ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA
ACTUA HOME PAGE

 POKRET ZA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU;

Glasnik Nacionalnog kongresa Republike BiH - br. 947 i 946
4. mart 2017.SADRŽAJ (Br. 947)

1. JEDNI ROVARE PROTIV REVIZIJE, DRUGI POMAŽU IZGRADNJU SRBIJANSKOG "ORIJENT EKSPRESA" PREMA ZAPADU

1.1 REVIZIJA: PODVALE MEDIJA I ODLIČNA ODBRANA IZETBEGOVIĆA

1.2 NAJNOVIJA IZDAJA BOSNE I HERCEGOVINE OD STRANE SDA, UZ BONUS ZA VELIKU SRBIJU - SRBIJANSKI ORIJENT EKSPRES

2. AMERIČKA PRESUDA PROTIV KARADŽIĆA ZA GENOCID ČEKA TUŽITELJE DA PODIGNU NOVČANE NADOKNADE

3. MUHAMED FILIPOVIĆ PONOVO GUDI ČETNIČKU PJESMARICU

4. RE: SVE JE POČELO SA UPADOM SRBIJE U PLATNI SISTEM JUGOSLAVIJE

5. RE: ČAVKARICA, BOŠNJAČKA KRVAVA BAJKA

6. BOSANSKI KONGRES PIŠE DAVID-u SCHAFFER-u (ČLANU BOSANSKOG PRAVNIČKOG TIMA NA INTERNACIONALNOM SUDU PRAVDE)
 


Ovaj Online Glasnik Bosanskog kongresa ide na 65,904 ispravnih adresa u svijetu i BiH.

1. JEDNI ROVARE PROTIV REVIZIJE, DRUGI POMAŽU IZGRADNJU SRBIJANSKOG "ORIJENT EKSPRESA" PREMA ZAPADU

Piše: Muhamed Borogovac

1.1 REVIZIJA: PODVALE MEDIJA I ODLIČNA ODBRANA IZETBEGOVIĆA

Izvještavanje o Reviziji presude Internacionalnog suda pravde iz 2007 od strane BiH medija se slobodno može nazvati pristrasnim u korist Srba. Na primjer, Dušanka Jurišić u svoju emisiju o Reviziji dovodi nevjerovatno glupavog Hasana Nuhanovića, i malo pametnijeg Mirsada Tokaču, da brane opravdanost zahtjeva za Revizijom, dok sa druge strane dovodi veoma sposobnog Mladena Ivanića i jednog Amerikanca, tobože neutralnog, ali u stvari pod srpskim uticajem.

Glupavi Nuhanović se zgražava na pomisao da bi Tužba trebala da ima neke političke posljedice. Ma jok, samo su pare važne za njega: "Važno je da i države iz regiona plate oštete žrtvama, kao i Holandija." - kaže on.

Kao da se ubijeno dijete, ubijeni muž, silovana žena može isplatiti Eurima, i kvit? Kako njemu objasniti da je osnovni princip u svijetu dostizanja pravde DA SE ZLOČINCU ONEMOGUĆI DA DOSTIGNE CILJ ZBOG KOJEGA JE POČINIO ZLOČINE. To znači samo jedno: Naša borba za pravdu se svodi na borbu za ukidanje Republike srpske, jer je zbog stvaranja Republike srpske počinjen je genocid. Tačka! Sve drugo je nepravda, Amerikanci kažu "pobačaj pravde" (miscarriage of justice). U borbi za pravdu, pare su samo utješna nagrada.

I kada god su Nuhanović i (rjeđe) Tokača lupali, Mladen Ivanić ih je puštao da pričaju, ali čim bi slučajno naboli neke ispravne argumente Mladen Ivanić ih je prekidao, i tako se baš ništa pametno u korist Revizije nije moglo čuti.

Slično i Oslobođenje rovari protiv Revizije. Oni daju prostor protivnicima Revizije, npr. Emiru Suljagiću, koji zbog svoje lične političke ambicije neosnovano napada na Bakira Izetbegovića i onda kada Izetbegović ponešto ispravno uradi, kao što je ova Revizija. (Ovdje pretpostavljamo da su Izetbegovićeve namjere sa revizijom časne - do sada je ispravno postupao.)

Emir Suljagić potpuno neosnovano, bez ikakvih argumenata tvrdi da je Softićeva nominacija neispravna, i time se zbog svoje lične ambicije prebacuje na stranu Republike Srpske.

Suljagić kaže: "Eto zbog revizije sada BiH ima tri adrese." Međutim, potpuno je nebitno što je Sud pravde poslao tri pisma, ako to pravna procedura zahtijeva. Sud ima pravo pozvati i pojedinačne svjedoke, zašto bi to moralo biti predsjedništvo u komadu. To je čak i dobro što je sud poslao na tri adrese, jer to znači da je sud pristao da i bez jedinstvene odluke trenutnog Predsjedništva pogleda u legalitet Softićeve punomoći.

Inače, Softićeva punomoć se čini potpuno ispravnom. Izetbegović je to lijepo objasnio u svome pismu Sudu, parafraziram: "Po principu kontinuiteta, jedno pravno stanje vrijedi dok god se na legalan način ne promjeni. A predsjedništvo BiH je u oktobru 2002. godine donijelo odluku o neimenovanju Softića i ta odluka nikada nije promjenjena." Ovim je Izetbegović pokazao da je veoma kompetentan čovjek za posao kojega obavlja, neka nam niko ne priča kako Izetbegović nije kompetentan, ako ponovo počne "griješiti" u korist Republike srpske.1.2 NAJNOVIJA IZDAJA BOSNE I HERCEGOVINE OD STRANE SDA, UZ BONUS ZA VELIKU SRBIJU - SRBIJANSKI ORIJENT EKSPRES

Ono što nas najviše zabrinjava je sljedeća vijest, citiramo:

Premijerka Republike Srpske (RS) Željka Cvijanović potvrdila je danas da će 9. marta u Banjoj Luci biti održana zajednička sjednica vlada RS-a i Federacije BiH.

Cvijanović je istakla da će na dnevnom redu biti nekoliko tačaka, a uvjerena je da će usvojiti čitav niz dobrih mjera i zaključaka.

"Želimo da se bavimo i pitanjem izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, te usklađivanjem naših propisa. S kolegom Fadilom Novalićem hoću da razgovaramo šta mi kao entiteti možemo da realizujemo kao zajedničke projekte koji bi trebalo da doprinesu povećanju privredne aktivnosti i veće zaposlenosti. Mislim da to jeste naš zadatak", naglasila je.

Ne vjeruje da će se na ovoj zajedničkoj sjednici baviti pitanjem akciza, a RS očekuje da se već definisan stav o tom pitanju izvrši.

- Kraj citata

Znači, SDA pristaje da se u BiH odlučuje pregovorima Federacije sa RS, kao da se radi o dvije nezavisne države, kao da ne postoji daytonski ustavni okvir donošenja odluka u BH. Ovo je najveća izdaja BiH do sada, ovim je čak i daytonski Ustav napušten. Najgore je to što nam se ta izdaja države tiho, lukavo servira dok je narod okupiran borbom za Reviziju?! Šta to treba da znači? Kakva je uloga Bakira Izetbegovića u tome?

I ne samo da je to izdaja daytonskog Ustava BiH, nego je to i izdaja samih interesa Federacije. Naime, kakav je interes Federacije da gradi put Beograd - Sarajevo, kada će taj put ici samo od Kozije ćuprije do Bembaše kroz Federaciju, tj. samo dotaći Federaciju. Ko iz Sarajeva putuje u Beograd? Oni koji su imali veze sa Beogradom su još 1991 napustili Sarajevo i prešli u Istočno Sarajevo, tj. na Pale. Zašto bi Federacija pomagala gradnju ključnog auto puta buduće velike Srbije?! Normalni, državotvorni narodi miniraju mostove i puteve na granici sa koje im dolazi opasnost agresije, a mi eto hoćemo sa Srbijom da gradimo autoput za srbijanski "prodor na zapad". Autoput Sarajevo - Beograd ima istu funkciju za veliku Srbiju kao i nekadašnji "Orijent Eksperes" za evropske kolonijalne sile. Sjetimo se "Orijent esperes" ja imao za cilj da prokrči put za budući "prodor na istok".

Još bih razumio da se ugovara izgradnja autoputa Sarajevo-Banja Luka, ali svako sudjelovanje Bosne i Hercegovine u izgradnji auto-puta Sarajevo - Beograd je u stvari pomaganje velikosrpskom projektu da porobi Bosnu, i ništa više.
2. AMERIČKA PRESUDA PROTIV KARADŽIĆA ZA GENOCID ČEKA TUŽITELJE DA PODIGNU NOVČANE NADOKNADE

Piše: Muradif Pajt, Boston MA

U Sudu SAD-a za Okrug Južni district NY, je Feb. 11, 1993 , pokrenut sudski postupak po osnovi UNIVERZALNE SUDSKE JURISDIKCIJE poznatu pod nazivom JANE DOE v. RADOVANA KARADŽIĆA, No. 93-Civ-0878 (PKL) (S.D.N.Y. )
Tužba Doe v. Karadžić, je sadržavala optužbe za: genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, pogubljenja po kratkom postupku, mućenja, okrutno nehumano i ponižavajuće postupanje, bespravno uzrokovanje smrti, napade i premlaćivanja, silovanja i muškaraca i žena i namjerno nanošenje duševnih boli. Tužba je bila fokusirana i tražila odštete za žrtve rata nad ženama i muškarcima počinjenim tokom ratnih dešavanja na teritoriji cijele BiH.
Advokati koji su tokom cijeloga procesa zastupali Radovana Karadžića su bili Ramsey Clark i Lawrence W. Schilling

Oct. 13, 1995, United States Court of Appeals, Second Circuit, je presudio da je Karadžić odgovoran za genocide, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti , u svojstvu fizičke osobe, a za sva ostala nedjela u kapacitetu službene osobe kao državni službenik (as a state actor)- vojni i politički lider. Zločine za koje je presuđen počinjeni su na cijeloj teritoriji BiH.

OVDJE VRIJEDI NAPOMENUTI DA NIKO NE ZABORAVI SLJEDEĆE:

Barbara Harff i Ted Gurr definiraju genocid – međunarodni zločin – kao promociju i izvršenje politike od strane države ili njenih organa koja rezultira smrću supstancijalnog dijela grupe, pri čemu se žrtve definiraju prvenstveno preko njihovih zajedničkih karakteristika, poput nacionalne, etničke, rasne ili vjerske pripadnosti.

Moralnu odgovornost za krivično djelo genocida, čak i kada je on učinjen po naređenju, snose narodi na čijoj teritoriji ili u čije ime je genocid izvršen.

– Decembar /17/1997 73 (Upućeno putem Advokata Ramsey Clarka) Odgovor Radovana Karadžića kojim je on sud obavijestio da se otkazuje daljnjega sudjelovanja u procesu, odnosno svjesno se odrekao odbrane –drugim riječima u pisanoj formi priznao sve optužbe.

– 6/14/2000 je sud odobrio zahtjev podnosilaca tužbe za donošenje presude po osnovi propuštanja, budući da se Karadžić odbio braniti od optužbi.

– 10/4/2000 -Porota ga proglasila krivim, a zahtijevani iznosi tužitelja usvojeni od strane porote. Porotna presuda je istoga momenta postala konačna – jer zakonski ne postoji pravo na žalbu.

Iznos presude je 4.9 milijardi dolara plus prije i post judgment kamate i advokatski troškovi. Dužnik je Republika Srpska. Suma danas iznosi oko 60 milijardi dolara plus advokatski troškovi koji mogu ići do dodatnih 150% toga iznosa.

U tački 24. presude stoji – citiram: „Ovaj Sud ostaje i dalje nadležan u vezi sa svim postupcima po ovoj tužbi, uključujući priznanje i izvršenje ove presude.“

KAKO DOĆI DO PRESUĐENE OŠTETE?

Molim sve osobe ili njihove nasljednike, koji su nosioci/vlasnici Pravosnažne i izvršne presude, Okružnoga Suda Sjedinjenih Američkih Država – za Južni Distrikt Države New York , koja se zove „ JANE DOE protiv RADOVANA KARADŽIĆA“ pod brojem 93 Civ 878 (PKL), donesene od strane porote - dana 05 oktobra 2000 godine, a žele da se i njihova presuda prizna i izvrši, da se jave BOSANSKOM KONGRESU.

Trebaju dostaviti sljedeće podatke, replicirajući na ovu poruku:

Tajni identitet iz presude - JANE ili JOHN DOE pa neki broj.

Ime i prezime

Broj telefona za kontaktiranje, Skaype podatke i e-mail adresu
3. MUHAMED FILIPOVIĆ PONOVO GUDI SRPSKU PJESMARICU

U intervjuu za Buku (srpski internet medij), Muhamed Filipović, komentarišući kritike koje dolaze iz Republike Srpske i srpskih političara koji tvrde da reviziju nije pokrenula država BiH i njene institucije, nego Bošnjaci ili neformalna grupa, Filipović je rekao da to jeste pitanje koje će morati biti dokazano da iza ove odluke o reviziji stoji BiH kao država.

"Ako je tužbu pokrenula država BiH, onda naravno da najviši organ te države treba da zauzme stav o tome i taj se stav treba poštovati u određenom smislu."

Ono što stvarno smeta Muhamedu Filipoviću je to da Bošnjaci nisu zaboravili genocid i da imaju potrebu da traže pravdu. On bi da se pomirimo bez dostignute pravde i vješto izjednačava žrtvu agresije i genocida za zločincima.

To je dobar znak. Projekat je računao na kratko pamćenje Bošnjaka, tj. da će Bošnjaci kao i poslije onoga rata za par godina zaboraviti na genocid kao da ga nikada nije bilo.

Izdajnici su izgubili svaki kredibilitet među Bošnjacima. Nemaju više niti rezervnih igrača. Sjetimo se kad padne SDA, dođe Lagumdžija, pa kad potroše Lagumdžiju, dođe Silajdžić, pa kada potroše Silajdžija, dovedu Tihića, i sve u krug. Sada, kada nekog potroše, onda ga popravljaju kao što se popravlja staro auto. Našminkaju ga sa “patriotizmom,” i ponovo prodaju narodu kao političku žvaku.

Puno puta su prefarbavali Muhameda Filipovića patriotskim farbama, da bi ga reciklirali za kljune nove izdaje, kao što je i Revizija tužbe za genocid, gdje ga kako vidimo ponovo, u očaju upotrijebiše.

V. S.
4. RE: SVE JE POČELO SA UPADOM SRBIJE U PLATNI SISTEM JUGOSLAVIJE

Citat iz Glasnika br. 945: "Rat u BiH je započeo otvorenom agresijom Srbije i Crne gore, tadašnje zajednice Savezne Republike Jugoslavije, još u novembru 1991. napadom na selo Ravne. Onda su, pod izgovorom o vojnim vježbama, ukopali svo teško oružje i oruđe po dominantnim kotama BH gradova, a radi rata u Hrvatskoj, digli rezervni sastav, dovodeći u tu vojsku, četničke dobrovoljce, koji su u toj vojsci, koja se nazivala JNA, ta srpska žgadija, nosila četnička obilježja. Onda su, iz kasarni u Sarajevu, ubijali civile, npr. djecu, koja su igrali košarku na obližnjem košarkaškom terenu. Onda su, dozvolili Arkanu, da sa svojim banditima dođe u Bijeljinu i napravi pokolj, a nakon tog pokolja, komandant garnizona, neki general JNA, od tog istog Arkana, a u pratnji Biljane Plavšić prima raport."

Taj general se zvao Savo Janković.

Ferid Kevrić, Project/Centre Manager
5. RE: ČAVKARICA, BOŠNJAČKA KRVAVA BAJKA

U Čavkaricu je bačeno 362 ljudi, žena i djece. To su uradili partizani, a ne četnici. Informaciju iz prve ruke mogli ste dobiti od Halida Čomića i Arifa Pervana, koji su bili u rukovodstvu partizanskog pokreta. Glavni komesar bio je Miro Popara, a komandant Petar Drapšin.

Oni su pobili i mnoge Srbe-"kulake". Ubili su i mog strica, trgovca u Bileći Savu Sakotića. Zbog ovih zločina oni su protjerani iz Hercegovina, a Mira su rođaci ubili u Nevesinju. Petar Drapšin je pobjegao u Slavoniju i osnovao 7 banijsku brigadu.

Hadžira je preživjela zahvaljujući čobanima koji su joj bacali hranu i vodu u jamu. Ovo vam pišem radi istine. Sa mnom u razredu na Divinu je bio Salko Pervan od 5- 8-og razreda.

Moje saučešće porodicama nastradalih.

Pozdrav.

Miodrag Sakotić
6. BOSANSKI KONGRES PIŠE DAVID-u SCHAFFER-u (ČLANU BOSANSKOG PRAVNIČKOG TIMA NA INTERNACIONALNOM SUDU PRAVDE)

Prevodilac: Sven Rustempašić

Prevod pisma sa Engleskog objavljenog u Internacionalnom Glasniku BK, No. 946


Boston, 2.3.2017.

Dragi profesore Schaffer,

Velika vam hvala što pomažete Bosanskom pravničkom timu.

Mi smo Bosanci i prijatelji Bosne. Mi sebe zovemo Bosanski kongres. Naša svrha je da obavještavamo javnost o važnim političkim događajima koji se tiče Bosne. Redovno šaljemo pismo (¨newsletter¨) na bosanskom jeziku na 65.000 e-mail adresa naših čitalaca u Bosni i dijaspori. Imamo i pismo na engleskom jeziku koje šaljemo na adrese 3.000 prijatelja Bosne, uključujući diplomate i akademce. Engleska verzija je rijeđe distribuirana; samo kada diskutiramo glavne događaje.

Pomno smo pratili napredak tužbe za genocid od samog početka za vrijeme rata. Kao što znate, Bosna je već izvojevala pobjedu presudom iz 2007. godine, da je Republika srpska počinila genocid u Srebrenici. S druge strane, Srbiji je presuđeno samo da nije spriječila genocid. Čak i tako, ova presuda je veoma vrijedna alatka u borbi protiv negiranja genocida i snažan je argument u korist pravedne i demokratične budućnosti Bosne; kao i protiv podjele Bosne u države kojima su etnički čiste teritorije stvorene genocidom.

Naravno, potpuno slažemo sa vašom namjerom po pitanju rezultata ovog procesa, kao što ste rekli za The New York Times, dana 24. februara 2017. godine. Očigledno je da su agresija i genocid u Bosni zamišljeni, planirani i izvršeni od strane Miloševićevog režima u Srbiji. Očigledno je da je njegova kampanja etničkog čišćenja – eufemizam kojeg su stvorili za genocid – počela 1992. godine i da se dogodila u mnogim oblastima Bosne i Hercegovine. Činjenica da se Internacionalni sud (ICJ) 2007. godine ograničio tako da ne prepozna cijelu i istinitu ulogu Srbije, predstavlja veliku nepravdu. Sagledali smo taj rezultat i shvatili da su faktori koji su do njega doveli neadekvatnost bosanskog pristupa, kojim se nije dostigao visoki standard dokaznog postupka na Internacionalnom sudu, kao i promašaji po pitanju dobivanja dokaza genocida korištenih na procesima na Tribunalu (ICTY). Međutim, kada se zna očigledna istina, kada se znaju vaše kvalifikacije, mi se nadamo da ćete biti uspješni u vašim ciljevima za reviziju.

Nudimo vam pomoć u bilo kojem pogledu koji je nama moguć. Kao što smo spomenuli, naša glavna misija je obavještavanje javnosti i u tu svrhu možemo prevesti na bosanski jezik i dijeliti vaše izjave ili neku drugu informaciju koju želite podijeliti sa našim bosanskim i internacionalnim čitaocima. Za početak, pozivamo vas da nam pošaljete izjavu koja se tiče apelacije Internacionalnom sudu. Dodatno, posjedujemo znanje o ratu i politici u Bosni i Srbiji i spremni smo da diskutiramo i odgovorimo na bilo koje pitanje koje nam postavite.

Konačno, događaji se odvijaju brzo i izazov vašem zahtjevu za reviziju je već načinjen. Konkretno, g. Mladen Ivanić, srpski član bosanskog Predsjedništva, poslao je pismo Internacionalnom sudu (ICJ) u kojem spominje da nije dao svoj pristanak da se nastavi s procesom, tvrdeći da je to potrebno prema Dejtonskom ustavu. Ali njegova tvrdnja je neutemeljena i ponavlja sličan neuspješan izazov iz 2002. godine. Jednostavno rečeno, ovaj zahtjev za reviziju je dio jednog te istog procesa koji je već bio ispravno odobren od stran bosanske vlade 1993. godine. Nastavljanje procesa ne treba dozvolu g. Ivanića, jer to (nastavljanje procesa – op. ed.) ne predstavlja promjenu. Ustvari, odustajanje od procesa bi bila promjena koja bi zahtijevala dozvolu (g. Ivanića i ostala dva člana Predsjedništva BiH – op. ed.), a koju g. Izetbegović nije dao.

Hvala i pozdrav,

Tarik Borogovac

Nacionalni kongres Republike Bosne i Hercegovine ?

                                                                                              ENGLISHThis Page is Published on March 5, 2017 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 05.03.2017 - Last modified:02.04.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE