ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore
 


 

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ ZLOČINCI U PANICI


Piše: Zijad Bećirević


Piše: Zijad Bećirević- Genocidni režim Republike Srpske mobiliše narod, tokom agresije da čini zločine, a sada da ih brani i štiti zločince od odgovornosti

- Put do pravde je spor ali dostižan, što uvjerljivo potvrđuju najnovije presude stranih i domaćih sudova, za zločine počinjene na tlu bivše Jugoslavije, posebno u BiH

- Nema više sigurnog recepta za zaštitu zločina, pa mnogi počinioci bježe, čak i od samoga sebe, panično i u strahu traže nova utočišta,

- Mobilan, i jedinstven u nacionalističkom jednoumlju, vladajući vrh RS ne može sačuvati od odgovornosti za počinjeno zlo ni sebe, ni druge oko sebe


Sve učestalije i energičnije presude međunarodnih i domaćih sudova, kao i nekih sudova iz susjedstva, uvjerljivo pokazuju da je zaštitna moć nad zločincima iz posljednjeg rata u osjetnom opadanju. Sve do nedavno počinioci zločina, naročito zločina i genocida nad Bošnjacima, mogli su se superiorno šetati ulicama okupiranih b-h gradova, predstavljati narodne heroje, prijetiti i slavodobitno pucati iz "suvenirskog" oružja, podsmijavati se sudijama i institucijama pravde, u uvjerenju da su "Bogovi" i da im niko ništa ne može. Bili su zaštićeni državnim institutima RS, javnim i tajnim organizacijama, koje su im obezbjeđivale sigurne boravišne zone u zemlji ili inostranstvu. Danas je sve manje onih koji u takvu zaštitnu moć vjeruju, jer ih je sve veći broj identifikovan i procesiran, podvrgnut sudskom procesu, osuđen za počinjena zlodjela, ili stavljen pod istragu. Njihov prividno miran san je zauvjek prekinut. Zločinačka jata Republike Srpske osipaju se, što po volji i strategiji udbaških i vojnih institucija, što po vlastitoj nuždi. Mnogi su se razmilili po svijetu kao miševi, pokušavaju naći novo utočište i pobjeći od sebe i svojih zlodjela. Nekima će uspjeti promjeniti sredinu, ali im dok su živi ostaje upitno kako pobjeći od sebe i svoje savjesti; kako svom djetetu pružiti komad hljeba svojim krvavim rukama, a ne sjetiti se ubijene nejači.

Pokušaj odbrane podmetanjem naroda

Vladajuća struktura Republike Srpske, u nastojanju da sačuva genocidno jezgro,vlast i bazu na kojoj je zasnovana, pokušava kolektivnom odbranom, koristeći sav narod Republike Srpske kao zaštini štit od pravde i pravnih institucija. Namećući narodu referendum, narod se ponovno zauzdava jednoumljem i sili da umjesto zajedništva i integriteta prihvati separatizam i izolaciju, u kojoj će i dalje dominati izvršitelji, pokrovitelji i zaštitnici zločina i zločinaca. Izražavajući iznuđenu volju naroda kao njegovo istinsko opredjeljenje, vrši se pritisak na međunarodnu zajednicu, njene institucije i lidere, od kojih se očekuje popustljivost i kooperativne beneficije. Narod kao zaštitni plašt, odbrambeno ili napadačko oružje je već više puta upotrebljen kao oprobano sredstvo srpskih agresora, poturano kao "događanje naroda". Najnovija odluka o Referendumu RS-e, usmjerena direktno protiv Države BiH, državnog Suda i Tužilaštva, uvjerljivo pokazuje da su strah i panika duboko zahvatili entitetsko jezgro, koje se pokušava prikriti u masi i braniti snagom narodnih masa. Pokušaj rušenja najviših institucija pravde je više neko jasan znak, da u RS, i pored podrške i asistencije sa strane, više nema pune sigurnosti ni za njenog čelnika Milorada Dodika, a kada nema sigurnosti za njega, kako može biti za "sitnije ribe". Da će svaki zločinac odgovarati pred sudom za počinjena zlodjela, uvjerljivo potvrđuju aktuelna suđenja Šešelju, Karadžiću,... ranije Miloševiću i skoro Hadžiću i Mladiću, ličnostima koje su smatrane nedodirljivim. U prilog tome više nego uvjerljivo govore najnovije presude hrvatskim generalima - Anti Gotovini i Mladenu Makraču, kao i historijska presuda pariškog suda Radovanu Karadžiću i Biljani Plavšić, po tužbi fočanske porodice Kovač. Sve ovo potvrđuje uvjerenje da je zauvjek prošlo vrijeme u kojem se s luđačkim zločinačkim zanosom moglo, pred zadojenom masom reći : "Ubio sam na stotine Muslimana i Hrvata i strijeljao na stotine zarobljenika", očekujući pri tom odobravanje i aplauz. Sudbina Referenduma, bio održan ili ne, rezultantan ili ne, neće bitnije promjeniti položaj zločinaca, osim što će dodatno usporiti, a možda i odgoditi pojedine sudske procese.

Put do pravde je spor ali dostižan

Put do pravde je skoro uvijek spor ali dostižan. Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije (ICTY) je zbog teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava, posebno u BiH od 1991. do 1995, pokrenuo postupak protiv 161 osobe. Tada je tim brojem obuhvaćen samo dio zločinačkog vrha, a sredina i podnožje (zločinci iz regija i manjih gradova) skoro da nisu ni taknuti. Za prvih 6 godina rada, sud je u 2000-toj donio svega 17 presuda, a nakon prigovora zbog sporosti, do kraja 2007.godine, okončan je postupak protiv 111 osoba. Sjetimo se maratonskog suđenja "Balkanskom kasapinu"- Slobodanu Miloševiću, koje je trajalo preko 5 godina, a prekinuto 11. marta 2006, kada je optuženik nađen mrtav u zatvorskoj ćeliji. Suočen sa sve većim brojem slučajeva, koje nije bilo moguće pravovremeno okončati, Haški Tribunal je januara 2004. godine usvojio izmjenu Pravilnika o procesiranju, kojim je omogućio prepuštanje sudskih predmeta državama čije je pravosuđe bilo pripremno i voljno voditi sudski postupak, što je omogućilo efikasnije procesiranje, ali i manipulacije. Tako je januara 2005.g. pri Državnom sudu BiH uspostavljen Odjel za ratne zločine, sa domaćim i stranim sucima, koji je predodređen samo za najteže, osjetljive predmete, kojih je po izvještaju OSCE (Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju) od juna 1996 do kraja 2005. bilo 114, a odnose se na 184 počinioca težih zločina. Mnoge, manje osjetljive predmete, procesirali su sudovi u entitetima - okružni sudovi RS, kantonalni sudovi Federacije BiH i Sud Brčko distrikta. Prema odluci Vijeća sigurnosti UN iz decembra 2010-te, nakon isteka mandata Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, preostale nezavršene predmete preuzeće novo sudsko tijelo, tako da nijedan veći zločin i njegovi počinioci neće ostati zaboravljeni, uključujući Mladića i Hadžića.


Istina o ratnim događajima u BiH je samo jedna

Mada se preko 50% počinilaca zločina već infiltriralo u istočna i zapadna društva, što po usmjerenju, što po ličnom nahođenju, još uvijek je veliki broj njih u zemlji, grupisan oko svojih javnih ili tajnih organizacija, i prikriven u nekom mirnom dobrom komšiluku. Njihov broj se procjenjuje na preko desetinu hiljada. Njihova sigurnost sada je ozbiljno dovedena u pitanje. Ozbiljno su uznemireni i oni, koji su u svijet ispraćeni sa lažnim identitetom, uz blagoslov Republike Srpske ili Srbije i njihovom finansijskom potporom. Otkrivanje Veselina Vlahovića Batka u Španiji prošle godine, kao i sve veći broj drugih slučajeva širom svijeta, jasno pokazuju da za njih više nigdje nema mirnog i sigurnog mjesta. Za proces pomirenja u BiH i vladavinu prava, od presudnog značaja je kažnjavanje svih počinilaca ratnih zločina. "Istina o ratnim događajima u BiH je samo jedna, ona se utvrđuje, dokazuje i bit će dokazana pred domaćim ili međunarodnim sudovima" izjavila je svojevremeno g-đa Nerma Jelačić, predstavnica Balkanske istraživačke grupe.

Suviše dugo se vjerovalo i očekivalo da će međunarodne pravne institucije efikasno sankcionisati zločine i osuditi najodgovornije; suviše dugo su domaći sudovi bili pod pritiscima i udarima, koji još imaju za cilj pomjeriti ih s puta pravde. Za dalje odlaganje i čekanje nema više ni prostora ni vremena ; nema ga ni za sudske organe, a nema ni za Dodika, ni za one koji se iza njegova režima skrivaju. Uzaludan je njihov novi pokušaj da se od vlastite odgovornosti odbrane novim isturanjem masa, novim "događanjem naroda". Krivica za počinjeno bila je evidentna prije najavljenog referenduma, a ostaće i nakon referendumskog izjašnjavanja, ako do njega dođe.

Cijena zločina se mora platiti

Svi narodi BiH, a posebno vlastodršci i narod Republike Srpske, moraju shvatiti da zločini ne mogu ostati nekažnjeni, da se cijena zločina mora platiti. "Heroji zločina i genocida" Milošević, Mladić, Karadžić, Hadžić, Šešelj, Plavšićka, Krajišnik... postaju teška mora, moralno nasljeđe ovim i budućim generacijama, kao prašina i prljavština, koja se ne može ni očistiti ni oprati, već mora nositi u tijelu, na duši i savjesti, kao teško breme dubokih zabluda, sa kojima se ne može ni u vlastito dvorište, a kamoli u Evropu ili svijet. Prikrivanje i zaštita zločina i zločinaca samo poskupljuje cijenu zločina za narod i njegovu budućnost, za ove i buduće generacije.
03.05.2011.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 03.05.2011. - Last modified: 14.08.2015.