ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore
 


 

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ
 U SUSRET ČIKAŠKOJ KONVENCIJI KBSA


Zijad Bećirević


Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike 26. Novembra obilježava Dan državnosti BiH i bliže određuje mjesto i ulogu bh dijaspore u izgradnji održive Bosne i Hercegovine. Počasni gost Čikaške konvencije je Njegova ekselencija g. Željko Komšić, Predsjednik predsjedništva BiH.

Konvencija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) održaće se 26. Novembra 2011. godine u Chicagu, na adresi ICC Northbrook 1810 North Pfingsten Road, na kojoj će se raspravljati o ulozi bh dijaspore u izgradnji održive Bosne i Hercegovine i svečanom akademijom na Loyolla University, 1032 W. Sheridan Rd obilježiti 25. Novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tom prilikom ponovno ćemo se prisjetiti 25. Novembra 1943. godine, kada su na prvom zasjedanju ZAVNOBIH-e u Mrkonjić Gradu udareni temelji državnosti BiH, tada ravnopravne republike unutar jugoslavenske federacije, sa granicama iz vremena srednjovjekovne Bosne.

Na prisustvo Konvenciji u Chicagu KBSA je pozvao sve Bošnjake, pro-bosanske snage i bosansko hercegovačke patriote svijeta, sve koordinacije KBSA, bosansko-hercegovačke organizacije, džemate, kao i pojedince u Sjevernoj Americi, Kanadi i šire. Domaćin Konvencije je Koordinacija KBSA Illinois u saradnji sa BACA (Bošnjačko- Američkom Kulturnom Asocijacijom) Chicago.

I ova Konvencija KBSA je svojevrstan apel na bošnjačko jedinstvo, slogu i zajednički pristup u rješavanju pitanja od vitalne važnosti za BiH i Bošnjake u svijetu. Tokom rada konvencije razmotriće se Izvještaj o radu KBSA za proteklu godinu, donijeti Program rada KBSA za naredni period sa smjernicama za njegovo provođenje, te izvršiti izbor UO KBSA i odrediti vrijeme i mjesto sljedeće Konvencije.

 

 

Na tribini čikaške konvencije svoja viđenja o „Ulozi dijaspore u izgradnji održive BiH“ izložiće: Dr. Senadin Lavić, predsjednik BKZ Preporod, Prof. Emir Ramić, direktor IRGC Kanada, Prof. Semir Đulić, predstavnik UO KBSA u SSDBiH, Mr. Hamdija Čustović, glasnogovornik KBSA i Mr. Haris Alibašić, predsjednik UO KBSA. Uz ova uvodna izlaganja kao okvirna temeljna osnova za raspravu služiće dokument O ulozi KBSA u pravnom i političkom okviru SAD i Kanade sa Smjernicama za održivu budućnost BiH, koji su usvojeni na tribini KBSA održanoj 7. maja 2011. u Grand Rapidsu, kada je zaključeno da je za odbranu istine o ratu u BiH potreban veći angažman KBSA kroz politički, obrazovni i pravni angažman SAD i Kanade.

Konvencija ima za cilj unaprediti međusobnu koordinaciju i dijalog, kritički sagledati pređeni put, programe koji se provode i kreiraju, postignuto i propušteno i bliže se odrediti prema budućnosti. Težnja je unaprijediti raspravu o ključnim pitanjima budućnosti, stabilizovati i učvrstiti stavove koji oblikuju i snaže dostignute vrijednosti, uključujući ustavne promjene, te odrediti put i sredstva za postizanje takvih ciljeva. Posljednja konvencija KBSA održana je 29. maja 2010. g. U Sent Louise, u prisustvu 45 delegata, 50 gostiju i brojnih posmatrača, a Skupština KBSA održana je 24. marta 2011. u Grand Rapidsu.

Naravno i na ovoj konvenciji biće riječi o ustavnim promjenama, problemima u formiranju vlasti, neuspjehu programa povratka, procesiranju ratnih zločina, aktiviranju tužbe za agresiju, genocid i obeštećenje, o državnoj imovini i katastru - kojima se želi legalizovati otimačina, popisu stanovništva- kojim se nastoje uknjižiti rezultati genocida i etničkog čišćenja, dvojnom državljanstvu, statusu RS, diskriminaciji povratnika i ekstremizmu njenih lidera, nedosljednostima u provođenju Dejtonskog sporazuma koji sutra obilježava 16-tu godišnjicu, te zastojima u procesu obnove, privrednom razvoju i strateškim ekonomskim pitanjima BiH.

Istog dana 25. Novembra sa početkom u 19,00 časova na Loyolla University, 1032 W. Sheridan Rd održaće se Svečana akademija posvećena Danu državnosti BiH. Svečanoj akademiji prisustvovaće specijalni gosti KBSA: g. Damir Žanko, zamjenik ambasadora BiH u SAD, Dr. Senadin Lavić , predsjednik BKZ Preporod i g. Željko Komšić, Predsjednik predsjedništva BiH, koji će održati prigodan govor. U okviru kulturnog dijela programa nastupiće gitarista Almer Imamović i dodijeliti se nagrade po Konkursu ”Život bez predrasuda “.

Politička inertnost i zastoji u reformskim procesima BiH traže od KBSA angažovaniji pristup i pokretačku ulogu u procesima reformskih promjena kako u unutarnjoj tako i vanjskoj politici BiH. I ova Konvencija će potvrditi uvjerenje da je KBSA stasala, proširila se i osnažila, odolila nastojanjima da se podjeli, zavadi, preda u ruke poslušnika, eliminiše kao glas dijaspore i učini oruđem i oružjem protiv nastojanja za restauraciju i obnovu jedinstvene multietničke BiH kao zajednice svih njenih naroda. Sve zrelija politička i ekonomska struktura dijaspore će u budućnosti sve više trebati BiH, ne samo da je unapređuje, povezuje sa svijetom, već iz vana čuva, štiti i brani njene historijske tekovine.

U sastavu KBSA danas deluju Koordinacije KBSA Florida, Georgija, Illinois, Michigan, Missouri, New Hempshire, S. Carolina, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Washington, New York, te Koordinacije Kanade: Ontario 1, 2,3,4 i 5. KBSA poziva sve Bošnjačke i pro-bosanske organizacije i patriote da se aktivno uključite u proces jačanja KBSA kao krovne, nacionalne organizacije sjeverno-američkih Bošnjaka; time jačamo korpus Bošnjaka i ostvarujemo aktivnije uključivanje Bošnjaka u političke procese u američkom i kanadskom društvu, i dajemo vlastiti doprinos razvoju svih segmenata bošnjačkog nacionalnog bića i države BiH.

KBSA pozdravlja sve inicijative za bošnjačko jedinstvo i u tom opredjeljenju inicira i unapređuje suradnju sa svim bošnjačkim i pro-bosanskim organizacijama i sa svima koji rade u interesu BiH zajedništva.

Po mišljenju Predsjednika UO KBSA Mr. Harisa Alibašića "Konvencija KBSA u Chicagu će iskristalizirati smjernice jačanja i razvoja najjače bošnjačke organizacije u dijaspori, aktivnosti i program rada, te omogućiti jačanje veza bh dijaspore sa domovinom kroz planirane aktivnosti, a sa posebnim osvrtom na Protokol o suradnji BKZ” Preporod” sa KBSA i Deklaraciju o ulozi bh dijaspore u izgradnji održive BiH. Mi se nadamo velikom odzivu i prisustvu svih probosanskih i bošnjačkih organizacija i patriota, kako bi zajedničkim snagama nastavili rad za bolje sutra Bošnjaka i domovine BiH."

Možemo s pravom očekivati i vjerovati da će čikaška konvencija potvrditi dostignute vrijednosti KBSA i otvoriti nove puteve i perspektive na unutarnjem povezivanju i plodnoj aktivnoj saradnji sa našom jedinom domovinom, Bosnom i Hercegovinom.

Sretan ti Dan državnosti naša voljena Domovino – Bosno i Hercegovino!
Od srca želimo, da te svi mogu svojom majkom zvati, Bošnjaci, Srbi i Hrvati.20.11.2011.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction:20.11.2011. - Last modified: 14.08.2015.