ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore
 

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
UREDNIK:
Salih ČAVKIĆ


IMAJU OTETI JOŠ SAMO GRUNTOVNICU

Bećirević Zijad


NOVI KATASTAR REPUBLIKE SRPSKE JE NASTAVAK OTIMAČINE BOŠNJAČKE IMOVINE

Bećirević ZijadPljačka stoljeća Bošnjačke imovine u Bosni i Hercegovini ulazi u završnu fazu. Oteli su 49% bosanske zemlje sa svim privrednim objektima i društvenom infrastrukturom, omeđili je granicama koje bi entitetska obilježja trebali uskoro zamjeniti državnim, ukinuli sve što je stoljećima živjelo s prefiksom "bosanski", ustrojili po svojoj volji novu katastarsku evidenciju, protjerali skoro polovinu najkreativnije bošnjačke baze iz vremena devedesetih i nastavili dosljednu etničku pretvorbu, koju kane ozvaničiti popisom. Ostaje im još samo da u nastavku pojačane diplomatske aktivnosti ubijede austrijsku krunu da im podari b-h gruntovnicu, ili će i nju u povoljnom trenutku oteti, kao sve do sada. I sve se to dogodilo i događa pred očima čitava svijeta, u aranžmanu Evropske unije i SAD. Uticajnim članicama EU dao da ne smeta Dejtonsko ustrojstvo, a SAD su previše sujetne i zauzete da bi ga stornirali ili se upuštali u promjene. Rješavanje takvih pitanja biće u prioritetu za predstavništva RS koja se upravo otvaraju u Beču i Washingtonu. U post-okupacionom periodu dugom preko petnaest godina vlasti RS-e ustrojile su sve institucije svoje genocidne vlasti, uspostavile osnove vlastite diplomatije, donijele sve potrebne zakone, odvojile od BiH države sve što se moglo odvojiti i navikli svijet i većinu nas da ih zovemo Republika Srpska. Kao da je to zaista Republika, i kao da je to zaista samostalna država. Bosna i Bošnjaci ostaju totalno razbaštiniti. Srbija i preko nje Rusija, a pomalo i Kina, ulaziće sve slobodnije u bosanske gradove i mahale Republike Srpske, i ne samo Republike Srpske, a Bošnjacima i Hrvatima je ostavljeno da se uz stalno prisustvo i posredstvo Zapada pogađaju o onih preostalih 51% bosanske zemlje, u kojoj će srpski okupator već sutra ponovno zatražiti svoj nasljedni dio. Po toj hronologiji nakaradni Dejtonski projekat, sa aneksima zakona RS o državnoj imovini i sada o katastru RS dobiva i formalnu-zakonsku podlogu za uknjižbu 49% državnog teritorija BiH u entitetsko vlasništvo RS. Predsjednik RS M. Dodik već sada samouvjereno tvrdi da sva imovina države BiH na području RS pripada tom entitetu, ali za svaki slučaj preventivno prijeti Ustavnom sudu BiH da pazi kako će odlučiti o tom pitanju. Mada sva ta procedura, zasnovana na genocidu, vodi ozakonjenu etničkog čišćenja i genocida, genocidni entitet uz podršku svoje i strane diplomatije ubrzano i neometano priprema sve potrebne komponente za referendumsko izdvajanje. Pri tome nas svi oko nas udaviše svojim garancijama za suverenitet i teritorijalni integritet BiH države, kao da opstanak naše jedine samo od njih ovisi.

Manevar s promjenom katastarsko-gruntovne evidencije započet je mnogo vremena prije, kao operativni dio plana za stvaranje Velike Srbije, i traje duže od jednog stoljeća. Najmasovnija pljačka bošnjačke imovine izvršena je odmah po nastanku Kraljevine SHS. Izdavanjem kraljevskog proglasa na Krfu i Prethodnih odredbi za pripremu agrarne reforme od 2. februara 1919. muslimanskim zemljoposjednicima je oteto 755.233 ha zemlje, koja je bila pod tzv. kmetskim selištima (trećinarstvo), a naknadnim beglučkim uredbama i zakonima opljačkano je još 419.767 ha zemlje koja je bila pod tzv. beglucima (napoličarstvo), pa je 1,175.000 ha zemlje do tada u vlasništvu muslimanskih posjednika prešlo u ruke srpskih kmetova i beglučara. Opljačkana površina zemlje činila je 33,0% ukupne površine BiH, odnosno 38,8% poljoprivrednog zemljišta (od čega 52,8% obradivog, 7,8% šumskog). Porijeklo vlasništva otete zemlje za većinu gradova i područja BiH može se i danas dokumentovano utvrditi iz gruntovnih knjiga, koje su vođene u opštinskim sudovima (sudskoj gruntovnici), a ustanovljene su prilikom osnivanja sudova. Preko tih knjiga se mogao utvrditi i pratiti red potomstva (nasljedni red), kreditna zaduženja i drugi važni podaci o promjeni vlasništva i nasljeđu.

Bespoštedna pljačka i otimačina nastavljeni su i u Titovoj Jugoslaviji. Počelo se samovoljnim oduzimanjem posjeda i uzurpacijom, pa nastavljeno eksproprijacijom, agrarnom reformom i nacionalizacijom. Eksproprijacijom i nacionalizacijom oduzet je "višak" zemljišta od ranijih posjednika, a na otetim površinama formirane su seljačke radne zadruge i kasnije poljoprivredna dobra ili podignuta naselja. Veliki broj Bošnjaka-Muslimana, naročito u gradovima i urbanim centrima, do devedesetih godina prošlog vijeka nije uspio sačuvati ništa osim okućnice, jer im je sve drugo "u opštem interesu socijalističkog društva" izuzeto za opšti interes društva. O kojoj se površini radi, neće se nikad doznati, jer su katastarske knjige mijenjane i falsifikovane. U tim procesima posebno su teško stradale vakufske organizacije i Islamska zajednica u cjelini. Nakon drugog svjetskog rata i poratnih reformi Islamska zajednica i njena vakufska organizacija svedena je na prosjački štap. Zakonom o nacionalizaciji iz 1945. oduzeti su im svi poslovni objekti, agrarnom reformom 1946/47 oduzeta sva zemlja iznad 3 hektara (30 dunuma), a Zakonom o nacionalizaciji iz 1948. oduzeti svi stambeni objekti, dakle sve poslovne i stambene zgrade, zemljišta, osim okućnice uz džamije i nekolicine starih neupotrebljivih objekata. U nastojanju da se gruntovno stanje prikrije, izmjeni i falsifikuje preduzimane su i druge razne mjere, od kojih posebno efikasno izmjena katastarskog operata (iznova formiranog 1955, dopunjenog i izmijenjenog avio-snimanjem 1964, te u nekim dijelovima BiH iznova 1983.godine). Uz izmjenu katastarskog operata vršen je prepis katastarskih knjiga (jer su " ko biva" dugom upotrebom pocjepane), a te poslove su u opštinama vodili odabrani timovi.

O pljački Bosne i Bošnjaka od 1990 do 1995, pa i poslije do današnjih dana, već su ispisane na stotine knjiga, na hiljade stranica. Prisvojen je i opljačkan najveći dio privatne, državne i društvene imovine. Republika Srpska je već u prvim godinama agresije na BiH ( April 1993) donijela Zakon o prenosu sredstava iz društvene u državnu svojinu, po kom su sva društvena sredstva na teritoriju RS postala državna svojina Republike Srpske i kao takva upisana u gruntovnu/katastarsku evidenciju kao svojina RS.
Sve to Republici Srpskoj omogućio je nakaradni Dejtonski sporazum, koji međunarodna zajednica slijepo podržava i uporno izbjegava suočiti se s činjenicom, da podržavanje Dejtona znači ni manje ni više od podržavanja zločina i genocida koji je RS počinila. Ohrabrene pasivnošću ili šutnjom međunarodne zajednice i bezopasnom gunđanjem medija i struktura BiH države, vlasti RS rade sve što im je volja. Ovih dana Narodna skupština RS je, i pored i upozorenja i zabrana, usvojila je Zakon o premjeru i katastru, a samo desetinu dana ranije Republici Srpskoj, kao državi u državi, Svjetska poštanska unija dodijelila je međunarodni poštanski kod.

I ovaj slučaj nas sili da se ponovno upitamo "Šta radi međunarodna zajednica u BiH, koja je njena stvarna uloga? Da usklađuje odnose, usmjerava procese i pomaže oporavak, ili ispunjava volju srpskih separatista, agresora i okupatora, i služi im kao pokriće za sve ono što su do sada uradili i šta misle uraditi. Svi dosadašnji bilansi potvrđuju njenu izdajničku ulogu, jer nije ni u čemu opravdala očekivanja oštećenih.

Koliko puta će evropski/ međunarodni predstavnici upućivati svoje primjedbe i stavljati zabrane, a separatisti RS predvođeni Dodikom raditi što im je volja. Da ne idemo suviše unazad, prisjetimo se (samo po pitanju imovine) da je u prošloj godini, 6. jula 2010-te, Narodna skupština RS razmatrala nacrt Zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriju RS (čitaj: okupiranom teritoriju BiH, Op.B.Z.), iako je ta imovina bila pod zabranom raspolaganja još od marta 2005. godine, a Vijeće za implementaciju mira i OHR apelirali na vlasti RS da ne preduzimaju jednostrane radnje po pitanju državne i vojne imovine. Bošnjaci su na to negodovali, kao i u sijaset drugih stvari, pa se ušutjeli.
I to se najčešće događala u vrijeme kada je politička situacija u svijetu usmjeravala pažnju svih na drugu stranu. U ovoj godini ponavlja se potpuno isti scenarij, prvo u vrijeme najoštrijih sukoba u Egiptu, a potom sada u Libiji. Ponovno, ovih dana, 22. februara 2011. Narodna skupština RS razmatrala je i usvojila Zakon o katastru, iako su vlasti RS prethodno upozorene od strane OHR i Vijeća za implementaciju mira (PIC) da to ne mogu činiti, jer je Odlukom visokog predstavnika g. Valentina Inzka od 5. januara 2011.godine suspendovan Zakon RS o statusu državne imovine i zabranjene sve promjene prava vlasništva nad državnom imovinom, do konačne odluke Ustavnog suda BiH. Takve mjere predstavnika EU dobile su punu podršku SAD i EU. A samo desetak dana ranije, u sjeni kriznih događanja u Egiptu, iz RS je otposlan paket ( kao probni balon) na više adresa sa ucrtanim entitetskim granicama kao državnim, što otvoreno vodi potpunoj razgradnji BiH države.

Sve ovo praćeno je još jednim neshvatljivim apsurdom. Vlasti RS, naviknute na pljačku i otimačinu, nastavljaju etničko čišćenje Bošnjaka, koristeći se Zakonom o oporezivanju nekretnina, koji se trebao primjeniti 1.januara 2010, ali je prolongiran, jer se nisu stvorili uslovi za primjenu. Novi rok za prijavu nepokretnosti po tom zakonu je 31.mart 2011.g.
a onima koji ne izvrše prijavu prijeti se visokom globom. Neka globe kad im se dopušta.
Za pune dvije godine, od kada u RS mašu sa ovim zakonom, podneseno je svega 35% prijava. A sve te nepokretnosti su već ranije evidentirane u gruntovnom i katastarskom operatu, ali će vlasti RS preko novih prijava steći dodatne prihode, stvoriti novu gruntovno-katastarsku evidenciju "države" RS i prisiliti prognane da u bescijenje prodaju svoju imovinu, jer će im sistemom oporezivanja po tržišnoj vrijednosti "oporezivanjem od oka" postati preskupa za održavanje. Tu istu imovinu, sa koje su protjerali stvarne vlasnike, okupatorske vlasti uživale su bez ikakve naknade od prvih dana okupacije. Mnoge od tih kapitalnih dobara uživaju i danas.

Iz svega toga se može vidjeti da Republika Srpska koristi sva sredstva i čini sve da se dokopa nepokretnosti, formira i objedini gruntovno-katastarsku strukturu i na njoj uspostavi svoje punopravno "državno" vlasništvo. Novi katastar RS je samo novi scenarij za progon Bošnjaka i nastavak otimačine Bošnjačke imovine. Pri tome vlasti RS potpuno ignorišu činjenicu da je državna imovina države BiH isključivo vlasništvo države i ne može biti ni katastarsko ni gruntovno vlasništvo entiteta, kantona ili nižih teritorijalnih jedinica (osim što im se može dati na korištenje). Prenosom imovine na entitete otimačina državne imovine države BiH bila bi okončana, što bi omogućilo entitetima da steknu status "države nad državom".

Agresija na državu BiH iz Republike Srpske se i dalje nastavlja nesmanjenim intenzitetom, samo drugačijim sredstvima i u drugoj formi. Proizvod takvih dejstava je blokada b-h vlasti, koja traje od oktobarskih izbora. I dok se svi bave obnovom vlasti, Republika srpska radi svoj dobro odabran posao. Ako genocid može zamjeniti dukate, neka im se onda sve rade pozlati!!!26.02.2011.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 26.02.2011. - Last modified: 14.08.2015.