ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore
 


 

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ
 
 U SAD UGROŽEN SISTEM SOCIJALNOG OSIGURANJA???

Piše: Zijad Bećirević


Zijad BećirevićOvih dana više miliona članova Nacionalnog komiteta za odbranu sistema Socijalnog osiguranja poslalo je zahtjeve i ovlaštenja svojim izabranim predstavnicima u Washingtonu, kojima od njih urgentno zahtjevaju da u predstavničkim tijelima američkog Kongresa glasaju protiv svakog prijedloga koji bi mogao oštetiti Sistem socijalnog osiguranja i njegove korisnike.

Sistem socijalnog osiguranja u Americi “kao lanac povjerenja između generacija” formirao je 1935. godine američki predsjednik Franklin Roosevelt , da zaštiti penzionisane i starije Amerikance koji su se našli na rubu siromaštva. Zasnovan je na principu sporazuma između vlade - Government i građana. Preko 36 miliona starijih Amerikanaca je investiralo svoj teško zarađeni novac u sistem da im se obezbjedi socijalno osiguranje i zdravstvena zaštita tokom njihova života.

U nacionalnom komitetu za zaštitu Sistema socijalnog osiguranja vjeruju da je sistem danas ugrožen više nego ikada, jer postoji specijalni interes Washingtona i moćnih ljudi s Wall Streeta da ga mijenjaju i prilagode svojim ciljevima. Upravo zbog toga, vrhunski prioritet američkih građana i glasača je zaštita socijalnog/zdravstvenog osigurana za sve sadašnje i buduće generacije korisnika socijalno-zdravstvene zaštite. U te vrhunske prioritete spada i biranje predstavnika koji će braniti sistem. “ Zato se svi moramo energično suprotstaviti protiv svih zahtjeva i prijedloga koji žele pustošiti sredstva fondova socijalne i medicinske zaštite i na bilo koji način nastoje štetiti i oslabiti takvu kritično važnu zaštitu protiv siromaštva” poručuje se iz Nacionalnog komiteta zaštite članovima i američkoj javnosti .

Nacionalni komitet je neprofitna organizacija, sa sjedištem u Washington, DC. Formiran je 1982. godine da štiti i čuva sistem socijalnog osiguranja i zdravstvene zaštite. Osnovao ga je James Roosevelt, stariji sin predsjednika Roosevelta. Komitet je potpuno nezavisan od Kongresa, svih vladinih agencija i političkih partija i nije finansijski podupiran od Federacije. Finansiraju ga članarinom i finansijski pomažu članovi Komiteta.

U ovom trenutku, kada se u Americi osjeća kriza ekonomije, kada 14 miliona Amerikanaca nema posla i ne radi, a 44 miliona živi na rubu siromaštva, apsurdno je svako nastojanje da se umanjuju beneficije korisnicima socijalne zaštite u bilo kom vidu, da se sistem ili dio sistema (Medicare) privatizira ili devalviraju i ruše principi koji ovaj američki sistem osiguranja čine uspješnim. Debata o privatizaciji sistema vodila se tokom mandata predsjednika Bill Clintona, a potom još agilnije za mandata predsjednika Georga Busha, a zagovornici privatizacije aktivni su još i danas. Prema prvim saznanjima i u prijedlogu predsjednika Obame za smanjenje državnog duga u narednih 10 godina, koji će biti saopšten 19. Septembra (Ponedeljak), računa se sa dijelom sredstava od zdravstvenog osiguranja odraslih (Medicare).

Tokom 2010-te godine prava socijalnog osiguranja ( beneficije) koristilo je 54 miliona Amerikanaca, a 157 miliona zaposlenih uplaćivao je u socijalne fondove. Ove godine u fondove uplaćuje 158 miliona, a beneficije koristi 56 miliona korisnika. Prihodi fonda 2010-te bili su 781,1 bilion, a rashodi 712,5 biliona dolara. Broj korisnika beneficija socijalnog osiguranja, zbog povećanja starosne dobi Amerikanaca, je u stalnom porastu i nesrazmjeran je broju onih koji u fondove sistema uplaćuju. Ukupna aktiva socijalnog osiguranja 2010-te iznosila je 2,6 triliona dolara i prema procjenama može pokrivati izdatke samo za narednih 10 godina, do 2023. godine. Na tom planu iznalaze se i već postoje određena prihvatljiva rješenja.

U ovom kontestu, korisno je podsjetiti se da sistem socijalnog osiguranja, koji danas egzistira u većini zemalja svijeta, sačinjavaju 4 važna podsistema : Penziono osiguranje, Zdravstveno osiguranje, Prava iz osiguranja za vrijeme nezaposlenosti i socijalno staranje. Svaki od ovih segmenta je za svaku državu ne samo finansijsko i socijalno, već i političko pitanje, pa se u njegovo rješavanje s razlogom upliće država.

Programi socijalnog osiguranja SAD obuhvataju: Penziono i invalidsko osiguranje, beneficije za vrijeme nezaposlenosti, Pomoć familijama u nuždi, Zdravstveno osiguranje (Medicare i Medicaid), Osiguranje za djecu do određene dobi starosti i Socijalno staranje (SSI).

Svaki dio sistema socijalnog osiguranja raspolaže sa značajnim finansijskim sredstvima, što mu daje i respektabilnu finansijsku moć. Posebno veliku finansijsku moć u SAD imaju sistemi penzionog osiguranja, od kojih neki djeluju kao državni, privatni ili u okviru velikih sistema i kompanija, a uglavnom su zasnovani na ugovornoj štednji, koju participiraju radnici i poslodavci. Sredstvima ovih sistema, preko određenih banaka, kreditira se država i finansira privreda.

U svim ovim gore pomenutim i ne pomenutim činjenicama stoje razlozi zbog kojih svi američki građani trebaju braniti sistem socijalnog osiguranja i podržati samo nastojanja koja vode njegovom unapređenju, a suprotstaviti se svakom pokušaju da se sistem podrediti interesima grupa i pojedinaca. Odlazak u penziju je finansijsko, socijalno i političko pitanje. Upravo zbog toga podrška Nacionalnom komitetu za zaštitu sistema socijalnog/zdravstvenog osiguranja ima posebnu važnost.

Septembra 18, 201121.09.2011.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 21.09.2011. - Last modified: 14.08.2015.