ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore
 

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
MLADI BIH

RealPlayerPRVA KONFERENCIJA DIJASPORE BiH O EUROINTEGRACIJI BiH U EVROPSKOM PARLAMENTU

ZAHTJEV ZA POVRATAK USTAVA REPUBLIKE BiH


BiH dijaspora se predstavila kao odličan partner u razgovorima o pridruživanju BiH Evropskoj Uniji. Europarlamentarci su bili prijatno iznenađeni visokim nivoom, jedinstvenim nastupom i odgovornošću koja je bila iskazana tokom Konferencije. Jedinstveno je iskazana potreba daljeg dijaloga i uključivanja Dijaspore BiH kao konstruktivnog faktora u Eurointegracijski proces.U zgradi Evropskog Parlamenta u Briselu je 30-09-2010 u organizaciji Demokratskog bloka EU, te Mladi BiH, Platforme BiH i Nauka, krovnih organizacija BiH dijaspore iz Nizozemske, održana međunarodna konferencija o problemima sa kojim se susreće BiH koji joj stoje na putu Eurointegracije. Pozivu na konferenciju se odazvalo oko 150 delegata i gostiju iz desetak zemalja Evropske Unije i oko 20 gostiju iz drugih zemalja. Na konferenciji je uzeo aktivno učešće Visoki predstavnik UN i Specijalni predstavnik EU za BiH Valentin Inzko te nekoliko istaknutih Europarlamentaraca zaduženih za BiH i Jugoistočnu Evropu (Hannes Swoboda, Eduard Kukan i dr.). U ime Ministarstva za raseljena lica i izbjeglice BiH je prisustvovala zamjenica ministra Rusmira Tihić-Kadrić.

Pozdravnim govorom se Konferenciji obratio i predstavnik Dijaspore Zaim Pašić, predsjednik Svjetskog Saveza Dijaspore BiH. Na konferenciji su u velikom broju uzeli učešća predstavnici BiH organizacija.

Konferenciju je uspješno vodila Emine Bozkurt, nizozemski delegat u Demokratskom bloku Evropskog parlamenta, zadužena za Bosnu i Hercegovinu.

Poslije pozdravnog i uvodnog govora Emine Bozkurd je potpredsjednik Demokratskog bloka EP Hannes Swoboda pozdravio prisutne i obećao podršku Demokratskog bloka za ubrzanje Eurointegracije BiH. Napomenuo je isto tako da se politička situacija ne može naglo promijeniti u BiH i da je za daljni progres potrebno raditi postepeno 'step by step' te da su upornost i istrajnost u ovom trenutku neophodni.

U svom obraćanju je Visoki predstavnik Valentin Inzko naveo činjenice da je bosanskohercegovački narod kulturno, naučno i historijski evropski narod i da Evropa ne može dugo odlagati proces Eurointegracija BiH. Velikim brojem primjera iz prošlosti i sadašnjosti BiH je naglasio značajne ljudske potencijale i prirodne resurse BiH koji je čine atraktivnom za Evropsku Uniju.

U reakciji na pitanja i tvrdnje učesnika Konferencije da je Dejtonski ustav nelegalan jer je baziran na agresiji i počinjenom genocidu Inzko je priznao da je Aneks IV Deytonskog okvirnog mirovnog sporazuma privremeno rješenje za BiH i da ne može ostati kao trajno rješenje te da su promjene i te kako potrebne. Kritički se osvrnuo i na blokadu u Eurointegraciji BiH prouzrokovanom nacionalnim podjelama u samom političkom vodstvu BiH. U Dijaspori vidi  snagu koja može dovesti do pozitivnih pomaka u samoj BiH i u tom smislu je izrazio spremnost da blisko i neposredno sarađuje sa njenim predstavnicima. Njegova poruka je da jedinstvo koje iskazuje dijaspora može da bude jasan primjer kako to treba da rade i ljudi u političkom vrhu BiH. Na kraju je apelovao na bosanskohercegovački narod da bude mnogo više jedinstven u borbi za svoja demokratska prava i da je to najbrži i siguran put ka Eurointegraciji BiH.Predstavnica Mladih Dijaspore BiH Mihra Hamzić je pokazala odlučnu spremnost mladih i dijaspore da aktivno uzmu učešća u procesima Eurointegracije i naglasila da kao evropska visoko internacionalno obrazovana dijaspora i te kako ima šta da ponudi Europarlamentu jer su već milionski građani EU a i stručno spremni da pomognu u implementaciji Eurostandarda u institucijama BiH. U svom izlaganju je naglasila da upravo mladi žele da budu neposredni učesnici u procesu pridruživanja BiH Evropskoj uniji. Ostali učesnici su isto tako potvrdili potrebu ukidanja Aneksa IV Dejtonskog sporazuma, koji je kao provizorno ustavno rješenje već odavno prevaziđen te se mora ubrzano preci na demokratska ustavna rješenja koja će biti prihvatljiva i za Evropsku Uniju.

U većem dijelu komentara na Konferenciji je preovladalo mišljenje da Ustav Republike BiH predstavlja pravo rješenje za BiH koji bi omogućio stabilnost BiH i ubrzane eurointegracije.

Deklaracija Republike Bosne i Hercegovine, koja je uručena prisutnim, a koju je za Konferenciju izradila grupa eminentnih stručnjaka, na visoko argumentovan način razotkriva nelegalnost i nelegitimnost Dejtonskog ustava, zasnovanog na agresiji i genocidu i predstavlja međunarodno pravni osnov za restituciju nasilno oduzetog legalnog demokratskog Ustava Republike BiH po kojem je svaki građanin suveren na cijeloj teritoriji BiH nezavisno od nacionalne ili vjerske pripadnosti.

Između panela je prikazan kratki film na kojem su prezentovane osnovne poruke Dijaspore Evropskom parlamentu http://www.youtube.com/watch?v=i3XjDZO7oW8 

U drugom dijelu konferencije su se prisutni bavili pitanjima dvojnog državljanstva, školstva i mogućnostima ekonomske i kulturne razmjene sa Evropskom Unijom koje bi mogle da pripomognu u daljem ubrzanju pridruživanja BiH u EU. Delegati dijaspore su u tom dijelu iskazali nezadovoljstvo zbog nedovoljne zainteresovanosti vladinih institucija BiH za njihove probleme ali i prijedloge. Zamjenica ministra za izbjeglice i raseljena lica Rusmira Tihić-Kadrić je uvjeravala prisutne da to ministarstvo odavno pokušava da unese promjene u odnosima prema Dijaspori, ali da opstrukcija dolazi od Vijeća Ministara koje prema njenim riječima očito ne želi da Dijaspora dobije ulogu koju zaslužuje.

Emina Bozgurt je na kraju zaključila vrlo uspješan rad oba panela Konferencije na kojoj su jasno naznačeni problemi koji sprečavaju demokratizaciju i brzu Eurointegraciju BiH. Dijaspora BiH a pogotovu Mladi BiH su u jednoj vrhunskoj i modernoj prezentaciji pokazali jasno da imaju potencijala kojima mogu u mnogome doprinijeti ubrzanom pridruživanju BiH EU. Na samoj Konferenciji je od svih prisutnih naglašena potreba daljnjeg organizovanja ovakvih konferencija i razgovora sa Dijasporom te su u toku svečane zakuske već počeli neformalni dogovori o ubrzanom organizovanju sličnih skupova i konferencija u Europarlamentu i u Bosni i Hercegovini.

Na kraju se može zaključiti da je Konferencija potpuno uspjela. Glas Mladih BiH i cijele Dijaspore se snažno čuo u Evropskom Parlamentu. Ustavno pitanje aktualizirano Deklaracijom Republike BiH je markirano kao prioritet.

Dr. Ervin Sendijarević

Ing. Dževad KurićBRUSSELS

02.10.2010.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be

Page Construction: 02.10.2010. - Last modified: 23.10.2014.