Meho Baraković
Autor: Meho Baraković

OPUS BARAK

BARAKOVIĆ_01
RAZDALJINA
TO IZBJEGLIČKO U MENI

BARAKOVIĆ_02
MINIJATURA ILI NASLUĆIVANJE SLIKE - NEPOSLANO PISMO

BARAKOVIĆ_03
ZELJA
PISMO ALIJI KEBU U MOSTAR

BARAKOVIĆ_04
MINIJATURA BROJ SEDAM - VISE NE BOLI TOLIKO

BARAKOVIĆ_05
NAKON PROČITANE ZBIRKE PJESAMA - MOSTAR

BARAKOVIĆ_06
MOŽDA PRVA LJUBAV

BARAKOVIĆ_07
SLOVO O MORU LJUBOMORNOM - TO ŠTO UBIJA
DNEVNIK U POLA OSAM

BARAKOVIĆ_08
JOŠ JEDNO JUTRO - FOTOGRAFIJA
VOJNIČKA BOJA SJEĆANJA

BARAKOVIĆ_09
ZAR I DOBROTA MOZE DA UMRE

BARAKOVIĆ_10
AZRA - NOKTI

BARAKOVIĆ_11
NI DANAS NE ZNAM VIŠE
SVE ZAVISI
ANGERED IZMEĐU NAS

BARAKOVIĆ_12
ONO STO TRAŽIŠ - DRUGOG DANA OKTOBRA - NIŠAN

BARAKOVIĆ_13
SMRT PJESNIKA - NEŠTO MISLIM

BARAKOVIĆ_14
NEKE SLIKE - JUTARNJI KAŠALJ - ZLA SREĆA
DECEMBARSKA ZAČUĐENOST

La langue française

BARAKOVIĆ_15
AMOUREUX, LES POÈMES D'AMOUR

BARAKOVIĆ_16
LES IMAGES CONSTANTES COMME DES MALADIES 01

BARAKOVIĆ_17
LES IMAGES CONSTANTES COMME DES MALADIES 02

BARAKOVIĆ_18
LES IMAGES CONSTANTES COMME DES MALADIES 03

BARAKOVIĆ_19
Göteborg ou qui aurait dit que c’était possible

PRINT PAGE

Bosniaque- Bosanski

Izložba karikatura Midhata Ajanovića

BITI ČOVJEK I BITI MOSTOPISAC

Knjiga životnih priča o Vakufu i Vakufljanima

Knjiga sazdana od sjećanja, ljubavi i emocija

Pedeset godina postojanja Kamernog teatra 55

Zapravo, šta su to Bosna, Sandžak i Kosovo

Uređuje: Salih Čavkić, Belgija

Zapisano da bi se
 otrglo od zaborava


ORBUS Startpage