ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
UREDNIK:
Salih ČAVKIĆaktua
actuality
aktualnosti
actualiteiten

Intervju Mesud Kulauzović

Predsjednik Bosansko Američke Kulturne Asocijacije-BACA, najstarije bošnjačke organizacije u dijaspori

Razgovor vodio: Nihad Krupić, pisac i publicist

INSTITUCIJE U KOJIMA VLADAJU MORALNI I DEMOKRATSKI PRINCIPI SU TEMELJ JEDINSTVA U ZAJEDNICI

Mesud KulauzovićVeoma značajno je istaći da je BACA nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija.  Kao najstarija bošnjačka organizacija na teritoriji Sjeverne Amerike BACA ima dužnost i odgovornost da predvodi i pomaže sve naše organizacije i institucije koje rade na njegovanju i zaštititi svih vrijednosti i posebnosti bošnjačkog nacionalnog bića. 


Poštovani Mesude, dobro ste poznati u krugovima Bošnjaka u Sjevernoj Americi, i to uglavnom kao čovjek institucije koji nikad nije svoj interes stavljao ispred opšteg, na samom početku ovog razgovora recite nam ukratko svoju biografiju?

Rođen sam 1939. u Ostrošcu kod Cazina od oca Ibrahima Kulauzovića i majke Muhibe rođene Beširević. Živio sam u Cazinu, Bihaću i Banja Luci.  1970 sam došao iz Banja Luke u Čikago u kojem i danas živim.  Oženjen sa Latifom, rođena Hukarević čiji su roditelji porijeklom iz mog kraja.  Imamo sina Adema koji je oženjen.


Kako ste se odlučili za dolazak u Ameriku i šta Vas je dočekalo u bošnjačkoj zajednici u Čikagu u prvoj godini emigracije?

U Čikagu je živio (sada je u Kaliforniji) moj mlađi brat Ibrahim koji je došao u ovu zemlju kao politički emigrant. On mi je poslao potrebnu dokumentaciju neophodnu za useljenje u Ameriku. Po dolasku u Čikago zatekao sam veoma dobro razvijenu i organiziranu Bošnjačku zajednicu.  Ta je zajednica bila relativno malobrojna i brojala oko 300 familija, ali je bila veoma aktivna i odlučna da održi, unaprijedi postojeće bošnjačke  institucije u kojim su se zadovoljavale vjerske, kulturne, tradicionalne, i druge potrebe Kada sam došao u Čikago imam džemata bio je rahmetli Ćamil ef. Avdić koji zaslužuje posebno mjesto u historiji naše zajednice u Čikagu, Americi i cjelokupnoj bošnjačkoj dijaspori.  Veoma je zanimljivo da je u vrijeme mog dolaska bila začeta ideja Bošnjaštva koju su predvodili Besim Velić, moj brat Ibrahim, Ihsan Zulfikarpašić, Irfan Trebinčević i drugi. Kao ilustraciju navodim podatak da su Besim i Ibrahim uređivali i vodili Radio Glas Bošnjaka Čikago, koji je osnovan 1964. i koji i danas emitira program pod tim imenom. Posebno želim naglasiti da je gore navedena grupa ljudi na čelu sa Besimom Velićem presudno uticala da prihvatim  ideju Bošnjaštva i ostanem joj vjeran do današnjeg dana.


Dan Državnosti 2009 Čikago Dugo godina živite van domovine a nikad se niste odvajali od nje, kako bi na najlakši način objasnili silni patriotizam koji nosite u sebi?

Poznato je da su manje ili više svi emigranti tijelom u novoj a dušom u staroj domovini.  Ni ja nisam izuzetak po tom pitanju.  Patriotizam je nešto što se ne može naučiti, to se jednostavno nosi u srcu. U vrijeme mog odlaska (1970), mene je posebno motiviralo teško stanje našeg naroda u kraju iz kojeg ja potičem.  Zbog toga sam uvijek imao potrebu da budem u vezi sa zavičajem i da doprinesem svim u mojim mogućnostima i akcijama kojima se pomagalo Bihaćkoj krajini i cijeloj Bosni i Hercegovini.BACA je nasljednik Džematijul Hajrije
Dan Državnosti 2009 Čikago    

Gledajući problem kroz koje prolaze sve naše organizacije i to uglavnom subjektivne prirode, ne mogu a da Vas ne upitam kako je BACA uspjela da sačuva jedinstvo i djeluje sve ove godine? 

Kao što znate BACA je pravni i moralni nasljednik Džemijetul Hajrije, prve i najstarije bošnjačke organizacije u Sjevernoj Americi.  Slijedom te činjenice posebno želim istaći da je BACA sljedbenik tradicije očuvanja svih posebnosti i vrijednosti bošnjačkog nacionalnog bića u Čikagu i cijeloj Americi. Naši preci koji su postavili temelje bošnjačkih institucija, kojima se danas toliko ponosimo, bili su ljudi skromnog obrazovanja ali međusobno veoma složni i solidarni.  Mislim da u tome leži odgovor na vaše pitanje o očuvanju međubošnjačkog jedinstva.

Mi danas imamo paradoksalnu situaciju kad spoznamo činjenicu da su se naši preci mnogo čvršće i principijelnije pridržavali pravila svoga organiziranja i djelovanja, nego što to rade sadašnje generacije.  U tom kontekstu ja moram reći da ne razumijem zašto se neki ljudi danas u našoj sredini sa tolikom upornošću trude da krše pravila koja smo svi zajedno usvojili u demokratskoj proceduri.  I pored pravila ti ljudi krše i sve principe pa i one koji su primjereni bošnjačkom nacionalnom biću. Bez institucija u kojim vladaju demokratski i moralni principi nema jedinstva zajednice.


Kako danas izgleda organizaciona struktura BACA-e i koji su članovi odbora?

Nakon različitih organizacionih struktura zavisno od stogodišnjih transformacija šezdesetih godina prošlog stoljeća uspostavljena je organizaciona struktura koja je važeća manje ili više i danas.  Naime pored bošnjačke  organizacije koja je dobila današnje ime Bosnian American Cultural Association skraćeno BACA formiran je u istom objektu i Islamic Cultural Center skraćeno ICC gdje su se Bošnjacima pridružili i muslimani drugih nacionalnosti (Arapi, Pakistanci, Iranci, Turci, Albanci i drugi).  Na ovaj način ICC i BACA su postali "korporativni" partneri. Članovi BACA-e su isključivo Bošnjaci koji su u isto vrijeme i članovi ICC-a. U sadašnjem odboru BACA-e su pored mene; Šaban Torlo, Hasan Avdich, Salih Zukić, Zakir Zec, Selma Kulenović, Sutko Zvizdić, Sead Okić i Redžep Gobeljić.

BACA Odbor, s lijeva na desno: Mesud Kulauzović, Šaban Torlo, Sead Okić, Salih Zukić, Selma Kulenović,Redžep Gobeljić i Zakir Zec nedostaju Hasan Avdić i Sutko Zvizdić

BACA Odbor, s lijeva na desno: Mesud Kulauzović, Šaban Torlo, Sead Okić, Salih Zukić, Selma Kulenović,Redžep Gobeljić i Zakir Zec nedostaju Hasan Avdić i Sutko Zvizdić

BACA i koordinacija Čikago su spremni za obilježavanje važnog jubileja -10.godina postojanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike 2000


Na kojem projektu trenutno radite?

Kao što znate BACA je u svojstvu osnivača sada na čelu koordinacije Čikago Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike 2000 osnivača Kongresa Bošnjaka Svijeta. Zbog toga je logično da je BACA u svoj prioritet ove godine stavila ono što je dogovoreno na nivou KBSA 2000 - OKBS. Nesporni prioritet sada su izbori u BiH koji trebaju biti održani u oktobru ove godine. Mi u Čikagu u suradnji sa Generalnim Konzulatom BiH nastojimo da animiramo sve naše organizacije a posebno zavičajne klubove da povedu odlučnu akciju u cilju registriranja za izbore u BiH što većeg broja naših ljudi sa glasačkim pravom. Vi znate kako su se neuspješno završile sve dosadašnje kampanje ove vrste, a posebno posljednja 2008. godine kada je prije razdora u Kongresu registrirano za tadašnje izbore u BiH samo 917 glasača sa područja USA i Kanade. Zbog toga cijeli obnovljeni Kongres a posebno mi iz Čikaga ćemo se zauzeti da bude dobro organiziran i posjećen naš okrugli stol na temu izbori u BiH koji će se održati u sklopu predstojećih 15. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike krajem maja ove godine u Saint Louisu.Pored ove aktivnosti odbor BACA se trudi da realizira i ostale dogovorene akcije u okviru Koordinacije KBSA2000 za Čikago. Naravno ove aktivnosti ne remete realizaciju ostalih redovnih aktivnosti Baca-e u našoj zajednici.


Šta je po vama najočitija razlika između BACA organizacije i ovih novijih, na najvišem nivou, KBSA2000 i IABNE, čije osnivanje ste praktično vi iz BACA inicirali?

Veoma značajno je istaći da je BACA nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija. Kao najstarija bošnjačka organizacija na teritoriji Sjeverni Amerike BACA ima dužnost i odgovornost da predvodi i pomaže sve naše organizacije i institucije koje rade na njegovanju i zaštititi svih vrijednosti i posebnosti bošnjačkog nacionalnog bića. Dakle, bilo o kojim vrijednostima i posebnostima da se radi; tradicionalnim, kulturnim, vjerskim, jezičkim, običajnim i svim drugim, BACA se trudi da u okviru svojih mogućnosti daje primjer i impulse za izgradnju i očuvanje naših nacionalnih institucija preko kojih se jedino može očuvati svoj identitet i zaštititi od negativne asimilacije. Ne smijemo propustiti da posebno istaknemo da BACA pored bošnjačkog identiteta radi i na paralelnom njegovanju i očuvanju Bosansko Hercegovačkog identiteta pomažući institucije i akcije koje rade na ovakvim projektima.
Na svečanoj večeri – Jaksonville Florida 2009

Česta tema u zadnjih dvije godine u Sjevernoj Americi je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, organizacija koja je bila zamišljena kao snažni politički pokret bošnjačke dijaspore ovdje i ujedno kao krovna organizacije. Jedan od glavnih osnivača ste ove organizacije koja se prošle godine u Jaksonville morala usmjeriti drugim tokovima, obnoviti, i reorganizovati. Sada je KBSA 2000 osnivač Kongresa Bošnjaka Svijeta. Koji je glavni uzrok ovoj transformaciji?

Mislim da je svakom dobronamjernom čovjeku jasno zašto je, na veliku žalost svih nas, došlo do razdora u Kongresu na 9. Skupštini održanoj 2008. godine u Saint Louisu.O tome je dovoljno diskutirano, pisano i objavljivano. Ovom prilikom želim posebno podvući činjenicu da je izvorni Kongres obnovljen prošle godine na 10. skupštini održanoj 24. Maja u Jacksonville, Florida. Tada je sasvim jasno i očigledno sagledano šta želi većina u Kongresu.  Od 13 Koordinacija 9 je bilo za obnovu izvornog Kongresa a samo 4 je bilo protiv. Slijedeći demokratske i principijelne stavove na kojima je naša zajednica u Americi ne samo opstala nego se i dobro razvila sa ovim više od 100 godina, BACA je bila skupa sa većinom i ovog puta podsticala sve da se kriza i taj raskol riješe demokratskim putem - voljom većine. Sada je vrijeme da se okrenemo svi radu i redu. Pokušajmo da na teškom iskustvu kojeg smo stekli usmjerimo obnovljeni Kongres na akcije i djelatnosti zbog kojih je i osnovan
 

Nakon Obnoviteljske Skupštine KBSA2000 u Jaksonville , sa lijeva na desno: Hadži Kemal Šarkinović, Dževad…Švedska, prof. Džemo Hot, Dženan Nović-Norveška. Dr. Muhamed Šaćirbey. Esad Rastoder predsjednik BSCG, Salih Zukić, Rasim Nikočević, Mesud Kulauzović i Mag. Mujko Erović, sjedi


2010 je godina jubileja Bošnjaka Sjeverne Amerike, 15 godina susreta i 10 godina postojanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike 2000, kako se BACA i koordinacija KBSA2000 pripremaju za susret  krajem maja u St. Louisu?

Ove naše jubileje dočekaćemo kako dolikuje; svečano i radno. Prilika je da u Saint Louisu pored svečanosti, odgovorno i dobronamjerno sjednemo, donesemo mudre i efikasne odluke i posebno poradimo na povratku jedinstva u našim redovima.26.04.2010.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be

Page Construction: 26.04.2010. - Last modified: 23.10.2014.