ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore
 

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
UREDNIK:
Salih ČAVKIĆaktua
actuality
aktualnosti
actualiteiten


 KBSA SA HARISOM VODI U PROGRES

Piše: Zijad Bećirević


Nakon raskola i konfuzije koji su nastali u KBSA nakon silaska profesora Emira Ramića s kormila KBSA, nastao je težak period za Bošnjake Sjeverne Amerike, u kojem je trebalo prevazići podjele, stabilizirati samoupravne strukture i potvrditi se kao krovna organizacija za 350.000 Bošnjaka, koji su po zaključenju Dejtonskog mirovnog sporazuma preselili iz BiH i zemalja zapadne Evrope na američki kontinent.

Počevši od 2000- te Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) je angažovano branio interese Bosne i Hercegovine i Bošnjaka u dijaspori, osiguravajući da se glas našeg naroda čuje, uvažava i poštuje. Čvrsti odnosi između naše domovine, Sjedinjenih država i Kanade su naš prioritet. Takav KBSA je najvrednija i najperspektivnija investicija, kako za dijasporu tako i za BiH.

Sa uspješno obnovljenom organizacionom strukturom i koordinacijama KBSA: Canada, Florida, Indiana, Michigen, New York, New Hampsire, Vermont, Illinois, Missouri, Georgia, Oregon, South Carolina, North Carolina, Washington, ... KBSA je postao ne samo vodeća idejna snaga Bošnjaka Amerike, već kroz dobro osmišljeni kontinuirani programski rad, zajedničke projekte i poslove postao respektabilan partner upravnih i državnih institucija SAD i Kanade. Danas se KBSA prepoznaje ne samo kroz angažovan rad svojih izabranih organa, koordinacija i organizacija, već kroz respektabilno jednoglasje stavova, koje sve više prihvataju i strateški podržavaju Bošnjačko-Američko savjetodavno vijeće, Helsinški odbor za ljudska prava, te većina zemalja EU i SAD. Time je KBSA uz SSDBiH (Svjetski Savez Dijaspore BiH) postao ne samo priznati zastupnik raseljenih i prognanih, lider i proširena destinacija domovine, već siguran zastupnik Bosanskog /Bošnjačkog naroda, koji se sve uspješnije suprostavlja diverzijama još aktivnog agresora i njegove pete-kolone i reagira u svim slučajevima, kako bi istina izašla na vidjelo i postala dominantna nad laži. Svoju idejnu i akcionu snagu za širenje, jačanje, realizaciju redovnih aktivnosti i baznih projekata, KBSA sve potpunije nalazi i crpi iz svojih koordinacija, b-h klubova, vakufskih organizacija i drugih baznih struktura b-h dijaspore.

Haris AlibašićUloga i značaj KBSA za domovinu Bosnu i Hercegovinu i njenu dijasporu ponovno će se sagledati i valorizovati na predstojećoj Skupštini/Konvenciji Bošnjaka koja će se održati 29. maja 2010-te u Saint Louise (država Missouri) u okviru 15. Tradicionalnih Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike. To je ujedno dan kada KBSA svečano i radno obilježava svoj prvi veliki jubilej - Deset godina svoga postojanja. Tim povodom će se održati okrugli stol na temu "10 Godina KBSA- smjernice za budućnost", na koji su pozvane sve KBSA koordinacije, bošnjačke i bosansko-hercegovačke organizacije i pojedinci. Posebno obilježje susretima Bošnjaka u St. Louise daće svojim prisustvom G-đa Florence Hartman, koja će tom prilikom promovisati svoje vrijedno književno djelo "Mir i Kazna", sa kojim je istina o agresiji i genocidu počinjenim u BiH makar za dokaznu stopu bliže pravdi. KBSA ostaje spremna za suradnju sa svim bošnjačkim i pro-bosanskim organizacijama i pozdravlja sve inicijative za bosansko/bošnjačko jedinstvo.

Nesumnjive zasluge za rast ugleda KBSA i njegov sve vidljiviji progres, pripadaju aktuelnom predsjedniku KBSA- g. Harisu Alibašiću. Bez imalo lažne skromnosti i uzdržanosti može se i mora konstatirati da je predsjednik g. Haris Alibašić sačuvao kontinuitet KBSA, podigao mu nivo, popravio imidž i promovisao prepoznatljiv ton u komuniciranju KBSA sa različitim organizacionim strukturama političkog i javnog života. Nije se nadredio svojim upravljačkim strukturama niti podredio nepoželjnim dominantnim uticajima. U javnom životu je cijenjen profesor, uvažen ekonomista, istaknut nosilac različitih projekata u oblasti energije, poslovnog "elana", javnog menadžmenta. Sve te svoje vrijednosti, sav svoj kredibilitet uložio je u strukturu koju vodi i kojoj predsjedava, u Bosanski- Bošnjački KBSA. Naravno, on nije sam; on je s nama, i mi smo uz njega, ali su njegove vrijednosti i značajke stekle pravo da bez imalo ljubomore i sujete sa strane, od bilo koga, budu negirane. Ja lično, koji pišem ove redove, ponosan sam na čovjeka koji nas predstavlja, miri i vodi. Morao bih uz njega pomenuti i neke druge, ali za ovaj put ne. Neka ostanu kao vezivna karika i nedjeljiva komponenta našeg KBSA koji podržavamo i cijenimo.

Svojim osmišljenim staloženim pristupom aktuelnim problemima i političkim događajima, kako u okviru KBSA tako i u relacijama s Bosnom i svijetom, Haris se potvrdio kao povjerljiv i respektabilan vođa, koji vodi KBSA sa njenim izabranim organima sigurnim putem napretka i progresa. Zajedno s organima KBSA g. Haris se zalaže za jačanje naše zajednice u SAD, Kanadi i svijetu, za našu konstantnu i jaku korelativnu vezu s domovinom, te za objektivno informisanje javnosti na putu pravde i istine. Od SAD se traži i očekuje da pomogne uključivanje BiH u euro-atlantske saveze, prije svega Evropsku uniju i NATO. Od SAD se očekuje da uvidi nedostatke Dejtonskog mirovnog sporazuma i podrži njegovu popravku.

Na tok konvencionalne rasprave, zauzete stavove, zaključke i odluke, koje će biti usvojeni 29. maja u Saint Louisu, nesumnjiv uticaj imaće i opredjeljenja 5. Kongresa SSD BiH (Svjetskog Saveza Dijaspore BiH), koji će se održati u Sarajevu nekoliko dana ranije (od 21-23. maja), a raspravljaće" O značaju i ulozi b-h dijaspore za Bosnu i Hercegovinu, predstojećim B-H izborima i popisu stanovništva. Sa sigurnošću se može očekivati da će obje ove skupštine, KBSA u Saint Louisu i SSD BiH u Sarajevu potvrditi glavna programska opredjeljenja i valorizovati vrijednosti vodećih struktura ovih najvećih bosanskih saveza dijaspore, u kojima su trajne temelje osnove ugradili g. Emir Ramić u Kanadi i Americi i Namik Alimajstorović u svijetu, posebno na evropskom kontinentu. Mladi dijaspore nastavljaju njihovim putevima.

Ono što u ovom trenutku treba posebno naglasiti je, da se KBSA svojom punom spremnošću za dogovor i saradnju izdigao iznad podjela koje su se dogodile prije godinu dana u Jacksonville, kada je osnovan paralelni "Kongres Bošnjaka 2000". KBSA zna šta želi, šta radi i kuda ide. Naravno, mnoga važna egzistencijalna pitanja za BiH, raseljene i prognane nisu rješena, ali ih KBSA nije ostavio po strani. Za konačna rješenja potrebno je još mnogo rada, zalaganja i saradnje, da se u okvirima globalnih političko-ekonomskih struktura, na bazi šireg konsenzusa, postigne optimum. Urađeno je onoliko koliko se znalo i moglo.

Bošnjaci Sjedinjenih država i Kanade zaista mogu biti ponosni na svoj KBSA. On je postao baza i rasadnik mladih kadrova, koji stvaraju i implementiraju nove ideje, kojima se potvrđuju naše iskonske vrijednosti i obogaćuje idejna i materijalna osnova našeg egzistiranja. KBSA će i dalje u budućnosti biti stožer i krovna organizacija oko kojeg i ispod kojeg će se okupljati bošnjačka-bosanska inteligencija i radni ljudi, spremni i odlučni da nađu i potvrde sebe kroz ideološku poruku, koju je svijetu ostavio američki predsjednik John Kenedi.

"Ne pitaj šta domovina može učiniti za tebe - već šta ti možeš učiniti za domovinu".*

Na ovoj ideološkoj platformi danas djeluju mnogi članovi KBSA, kojeg putem napretka i progresa vodi g. Haris Alibašić. Siguran sam da u njegovom liku i djelu mladi mogu naći uzor i podsticaj za vlastita životna opredjeljenja, a kroz strukture KBSA učiniti svoje prve velike korake, toliko potrebne i njima i voljenoj domovini.
 * "Ne pitaj šta domovina može učiniti za tebe - već šta ti možeš učiniti za domovinu" riječi su poznatog američkog predsjednika Johna Kennediya.


21.04.2010.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be

Page Construction: 21.04.2010. - Last modified: 23.10.2014.