Dražu Mihajlovića ,umjesto saradnje opredijelila se i izabrala je nož mržnje i osvete. U toj činjenici se kriju možda glavni razlozi ostavke srbijanskog predsjednika Borisa Tadića, koji se želi distancirati i izbjeći makar direktnu odgovornost za rehabilitaciju četništva i krvavih zločina oličenih u liku i djelu Draže Mihajlovića.

Sporazum B-H i Srbije o konzularnim poslovima

Prilikom posjete Beogradu Lagumdžija je sa Srbijom zaključio sporazum o Suradnji BiH i Srbije u konzularnim poslovima. Do sada su Službe bezbjednosti Srbije ulazile u BiH kad god im se hoće, a sada će biti svoji na svome. Imaće potpun uvid u sve što se događa unutar BiH i dovoljan nadzor nad bh dijasporom. Biće to dobar posao za brojne tajne službe Srbije, ali i za srpska konzularna predstavništva, koja će svoje usluge pošteno naplatiti. Konstantne naizmjenične konsultacije Beograda i Banjaluke s različitim povodima i na različitim nivoima nisu dobronamjerne. Dođu na druženje s Dodikom a usput priprijete nestašnim bošnjačkim dječacima i dignu malo prašine da opravdaju svrhu putovanja. Podmetnu malo eksploziva na neko znakovito mjesto u nekom aktuelnom trenutku, izmisle novu laž i dođu „pomagati” službama bezbjednosti BiH u otkrivanju aktuelnih i potencijalnih terorista, koji se na svaki način nastoje prepoznati kao islamski teroristi ili Vehabije. A pod motom hajke na Vehabije vrši se „istraga poturica”, hajka na sve muslimane i Islam.

Srbija je i prije rata i tokom rata i nakon rata nadzirala zemlju i nebo BiH. Srpske službe bezbjednosti ažurno su vodile lična dosijea uticajnih građana, naročito Bošnjaka, nadzirale i pratile sve one koji su zabilježeni kao potvrđeni ili potencijalni neprijatelj. Njihovim je nadzorom sve bilo i ostalo pokriveno. Naše službe sigurnosti mogle su intervenisati lokalno, sa ograničenim dometom, samo u običnim prevarama i sitnom kriminalu. Nakon rata iz BiH je protjerana trećina bošnjačkog stanovništva, među kojima i veliki broj onih čija su imena već bila u tajnim dosijeima srpskih tajnih službi. Nadzor nad njima je postao otežan, jer su se razmilili u sve zemlje svijeta. Naravno, Srbija i Rs su odmah poslali svoje ljude na atraktivne lokacije u svijetu i pomogli im da se zaposle na mjestima i poslovima odakle su mogli pratiti i kontrolisati prognane Bošnjake. To su obično bili izbjeglički prihvatni i smještajni centri, službe prevođenja u bolnicama ili pri policiji, trgovinski centri, servisi za opravku vozila, poštanske službe...

U novim uslovima pokazala se potreba da se sistem špijunaže obnovi, podigne na viši nivo i osavremeni , pa je Lagumdžiji u formi unapređenja međudržavne suradnje podmetnut projekat o udruženom djelovanju službi sigurnosti, kojim je Srbija dobila pravo i toliko priželjkivanu obavezu da u zemljama gdje BiH nema svoja predstavništva vrši nadzor nad bh izbjeglicama, tj pruža im konzularne i druge usluge. Novopečeni ministar je pri tome svjesno ili nesvjesno previdio činjenicu da je strogo povjerljive poslove svoje države povjerio potvrđenom neprijatelju , izvršiocu agresije i saučesniku u genocidu. A to je isto kao osvjedočenom kriminalcu dati svoj broj bankovnog konta da s njim slobodno ovlašteno raspolaže. Pri tome treba imati u vidu da Rs ne pitajući nikog u mnogim zemljama ubrzano otvara svoja predstavništva, kao i to da u velikom broju državnih konzularnih bh predstavništava u svijetu radi makar jedna osoba koja je zadužena za špijunažu u korist Srbije. Tako će novi sistem sigurnosti Srbiji i Rs omogućiti trajan potpuni nadzor nad građanima BiH u zemlji i svijetu. Ako se sve ovo ima u vidu, rasprava o novom Zakonu o unutrašnjim poslovima nam samo baca prašinu u oči, jer sve se već zna, sve je već završeno. Lagumdžija je to još upotpunio i ozvaničio svojim potpisom. Srbija i Rs sada imaju na tacni lični dosije svakog bh građanina.

Policija u BiH „vedri i oblači“

Nesporna je činjenica da policija treba biti nezavisna od politike, ali ne smije i ne može biti otuđeni nekontrolisani centar moći, iznad društva, kakav je danas u nekim područjima BiH, gdje policija „ vedri i oblači“. Postoje mišljenja da se novim Zakonom o unutrašnjim poslovima uvodi politička kontrola nad policijom. Umjesto da se prihvate rješenja i iskustva drugih demokratskih sistema u svijetu, koja se primjenjuju svuda oko nas, u BiH se mjesecima vodi iscrpljujuća polemika o tome kako operativne strukture i direktora policije staviti pod kontrolu, ko će ga postavljati i nadzirati njegov rad, da li će to biti ministar, vlada ili nekakav nezavisni odbor. Pri tome se ne želi znati da neko treba imati pravo kontrole nad direktorom policije, a da je ministar MUP-a dio Vlade, koja funkcionira kroz koaliciju. Policija ne smije biti otrgnuti centar moći, niti sredstvo i predmet političkog uticaja, koji će slijepo provoditi političku volju stranačkih moćnika. Ministar sigurnosti je potreban kao čelni organ sigurnosti, a ne kao politička figura.

Koliko je policijska vlast na lokalnom i regionalnom nivou značajna najuvjerljivije potvrđuje činjenica da u gradu u kojem sam rođen, ali i u većini bosanskih gradova, kroz 50 godina bivše Jugoslavije načelnik SUP-a nikad nije mogao biti Musliman. Da je policija zaista garant sigurnosti građana, a ne prijetnja njihovoj sigurnosti, u Republiku srpsku bi se vratio barem natpolovičan broj izbjeglih i prognanih. Da je to nevažno, ne bi se mjesecima vodila polemika o izboru načelnika Srebrenice i bilo bi mnogo lakše u Zakonu o unutrašnjim poslovima razgraničiti nadležnosti upravne i operativne funkcije i izbjegli bi se slučajevi sukoba nadležnosti tipa “Lukač“.

Po standardima EU policija je u službi građana

Osnovni zahtjev Evropske unije po evropskim standardima je da policijske strukture moraju biti u službi građana i u tom smislu im pripadaju određene nadležnosti, ovlasti i odgovornosti. Da se to postigne većina misli da u Zakonu o unutrašnjim poslovima treba bolje pozicionirati Neovisni odbor, kao parlamentarno tijelo koje će pratiti i rad ministra. Ministru unutrašnjih poslova, kao političaru, svakako spada u nadležnost aktivna saradnja uz stepen nadređenosti nad Direktorom federalne uprave policije, kada se govori o domenu federalnih nadležnosti.

Ni u kom slučaju se parlamentarna funkcija u Federaciji i nižim nivoima vlasti ne može dovoditi u ovisnost izvršnih organa vlasti. Na osnovu Ustava i zakona parlament je nadležan da imenuje organe i komisije, odnosno potvrđuje postavljanja i imenovanja, ali i preko svojih komisija vrši uvid u rad policije, dokumentaciju i ostalo, čime se sprečava da policija postane otuđeni centar moći, kao što je u velikoj mjeri prisutno u određenim područjima BiH, naročito u Rs.

Strahovi vladaju nad narodom i bh državom

U Bosni i Hercegovini nad narodom vladaju stalne prijetnje i različiti strahovi, koji se dodatno internacionaliziraju kroz loše dogovore i sporazume sa zemljama koje su na BiH izvršile agresiju. Neke o tih prijetnji i strahova su: prijetnje rušenjem i podjelom države, izdizanje separatizma iznad zajedništva, slobodni i oslobođeni počinioci zločina, njihovo skriveno oružje, zaostale mine, rastući terorizam, učestale jednosmjerne policijske racije, rastuća neobuzdana korupcija i kriminal, politički, ekonomski i socijalni teror zasnovan na nezaposlenosti, besparici, gladi. Svi narodi postali su taoci ovih strahova, a najveći talac je postala država.

Iako ove prijetnje i strahovi povremeno stagniraju, malo se ili nimalo smanjuju, ne povećava se zaštita i sigurnost od njihove opasnosti, koja sve češće eskalira. Minska polja se čiste, smanjuju, ali zaostale mine na označenim i neoznačenim mjestima su i dalje dnevna opasnost, koja redovno uzima danak i onemogućuje građane da sigurno uđu u svoj posjed i koriste ga. Veća opasnost od mina je trajna opasnost od skrivenog oružja. Potpuno je izvjesno da ono prijeti ne samo onom ko ga nema već i onom ko ga ima. Ovo nezakonito zadržano oružje trebalo je otkriti i oduzeti već prvih dana implementacije mira. Ali kako to nije, ne treba nikog čuditi što je nedavno učenik trećeg razreda Srednje škole metalskih zanimanja oružjem nasrnuo na svoga vršnjaka. Ne treba čuditi što su sve češće udarne medijske vijesti ubistva i samoubistva. Više treba čuditi što nema više takvih i još težih slučajeva. Ovo je samo blaga opomena na ono što nam se danas događa i što će nam se događati u daleko drastičnijem obliku, ako ne eliminišemo te izvore opasnosti i nad njima uspostavimo punu kontrolu. Javnost mora biti svjesna da je Rs puna oružja i eksplozivnih naboja.

U Rs nema ni jedne kuće, štale, dvorišta ili šumarka da ne krije porodični arsenal, koji je stalna prijetnja miru i osnova secesionističke snage usmjerena protiv BiH i njenih naroda. Polu-privatni i privatni arsenali iz ranijih ratova i ovog posljednjeg uvećani su pištoljima, kalašnjikovima, bombama pa i topovima, preuzetim od bivše JNA, uzetim od TO, obogaćeni arsenalima svih vrsta oružja iz Srbije i Rusije. Nerijetko čitamo vijesti o krađi oružja iz službenih državnih magacina, koje završava u ko zna čijim rukama, kao nedavno 36 kamiona municije nestale u Doboju.

Varaju se svi koji misle da to oružje može mirovati i ostati zakopano. Ono će kopati po svijesti i savjesti i buditi zlu krv onih koji ga kriju i postati ubitačno u njihovim rukama, ali i u rukama njihove djece i unučadi. U drugim zemljama svijeta maloj djeci se za rođendan kupuju igračke i slatkiši, a maloj djeci u Rs mnogi daruju pištolj kao rođendanski poklon. I mnoge policijske akcije, koje su postdejtonskih godina vođene u Rs, imale su glavni cilj plašiti povratnike i upozoriti one koji promišljaju o povratku, da se okane po život opasnih nakana. Pored skrivenog oružja, Bosnu i Hercegovinu, kao i regiju, dodatno opterećuje višak naoružanja, o čemu se počelo raspravljati tek ovih danas na Beogradskoj konferenciji, ali bez konačnih rješenja.

Negativan odraz na opšte stanje sigurnosti imaju učestale akcije tajnih službi Srbije i Rs kojima se pod motom progona Vehabija udara po narodu i šalju u svijet negativne konotacije o Islamu. I svaka akcija protiv kriminala, korupcije, mita, nedozvoljenog posjedovanja oružja ili neovlašćene trgovine, zvala se “Kubikus“, „Svetlost“, „Sprint“, „Taks“, „Skela“, „Grand“, „Kamen“, „Lomača“, direktno udara na jednu a indirektno i mnogo dublje udara i razara drugu stranu, predstavlja novu opomenu i prijetnju etničkim povratnicima i suživotu naroda. Argumentovano se može tvrditi da mnoge policijske radnje i akcije, koje se provode na području BiH, a posebno u Rs, nisu zaštita demokratije i slobode, već palica za demokratiju.

Slučaj “Jašarević“ je jasno ukazao na propuste i greške službe sigurnosti BiH, ali i pružio dobru priliku da se muslimani i islam još više marginaliziraju, ocrne i isprepadaju. Jačanjem pritiska policijskih službi, koje u Rs nisu u službi sigurnosti i zaštite građana, već u službi secesionističkog režima Rs, legalizovan je sistem presije na manjinske narode i policiji omogućeno da u svako doba ulazi na privatne posjede, upada u privatne kuće i vrši racije. Neki propusti će se moći popraviti i greške za dogledno vrijeme ispraviti, ali kako izgleda pritisak na muslimane i islam neće oslabiti, već proširiti i ojačati, ali i dodatno ozakoniti kroz buduću policijsku praksu. S tim razlogom, a pod motom unapređenja borbe protiv terorizma, u BiH se uvodi jedinstveni index potencijalnih terorista. Sa tim počinje inventura, stalno prebrojavanje građana, kojim će policijski istražni organi, policajci i psi tragači po mirisu određivati ko je opasan, ko će doći na spisak opasnih, kome će se pratiti svaki učinjeni korak i prisluškivati svaka izgovorena riječ.

Jedinstveni indeks potencijalnih terorista

Ministar sigurnosti BiH g. Sadik Ahmetović nedavno je najavio uvođenje Jedinstvenog indeksa osoba koje se dovode u vezu sa terorizmom, što će omogućiti preduzimanje efikasnijih mjera protiv terorizma. I ne samo to, pri SIPA se formira Operativni centar svih policija koje će voditi i pratiti spisak potencijalno opasnih građana, što se može već sad tumačiti kao korak u desno, jer će opasni građani biti svi oni koji se na bilo koji način suprotstave režimskim anomalijama. Po modelu rasizma i šovinizma vršiće se politička trijaža građana i na jednu stranu odvajati svi oni koji se drugačije odijevaju, upotpunjuju svoj izgled upadljivim detaljima, javno iznose svoje stavove i mišljenja, idu u džamiju, pjevaju neke drugačije pjesme ili imaju izraženiji pogled, zapaženu familiju, nepoželjno prezime i ime ...

U uslovima BiH time se sada potpuno ozakonjuje i daje pravo tajnim službama, kriminalističkoj policiji i službama sigurnosti dojučerašnjih agresora da slobodno ulaze u BiH, pretresaju kuće i stanove bosanskih građana i po njihovim spiskovima, kad godi im se ćefne, hapse njene građane. Regionalna saradnja službi sigurnosti je opravdana i potrebna, ali njene nadležnosti u praksi trebaju biti identične za svaku službu, a ne jednosmjerne kao što se do sada dogodilo i događa na prostorima BiH. Ko će doći na takav spisak potencijalno opasnih, već sad nije teško znati. Prvo svi oni koji budu viđeni u džamiji, koji puste bradu, svom djetetu daju ime Sulejman, Muhamed umjesto Edvard, osunnete ga i pošalju u mekteb da uči arapski jezik.

Biće to dodatno dramatično za život povratnika u Rs, koji već sada žive u totalnom mraku i strahu. Sada će im noćne posjete postati uobičajene; ulaziće im u kuću kao na kahvu, a tajno privođenje u policijsku stanicu postati svakodnevnica, jer na spiskovima koji će u Rs imati svoje tajne anekse naći će se čak i oni koji nikad ne izlaze iz svojih kuća, jer će postati upitno šta to toliko rade u kući, ako ne kuju zavjere. U svakom slučaju jedinstveni index će poslužiti ne samo za borbu protiv terorizma već za sprečavanje disanja i hodanja po zemlji, posebno u Rs.

Kome je potčinjena, kome i čemu služi reformisana policija Rs jasno pokazuje nedavni slučaj sa mještanima sela Uloga, gdje policija u službi tzv. opšteg interesa Rs asistira pri otimačini zemlje od Bošnjaka za izgradnju hidroelektrane, za koju država za račun otimača plaća mizernu nadoknadu po dulumu izuzetnog zemljišta.

Svima u BiH i onima van BiH je više nego jasno da su službe sigurnosti, uključujući tužilaštvo i sudstvo, svih ovih postdejtonskih godina samo površno obavljale svoje funkcije, a neki izvršioci tih funkcija bili su produžena ruka i važna karika u lancu kriminala, mita, korupcije.

U drugim državama sa demokratskim režimima poseban karton se otvara i prati za osobe koje počine delikte koji upućuju na ponavljanje istih u istoj ili težoj formi, a u BiH će, ovisno o regionu, svi Bošnjaci biti potencijalni teroristi za Rs, a svi Srbi podložni podozrenju na području Federacije. Bilo bi to dobro za zaštitu od terorizma na unutarnjem i međunarodnom-internacionalnom planu, kada bi se takav spisak zaista formirao i koristio u naznačene svrhe i kada bi na njemu bila zaista samo imena potencijalnih terorista, prepoznatljivih po nedvojbeno utvrđenim indikacijama. Ali mi u BiH iz iskustva znamo, da to neće ići tako. U onom režimu prije, u kojem smo imali dovoljno kruha i više sloboda, osobe sa takvih i sličnih lista su bile jasno markirane i činilo se sve da budu odbačene i omrznute ne samo u društvu već i u vlastitoj porodici. I ne samo one, već i njihova djeca su bila trajno ignorisana.

Takvi nikad nisu mogli postati rukovodnim organima u upravi pa ni proizvodnji, bez obzira što su se istakli kao vrsni ekonomisti, pravnici, ljekari, inženjeri... jer su ih podaci sa lista ispisani rukom načelnika SNO, SUP, sekretara OKSK pratili kao sjena kroz čitav život, kao crni oblak nad njima, njihovom porodicom i porodičnim domom. Takvi građani sa crnih lista su privođeni na razgovor i zatvarani prilikom svakog značajnijeg jubileja ili posjete nekog od stranih ili važnijih državnih funkcionera. U vojsci su mogli biti regrutovani samo za pješadiju i služiti vojni rok kao trpezarci, kuhari, a Škola rezervnih oficira je bila rezervisana samo za pripadnike drugog naroda i poslušnike režima.

Poslove sigurnosti ozakoniti i prepustiti profesionalcima

Profesionalcima treba prepustiti da rade samostalno svoj posao ali po zakonskim odredbama, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku i opštim standardima, a ne po volji i nahođenju stranačkih lidera i lokalnih moćnika. Ali, kako u BiH ništa nije na svom mjestu, teško je vjerovati da će i ovo, pa i kroz reformske zakone, uskoro biti postavljena na pravo mjesto.

Nesporazumi o Zakonu o unutrašnjim poslovima se nastavljaju, a prijedlog zakona ide u proceduru. Odluka Vlade će biti obavezujuća i za one koji ga prihvataju i za one koji imaju primjedbe. Novim Zakonom o unutrašnjim poslovima državi BiH se mora dati ono što je u nadležnosti države, a entitetima, dok se ne ukinu, ostaviti ono što im je potrebno da obezbjede sigurnost u funkciji entiteta. Službe sigurnosti moraju služiti interesima države i građana.

BiH je još uvijek povoljno područje za tranzitni terorizam. Nije isključena ni kao cilj globalnog terorizma, ali joj daleko veća opasnost prijeti od državnog terorizma iz najbližeg susjedstva, iz Srbije gdje četnici već hode visoko podignutih glava, ali i iz Hrvatske gdje neofašisti i ustaše sve više podižu glave. Ni ulazak u NATO neće nas osloboditi velikih briga. U BiH se mora zaustavi invazija terora, koji se ciklično obrušava na narode i državu. Narod i država se moraju osloboditi prijetnji i strahova. Prije svega moraju se zaustaviti i obuzdati oni koji sjede na državnim jaslama, a razaraju državu. Oni su veća opasnost od globalnog terorizma. Regionalnu saradnju treba uspostavljati i jačati sa državama EU koje u punoj mjeri uvažavaju suverenitet i teritorijalni integritet BiH, a svesti u zakonske okvire i ograničiti s onima koji ugrožavaju nezavisnost i prijete njenoj cjelovitosti. Te zadatke mogu ostvariti samo dobro obučene, profesionalne i solidno plaćene službe imune na korupciju, koje uživaju podršku svih struktura vlasti i u koje narod ima puno povjerenje.

Zijad Bećirević


16.04.2012.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 16.04.2012. - Last modified: 14.08.2015.