ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore


BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ


Zijad Bećirević
RUŽE ZA RUŽE


Zijad Bećirević


Na našu radost - Dan žena 8. mart - se svečano obilježava širom svijeta, a sa posebnom draži slavi u Bosni i Hercegovini, gdje se napokon počinje uvažavati uloga žene u društvu i porodici i da se žena sve više cijeni i poštuje.  (op.u.)
I ove godine 8. mart se obilježava i slavi kao Međunarodni dan žena širom svijeta. U zemljama bivše Jugoslavije, posebno u BiH, Dan žena se nastavlja kao tradicionalno obilježje. Tako će biti i ove godine, ali ne samo u BiH, već u većini gradova i područja gdje žive bosanski građani. To je dan kada se ženi daju priznanja za njenu nezamjenjivu ulogu u porodici i verifikuju dostignuća na ekonomskom, društvenom i političkom polju. Na prigodnim svečanostima se odaje priznanje ženi za njene zasluge, a uz pjesmu i vedro raspoloženje obogaćuje se i snaži međusobna ljubav i vraća vjera u bolji i sretniji život.

Za Bosnu i Bosance manifestacije povodom 8. marta su ne samo izraz ljubavi i pažnje prema nježnijem polu, prema svojim sestrama, majkama, suprugama i prijateljicama, već pogled u obilježja sretne prošlosti i nastavak borbe za emancipaciju žene, u kojem se u korisnom učinku na putu napretka nalazi dio samoga sebe, upotpunjenog ličnim zadovoljstvom. To je za Bosnu i Bosance bio a dobrim dijelom i ostao dan u kojem je sve sporedno osim žene i ruže, koje se 8. marta sažimaju i prožimaju sa posebnom draži u jednom osebujnom mirisu. Ruže za ruže.

I u našoj voljenoj Bosni godinama se slavio i slaviće se 8. mart - Dan žena. Darovali smo ruže ljubavi našim ženama u našim domovima, preduzećima i ustanovama, školama i bolnicama. Igralo se i pjevalo, pilo i veselilo. Time je bosanska žena dobila svoj puni sjaj, a njena ljepota i nježnost, učinili su nam život srećnijim i potpunijim.

Prvi skup posvećen ženskim pravima održan je 1848. godine u Seneca Falls, SAD, na kojem je donesena "Deklaracija o pravima i osjećajima". Dan žena se počeo obilježavati protestima žena Njujorka (8. marta 1857, 8. marta 1908), sa zahtjevima za bolje uslove rada, kraće radno vrijeme, veće plate, pravo glasa i bolji položaj žene u društvu. U Evropi se slavi od 1910, kada su žene i muškarci izašli na ulice Austrije, Danske, Njemačke i Švicarske protestujući zbog diskriminacije. Ujedinjene nacije su ga prihvatile kao Međunarodni dan žena od 1975. godine, prilikom prvog obilježavanja Međunarodne godine žena. Vremenom je taj dan dijelom izgubio svoje političko obilježje i postao prilika muškom polu da iskaže ženi - dragoj supruzi, majci, saradnici, odabranici ili prijateljici svoju pažnju, poštovanje, zahvalnost i ljubav, daruje je cvijećem i prikladnim poklonima.

Uloga žene u oblikovanju civilizacije vjekovima je zanemarivana i minimalizirana. Muškarci su dominirali u svim sferama života, a žena je bila diskriminirana i imala drugorazrednu ulogu u javnom životu. Položaj žene je i danas uvjetovan socijalnim i političkim položajem društva. Borba za veća prava otvara širi prostor za emancipaciju žene, ali je jednakost spolova još dalek i teško dostižan cilj. U javnom i političkom životu uloga žene danas je znatno veća, naročito u državama sa dužom demokratskom tradicijom. Nema napretka društvu koje ravnopravno s muškim ne afirmiše ulogu žene, kao nosioca progresa, neizmjerne snage i potencijala.

Paralelno s tim smanjuje se stepen nasilja nad ženama, mada ravnopravnost u spolovima još nije dostigla društveno prihvatljiv nivo. Još uvijek su velike prepreke za punu emancipaciju žene u patrijarhalnom odgoju, kulturi i tradicionalnim predrasudama, posebno u nekim dijelovima svijeta. Neki u ženi i sada vide manje sposobno, zavisno i niže biće. Žene teže dolaze do upravljačkih funkcija i značajnijih radnih pozicija, često su manje plaćene za isti rad, seksualno ugrožavane, a u ratnim prilikama silovane, što se stravično ponovilo u BiH. Sa ženama se još trguje kao robljem.

Žene u BiH imale su i imaju i sada nezamjenjivu ulogu u formiranju društvene svijesti o poštivanju ljudskih prava i građanskih sloboda. Njihova je uloga sve zapaženija u radnom procesu, političkim strankama, javnim i političkim institucijama, a od 1996. godine u organima vlasti i parlamentarnim strukturama. U toku agresije na BiH 91-95 žene su dale veliki doprinos u odbrani od agresora, ali i podnijele najveće žrtva. Preko 30.000 žena je silovano, a više hiljada bosanskih majki još uvijek oplakuje i čeka svoje nestale muževe, sinove i kćeri. Bez žena Srebrenice, Žepe, Foče, Prijedora... istina o genocidu počinjenom nad Bošnjacima nikad ne bi bila utvrđena, niti bi počinioci zločina genocida bili osuđeni za njihove zločine. Žene BiH su i danas jedna od najvećih prepreka agresoru da 1/1 uknjiži rezultate agresije.

Uloga žene raste većim zapošljavanjem, smanjivanjem ekonomske ovisnosti i većim stepenom obrazovanja. To uvjerljivo dokumentuje sve veći broj mladih žena u rukovodnim strukturama svjetskih integracija i najnaprednijih zemljama svijeta. U tome posebno prednjače mlade Bosanke. Danas se bez žena kao aktivnog subjekta ne mogu ni zamisliti uspješni poslovi u vojsci, policiji, saobraćaju, odgoju, obrazovanju, zdravstvu, kulturi... Uz sve to žena je bila i ostaje temelj zdrave sretne porodice i glavni stub porodičnog odgoja.

Do sada su u ženi tražene emocije, strast, poniznost, a danas sa svakim korakom žene prepoznaje se napredak i osvješćenje društva. Istina, sa većim radnim angažovanjem i višim stepenom emancipacije žena, u svijetu je sve veći broj razvedenih brakova, što neki neosnovano pokušavaju pripisati ženi.

Posebnu vrijednost prema ženi u porodici ima ljubav i zahvalnost djece prema majci, koju često najuvjerljivije izražavaju na taj radostan majčin dan, 8. marta. Toga dana naša djeca s prikladnim poklonima i posebnom pažnjom prilaze svojim majkama, da im na svoj način zahvale za pažnju i ljubav. Vrijedan dječiji dar majci za njen dan su i ovi stihovi:

"Vrijedne ruke moje mame,
sve u kući rade same,
ona kuha, pere, šije
i nad nama vječno bdije"

Žena je mirisna ruža, što nam ugodan miris čitav život pruža. Ženu treba vidjeti u njenoj ljepoti, nježnosti i njenoj snazi. Naši stari kažu: "Na ženi su tri ćoška kuće, a samo jedan na muškarcu." Ženi treba dati potrebnu pažnju i odati priznanje za brigu o porodici, ali i za njenu odlučnost, hrabrost, upornost i doprinos u razvoju čovječanstva. Takvo mišljenja danas dijeli sve veći broj i onih supružnika koji su u godinama braka nastojali supruzi nametnuti svoju superiornost. I oni kažu "Hvala ti za sve tvoje plemenitosti, dobrote, ljepote, vrednote..."

Ponekad odgovor žene zna i obeshrabriti, ali ovaj put samo kao duhovita aluzija:

"Daješ mi cvijet, ja hoću svijet,
i kuću na sprat, a ne ručni sat;
moja je pobjeda, ti gubiš rat,
jer meni je danas 8. mart !"

Sve ovo su razlozi što 8. mart- Međunarodni dan žena i ove godine dočekujemo i ispraćamo s posebnim uzbuđenjem, s buketima mirisna cvijeća i srcima punim ljubavi. Ruže za Ruže!

I ovo je prilika da svima ženama Bosne i Hercegovine, svima ženama svijeta čestitamo ovaj veliki praznik, odajući im dužno priznanje za iskazanu hrabrost, borbu i požrtvovanje u nastojanju da ovaj svijet učine boljim i pravednijim.

Sretan Međunarodni dan žena 8. mart!!!

Vaš Zijad Bećirević06.03.2012.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction:06.03.2012. - Last modified: 14.08.2015.