ORBUS Belgium

TOP
Glas Diaspore

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUrednik:
Salih ČAVKIĆ
DR. KIJANA SEFEROVIĆ OTVORILA LIJEČNIČKU ORDINACIJU U ČIKAGU Kijana Seferović, MD


- DR. KIJANA SEFEROVIĆ OTVORILA LIJEČNIČKU ORDINACIJU U ČIKAGU I PRUŽA GRAĐANIMA ZDRAVSTVENE USLUGE PO NAJVIŠIM MEDICINSKIM STANDARDIMA
- BRILJANTNE OBRAZOVNE REZULTATE, STEČENE NA MEDICINSKIM LIJEČNIČKOJ ORDINACIJI KOLEDŽIMA BIVŠE JUGOSLAVIJE, NJEMAČKE I AMERIKE DR. KIJANA SEFEROVIĆ JOŠ USPJEŠNIJE IMPLEMENTIRA U SVOJOJ LIJEČNIČKOJ PRAKSI
- MLAĐI PACIJENTI PREPOZNAJU U KIJANI "BRIŽNOG RODITELJA'' A STARIJI PAŽNJU “VLASTITOG DJETETA"

Bosanci Čikaga i okoline, kao i drugi njihovi sugrađani, mogu biti sretni jer su nekoliko mjeseci ranije - na broju 5106 N. Linkoln Ave, u dijelu Čikaga poznatog po brojnim bosanskim poslovnim prostorima, dobili liječničku ordinaciju pod nazivom Lincoln Medical Center sa poželjnim operativnim timom na čelu sa specijalistom interne medicine Dr. Kijanom Seferović, MD. To je jedna od najbolje i najsavremenije opremljenih zdravstvenih ambulanti Čikaga, koja će pored usluga interne medicine nuditi i usluge tradicionalne kineske medicine i akupunkturu. Kijana i Kamir Seferović, osnivači i vlasnici ove zdravstvene institucije, vjeruju da će pružanjem zdravstvenih usluga građanima znatno poboljšati preventivu, očuvanje i zaštitu zdravlja građana, naročito mlađe populacije i žena. Devetnaest godina liječničke prakse Dr. Kijane Seferović na području Bosne i Hercegovine, Njemačke i Sjedinjenih država je uvjerljiv razlog koji će u ovu ordinaciju svakim danom dovesti sve veći broj novih pacijenata i visokim nivoom usluga potvrditi njihova očekivanja. Kijanina ordinacija prihvata i pokriva sve veće planove zdravstvenog osiguranja, uključujući Blue Cross Blue Shield PPO i HMO, Wel Care, United Health Care, Aetna, Cigna, Humana i ostale.

Posebnu podobnost za doseljenike s područja Evrope predstavlja mogućnost komuniciranja s liječničkim osobljem na slovenskim jezicima (bosanski, hrvatski, srpski), njemačkom i naravno engleskom jeziku. To je istovremeno značajna podobnost i privilegija za starije generacije Bosanaca, koji svoje zdravstvene probleme mogu lično izložiti, predstaviti i liječničku pomoć zatražiti na svom jeziku i istovremeno računati na puno razumjevanje, podršku, uz komplementarnu liječničku pomoć i skrb. Ono što je posebno važno istaknuti, svaki mlađi pacijent će u Dr. Kijani Seferović prepoznati "svoga roditelja", koji ga brižno prima, liječi i savjetuje, a svaki stariji "svoje rođeno dijete" koje ga zaštitnički prihvata, pazi i njeguje.

Prilikom otvaranja ambulante, sredinom prošle godine, Seferovići su pripremili prikladan prijem, kojem su prisustvovali predstavnici BACA, koordinacije KBSA, kolege i saradnici- liječnici, te veliki broj Dubičana, Prijedorčana, Kozarčani, Banjalučana i komšija iz susjedstva. Svi oni su bili duboko impresionirani neposrednošću domaćina,  ambijentom, visokim prostornim gabaritima i opremljenošću, što dijelom ilustruju i ovi snimci.
 

http://www.chicagoraja.net/resources/379065-R1-016-6A_008.jpg http://www.chicagoraja.net/resources/_wsb_143x108_379065-R1-010-3A_005.jpg
Snimci sa otvorenja ordinacije, juli 2008.


Porodica Seferović (koju u užoj formi sačinjavaju suprug Kamir, sin Vernes, bliznakinje Alma i Kanita, te Kijanini roditelji- otac Uzeir i majka Nafija ) doselila je u Čikago 1998. godine, nakon pet godina ratnog progonstva provedenih u Njemačkoj.
U vrijeme izbijanja ratnih sukoba u BiH Kijana je bila jedan od veoma cijenjenih ljekara Dubičkog doma zdravlja, ali je zbog etničke pripadnosti otpuštena s posla. Medicinu je završila na beogradskom Medicinskom fakultetu skoro čistom desetkom i bila jedan najboljih beogradskih studenata medicine. Kijana se u Njemačkoj nije prepustila stihiji vremena, već je ponovno nostrificira diplomu i ponovno stekla pravo da radi kao ljekar. Po zaključenju Dejtonskog mira Seferovići su morali napustiti Njemačku i doselili se u Čikago, gdje je doktorica Kijana morala ponovno položiti sve zahtjevane ispite i po treći put (sa najvišim procentom uspješnosti 96%) postati ljekar, a potom specijalista interne medicine.

U historiji Bosanske Dubice, grada u kojem je Kijana rođena, odrasla, udala se, stekla prvo dijete i prvo radno iskustvo, u poglavlju "Zapaženi Dubičani" historičar je o Kijani zabilježio sljedeće:
" Seferović Kijana je tri puta postala ljekar i potvrdila svoje najviše stručne vrijednosti: na beogradskom univerzitetu, gdje je bila jedan od najboljih dubičkih studenata svih vremena, u Njemačkoj-Kelnu i Sjedinjenim državama-Čikagu, gdje sada živi i radi kao ljekar specijalista interne medicine".
Kroz višegodišnje vrijeme svoje čikaške liječničke prakse, u timu poznatih čikaških ljekara dr. Mensura Šunje, dr. Smaje Osmanovića PhD i drugih, Dr. Kijana Seferović, je obnovila svoje liječničko iskustvo obogaćeno dodatnim obrazovanjem i stekla sve uslove i pretpostavke za samostalno obavljanje liječničke prakse.
"Odlučiti se na takav korak nije bilo jednostavno" priča Kijana. "Pored svih stručnih predispozicija, uz sticanje neophodne dodatne naobrazbe, trebalo je dobiti finansijsku podršku od nekoliko banaka i preuzeti na sebe i familiju veliki finansijski rizik. Uz to je trebalo izučiti sistemska rješenja, naći adekvatnu lokaciju i izvršiti brojne pripreme. Sve to ne bi mogla bez ogromne podrške moga supruga Kamira, njegovog brata Namke, mojih roditelja, ljekara-saradnika i strpljenja i razumjevanja moje djece".
 


Na zadovoljstvo pacijenta

Emin009.jpg
Iskusno osoblje
C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Emin010.jpg
Prvi pacijent na novoj lokaciji


C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\hodnik u prvom dijelu 1.jpgU jednoj od emisija čikaške "Naše Realnosti", koja govori o stručnim kvalitetima, hrabrosti i entuzijazmu Dr. Kijane Seferović, posebno se potencira značaj ovakve zdravstvene institucije za populaciju s područja bivše Jugoslavije, ali i iz drugih evropskih država, koja će im omogućiti od sredine ljeta i alternativnu medicinu - liječenje kineskim biljem i akupunkturom. Neki pacijenti prevaljuju udaljenost od više desetina milja da bi mogli komunicirati na svom jeziku i dobiti adekvatnu liječničku terapiju. A to je samo jedan od razloga što su mnogi stanovnici Čikaga, posebno doseljenici, odmah po otvaranju ove ordinacije promjenili liječnika i u Dr. Kijani Seferović našli svog odabranog ljekara, a u njenoj ordinaciji vrhunsku uslugu i potpunu satisfakciju. Odmah po početku rada Dr. Kijane kao interniste Banjalučanka Mirsada Šerić je prešla s kompletnom svojom  porodicom. Njen muž Edo, jedan od prvih Kijaninih pacijenata, koji je godinama imao probleme u leđima, primio ranije brojne injekcije i ljekove, potpuno se oporavio već nakon prve Kijanine terapije i sada se osjeća potpuno zdrav i sposoban za svaki posao. A ovo je samo jedna od pohvala koje Kijanini pacijenti sve češće upućuju, potvrđujući vlastitim spoznajama već prepoznatljiv imidž.

Liječnička briga Dr.Kijane Seferović o njenim pacijentima počinje u njenoj ordinaciji, ali se u njoj ne završava. Po utvrđenom "skedjulu", nakon završenog posla ili u slobodne popodneve, doktorka obilazi svoje pacijente na odjelima (ako su u njih smješteni) u bolnicama Swedish, Thorek i Weiss.

Ljekari tipa Kijane Seferović su zdravim osobama pouzdanje i putokaz kako o zdravlju treba brinuti i čuvati ga pod istinskim nadzorom i u saradnji sa ljekarom koji uliva povjerenje, a bolesnim utjeha i nada u brzo ozdravljenje. Upravo zbog toga bivši pacijenti, prijatelji i znanci familije Seferović sve češće zovu iz svih dijelova svijeta i traže Kijanin cijenjen liječnički savjet.

I ovaj čikaški zdravstveni razvojni segment je novi dokaz izrastanja i stasanja bosanske i bošnjačke zajednice na tlu Amerike, koja sve energičnije i uspješnije stvara svoja kulturna, obrazovna, poslovna, a sada i zdravstvena jezgra, u kojima se mogu zadovoljiti različite životne potrebe.
Sigurno je da će u primjeru čikaške porodice Seferović mnogi od nas, koji razmišljamo o nekom tipu preduzetništva, naći putokaz, ohrabrenje i podsticaj. Seferovići su našli najbolji način kako spojiti korisno, svrsishodno i humano u jednom opusu, toliko potrebnom ljudskom društvu u svim vremenima njegova postojanja. Bez sumnje da je čikaško zdravstvo, kao i zdravstvo Sjedinjenih država, sa čikaškom ordinacijom Seferović dobilo jedan novi razvojni impuls, koji će se i dalje snažiti i potvrđivati, na opštu korist i dobrobit sviju nas.

 

C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\cekaona.jpg C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\hodnik u drugom dijelu.jpg C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\soba br 3.jpg


Informacije, liječnička uputstva i savjeti od Dr. Kijane Seferović i njenog tima mogu se dobiti na internet adresi kijanaseferovic@hotmail.com, pozivom na telefonski broj 773-907-8255 ili putem faksa 773-907-8296.

Piše: Zijad Bećirević09.02.2009.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu


OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be

Page Construction: 09.02.2009. - Last modified: 14.08.2015.